HomePage

 

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen ?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op www.nazatendevries.nl.? Ga dan naar https://www.facebook.com/harmhillinga en klik op 'Volgen'. Je kunt ook klikken op 'Als eerste weergeven', je krijgt dan automatisch bericht bovenaan je Facebook pagina als er een nieuw artikel is geplaatst.

 

 

Plaats ook eens een berichtje in het GASTENBOEK
Dan weet ik waarvoor ik dit doe....

 

Hoogeveen, 3 juni 2020. De boerderij van Muntinga te Beersterhoogen

De boerderij van het geslacht Muntinga te Beersterhoogen.

Het voorlopig laatste artikel over Beersterhoogen gaat over de boerderij van het geslacht Muntinga te Beersterhoogen. Het prachtige majestueuze monumentale boerenbedrijf staat er al in de periode dat in het buurtschap het register in het naoberbouk is bijgehouden tussen 1864 en 1897. In die periode woont het geslacht Muntinga er ook al. Het verhaal over dit boerenbedrijf is helaas niet helemaal af. Er ontbreekt nog een belangrijk gedeelte. Helaas heb ik die gegevens (van meer recentere tijden) niet meer kunnen achterhalen. Mogelijk is er iemand die het verhaal af kan maken. Mail dit dan naar de webmaster, waarvoor mijn hartelijke dank. Top

Hoogeveen, 2 juni 2020. Het 'naoberbouk' verder uitgespit

Het naoberbouk verder uitgespit, het geslacht De Groot en Fransen.

Middels het 'naOberbouk', is het mogelijk om door middel van de registers in principe het verleden van alle bewoners uit te diepen. We onderzoeken dan de genealogische gegevens vooral door die te zoeken via de online archieven, in dit geval die van de Groninger Archieven. Als je er dan ook nog mooie foto's bij kunt scoren van verschillende geslachten kan dat weer een afzonderlijk verhaal worden. In dit geval hebben we ons beperkt tot de namen De Groot en Fransen zoals wie die in de registers tegen komen. Met name komt dan ook het voormalige tramcafé in beeld en het tramstation. Daarmee achterhalen we belangrijke historische feiten van Beersterhoogen. Op de foto is het rechterdeel van het huis het tramcafé. Top

Hoogeveen, 1 juni 2020. De oudermannen van Beersterhoogen

Verhaal over de oudermannen, de nabuurpligten en de spandiensten van Beersterhoogen tussen 1864 en 1897.

Vandaag gaat we het nog een keer hebben over Beersterhoogen. We zijn er nog niet over uitgepraat. Dit keer vertellen we over de oudermannen en de nabuurpligten van Beersterhoogen en nemen we voor het eerst een kijkje wie deze mensen zijn geweest. Voor het eerst, want het volgende verhaal is het meest uitgebreide artikel over Beersterhoogen tot nu toe en het op één na laatste. Het wordt ook het artikel met de meeste foto's.
Maar nu eerst over de oudermannen en de nabuurpligten zoals we deze kunnen vinden in de registers van de Verordening op de Nabuurpligten van de zevende gilde Wijk B in de gemeente Beerta van 1864 tot 1897. Top

Hoogeveen, 31 mei 2020. De eerste kentekens in Beersterhoogen

Artikel over de eerste kentekens voor motorvoertuigen die voor Beersterhoogen zijn uitgegeven.

In Nederland begint men vanaf 1906 met het invoeren van nieuwe kentekens op motorvoertuigen. De kentekens in de provincie Groningen beginnen allemaal met een hoofdletter 'A'. Andere provincies krijgen een ander hoofdletter aan het begin van een kenteken.
Dit artikel gaat over de eerst kentekens die voor Beersterhoogen zijn uitgegeven en die met een hoofdletter 'A' beginnen. Top

Hoogeveen, 28 mei 2020. 'Verordening op de Nabuurplichten', 1864

De 'Verordening op de Nabuurpligten' van Beersterhoogen over de jaren 1864-1896. Dit 'noaberbouk' is gelukkig voor het nageslacht bewaard gebleven en is door iedereen in te zien.

In 1864 stelt de Raad van de gemeente Beerta de 'Verordening op de Nabuurpligten' vast voor de gemeente Beerta. Het voor het buurtschap Beersterhoogen bestemde deel, inclusief het deels bijgehouden register, is bewaard gebleven en staat nu in zijn geheel op de website. Hiervoor is dank verschuldigd aan Gudi Schuur die in het bezit is gekomen van dit door de volksmond genoemde 'naoberbouk'. Het bevat de namen van de hoofdbewoners van de huizen en boerderijen, compleet met huisnummers, van het buurtschap tussen 1864 en 1896. Helaas hebben de 'oudermannen' een aantal jaren overgeslagen, maar het blijft een zeer interessant 'boekwerk' om te bespreken en te lezen. Top

Hoogeveen, 27 mei 2020. Beersterhoogen op de kadasterkaart van 1832

Begin 2007 is een plan gemaakt om de Groningse pendant van het Grise HisGIS te realiseren. Dit plan is nader uitgewerkt met HisGIS Groningen is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Groningen was op dit terrein nog geen voorwerk verricht. Om het gehele Noorden met inbegrip van het Waddenzeekustgebied te kunnen dekken heeft de Fryske Akademy begin 2007 een plan gemaakt om de Groningse pendant van het Friese HisGIS te realiseren.

