Huningaheerd te Beerta

Start diapresentatie
Dit is een wat oudere foto van de Huningaheerd aan de Hoofdstraat 152 te Beerta. Deze is hier nog in volle glorie en beschikt nog over een dakkapel. Ook de…
Dit is waarschijnilijk de oudste foto van de Huningaheerd aan de Hoofdstraat te Beerta. Wie de personen op de foto zijn, is onbekend., De dakkappel en de…
Dit is een anscihtkaart van de Huningaheerd ten tijde van de bewoning door familie E.H. de Boer. Het voorhuis heeft hier nog een dakkapel en de ramen hebben…
De Huningaheerd in 1974. Helemaal links is de muur nog goed zichtbaart en rechts staat een tuinhuisje. Ook het dakkapel en de blinden zijn nog aanwezig. De foto…
Er staan in 2015 nog steeds 4 piedestallen in de tuin van de Huningaheerd. Op deze foto uit 1974 staat er een van. Bron: M.A. Douwma, bron: RAG nr. NL-GnGRA 818…
Tuinkapelletje in de tuin van de Huningaheerd te Beerta in 1974. Bron: M.A. Douma, RAG nr. NL-GnGRA8181170.
Toegangspoort naar de Huningaheerd ca 1960. Links zien we nog de brug over de gracht die toegang gaf tot de heerd. Deze brug is gebouwd door Jacob Gernaat. Het…
De toegangspoort gezien vanuit een ander perspectief, gemaakt door een onbekend persoon in 1960. Links zien we een toegangsopening voor voetgangers met op de…
De voorgevel van de Huningaheerd, Hoofdweg 153 te Beerta. De boerderij heeft hier geen dakkapel meer en de blinden aan de zijkanten van de ramen zijn…
Piedestal. Twee voetstukken, restanten van de voormalige Huningaborg te Beerta. In de voortuin staan er nog vier stuks. Een piedestal is niets meer of minder…