Leeftijdsverschillen in het huwelijk.

Genealogen hebben door al het vrijwilligerswerk een schat aan wetenschappelijke gegevens verzameld die langzamerhand ook door wetenschappers goed gebruikt worden. Daarmee hebben vrijwilligers het grondwerk voor veel wetenschappelijk onderzoek gelegd dat anders haast onbetaalbaar zou zijn. Een voorbeeld is de studie van de leeftijdsverschillen bij huwelijk op de overlevingskansen door het Max Planck Instituut.
Het Max Planck instituut is een van de belangrijkste wetenschappelijke instellingen in de wereld. Ook in Nederland heeft deze organisatie tal van vestigingen, die zich met hoogwaardig internationaal research bezig houden. De heer J.W. Koten heeft hierover een verkorte versie geschreven. De vraagstelling van het hier bedoelde onderzoek (gepubliceerd in de J Demography 12 mei 2010) is of het verschil in leeftijd tussen huwelijkspartners invloed heeft op de overlevingskansen van beide echtgenoten.

 

Mannen

Dat de levenskansen van mannen door een huwelijk aanzienlijk stijgen is al langer bekend. In essentie toont het vermelde onderzoek aan dat hoe jonger de vrouw is die een man trouwt des te beter zijn levenskansen zijn. Het jaarlijkse sterfte risico is voor mannen die een 7 jaar jongere vrouw hebben, ca 11% minder dan bij een vrouw van gelijke leeftijd. Het sterfte risico is bij mannen echter sterk verhoogd wanneer ze een oudere vrouw trouwen. Waarom dat zo is... er zijn talloze theorieën hierover maar in feite is de reden nog steeds onbekend, dit ondanks veel speurwerk. Alle oudere veronderstellingen worden door zorgvuldige statistiek onderuit gehaald.

 

Vrouwen

Geldt dit alles ook voor vrouwen? Bij de dames ligt de zaak echter veel complexer. Haar levenskansen zijn echter het beste wanneer zij een ongeveer even oude man trouwen als zij zelf zijn. De levenskansen zijn slechter (sterfte-risico 20% verhoogd) wanneer een vrouw een jongere man trouwt. Ook een man die 5-7 jaar ouder is dan zij zelf geeft een verhoogd sterfte-risico. Chronische stress verhoogt de kans op hartklachten bij vrouwen en verhoogt ook de kans op een hartinfarct. Men veronderstelt nu dat een oudere vrouw meer stress heeft met een jongere partner. Misschien is dat ook de reden waarom de levenskansen van een vrouw afnemen wanneer haar echtgenote veel ouder is. Maar ook hier zijn nog veel vragen. Vrouwen lijken dus in het nadeel door een huwelijk. Maar dat is niet zo. Ook als zij een oudere partner trouwen, hebben zij toch betere levenskansen dan wanneer zij alleen blijven.
Trouwens de levensverwachtingen van vrouwen zijn nog steeds aanzienlijk gunstiger dan voor mannen alhoewel dit verschil minder wordt. Vrouwen leven over het algemeen gezonder dan mannen; ze roken en drinken minder en hebben wellicht ook minder stress. Dit is echter bij de moderne vrouw geheel anders geworden.

 

Tot voor 50 jaar geleden was het gebruikelijk dat het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen bij huwelijk 2 - 3 jaar was. Globaal gezien is dit voor de vrouw niet ongunstig, terwijl de mannen aan levenskansen niet te veel inboetten.

 

Overzicht van sterfte risico verschil leeftijd mannen vrouwen (mannen – vrouwen):

 

Verschil lft. sterfte mannnen

 

Verschil lft. sterfte vrouwen

-7 jaar 1,22 1,1
-4 jaar 1.15 1,05
0 jaar 1.0 1.0
4 jaar 0,9 1.1
7 jaar 0,8 1,3

 

 

Bron: J.W. Koten, 6 juni 2010.

 

 

 


 

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten

voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

 

 

 

 

Hoogeveen, 17 nov. 2011
© Harm Hillinga

 

Menu Artikelen. HomePage
Top