HomePage

 

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen ?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op www.nazatendevries.nl.? Ga dan naar https://www.facebook.com/harmhillinga en klik op 'Volgen'. Je kunt ook klikken op 'Als eerste weergeven', je krijgt dan automatisch bericht bovenaan je Facebook pagina als er een nieuw artikel is geplaatst.

 

 

Plaats ook eens een berichtje in het GASTENBOEK
Dan weet ik waarvoor ik dit doe....

 

Hoogeveen, 24 november 2020. Edzart I Cirksena van Oost-Friesland

Bij zijn pogingen om zijn gebied naar het westen toe te vergroten, vindt Edzard de stad Groningen op zijn weg. De benoeming van hertog Albrecht van Saksen tot gubernator en potestaat van Friesland in 1498, opent voor hem echter perspectieven. Hij erkent Albrecht, waarna ze gezamenlijk de aanval op Groningen inzetten. Ze weten de stad echter niet in te nemen. Tot 1506 werken Edzard en Albrecht’s opvolger nauw samen. Dan geeft Groningen zich over aan Edzard en erkent hem tegelijkertijd als heer. Edzard verklaart daarop dat hij de stad uit naam van de keizer en niet van Georg ingenomen heeft. Hij wordt nu ook nog aangesteld als stadhouder van de Ommelanden, in theorie voor de hertog van Saksen, maar in de praktijk gaat hij helemaal zijn eigen gang. Bij de Saksische bestuurders in Westlauwers Friesland wordt de angst dat Edzard ook daar de macht naar zich toe zal gaan trekken, steeds groter. In 1512 laten ze daarom twee vooraanstaande edellieden op verdenking van contacten met Edzard in Leeuwarden onthoofden. In dit artikel lees je alles over Edzart I en kun je ook een filmpje bekijken. Top

Hoogeveen, 22 november 2020. Het Landbouw bedrijf van de Stad Groningen

Artikel over het 'Landbouwbedrijf van de Stad Groningen dat heeft bestaan van 1825 tot 1986.

Het bezit van de stad Groningen van landerijen bij de Dollard is, eveneens als die van de stad bij Ter Apel, het gevolg van de heerlijke rechten die zij heeft gehad over het landschap Westerwolde. Aan het hoofd van de administratie heeft de rentmeester der stadsvenen gestaan. Deze is verantwoording schuldig aan de poldercommissie, een raadscommissie, na 1909 overgegaan in de commissie voor de stadsbezittingen. Onder de rentmeester ressorteert de opzichter van het landbouwbedrijf bij de Dollard. Top

Hoogeveen, 21 november 2020. Kloosterwijtwerd, een boerderij en een klooster

Over de historische boerderij Over Kloosterwijtwerd op een deels afgegraven wierde.

Het is eind jaren zestig van de vorige eeuw als ik met mijn oude vriend Wiert Eelssema in de Fiat 850 naar Kloosterwijtwerd rijd. Hij wil daar graag een boerderij bezoeken om er een artikel over te schrijven voor een krant. Ik herinner me nog dat we in een grote kamer koffie zitten te drinken met de toenmalige bewoners voor een prachtige schouw. Over die boerderij schrijf ik in dit artikel. De boerderij Kloosterwijtwerd heeft een prachtig historische en monumentaal voorhuis en staat op een zogenaamde huiswierde. Vóór 1900 is de wierde veel groter geweest en in vervlogen dagen heeft er zelfs nog een klooster op gestaan. Top

Hoogeveen, 16 november 2020. Wynedaham, een verdronken Dollarddorp

Klik hier voor het artikel over het verdronken Dollarddorp Wynedaham, waar Tidde Wyneda mogelijk heeft gewoond.

Ongeveer een maand geleden heb je op de website van NZD een artikel kunnen lezen over Tidde Wyneda, hoofdeling en boer in het verdronken Dollarddorp Wynedaham. Als we het volksverhaal over hem mogen geloven, is hij door het geen onderhoud plegen aan een dijk mede-verantwoordelijk geweest over het feit dat deze dijk doorbreekt en dat de Dollard vele dorpen heeft verzwolgen, waaronder het dorp waar hij deel van heeft uitgemaakt, namelijk Wynedaham. Het nieuwe artikel gaat over dit dorp. Top

Hoogeveen, 14 november 2020. De Tweede Münsterse Oorlog

Artikel over de Tweede Münsterse Oorlog van 1672 tot 1674. Het jaar 1672 wordt ook wel het Rampjaar genoemd tijdens de periode die we ook wel de 'Hollandse Oorlog' noemen.