Dit plan is nader uitgewerkt met historici van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Waddenfonds bleek bereid het tweejarige project financieel te steunen, waarna het in het najaar van 2008 van start kon gaan. Hoofdonderdeel was het digitaliseren van het oudste kadaster voor Groningen, zodat het als basis voor de presentatie en analyse van cultuurhistorische informatie zou kunnen dienen. Een tweede onderdeel betrof het samenstellen van een rapport over de mogelijkheden tot verrijking van de basislaag. Beide onderdelen zijn afgerond met de presentatie van zowel de site als het rapport op 7 mei 2010 in Groningen.

Voor de geschiedenis van Beerta en de bewoners rond de kerk van Finsterwolde in 1832 is op nazatendevries.nl al gebruik gemaakt van de mogelijkheden van HisGIS. Nu is Beersterhoogen aan de beurt onder de titel 'Beersterhoogen op de kadasterkaart van 1832'. Daarop kun je 25 namen van bewoners vinden die in 1832 in Beersterhoogen hebben gewoond en gewerkt. Top

Hoogeveen, 26 mei 2020. Geschiedenis van Beersterhoogen

Een verhaal over de geschiedenis van Beersterhoogen.

Aan de website is een verhaal toegevoegd over de geschiedenis van Beersterhoogen, een buurtschap ten noordoosten van Beerta. Het gaat hier om het eerste artikel over het buurtschap; er volgen dus nog meer.

In de 17e eeuw wordt al melding gemaakt van Beersterhoogen. De naam van het buurtschap is te danken aan de hoogte die gelegen is aan de zuidoostelijke kan van Beersterhoogen, waar het land tot 1.7 meter hoger ligt dan aan de andere kant van het buurtschap. Top

Hoogeveen, 13 mei 2020. De molen van Udema ten noorden van Drieborg

De molen van Udema in de Kroonpolder ten noorden van Drieborg.

In mijn jeugd fiets ik drie jaren lang door drie verschillende polders en langs 'Udemòs Meuln' naar de lagere school in Drieborg; 's morgens heen en 's middags weer terug. Omdat het een flink eind is (vier kilometer), eet ik 's middags bij een tante in Oudedijk en soms ook bij mijn grootmoeder in Kostverloren. Na de lagere school fiets ik vanaf Nieuwe Statenzijl, ook weer langs de 'meuln' naar Winschoten, eerst naar de Ulo en later naar de Kweekschool. Dat is een afstand van ongeveer 19 kilometer, waar we bij goed weer vijf kwartier over doen. Bij de splitsing in Drieborg wachten de overige leerlingen die ook naar Winschoten gaan. Op mijn zestiende wordt het wat makkelijker, want dan krijg ik een brommer. Maar elke dag rijd ik langs 'Udemòs Meuln' op de scheiding van de Stadsplder en de Kroonpolder. Dit artikel gaat over de voormalige molen van Udema op de Middendijk in de polder. Top

Hoogeveen, 12 mei 2020. Geert Sterringa, communist en verzetsstrijder

Geert Sterringa, communistisch voorman en verzetsstrijder, overleed een jaar voor de bevrijding in Buchenwald.

Geert Sterringa, communistisch voorman in Groningen (30 december 1876, Firdgum - 19 januari 1944, Buchenwald).

‘Arbeiders van Groningen. Ook op U rust de plicht met de moedige arbeiders van Amsterdam en omstreken uw kracht en wil van afweer en strijd gereed te houden en te versterken. […] Uw strijd gaat voor vrijheid, recht, brood en vrede.’


Dit zijn twee zinnen uit het manifest dat Geert Sterringa heeft geschreven over de Februaristaking die in Amsterdam is begonnen. Dit manifest, dat illegaal wordt verspreid in de stad Groningen, is aanleiding voor de arrestatie en uiteindelijke deportatie van de communistische voorman in Groningen. Top

Hoogeveen, 9 mei 2020. Een liefdesdrama in Muntendam

Een liefdesdrama in Muntendam (1927); meisje dood in sloot gevonden.

Een liefdesdrama in Muntendam. Zestienjarig meisje dood is sloot gevonden. Het is dinsdagochtend 27 september 1927 als in een zeer ondiepe sloot een dood zestienjarig meisje afkomstig uit Sappemeer bij Muntendam wordt gevonden. Omdat de sloot zo ondiep is, wordt gedacht aan een misdrijf. In haar tasje treft men een briefje aan waaruit blijkt dat ze een liefdesbetrekking heeft met een jonge onderwijzer uit haar woonplaats. De tekst op het briefje zou als volgt zijn: ‘Vaarwel, Hendrik’, met ondertekening. Het briefje zou het papiertje van een theezakje of een gescheurd suikerzakje kunnen zijn. Vermoed wordt dat zij zelf het briefje niet heeft geschreven. Lees hier het hele verhaal. Top

Hoogeveen, 7 mei 2020. Klein-Ulsda en het Exterhuis

Dankzij een lezer met dezelfde initialen als de schrijver is het artikel over 'Ulsda, Klein-Ulsda en het Exterhuis' uitgebreid met een aantal feiten en een groot aantal bronnen. Top

Hoogeveen, 5 mei 2020. De Joodse gemeenschap in de stad Groningen

Uitgebreid artikel met foto's over de Joodse gemeenschap in de stad Groningen, alsmede de oude synagoge.

