HomePage

 

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen ?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op www.nazatendevries.nl.? Ga dan naar https://www.facebook.com/harmhillinga en klik op 'Volgen'. Je kunt ook klikken op 'Als eerste weergeven', je krijgt dan automatisch bericht bovenaan je Facebook pagina als er een nieuw artikel is geplaatst.

 

 

Plaats ook eens een berichtje in het GASTENBOEK
Dan weet ik waarvoor ik dit doe....

 

Hoogeveen, 20 maart 2020. Jacob Tilbusscher

Het levensverhaal van Jacob Tilbusscher, onderwijzer in hart en nieren, maar ook iemand die veel heeft betekend voor de historie van Groningen.

Slechts weinigen zullen zich Jacob Tilbusscher nog herinneren. Toch hebben de ouderen onder ons, zeker in de provincie Groningen, wel eens verhalen van zijn hand gelezen. Echter nooit zet de bescheiden man zijn naam onder te artikels, veelal gebaseerd op de geschiedenis van Groningen. Hij volstaat om te tekenen met een simpele T, de T van Tilbusscher. Hij is een schoolmeester geweest, geboren in het plaatsje Rottum, maar heeft daarnaast veel meer bijgedragen aan het onderwijs. Waar hij vooral bekend van is geworden zijn de verhalen in het Nieuwsblad van het Noorden in de bijlage 'Ter Verpoozing'. Om een indruk van zijn werk te laten zien, hebben we twee verhalen toegevoegd. Het eerste verhaal gaat over het leven van Jacob Tilbusscher en het tweede is een artikel die hij heeft geschreven over Blijham, waar hij ook schoolmeester is geweest. Hij heeft dit verhaal als titel 'Blijham, een profeet in eigen land geëerd' meegegeven.

Hoogeveen, 26 februari 2020. De geschiedenis van Godlinze

Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van Godlinze.

Over het wierdedorp Godlinze staan al een aantal verhalen op deze website. Daarbij gaat het over de kerk, het 'beroemde' grafveld van Godlinze en Pancratius. Nu komt daar de geschiedenis van Godlinze nog bij. Gewerkt wordt nog aan een voorlopig laatste artikel over dit dorp, een overdenking aangaande Bruno Santanera. Hij en zijn firma mogen niet ontbreken als we het over 'Glins' hebben, zoals de inwoners hun dorp noemen. De naam van het dorp komt in de goederenlijst van het Klooster Werden voor rond het jaar 1000 als Godlevingi. De oorsprong is niet helemaal duidelijk. Mogelijk betekent het 'lieden van Godlev', waarbij Godlev (of Godlef) een adellijke Oostfriese naam van een man is. Een andere verklaring leidt het af van 'Godelinvigi', de 'plek waar Godlev woont' (een Keltische godheid). Een volksverhaal vertelt dat het afkomstig is van een verhaal: De inwoners zouden tijdens een watersnood honger hebben geleden en als er op een gegeven moment erwten (linzen) aanspoelen, hebben ze dit als een geschenk van God gezien (GodLinze). Top

Hoogeveen, 23 februari 2020. De kerk van Garsthuizen

De kerk van Garsthuizen en een gebed geweest met een einde; waarvoor men heeft gestreden is niet gelukt.

Het verhaal over de kerk van Garsthuizen is best wel een triest verhaal. Al in 2008 ben ik begonnen met het schrijven erover. Telkens zijn er updates geplaatst.

De eerste kerk die er waarschijnlijk al in 1283 moet hebben gestaan is uiteindelijk afgebroken om er een weg van te maken..... Er komt een nieuwe kerk en na eeuwen blijkt dat deze bouwvallig gaat worden. Het orgel is nog in prima staat en er liggen monumentale grafzerken in het Godshuis. Er wordt een stichting in het leven geroepen om de kerk te redden van de ondergang. Bewoners van Garsthuizen zetten alles op alles om de restauratie te bekostigen. Helaas wordt dit geen gebed met een voorspoedig einde. Top

Hoogeveen, 21 februari 2020. De kerk van Lellens

De kerk van Lellens vanaf de bouw tot het heden.