Vandaag sluiten we de Münsterse Oorlogen af met de Tweede Münsterse Oorlog. We hebben de Eerste Münsterse Oorlog nog maar nauwelijks achter de rug of het is alwéér zover. Zo'n zeven jaar later trekt Bernhard von Galen, Bommen Berend, opnieuw naar ons gebied en valt weer aan. Ook Beerta, Winschoten en Groningen zijn nog steeds niet bekomen van de schrik. Duizenden runderen zijn meegevoerd door de Münstersen. Het land ligt er weer goed bij, maar men is nog steeds niet vergeten dat de bisschop van Münster veel van het graan in 1665 heeft geroofd. In de stad Groningen is men nu wel wat beter voorbereid, maar nu, zeven jaar later, is het weer zover. Het is zomer 1672 en Bommen Berend is wéér op oorlogspad. De Tweede Münsterse oorlog is een feit, het wordt een rampjaar. Top

Hoogeveen, 12 november 2020. Schade in Beerta door Münsterse troepen

Artikel over de schade die de Münsterse troepen van bisschop Bernard von Galen hebben aangericht in Beerta tijdens de Eerste Münsterse Oorlog.

Nu we de Eerste Münsterse Oorlog van 1665-1666, vooral in het noorden van ons land hebben besproken, is het wellicht goed eens te lezen hoeveel schade deze korte oorlog heeft aangericht. Daarbij heb ik het verhaal van Antonia Veldhuis er eens bij gepakt die ze mij jaren geleden per mail heeft toegestuurd en waarover ook door haar is geschreven in 'Gruoninga' van 2003, maar dan nog uitvoeriger. Het artikel gaat met name over de schade die de troepen van de bisschop hebben aangericht in Beerta. Als we dat lezen, beseffen me maar al te goed, dat dit best een grote impact gehad moet hebben voor de inwoners van Beerta destijds. In de tegenwoordige tijd zullen de meesten van ons het vreemd vinden dat een bisschop, die onder de Katholieke kerk valt, oorlog gaat voeren en daarbij ook nog zoveel slachtoffers maakt. Top

Hoogeveen, 10 november 2020. De Eerste Münsterse Oorlog

Tijdens de Eerste Münsterse Oorlog krijgt ook het noorden van ons land, destijds een Republiek, het danig te verduren onder het oorlogsgeweld van de bisschop van Münster.

Op 23 september 1665, als de Republiek tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog haar handen vol heeft op zee, doet prins-bisschop ‘Christoph Bernhard Freiherr von Galen’, kortweg Bernard von Galen of Bommen Berend, met succes een aanval op het oosten en het noorden van het land. Hij heeft daartoe een verdrag gesloten met de Engelse diplomaat Henry Bennet, de eerste graaf van Arlington en zoon van Sir John Bennes of Dawley. Het noorden van ons land heeft het ook flink te verduren onder de gevechtshandelingen van de bisschop uit Münster. Hoewel deze oorlog niet lang heeft geduurd, heeft de bevolking veel last van de oorlogshandelingen van Bernard von Galen die plunderend door het gebied trekt. De Eerste Münsterse Oorlog is een feit. Top

Hoogeveen, 7 november 2020. De Addinga's en de Wedderborg

Uitgebreid artikel over de geschiedenis van de Wedderborg en haar bewoners.