Gisteren, 4 mei, zijn we allemaal twee minuten stil geweest. Mijn vrouw en ik doen dit al sinds ons huwelijk, ook samen met onze kinderen. Mijn ouders hebben dat ook altijd samen met mij gedaan. Ze hebben de oorlog van dichtbij meegemaakt. In mijn kinderjaren heb ik nog de sporen gezien die de oorlog heeft nagelaten. Vooral in Nieuwe Statenzijl is dat het geval geweest, tot de dag dat wij daar voorgoed moesten vertrekken omdat de boerderij geen toekomst meer had: er zou een dijk worden aangelegd over de landbouwgrond. Op 4 en 5 mei moet ik altijd terugdenken aan mijn jaren dat ik met mijn ouders in Nieuwe Statenzijl heb gewoond, maar ook aan Auschwitz: we zijn er drie keer geweest; ook onze kinderen hebben Auschwitz gezien.

Ik ben eigenlijk voor vandaag van plan geweest een verhaal over de Tweede Wereldoorlog te schrijven. Er staan al een aantal op deze website. Helaas heb ik daarover geen nieuwe gegevens beschikbaar. Wellicht volgend jaar?

Er ligt echter nog wel een verzoek van een lezer met een vraag of ik een artikel wil schrijven over de Joden in de stad Groningen. Daar ben ik ondertussen al een eind mee gevorderd en gisteren en vandaag heb ik dat verhaal afgemaakt: 'De Joodse gemeenschap in de stad Groningen'. Eigenlijk gaat het meer over de synagoge daar, maar ook de Joodse gemeenschap vóór en na WOII komt hierin aan de orde. Top

Hoogeveen, 4 mei 2020. Ulsda, Klein-Ulsda en het Exterhuis

Uitgebreid artikel over de dorpjes Ulsda, Klein-Ulsda en het steenhuis Exterhuis.

In 2009 verschijnt op deze website een artikel over Ulsda. Inmiddels zijn er al weer vele jaren verstreken en is het tijd geworden om alle historische aantekeningen uit bronnen er weer bij te pakken om het verhaal drastisch te gaan herschrijven. Klein-Ulsda en het Exterhuis (niet te verwarren met een sexhuis in Ulsda) zijn erbij gehaald en de historie van beide kleine dorpjes zijn verder uitgespit. Het is best interessant om dieper te speuren in de geschiedenis van deze oeroude omgeving en te weten hoe het mogelijk is dat Ulsda vroeger ooit een eiland is geweest. Omdat vrijwel het hele artikel is herschreven en flink uitgebreid, heet het nu 'Ulsda, Klein-Ulda en het Exterhuis'. Top

Hoogeveen, 2 mei 2020. Majoor Sebastiaan Jan Wesselink

Weer een groot project achter de rug. Dit keer gaat het over majoor Sebastiaan Jan Wesselink, die past in de stamboom van 'onze' Wesselinks uit het Oldambt. Het hele verhaal is compleet met bijna vijftig foto's, kaarten en documenten.

Het is vooral tot stand gekomen met medewerking van J.B (Ben) Oosterhoff, de kleinzoon van Sebastiaan Jan Wesselink die gezorgd heeft voor de oorspronkelijke tekst en documentatie; daarvoor mijn hartelijke dank.

Het project is nu geheel bewerkt en geschikt gemaakt voor deze website. Als je het volledige verhaal in één keer wilt lezen, dat moet je er wel een poosje voor gaan zitten, want het bestaat uit maar liefst 7 delen. Onderaan elk deel staat een link naar het volgende deel, maar je kunt ze uiteraard ook allemaal vinden in het menu Genealogie.
Top

Hoogeveeen, 26 april 2020. Tiddo Huninga, krijgsheer te voet

Tiddo Huninga, krijgsheer te voet

Naast Prof Dr. Jonker Johannes Eppinus Huninga en zijn broer Sebo Huninga zijn er eerder ook al een paar andere verhalen over de Huninga's uit het Oldambt op deze website verschenen. Dit keer gaat het over een andere zoon van Eppo Aylckens Huninga van Oostwold en Etke Johans Engelkens, namelijk Tiddo. Tiddo is de jongste van boven genoemde kinderen uit het gezin dat zes jongens telt en één dochter. Tiddo is ook degene die het oudst van alle kinderen wordt, namelijk 77 jaar. Hij overleeft hiermee ook zijn ouders. Voor die tijd is dat best een respectabele leeftijd. Verder is Tiddo het buitenbeentje van het stel. Net als twee andere broers gaat hij het leger in en schopt het tot kapitein. Hij leert in die hoedanigheid Boertange, de Bellingwolderschans (Oudeschans), Langackerschans (nu Bad Nieuweschans), en Delfzijl in de hoedanigheid als krijgsheer te voet van een compagnie soldaten kennen. Buiten dit gaat hij zijn boekje ook te buiten door overspel en het maken van veel schulden door de vele leningen die hij afsluit. Tiddo Huninga is dan ook beslist geen lieverdje geweest. Top

 

Hoogeveen, 16 april 2020. Op zoek naar een voorouder bij de VOC

Op zoek naar een voorouder bij de VOC.