De kerk van Lellens wordt in 1667, in opdracht van de borgeigenaar jonker Hillebrant Gruys en zijn vrouw Geertruit Horenken, bij de oprijlaan van de borg ‘Huis te Lellens’ gebouwd. De collatoren van Lellens (de Lellenster kluft van Stedum) besluiten dat Lellens een eigen kerk krijgt en dat Jacobus Schikhardt wordt beroepen als predikant, en bekendmakingen over het kiezen van Carolus Reneman (1683) en Dominicus Wijrsma (1706), als predikant van Lellens, 1666 – 1706, vinden we bij die Groninger Archieven. Top

 

Hoogeveen, 18 februari 2020. De borg Luijnga bij Bierum

De borg Luinga bij Bierum.

De Luingaborg bij Bierum komt al voor in de 16e eeuw. De borg is in het bezit geweest van verschillende geslachten, waaronder Clant, Van Maneil en Bolhuis.
De complete geschiedenis van de Borg is nog steeds niet goed beschreven in stukken.

Desondanks geeft dit artikel een goede kijk op verhalen achter de borg.
In Bierum is alleen het borgterrein deels bewaard gebleven, een deel van de gracht en een brug met daarop de wapens van borgbewoners. Daarom is het best de moeite waard om dit artikel eens te lezen.
Top

Hoogeveen, 15 februari 2020. De Sebastiaankerk van Bierum

De Sebastiaankerk van Bierum.

De Sebastiaankerk is een op een wierde staand romanogotisch kerkgebouw in het dorp Bierum in de gemeente Delfzijl, gebouwd in de eerste kwart van de 13e eeuw, vermoedelijk ter vervanging van een houten gebouw. De kerk valt op door de enorme steunbeer, die tegen de torenwand is gebouwd om verzakking te voorkomen. De Sebastiaankerk bezit als enige kerk in Groningen een compleet (gereduceerd) westwerk. Compleet wil in dit verband zeggen dat de toren met zijn zijvleugels een afzonderlijk bouwelement vormt waarvan de zijmuren aansluiten op het schip. Op de verdieping bevindt zich een kapel. De kerk valt op door de enorme steunbeer die de toren uit 1200 steunt. Het is niet bekend wanneer deze steunbeer is aangebouwd. Top

Hoogeveen, 13 februari 2020. Foto van grafzerk toegevoegd

Aan het verhaal van Prof. Dr. Johannes Eppius Huninga van Oostwold is een foto toegevoegd van de prachtige grafzerk van Bawe Fryling, gestorven op 30 oktober 1570, weduwe van Barthold (Tjarda) van Starkenborgh en in balingschap uitgeweken naar Oost-Friesland. Met dank aan Harm Hofman. Top

Hoogeveen, 12 februari 2020. Johannes Eppius Huninga van Oostwold

Op 27 januari 2020 is er een vrij uitgebreid verhaal toegevoegd van Sebo Huninga. Op 20 november 2010 heb ik voor het eerst geschreven over zijn oudere broer Johannes. Dit verhaal over Prof. Dr. Johannes Eppius Huninga van Oostwold is nu compleet herschreven en aangevuld met de nieuwste bevindingen. Over deze Johannes is vrij veel bekend en ook zijn zerk ligt net als die van Sebo in een kerk; in dit geval in een reeds afgebroken kerk. Desondanks is deze bewaard gebleven, wachtend op een toekomstig perspectief. Daarmee is de geschiedenis van de Huninga's nog niet helemaal compleet. Sebo heb ik 'krijgsheer te paard' genoemd, naar een gedicht dat over hem is geschreven. Binnenkort komt zijn jongere broer aan bod een 'krijgsheer te voet'. Top

Hoogeveen, 12 februari 2020. Foto van het graf toegevoegd

Om het artikel 'Geert Adriaans Boomgaard is de eerste 110-jarige wereldwijd ooit' verder af te maken is aan het eind van het verhaal een foto van een graf van Geert toegevoegd. Top

Hoogeveen, 11 februari 2020. De eerste 110-jarige komt uit Groningen

Geert Adriaans Boomgaard is de eerste 110-jarige wereldwijd ooit en is geboren en getogen in de stad Groningen. Dit uitgebreide verhaal, vertelt over zijn leven, zijn missie onder Napoleon, zijn twaalf kinderen en twee echtgenotes en zijn leven als kapitein op een schip. Geert Adriaans is aantoonbaar de eerste wereldwijd die 110 jaar is geworden. Dit is bewezen door wetenschappers. Daarom komt hij ook voor in een lijst van mensen die op hoge leeftijd zijn gestorven. Dit verhaal over Geert Adriaans kent veel positieve punten, maar ook veel negatieve. Hij overleeft al zijn kinderen, kleinkinderen en twee echtgenotes. Top