Op 11 juni 2009 is er een artikel geplaatst over De Addinga's en de Wedderborg en in mei 2014 is er een update geschreven. Nadat er veel informatie bij mij is binnen gekomen over de geschiedenis van de borg en omdat er veel nieuwe feiten bekend zijn gekomen over de ontwikkelingen rond de borg en de bouw, kan het niet anders of het complete artikel is geheel opnieuw geschreven en aangevuld met belangrijke informatie over het verleden en het heden van de de borg, die in Wedde ook wel het kasteel van Wedde wordt genoemd. Top

Hoogeveen, 2 november 2020. De legenden van Jarfke

Zoals beloofd hierbij het tweede artikel over Jarfke getiteld 'De legenden van Jarfke'. Hierin zijn een aantal legenden die hij met zijn pamflet de wereld in heeft gestuurd opgenomen. De meeste zijn opgesteld in de oude spelling. Met een beetje geduld is het best te lezen en te begrijpen. Hier en daar zijn de woorden met een noot 'vertaald'. Top

Hoogeveen, 1 november 2020. Jarfke de profeet

Een verhaal over de Jarfke, geboren en getogen in het Dollardgebied. Jarfke, de profeet. Wie is deze Jarfke eigenlijk geweest?

Al enige tijd moet ik elke dag aan Jarfke denken. Jarfke komt op NDV voor het eerst voor op 19 maart van dit jaar in een artikel geschreven door Jacob Tilbusscher uit 1941. Sinds die tijd zit Jarfke steeds in mijn hoofd. Bij deze naam denk ik eigenlijk aan en vrouw, maar toch is Jarfke een man geweest. Hij is mogelijk geboren in een verdronken Dollarddorp en leeft rond 1500. Jarfke is een bijzondere man en het is aan te nemen dat Jarfke niet zijn echte naam is. Deze Jarfke is in zijn dagen een soort profeet en komt daardoor ook in conflict met de stad Groningen. Jarfke brengt een pamflet uit, waarin hij allerlei voorspellingen doet. Ziedaar, sommige van zijn voorspellingen zijn uitgekomen, sterker nog, er zijn nog steeds mensen die zijn voorspellingen voor waarheid aanzien en houden nog steeds bij of gebeurtenissen in het heden iets te maken hebben met de voorspellingen van Jarfke toen. Ik heb twee verhalen over hem gemaakt. Het eerste verhaal gaat over Jarfke, de profeet. Wie is hij geweest en wat is zijn betekenis in de loop van de geschiedenis. Het tweede verhaal wordt morgen of de dag daarna geplaatst en vertelt over de inhoud van zijn pamflet: zijn voorspellingen. Top

Hoogeveen, 28 oktober 2020. Mobilisatie 1914-1918 te Rottumeroog

Over de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog op Rottumeroog.

Tot nu toe zijn er circa veertig verhalen op NZD geplaatst over de Tweede Wereldoorlog in ons land en daaraan gerelateerde artikels. In het menu 'Geschiedenis' staan tientallen verhalen over de geschiedenis van Groningerland. Echter aan de Eerste Wereldoorlog is nog een aandacht besteed. Wellicht komt dat ook omdat ons land tussen 1914 en 1918 neutraal is gebleven. In die periode is ons leger echter wel degelijk actief geweest in eigen land. Bij het onderzoek naar Rottumeroog in september viel mijn oog op een verhaal van Luitenant-kolonel der Grenadiers b.d. Erik Bouwmeester. Het gaat over de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog op Rottumeroog. Zijn verhaal staat nu (aangepast voor NZD) op deze website. Top

Hoogeveen, 23 oktober 2020. De Gangulfiskerk van Visvliet

Artikel over de Gangulfiskerk van Visvliet.

Nadat op 16 oktober een artikel is verschenen over de geschiedenis van Visvliet, volgt vandaag een verhaal over de kerk aldaar. Deze kerk is oorspronkelijk genoemd naar de Heilige Gangulfis. De kerk bevat een aantal bijzonderheden die in het artikel zijn verwerkt. Tegenwoordig is de kerk in het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken en van 1979 tot 1980 is de kerk gerestaureerd. Top

Hoogeveen, 19 oktober 2020. Tidde Wyneda

Een historisch verhaal over boer en borgheer Tidde Wyneda uit het verdronken dorp Wynedaham.

