Feiten omtrent de afstamming van de Groninger Brederodes vinden we in eerste instantie in de overzichten van regesten zoals JC Kort die heeft nagelaten.
Hieruit kunnen we afleiden dat Walraven II van Brederode met Jacobje Berthoutsdochter een bastaardzoon had, die de naam Reinoud kreeg, en die van zijn vader in 1526 het goed Rijnestein bij Leerbroek in leen kreeg. Deze Reinoud was stamvader van de bastaardlijn Van Brederode van Rijnestein.
Vastgelegd werd in 1541 dat Rijnestein als zekerheid gold voor de oude dag van Anna  van Lennep, echtgenote van Reinoud Bastaard van Brederode.


Na Reinouds overlijden in 1549 gaat Rijnestein eerst over op zijn oudste zoon Walraven. Het erfdeel van diens broer Arnout en zuster Hester koopt deze af voor f 100 elk. De lijftocht voor hun moeder Anna blijft staan.
Als Walraven in 1554 vicaris wordt in Ameide, volgt zijn jongere broer Arnout hem op, hun moeder Anna houdt haar rechten.
In 1568, als neef Hendrik van Brederode wordt onteigend, legt Arnout de eed af aan de nieuwe leenheer, de graaf van Holland. Naast Rijnestein had hij toen ook een perceel in de Bergermeer in leen.
In 1569 wordt Arnout aangeduid als Arnout van Rijnestein, onderhoutvester van Holland, neef van Hendrik van Brederode, als voor zijn vrouw Maria van Alkemade uit het perceel in de Bergermeer een medegave van f 2500 wordt geregistreerd.
In 1577 wordt Maria van Alkemade, vrouw van Arnout van Rijnestein beschreven als mede rechthebbende op eerder genoemd perceel in de Bergermeer.
In 1593 wordt het perceel in de Bergermeer overgedragen aan Jeronimus van Borre.
In 1602 wordt Rijnestein per decreet van het Hof van Holland verkocht aan Hendrik Dirks van Toorenburg.
In 1624 wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat de kinderen van Hendrik Dirks van Toorenburg van Rijnestein het goed Rijnestein zullen erven, en niet Hester, Sara, Anna of Reinout, kinderen van Arnout van Rijnestein.
Alleen al op basis van deze regestenlijst kunnen we met zekerheid het volgende stamboomfragment samenstellen:

 

1. Walraven II van Brederode (1462-1531) :: Jacobje Berthoutsdr
1.1. Reinoud Bastaard van Brederode (  -1549) x voor of in 1541 Anna van Lennep (  -na 1554)
1.1.1. Walraven van Brederode van Rijnestein (  -na 1554)
1.1.2. Arnout van Brederode van Rijnestein x voor of in 1569 Maria van Alkemade
1.1.3. Hester van Brederode van Rijnestein (  -na 1549)
1.1.2.1. Hester van Brederode van Rijnestein
1.1.2.2. Sara van Brederode van Rijnestein
1.1.2.3. Anna van Brederode van Rijnestein
1.1.2.4. Reinoud van Brederode van Rijnestein