Veel mensen in het noorden van het land denken dat ze geen voorouders kunnen hebben die bij de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) hebben gewerkt. Niets is echter minder waar. Al je iemand tegenkomt in je familie moet je zeker eens zoeken in de registers van de VOC die allemaal online staan. Vooral als het om iemand gaat die heeft gevaren, 'naar zee is vertrokken'. Ook heeft de VOC wel degelijk connecties gehad in Groningen. Het zou te ver gaan om in dit artikel 'Op zoek naar een voorouder bij de VOC' verder in te gaan op de VOC zelf. In het artikel staat een link die je naar een website voert, waar je een PDF-bestand kunt downloaden met veel informatie over de VOC zelf. Waar het ons over gaat is natuurlijk genealogische informatie zoeken over voorouders die mogelijk bij de VOC hebben gediend. Dit artikel geeft uitleg hoe je deze personen kunt vinden in de database. Top

Hoogeveen, 15 april 2020. De buitenechtelijke kinderen van Jantje Knip

De vier buitenechtelijke kinderen van Jantje Knip.

Het volgende is een waargebeurd verhaal uit de familie Gernaat, aangetrouwd met een zus van mijn moeder. Het speelt zich af aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw in het Oldambt. Het is door mij al op 14 maart 2012 aan deze website toevertrouwd en in de afgelopen acht jaar zijn een paar punten toegevoegd en gewijzigd. Het verhaal gaat over een zekere Jantje Knip, dochter van Antje Knip. Jantje krijgt maar liefst vier buitenechtelijke kinderen. Dat is wel bijzonder, maar het is heel vreemd dat telkens dezelfde persoon de aangifte doet en aangeeft dat de vader onbekend is en dat hij..... Enfin, lees het zelf maar eens. Top

Hoogeveen, 13 april 2020. Neef en nicht vrijt licht

Het artikel 'Neef en nicht vrijt licht openen'.

Een gezegde luidt: Neef en nicht vrijt licht. Bij iedereen in de familie is het wel eens voorgekomen dat een neef en een nicht met elkaar in het huwelijk traden. De vraag daarbij is altijd: mag dit wettelijk gezien nu wel, of mag dit niet. In dit artikel gaan we er nader op in en bekijken we dit fenomeen vanuit de praktijk, maar ook vanuit de wettelijke regels die er mogelijk aan zijn verbonden. Bij stamboomonderzoek kun je veel gegevens aan dit artikel ontlenen, maar ook mensen die niet aan genealogie doen, kunnen er hun voordeel mee doen. Top

Hoogeveen, 11 april 2020. Opa, zijn paard en het schilderij

Het verhaal over opa, zijn paard en het schilderij openen.

De afgelopen twee verhalen zijn schijnbaar nogal in de smaak gevallen. Wel vreemd dat daar nu ineens zoveel reacties op komen. Via Facebook, maar vooral via de mail stromen ze binnen. Ergens vreemd, want ze staan al sinds 2008 op de website en zijn alleen maar in een nieuw jasje gestoken.

Ik heb eens gekeken naar nog zo'n verhaal die toe is aan vernieuwing. Dit verhaal over 'Opa, zijn paard en het schilderij', is geschreven in 2013. Nog regelmatig wordt hierop gereageerd door lezers. Ook dit verhaal heeft nu een ander jasje gekregen: voor de liefhebbers, maar ook voor mijn opa. Top

Hoogeveen, 10 april 2020. De Reidertille

De Reidertille.

Het volgende artikel gaat niet over het huisje bij de tille, maar over de Reidertille zelf. Maar vooral gaat het over een foto die bij de Reidertille is gemaakt en waarop personen staan die op het moment dat de foto wordt gevonden in de schoenendoos van mijn moeder, niet allemaal bekend zijn. Alleen het meisje achter op de fiets wordt door mijn moeder wél herkend. Dat is zijzelf. Het oorspronkelijke verhaal dateert van 1 oktober 2008 en is nu in een nieuw jasje gestoken. Ook de fouten die er toch weer in blijken te zitten, zijn er uit gehaald. Top

Hoogeveen, 10 april 2020. Hongerige Wolf en het huisje bij de tille

Mijn verhaal over 'Hongerige Wolf en het huisje bij de tille' heb ik al op 10 juli 2008 geschreven en op deze website geplaatst. Het is nu hoog tijd om het te herschrijven en te voorzien van nieuwe inzichten. Dat is vandaag gebeurd. Het is een persoonlijk verhaal over de tille in de polder en het huisje dat er vlakbij nog steeds staat, waar mijn overgrootouders, samen met zes dochters hebben gewoond. De grootouders en de zes dochters zijn niet meer in leven, maar een aantal van hun kinderen (waaronder ikzelf) bevinden zich nog op deze aarde. Top

Hoogeveen, 9 april 2020. De website op de schop

Op 28 maart heb ik op deze HomePage gevraagd of de website wat de layout betreft 'gemoderniseeerd' moest worden. Een vrij groot aantal lezers heeft hierop gereageerd. Daarbij was niet één daarvan negatief over het uiterlijk van de site. Men vindt de layout over het algemeen niet ouderwets en de artikels zijn duidelijk en prima vindbaar. Inderdaad vindt wel een aantal lezers dat het menu 'Artikels' te lang was geworden en om die reden is besloten om die pagina in verschillende onderwerpen onder te verdelen. Als je in het linker menu op 'Artikels' klikt, zie je vanzelf hoe het werkt. Verder zijn ook een paar kleuren aangepast. Ik hoop daarmee tegemoet te zijn gekomen aan de wensen. Mocht er nog iets anders zijn, laat me dat gerust weten via de mail, waarvoor dank. Top

Hoogeveen, 9 april 2020. De Hondenslager, een oud beroep

Een hondenslager wordt ook wel hondemepper, koddie of stokman genoemd en bestaat in de tegenwoordige tijd niet meer. Hondenslagers zijn geen slachters van honden geweest. Zij hebben er dus niet voor gezorgd dat men de hond in de pot kan vinden. In feite zijn ze in twee richtingen actief geweest. In de eerste plaats zijn het personen geweest, die in volledige of gedeeltelijke dienst als zodanig in opdracht van de stad functioneren. In de tweede plaats zijn het kerkelijke medewerkers geweest, die het echter niet alleen op honden hebben voorzien. De hondenslager is vanaf de vijftiende eeuw actief geweest. Top

Hoogeveen, 31 maart 2020. De Tammingaborg te Bellingeweer

Artikel over de voormalige Tammingaborg of Huis te Bellingeweer.