Twee verhalen vandaag: Het eerste is een historisch verhaal over Tidde Wyneda (ook Winninga) boer en borgheer van de Tydwyneda borch in het door de Dollard verdronken Wynedaham. Het tweede verhaal gaat over de sage van Tidde Wyneda, ook wel Winninga genoemd. Het is het volksverhaal over Tidde zoals dat eeuwenlang is verspreid in Reiderland en het Oldambt. Dat laatste is een in de loop der tijden verzonnen verhaal met een historisch achtergrond, dat in het eerste verhaal wordt bevestigd. Top

Hoogeveen, 16 oktober 2020. De geschiedenis van het dorp Visvliet

Artikel over de geschiedenis van het dorpje Visvliet, vlakbij de Friese grens.

In dit artikel gaan we vertellen over het dorpje Visvliet, vlakbij de grens met Friesland dat toch nooit bij Friesland heeft behoord. Ooit heeft het circa 290 inwoners tellend dorpje, twee scholen gehad. Deze zijn inmiddels verdwenen. Wat resteert is een mooie molen en twee kerken, waarvan de hervormde kerk tot de mooiste en oudste behoort. Verder is er ook nog een haventje dat herinnert aan vervlogen dagen, aan dagen waarin er overvloedig gevist kon worden. De naam Visvliet en de windvaan op de thans hervormde kerk herinneren nog aan de dagen dat er vissers hebben gewoond. Top

Hoogeveen, 13 oktober 2020. Updates

Vandaag zijn er een aantal updates geplaatst van diverse verhalen. De belangrijkste hiervan gaat over de Sint Vituskerk van Doezum. Top

Hoogeveen, 9 oktober 2020. De beulen van het Scholtenhuis

Een maand na de Duitse inval in 1940 worden de weduwe van Jan Evert Scholten en haar zoon zonder pardon op straat gezet. Vanaf dat moment wordt het Scholtenhuis het noordelijke hoofdkantoor van de SIPO, de Sicherheitspolizei en de SD, de Sicherheitsdienst. Vooral vanaf september 1944 wordt vanuit het Scholtenhuis een waar schrikbewind gevoerd. Het krijgt in die periode de naam 'Het voorportaal van de hel' en is na de oorlog het meest gehate gebouw in de stad. Bij de bevrijding in 1945 wordt het Scholtenhuis kapot geschoten door de Canadezen en in brand gestoken door de Duitsers. De grootste beul van het Scholtenhuis is Robert Lenhoff. Dit verhaal vertelt over de gruwelen die in het Scholtenhuis zijn uitgevoerd: De beulen van het Scholtenhuis. Top

Hoogeveen, 2 oktober 2020. De bezembinder

Er staan inmiddels 22 artikels op NZD over oude en verdwenen beroepen. Daarmee zijn we er echter nog lang niet, want het gaat naar schatting om een paar honderd.... beroepen die in de loop der jaren verdwenen zijn. Vandaag komt er één oud en ook verdwenen beroep bij, namelijk de van de bezembinder. Mede omdat dit een zwaar beroep is geweest, is het meestal uitgeoefend door mannen. Er zijn echter afbeeldingen uit het verleden waarop ook vrouwen staan. Top

Hoogeveen, 30 september 2020. Rottumeroog, Rottumerplaat en de Kaag

Vandaag zijn er twee verhalen op NZD geplaatst. Het eerste gaat over de geschiedenis van Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin, drie onbewoonde eilanden in de Waddenzee die bij de provincie Groningen horen. De natuur heeft er tegenwoordig vrij spel en de eilanden wandelen daardoor steeds verder naar het oosten. Het tweede artikel gaat over de Emder Kaag, een baken dat op Rottumeroog staat en is aangemerkt als Rijksmonument. Top

Hoogeveen, 29 september 2020. Updates van meerdere verhalen

Mede dankzij oplettende lezers van NazateDeVries.nl is er vandaag een update plaatsgevonden van meerdere verhalen. Daarbij gaat vooral om de volgende drie:

Het klooster Sint Juliana te Rottum
Het klooster van Aduard en
Geschiedenis van Rottum

Bij de eerse twee verhalen is ook een video geplaatst van RTV Noord; bijzonder interessant om deze eens te bekijken en bij de laatste is een verhaal toegevoegd van de laatste bewoning van het kleinste huisje van Rottum. In een tiental andere verhalen zijn kleine foutjes opgelost. Allen weer veel dank voor de positieve reacties. Top

Hoogeveen, 28 september 2020. De kerk van Sellingen

Over de kerk te Sellingen.