Kijken we naar andere bronnen dan vinden we het volgende. Uit de resolutie anno 1564 van het hof van Holland aangaande de benoeming van jonker Arnout van Rijnestein weten we dat deze is geboren te Vianen.
In 1563 woont Arnout in zijn huis op het goed Rijnestein.
In 1578 woont jonker Arnout van Rijnestein in Den Haag, zijn bezittingen in en rond Delft zijn dan vastgelegd in het kohier van de 100e penning van de gemeente Delft.
In 1602 woont Arnout Brederode van Rijnestein in of nabij Groningen, de Staten van Stad en Lande stemmen dan in met zijn verzoek tot vrijstelling van uitrukken met het de compagnie van de stadhouder.
In 1605 gaat te Groningen in ondertrouw Anna van Rijnestein, voor haar vader kapitein Arnout van Rijnestein met Christoffel van Detmol.
In 1607 gaat te Groningen in ondertrouw Reinoud van Rijnestein, afwezig, voor hem caveert vader kapitein Arnout van Rijnestein, met Jantje Jans, eveneens afwezig, voor haar caveert haar vader, niet met naam genoemd; caveren is hier op te vatten als zekerheid, waarheidsgetrouw antwoord, geven bij de bevraging aangaande de ondertrouw, proclamatie van voorgenomen huwelijk (elders schrijft men: voor hem of haar respondeert iemand).
In 1622 gaat te Groningen in ondertrouw Sara Arends van Rijnestein met Klaas van Tekelenburg.
In 1624 registratie van eigendom door erven Van Toorenburg, uitgesloten voor leengoed Rijnestein zijn Hester, Sara, Anna en Reinoud, kinderen van Arnout van Rijnestein; hierna naam Rijnestein niet meer gezien: alleen nog Van Brederode of à Brederode.
Geen ander in het noorden woonachtig en werkzaam dan Reinoud, Reinoldus van Brederode, van Rijnestein in 1619 Reinoldus à Brederode te Dokkum en in 1626 Reinoud van Brederode in Groningen na attestatie van Dokkum, maken we in 1635 kennis met Johannes à Brederode geboren te Dokkum, student filosofie te Groningen en dan wonende met zijn ouders in de Nieuwe Marktstraat. Johannes woont in dezelfde straat als hij met zijn vrouw Trijntje Jans in 1637 belijdenis doet. Zeer aannemelijk is Johannes een zoon van Reinoud en genoemd naar moeder Jantjes vader Jan. Het handschrift van Johannes ziet er eender uit als dat van vader Reinoud. Johannes noemt zijn dochter Reinolda, naar zijn vader. Zij en haar man Derk Geerts noemen bij een zoon Johannes Brederode bij diens doop, een dochter heet Trijntje.

 

We kunnen de stamboomweergave uitbreiden naar:

 

1. Walraven II van Brederode, geboren 1462; overleden 1531; had een relatie met Jacobje Berthoutsdr..
1.1. Reinoud Bastaard van Brederode, overleden 1549; trouwde voor of in 1541 Anna van Lennep, overleden na 1554.
1.1.1. Walraven van Brederode van Rijnestein, overleden na 1554.
1.1.2. Arnout van Brederode van Rijnestein geboren te Vianen; overleden in of na 1607; trouwde voor of in 1569 Maria van Alkemade.
1.1.3. Hester van Brederode van Rijnestein, overleden na 1549.
1.1.2.1. Hester van Brederode van Rijnestein, overleden na 1624
1.1.2.2. Sara van Brederode van Rijnestein, overleden na 1624
1.1.2.3. Anna van Brederode van Rijnestein, overleden na 1624
1.1.2.4. Reinoud van Brederode van Rijnestein, overleden in of na 1635; trouwde in 1607 te Kollum met Jantje Jans, overleden in of na 1635.
1.1.2.4.1. Johannes à Brederode, geboren te Dokkum, overleden in of na 1662; trouwde in 1637 met Trijntje Jans, overleden in of na 1662.
1.1.2.4.1.1. Margrietje à Brederode, geboren voor 1641; overleden voor 1669; getrouwd in 1662 met Johannes Wangerpoel
1.1.2.4.1.2. Jan, geboren te Groningen in 1642
1.1.2.4.1.3. Lucia, geboren te Groningen in 1645
1.1.2.4.1.4. Reinolda Brederode, geboren te Beerta in of na 1647; overleden na 1712 en voor 1724; getrouwd in 1674 met Derk Geerts van Hoorn, overleden na 1723.
1.1.2.4.1.4.1. Derk Thomas geboren te Beerta in 1673
1.1.2.4.1.4.2. Geert Derks geboren te Beerta in 1675
1.1.2.4.1.4.3. Johannes Brederode geboren te Beerta in 1678
1.1.2.4.1.4.4. Philippus geboren te Beerta in 1681
1.1.2.4.1.4.5. Trijntje Derks geboren te Beerta in 1684
1.1.2.4.1.4.6. Antje Derks geboren te Beerta in 1687


 

Tekst: Murk Hoekstra, Borne.

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 7 juni 2019.
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Klik hier om naar de HOMEPAGE te gaan.
Top