Bellingeweer bestaat tegenwoordig niet meer in zijn vorm zoals dat in dit artikel wordt beschreven. De kerk, de pastorie en de borg Tamminga (of Huis tot Bellingeweer) zijn afgebroken en het voormalige dorp is tegenwoordig slechts een wijk in Winsum. Veel is er duidelijk over de voormalige borg, veel is echter nog duister. Restanten zijn er nauwelijks meer te zien of het moet al een klein gedeelte zijn van een gedempte gracht. In dit artikel waarvan de bron grotendeels bestaat uit de tekst van Formsma e.a. uit 'De Ommelander Borgen en Steenhuizen' (1977), is een gedeelte van de historie van de Tammingaborg te Bellingeweeer vorm gegeven. Zoals altijd het geval is, houden we ons aanbevolen voor historici die ons kunnen voorzien van meer informatie. Top

Hoogeveen, 28 maart 2020. De website moderniseren?

Door de hectische situatie die er momenteel bij ons thuis heerst, zijn er minder artikels op de website geplaatst dan in het eerste kwartaal van 2019. Desondanks is het aantal bezoeken aan de site wederom gestegen. Dat laatste heeft mogelijk ook te maken met de crisIs waarin we momenteel verkeren. Mensen hebben meer tijd gekregen. Wel heb ik nagedacht over de 'look' van de website, de opmaak. Een enkele keer hoor ik van mensen dat ze de layout van NZD nogal 'ouderwets' vinden. Daarom heb ik voorzichtig geprobeerd een nieuwe 'look' te creëren. Dat lukt best aardig, maar dan ontkom je er niet aan dat er drastisch moet worden ingegrepen. Alles overdenkend, lijkt mij NZD zoals die nu is, best overzichtelijk. Al wordt de pagina van de 'Artikels' wel behoorlijk lang en dat bevordert de overzichtelijkheid niet. Ik zal er nog eens goed over nadenken en laat mij ook leiden door de bezoekers, momenteel zijn dat er zo'n 10.000 per maand. Laat maar eens via de mail horen wat hierover jouw mening is. Top

Hoogeveen, 27 maart 2020. Gastenboek en e-mail

Graag wil ik alle lezers van NazatenDeVries nogmaals uitleggen dat het Gastenboek gebruikt dient te worden als GASTENBOEK. Als je daar iets plaatst (waar we heel blij mee zijn), kan niemand je e-mailadres zien. Deze wordt bij het verzenden versleuteld in verband met je privacy. Echter, de laatste twee opmerkingen in het Gastenboek (deze staan dus bovenaan) bevatten wederom een vraag. Hierop kan dus niet geantwoord worden, omdat het e-mail adres niet bekend is. Heb je een vraag of een verzoek, plaats deze daarom niet in het Gastenboek, maar stuur een e-mail naar nazatendevries@kpnmail.nl. Dit adres kun je ook onderaan elke pagina op deze website vinden. Ook als je een leuk artikel hebt, stuur die dan als bijlage in de e-mail. Alvast hartelijke dank voor jullie medewerking. Top

Hoogeveen, 23 maart 2020. De Spaanse griep in het Oldambt

Tussen 1918 en 1920 sterven wereldwijd miljoenen mensen aan de Spaanse Griep. Ook in het Oldambt komen honderden mensen om het leven.

Nu ons land (en de wereld) op zijn kop staat door de Coronavirus spreken we van een pandemie, waardoor honderden mensen overlijden. Ruim honderd jaar geleden hebben we ook zo'n pandemie gehad: De Spaanse griep. Tussen 1918 en 1920 overlijden er tussen de 50 á 100 miljoen mensen aan deze verschrikkelijke ziekte. Her en der worden er net als nu voorzorgsmaatregelen genomen en ook toen zijn er scholen gesloten en wordt het advies gegeven 'afstand te nemen'. Lees het artikel 'De Spaanse griep in het Oldambt' en vergelijk het met de verschrikkelijke toestanden waarmee we in de tegenwoordige tijd te maken hebben. Top

Hoogeveen, 20 maart 2020. Jacob Tilbusscher

Het levensverhaal van Jacob Tilbusscher, onderwijzer in hart en nieren, maar ook iemand die veel heeft betekend voor de historie van Groningen.