Vandaag zijn er drie artikels op NZD geplaatst. Het hoofdartikel handelt over de kerk van Sellingen aan de Torenstraat 12, waarvan al melding wordt gemaakt in een lijst van kerken uit 1150 die in de 13e eeuw is opgetekend.
Het betreft een vrij klein, gerestaureerd exemplaar, die in tegenstelling tot veel andere oude Groninger kerken, nog steeds als kerk in gebruik is.
Het tweede artikel vertelt over de Heilige Christoforus, waarvan een schildering in de kerk aanwezig is. Ook het derde artikel gaat over een Helige, namelijk Margaretha. Van haar is tevens een schildering in de kerk bewaard gebleven. Top

Hoogeveen, 22 september 2020. De zaal- en kloosterkerk van Rottum

Over de zaal- en kloosterkerk van Rottum.

Op 20 december 2000 heeft staatssecretaris Rick van der Ploeg (Cultuur) de kerk aan de Kloosterweg 12 te Rottum en onmiddellijke omgeving aangewezen als jong Rijksmonument. De kerk ligt op het hoogste punt van de terp, 5 meter boven NAP. De kerk is gebouwd in 1889, onder architectuur van Jacob Tilbusscher uit Middelstum, op de fundamenten van de voormalige kloosterkerk. Daarom wordt de kerk ook wel 'kloosterkerk' (1228-1594) genoemd. In de zaalkerk bevinden zich drie restanten van de vroegere Kloosterkerk, zoals het torenuurwerk met spillengang dat door Hendrik Hoogenberg is gerestaureerd. Ook het orgel, dat in 1862 is gemeaakt door orgelbouwer Nicolaas Anthonie Gerhardus Lohman (1834-1871), uit de vierde generatie van de familie Lohman, heeft nog enige jaren dienst gedaan in de oude Kloosterkerk. Orgelbouwer Jan Doornbos, bijgenaamd 'Jan Avontuur' past het instrument in 1889 aan zijn nieuwe omgeving aan. Tenslotte is er nog de 17de eeuwse preekstoel met het vijfkantige klankbord en doophek. Top

Hoogeveen, 20 september 2020. De geschiedenis van Rottum

Over de geschiedenis van het dorp Rottum.

Als we het hier over Rottum hebben, dan bedoelen we niet het eiland Rottumeroog of Rottumerplaat, maar het dorp Rottum in de buurt van Usquert, waar het klooster Sint Juliana heeft gestaan. Rottum is een klein dorp met nog geen negentig inwoners. Het is de geboorteplaats van de onderwijzer en dichter Jan Boer, maar ook van de onderwijzer en schrijver Jacob Tilbusscher K.J.zn (1876-1958). Rottum is een wierdedorp. Helaas is het grootste deel van de wierde in het begin van de vorige eeuw afgegraven om de onvruchtbare grond in Drenthe te voorzien van een vruchtbare laag. Desondanks staan het dorp en de kerk nog steeds op de vrij hooggelegen en overgebleven deel van de wierde. Top

Hoogeveen, 17 september 2020. Groenvoerdrogerij BV Oldambt te Oostwold

Over de Groenvoerdrogerij BV Oldambt te Oostwold.

De Groenvoerdrogerij die tegenwoordig in bezit is van BV Oldambt heeft eerst in de CC polder gestaan. Vervolgens is het naar de Polderweg te Oostwold gegaan om daarna weer verplaatst te worden naar de Langeweg 5 in de Oostwolderpolder, op een landoppervlakte van 5 ha. De drogerij is vaak van verre al te zien door één of twee witte rookpluimen en zodra je een beetje in de buurt komt, ruik je de geur van gedroogd gras. Het is echter een misverstand te denken dat hier alleen gras wordt gedroogd: er zijn nog veel meer activiteiten. Top

Hoogeveen, 15 september 2020. Kampvolgsters en hoeren in de Middeleeuwen

Over kampvolgsters en hoeren in het leger ten tijde van de Middeleeuwen.