Hoogeveen, 7 februari 2020. De lagere school van Meerland

Op 22 december 2012 is op www.nazatendevries.nl op verzoek een artikel geplaatst over de voormalige lagere school van Meerland. Sindsdien hebben verschillende lezers gereageerd en is het artikel telkens uitgebreid met meer informatie. Dit keer heeft Elze Hidding, een oudleerling van de school contact met mij opgenomen en na een paar mailtjes heb ik vijf foto's van hem ontvangen inzake de voormalige school van Meerland. Op één van die foto's zit hij zelf in een 'vliegtuigje' bij de school en de andere vier zijn vrij grote groepsfoto's van verschillende jaren, waarvan het jaartal niet bekend is. De personen daarop zijn ook niet met name genoemd. Mochten er lezers zijn die personen herkennen, of een jaartal aan een foto kunnen 'plakken', laat het me dan even weten via de mail: nazatendevries@kpnmail.nl, waarvoor hartelijke dank. Top

Hoogeveen, 3 februari 2020. Het Koediep

In het verhaal over Sebo Huninga komt het Koediep voor. Sebo gaat samen met andere tegenstander in verzet tegen het graven van het Koediep. Er zijn echter ook boeren geweest die het een prima zaak hebben gevonden omdat ze hun goederen dan per schip kunnen vervoeren. Dit artikel over het Koediep geeft een andere kijk op de watergang. Het is op deze site voor het eerst beschreven op 6 mei 2009. Nu is het herschreven en aangevuld met nieuwe informatie. Top

Hoogeveen, 2 februari 2020. De Touwslager, een oud beroep

De lijnbaan van een oude Touwslagerij. Alles is dan nog handwerk.

Het is 30 januari kwart voor zes 's avonds als er een mailtje binnenkomt van een zekere Roos uit Vlissingen. Hij heeft een vraag over het artikel onder 'oude beroepen' op deze website over De Touwslager. Het artikel is in 2009 op de site geplaatst, dus ben ik het nog maar eens gaan lezen. Geheel tot mijn ontsteltenis constateer ik dat het betreffende verhaal nauwelijks meer te lezen valt omdat de tekst vrijwel verdwijnt in de achtergrondkleur. Ook zijn er nieuwe gegevens bij mij bekend, dus voordat ik reageer op het artikel, herschrijf ik het, voeg nieuwe gegevens toe en maak een nieuwe lay-out. Vervolgens plaats ik het herboren verhaal op de website. Ik moet daarbij constateren, dat het beroep nog niet helemaal verdwenen is. Er bestaan zelfs nog touwslagerijfabrieken. Bedankt, Roos. Top

Hoogeveen, 27 januari 2020. Sebo Huninga, 'krijgsheer te paard'

Al sinds circa 2008 verzamel ik gegevens over Sebo Huninga (1605-1661). Zowel via mijn grootouders van moederkant als van vaderskant staan de Huninga's uit het Oldambt in mijn stamlijn. Daarom verdiep ik me nog steeds in dit geslacht dat een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Oldambt. Genealogie en geschiedenis gaan in dit geval dan ook daadwerkerlijk hand in hand. Het artikel over Sebo Huninga vind je dan ook zowel onder het item 'Genealogie' als 'Artikels' (geschiedenis) op deze website.

Sebo is nog steeds een beroemde Groninger in het Oldambt. Dat komt met name omdat hij het heeft opgenomen tegen de destijds machtige stad Groningen. Het bevreemdt me dan ook nog steeds ten zeerste dat het meer bij Blauwestad het Oldambtmeer is genoemd, terwijl ter plekke eeuwenlang het Huningameer heeft gelegen, eigendom van het geslacht Huninga. Ik vermoed dat ik nu zo langzamerhand alle beschikbare gegevens rond deze man uit Beerta op papier heb gekregen. Mocht er echter een lezer van het artikel zijn, die nog iets extra's achter de hand heeft, schroom dan niet en laat me het weten. Ik zal er dankbaar voor zijn. Top