Slechts weinigen zullen zich Jacob Tilbusscher nog herinneren. Toch hebben de ouderen onder ons, zeker in de provincie Groningen, wel eens verhalen van zijn hand gelezen. Echter nooit zet de bescheiden man zijn naam onder te artikels, veelal gebaseerd op de geschiedenis van Groningen. Hij volstaat om te tekenen met een simpele T, de T van Tilbusscher. Hij is een schoolmeester geweest, geboren in het plaatsje Rottum, maar heeft daarnaast veel meer bijgedragen aan het onderwijs. Waar hij vooral bekend van is geworden zijn de verhalen in het Nieuwsblad van het Noorden in de bijlage 'Ter Verpoozing'. Om een indruk van zijn werk te laten zien, hebben we twee verhalen toegevoegd. Het eerste verhaal gaat over het leven van Jacob Tilbusscher en het tweede is een artikel die hij heeft geschreven over Blijham, waar hij ook schoolmeester is geweest. Hij heeft dit verhaal als titel 'Blijham, een profeet in eigen land geëerd' meegegeven. Top

Hoogeveen, 26 februari 2020. De geschiedenis van Godlinze

Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van Godlinze.

Over het wierdedorp Godlinze staan al een aantal verhalen op deze website. Daarbij gaat het over de kerk, het 'beroemde' grafveld van Godlinze en Pancratius. Nu komt daar de geschiedenis van Godlinze nog bij. Gewerkt wordt nog aan een voorlopig laatste artikel over dit dorp, een overdenking aangaande Bruno Santanera. Hij en zijn firma mogen niet ontbreken als we het over 'Glins' hebben, zoals de inwoners hun dorp noemen. De naam van het dorp komt in de goederenlijst van het Klooster Werden voor rond het jaar 1000 als Godlevingi. De oorsprong is niet helemaal duidelijk. Mogelijk betekent het 'lieden van Godlev', waarbij Godlev (of Godlef) een adellijke Oostfriese naam van een man is. Een andere verklaring leidt het af van 'Godelinvigi', de 'plek waar Godlev woont' (een Keltische godheid). Een volksverhaal vertelt dat het afkomstig is van een verhaal: De inwoners zouden tijdens een watersnood honger hebben geleden en als er op een gegeven moment erwten (linzen) aanspoelen, hebben ze dit als een geschenk van God gezien (GodLinze). Top

Hoogeveen, 23 februari 2020. De kerk van Garsthuizen

De kerk van Garsthuizen en een gebed geweest met een einde; waarvoor men heeft gestreden is niet gelukt.

Het verhaal over de kerk van Garsthuizen is best wel een triest verhaal. Al in 2008 ben ik begonnen met het schrijven erover. Telkens zijn er updates geplaatst.

De eerste kerk die er waarschijnlijk al in 1283 moet hebben gestaan is uiteindelijk afgebroken om er een weg van te maken..... Er komt een nieuwe kerk en na eeuwen blijkt dat deze bouwvallig gaat worden. Het orgel is nog in prima staat en er liggen monumentale grafzerken in het Godshuis. Er wordt een stichting in het leven geroepen om de kerk te redden van de ondergang. Bewoners van Garsthuizen zetten alles op alles om de restauratie te bekostigen. Helaas wordt dit geen gebed met een voorspoedig einde. Top

Hoogeveen, 21 februari 2020. De kerk van Lellens

De kerk van Lellens vanaf de bouw tot het heden.

De kerk van Lellens wordt in 1667, in opdracht van de borgeigenaar jonker Hillebrant Gruys en zijn vrouw Geertruit Horenken, bij de oprijlaan van de borg ‘Huis te Lellens’ gebouwd. De collatoren van Lellens (de Lellenster kluft van Stedum) besluiten dat Lellens een eigen kerk krijgt en dat Jacobus Schikhardt wordt beroepen als predikant, en bekendmakingen over het kiezen van Carolus Reneman (1683) en Dominicus Wijrsma (1706), als predikant van Lellens, 1666 – 1706, vinden we bij die Groninger Archieven. Top

 

Hoogeveen, 18 februari 2020. De borg Luijnga bij Bierum

De borg Luinga bij Bierum.

De Luingaborg bij Bierum komt al voor in de 16e eeuw. De borg is in het bezit geweest van verschillende geslachten, waaronder Clant, Van Maneil en Bolhuis.
De complete geschiedenis van de Borg is nog steeds niet goed beschreven in stukken.

Desondanks geeft dit artikel een goede kijk op verhalen achter de borg.
In Bierum is alleen het borgterrein deels bewaard gebleven, een deel van de gracht en een brug met daarop de wapens van borgbewoners. Daarom is het best de moeite waard om dit artikel eens te lezen.
Top

Hoogeveen, 15 februari 2020. De Sebastiaankerk van Bierum

De Sebastiaankerk van Bierum.

De Sebastiaankerk is een op een wierde staand romanogotisch kerkgebouw in het dorp Bierum in de gemeente Delfzijl, gebouwd in de eerste kwart van de 13e eeuw, vermoedelijk ter vervanging van een houten gebouw. De kerk valt op door de enorme steunbeer, die tegen de torenwand is gebouwd om verzakking te voorkomen. De Sebastiaankerk bezit als enige kerk in Groningen een compleet (gereduceerd) westwerk. Compleet wil in dit verband zeggen dat de toren met zijn zijvleugels een afzonderlijk bouwelement vormt waarvan de zijmuren aansluiten op het schip. Op de verdieping bevindt zich een kapel. De kerk valt op door de enorme steunbeer die de toren uit 1200 steunt. Het is niet bekend wanneer deze steunbeer is aangebouwd. Top

Hoogeveen, 13 februari 2020. Foto van grafzerk toegevoegd

Aan het verhaal van Prof. Dr. Johannes Eppius Huninga van Oostwold is een foto toegevoegd van de prachtige grafzerk van Bawe Fryling, gestorven op 30 oktober 1570, weduwe van Barthold (Tjarda) van Starkenborgh en in balingschap uitgeweken naar Oost-Friesland. Met dank aan Harm Hofman. Top

Hoogeveen, 12 februari 2020. Johannes Eppius Huninga van Oostwold

Op 27 januari 2020 is er een vrij uitgebreid verhaal toegevoegd van Sebo Huninga. Op 20 november 2010 heb ik voor het eerst geschreven over zijn oudere broer Johannes. Dit verhaal over Prof. Dr. Johannes Eppius Huninga van Oostwold is nu compleet herschreven en aangevuld met de nieuwste bevindingen. Over deze Johannes is vrij veel bekend en ook zijn zerk ligt net als die van Sebo in een kerk; in dit geval in een reeds afgebroken kerk. Desondanks is deze bewaard gebleven, wachtend op een toekomstig perspectief. Daarmee is de geschiedenis van de Huninga's nog niet helemaal compleet. Sebo heb ik 'krijgsheer te paard' genoemd, naar een gedicht dat over hem is geschreven. Binnenkort komt zijn jongere broer aan bod een 'krijgsheer te voet'. Top

Hoogeveen, 12 februari 2020. Foto van het graf toegevoegd

Om het artikel 'Geert Adriaans Boomgaard is de eerste 110-jarige wereldwijd ooit' verder af te maken is aan het eind van het verhaal een foto van een graf van Geert toegevoegd. Top

Hoogeveen, 11 februari 2020. De eerste 110-jarige komt uit Groningen

Geert Adriaans Boomgaard is de eerste 110-jarige wereldwijd ooit en is geboren en getogen in de stad Groningen. Dit uitgebreide verhaal, vertelt over zijn leven, zijn missie onder Napoleon, zijn twaalf kinderen en twee echtgenotes en zijn leven als kapitein op een schip. Geert Adriaans is aantoonbaar de eerste wereldwijd die 110 jaar is geworden. Dit is bewezen door wetenschappers. Daarom komt hij ook voor in een lijst van mensen die op hoge leeftijd zijn gestorven. Dit verhaal over Geert Adriaans kent veel positieve punten, maar ook veel negatieve. Hij overleeft al zijn kinderen, kleinkinderen en twee echtgenotes. Top

Hoogeveen, 7 februari 2020. De lagere school van Meerland

Op 22 december 2012 is op www.nazatendevries.nl op verzoek een artikel geplaatst over de voormalige lagere school van Meerland. Sindsdien hebben verschillende lezers gereageerd en is het artikel telkens uitgebreid met meer informatie. Dit keer heeft Elze Hidding, een oudleerling van de school contact met mij opgenomen en na een paar mailtjes heb ik vijf foto's van hem ontvangen inzake de voormalige school van Meerland. Op één van die foto's zit hij zelf in een 'vliegtuigje' bij de school en de andere vier zijn vrij grote groepsfoto's van verschillende jaren, waarvan het jaartal niet bekend is. De personen daarop zijn ook niet met name genoemd. Mochten er lezers zijn die personen herkennen, of een jaartal aan een foto kunnen 'plakken', laat het me dan even weten via de mail: nazatendevries@kpnmail.nl, waarvoor hartelijke dank. Top

Hoogeveen, 3 februari 2020. Het Koediep

In het verhaal over Sebo Huninga komt het Koediep voor. Sebo gaat samen met andere tegenstander in verzet tegen het graven van het Koediep. Er zijn echter ook boeren geweest die het een prima zaak hebben gevonden omdat ze hun goederen dan per schip kunnen vervoeren. Dit artikel over het Koediep geeft een andere kijk op de watergang. Het is op deze site voor het eerst beschreven op 6 mei 2009. Nu is het herschreven en aangevuld met nieuwe informatie. Top

Hoogeveen, 2 februari 2020. De Touwslager, een oud beroep

De lijnbaan van een oude Touwslagerij. Alles is dan nog handwerk.

Het is 30 januari kwart voor zes 's avonds als er een mailtje binnenkomt van een zekere Roos uit Vlissingen. Hij heeft een vraag over het artikel onder 'oude beroepen' op deze website over De Touwslager. Het artikel is in 2009 op de site geplaatst, dus ben ik het nog maar eens gaan lezen. Geheel tot mijn ontsteltenis constateer ik dat het betreffende verhaal nauwelijks meer te lezen valt omdat de tekst vrijwel verdwijnt in de achtergrondkleur. Ook zijn er nieuwe gegevens bij mij bekend, dus voordat ik reageer op het artikel, herschrijf ik het, voeg nieuwe gegevens toe en maak een nieuwe lay-out. Vervolgens plaats ik het herboren verhaal op de website. Ik moet daarbij constateren, dat het beroep nog niet helemaal verdwenen is. Er bestaan zelfs nog touwslagerijfabrieken. Bedankt, Roos. Top

Hoogeveen, 27 januari 2020. Sebo Huninga, 'krijgsheer te paard'

Al sinds circa 2008 verzamel ik gegevens over Sebo Huninga (1605-1661). Zowel via mijn grootouders van moederkant als van vaderskant staan de Huninga's uit het Oldambt in mijn stamlijn. Daarom verdiep ik me nog steeds in dit geslacht dat een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Oldambt. Genealogie en geschiedenis gaan in dit geval dan ook daadwerkerlijk hand in hand. Het artikel over Sebo Huninga vind je dan ook zowel onder het item 'Genealogie' als 'Artikels' (geschiedenis) op deze website.