Hoogeveen, 21 januari 2020. Een steenhuis en borg Rengerda

In de 15e eeuw hebben in Godlinze meerdere steenhuizen gestaan. Ook is er ooit een borg geweest, Borg Rengerda. Welke van de steenhuizen borg Rengerda is geworden is niet helemaal duidelijk. In ieder geval is wel duidelijk dat de geslachten Clant en Rengers eigenaar van borg Rengerda zijn geweest. Alles wat maar te vinden was is aan het artikel toegevoegd. Mochten er onderzoekers zijn die meer feiten weten dan in het verhaal 'Een steenhuis en borg Rengerda' staan vermeld, laat me het dan s.v.p. even weten. Top

Hoogeveen, 20 januari 2020. Verwerking website op internet

In de meeste gevallen wordt via Facebook aangekondigd of en welk artikel er weer geplaatst is op nazatendevries.nl. Het komt regelmatig voor dat op het moment dat een artikel wordt aangekondigd, deze nog niet op internet (op de website) is te zien. Soms duurt het een paar uur voordat dit daadwerkelijk zichtbaar wordt. Top

Hoogeveen, 20 januari 2020. Tammingaborg te Hornhuizen

Op 9 augustus 2010 is een artikel op deze website geplaatst over de Tammingaborg te Hornhuizen. Dit artikel is herschreven en aangevuld met nieuwe gegevens over de borg en de familie daaraan verbonden. De volgende keer wordt er weer een geheel nieuwe artikel geplaatst. Top

Hoogeveen, 17 januari 2020. Herschreven artikels

Onder het hoofdstuk 'Genealogie' staan sinds 2008 een drietal artikels waarvan het de moeite waard is om ze te gaan herschrijven. Dat is vandaag gelukt.

Het gaat om:
'Het wapen van het geslacht Tiddinga uit het Oldambt'.
'Het wapen van het geslacht Huninga uit het Oldambt' en
'De Huninga's en NazatenDeVries -1'

Door op de link te klikken kun je ze lezen, maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon opzoeken in het hoofdstuk 'Genealogie', links op het scherm. Top

Hoogeveen, 10 januari 2020. Chaos bij de website

Nazatendevries.nl wenst familie, vrienden, bekenden, maar ook al die tienduizenden bezoekers die in 2019 deze website hebben bezocht een VOORSPOEDIG maar vooral GEZOND 2020. We proberen er weer een mooi jaar van te maken met veel historisch en genealogisch leesplezier.

De eerste dag van het jaar is bij www.nazatendevries.nl nogal chaotisch gestart. In de eerste plaats gebeurden er op persoonlijk vlak nogal wat narigheden die grote invloed hebben op het dagelijks functioneren van de webmaster.

Dezelfde dag gaf de SSD van de PC het op en begaf de backup HDD (harde schijf) het ook: inbrandschade. De bestanden zijn gelukkig bewaard gebleven, maar ….. de database van de genealogische gegevens op de SSD zijn verdwenen; ook op een backup HDD. Deze bleek ook defect te zijn. Dat betekent dat de gegevens van ná 21 maart 2017 genadeloos in rook zijn opgegaan. Ook blijkt de backup DVD van de genealogische bestanden plotseling niet meer te werken en moet ik dus terugvallen op de versie van 21 maart 2017 (deze werkt op de DVD nog wel). Twee jaar van intensief werk is dus verloren.

De defecte hardware is inmiddels vervangen en het overgrote deel van de programmatuur is weer geïnstalleerd. De overige data is gelukkig bewaard gebleven, deze staat op een andere harde schijf.

Verder blijkt dat mijn stamboomprogramma plotseling niet meer werkend is. Contacten met de helpdesk hebben nog geen oplossing geboden. Het is nu afwachten op betere tijden.

Voor de goede orde: de website is nog steeds in prima staat en alles is daar nog aanwezig; ook alle genealogische gegevens van NazatenDeVries en aanverwante geslachten zijn daar nog steeds in te zien tot 21 april 2018. Wat de overige artikelen betreft: de datum erachter geeft altijd aan wanneer een artikel of genealogie online is gegaan. Top

 


 


Naar het Gastenboek.


 

 
Het menu item 'Familienieuws' is wel door iedereen aanklikbaar en te openen, maar dat geldt NIET voor de menu's die daaronder volgen. Die zijn uitsluitend aanklikbaar en te openen door familieleden die over een inlognaam en een wachtwoord beschikken, aan te vragen bij de webmaster.

 

Contact informatie:
klik hier

Stuur een e-mail:
E-mail Webmaster