Sebo is nog steeds een beroemde Groninger in het Oldambt. Dat komt met name omdat hij het heeft opgenomen tegen de destijds machtige stad Groningen. Het bevreemdt me dan ook nog steeds ten zeerste dat het meer bij Blauwestad het Oldambtmeer is genoemd, terwijl ter plekke eeuwenlang het Huningameer heeft gelegen, eigendom van het geslacht Huninga. Ik vermoed dat ik nu zo langzamerhand alle beschikbare gegevens rond deze man uit Beerta op papier heb gekregen. Mocht er echter een lezer van het artikel zijn, die nog iets extra's achter de hand heeft, schroom dan niet en laat me het weten. Ik zal er dankbaar voor zijn. Top

Hoogeveen, 21 januari 2020. Een steenhuis en borg Rengerda

In de 15e eeuw hebben in Godlinze meerdere steenhuizen gestaan. Ook is er ooit een borg geweest, Borg Rengerda. Welke van de steenhuizen borg Rengerda is geworden is niet helemaal duidelijk. In ieder geval is wel duidelijk dat de geslachten Clant en Rengers eigenaar van borg Rengerda zijn geweest. Alles wat maar te vinden was is aan het artikel toegevoegd. Mochten er onderzoekers zijn die meer feiten weten dan in het verhaal 'Een steenhuis en borg Rengerda' staan vermeld, laat me het dan s.v.p. even weten. Top

Hoogeveen, 20 januari 2020. Verwerking website op internet

In de meeste gevallen wordt via Facebook aangekondigd of en welk artikel er weer geplaatst is op nazatendevries.nl. Het komt regelmatig voor dat op het moment dat een artikel wordt aangekondigd, deze nog niet op internet (op de website) is te zien. Soms duurt het een paar uur voordat dit daadwerkelijk zichtbaar wordt. Top

Hoogeveen, 20 januari 2020. Tammingaborg te Hornhuizen

Op 9 augustus 2010 is een artikel op deze website geplaatst over de Tammingaborg te Hornhuizen. Dit artikel is herschreven en aangevuld met nieuwe gegevens over de borg en de familie daaraan verbonden. De volgende keer wordt er weer een geheel nieuwe artikel geplaatst. Top

Hoogeveen, 17 januari 2020. Herschreven artikels

Onder het hoofdstuk 'Genealogie' staan sinds 2008 een drietal artikels waarvan het de moeite waard is om ze te gaan herschrijven. Dat is vandaag gelukt.

Het gaat om:
'Het wapen van het geslacht Tiddinga uit het Oldambt'.
'Het wapen van het geslacht Huninga uit het Oldambt' en
'De Huninga's en NazatenDeVries -1'

Door op de link te klikken kun je ze lezen, maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon opzoeken in het hoofdstuk 'Genealogie', links op het scherm. Top

Hoogeveen, 10 januari 2020. Chaos bij de website

Nazatendevries.nl wenst familie, vrienden, bekenden, maar ook al die tienduizenden bezoekers die in 2019 deze website hebben bezocht een VOORSPOEDIG maar vooral GEZOND 2020. We proberen er weer een mooi jaar van te maken met veel historisch en genealogisch leesplezier.

De eerste dag van het jaar is bij www.nazatendevries.nl nogal chaotisch gestart. In de eerste plaats gebeurden er op persoonlijk vlak nogal wat narigheden die grote invloed hebben op het dagelijks functioneren van de webmaster.

Dezelfde dag gaf de SSD van de PC het op en begaf de backup HDD (harde schijf) het ook: inbrandschade. De bestanden zijn gelukkig bewaard gebleven, maar ….. de database van de genealogische gegevens op de SSD zijn verdwenen; ook op een backup HDD. Deze bleek ook defect te zijn. Dat betekent dat de gegevens van ná 21 maart 2017 genadeloos in rook zijn opgegaan. Ook blijkt de backup DVD van de genealogische bestanden plotseling niet meer te werken en moet ik dus terugvallen op de versie van 21 maart 2017 (deze werkt op de DVD nog wel). Twee jaar van intensief werk is dus verloren.

De defecte hardware is inmiddels vervangen en het overgrote deel van de programmatuur is weer geïnstalleerd. De overige data is gelukkig bewaard gebleven, deze staat op een andere harde schijf.

Verder blijkt dat mijn stamboomprogramma plotseling niet meer werkend is. Contacten met de helpdesk hebben nog geen oplossing geboden. Het is nu afwachten op betere tijden.

Voor de goede orde: de website is nog steeds in prima staat en alles is daar nog aanwezig; ook alle genealogische gegevens van NazatenDeVries en aanverwante geslachten zijn daar nog steeds in te zien tot 21 april 2018. Wat de overige artikelen betreft: de datum erachter geeft altijd aan wanneer een artikel of genealogie online is gegaan. Top

 


 

 

 

 

 


Naar het Gastenboek.


 

 

 

 

 
Het menu item 'Familienieuws' is wel door iedereen aanklikbaar en te openen, maar dat geldt NIET voor de menu's die daaronder volgen. Die zijn uitsluitend aanklikbaar en te openen door familieleden die over een inlognaam en een wachtwoord beschikken, aan te vragen bij de webmaster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact informatie:
klik hier

Stuur een e-mail:
E-mail Webmaster