Het idee om een verhaal te gaan schrijven over 'Kampvolgsters en hoeren in de Middeleeuwen' ligt al enige tijd bij mij 'op de plank'. Aanleiding daartoe is het feit dat we dit jaar 75 jaar bevrijding vieren. Daarbij kom ik ook telkens weer tegen hoe sommige vrouwen zich hebben gedragen tijdens de bezetting. We moeten dan niet alleen denken aan de rol die ze hebben gespeeld met Duitse soldaten, maar ook met de bevrijders. De oorlogskinderen zijn de blijvende herinnering daaraan. Dit nieuwe artikel gaat echter over andere dames in tijden van oorlog. Het vertelt ons het verhaal van mensen die meereizen met de legers om het werk te doen dat doorgaans niet wordt gedaan door de mannen. Dit zijn voornamelijk vrouwen die eten koken en wassen voor de soldaten, maar ook om echtgenotes die meereizen met hun man en niet te vergeten de hoertjes. We noemen deze dames de kampvolgers. Top

Hoogeveen, 13 september 2020. De rol van de vrouw in de Middeleeuwen

Populair geschreven artikel over 'De rol van de vrouw in de Middeleeuwen'.

Ook dit artikel gaat over de Middeleeuwen. Dit keer een ietwat populair geschreven artikel over 'De rol van de vrouw in de Middeleeuwen', maar pas op, er zit een addertje onder het gras....

De rol van de vrouw is in feite in de loop der jaren wel veranderd, maar is langzaam positiever op gang gekomen. Nog steeds wordt de vrouw nogal ondergewaardeerd bij de man. De emancipatie komt de laatste jaren wel steeds meer opzetten, maar er is economisch gezien nog veel verschil tussen de man en de vrouw. Gemiddeld gezien ligt het salaris van de vrouw in sommige vakgebieden lager dan bij die van de man. Na dit artikel volgt er een voorlopig laatste artikel over de Middeleeuwen, getiteld 'Kampvolgsters en hoeren'. Top

Hoogeveen, 7 september 2020. De hygiëne van mensen ná de Middeleeuwen

Hoe is het gesteld met de hygiëne van mensen in de periode ná de Middeleeuwen?

In het vorige artikel hebben we gezien dat de mensen in de periode van circa 500 tot circa 1500 (wat we de Middeleeuwen noemen) niet zo smerig zijn geweest zoals de meeste mensen denken. Maar hoe is dat eigenlijk ná deze periode geweest? Wel, gedurende maar liefst 300 jaar daarná is het heel anders gesteld met de hygiëne van mensen. In die tijd leven we op een totaal andere wijze. Uiteraard is er ook daar verschil in de maatschappij tussen de standen. Toch kunnen we over het algemeen stellen dat juist die periode het smerigst is geweest in Europa en dus ook in het noorden van ons land. Top

Hoogeveen, 6 september 2020. Zijn de mensen in de Middeleeuwen vies....?

Dit verhaal gaat over de hygiëne in de Middeleeuwen. Zijn de mensen in de Middeleeuwen inderdaad vies geweest en hadden ze allemaal rotte tanden en kiezen? Dit verhaal vertelt het ware verhaal.

Dit keer zit er wat meer tijd tussen het vorige artikel en dit nieuwe verhaal. Dat komt omdat we bezoek hebben gehad van onze oudste dochter uit Wenen (Oostenrijk) en de beide kleinkinderen. Verder is het me in de onderrug geschoten.... Het opstaan uit de stoel, het lopen en het zitten zijn een week lang zwaar geweest. Een hijskraan is er toch nog net niet aan te pas gekomen. Nu gaat alles weer zijn normale weg en is er een artikel geplaatst over de Middeleeuwen. Ik herinner me dat de meester op de lagere school vroeger vertelde dat de mensen in de Middeleeuwen ontzettend smerig waren en rotte tanden hadden. Daarom ben ik op zoek gegaan hoe dit eigenlijk is geweest. Zijn de mensen in de Middeleeuwen inderdaad vies geweest? Top

Hoogeveen, 26 augustus 2020. Hotel 'Gemeentehuis' te Beerta

In dit artikel wordt de geschiedenis weergegeven van café, restaurant, hotel en dancing 'Het Gemeentehuis' te Beerta.

Naar aanleiding van enkele verzoeken plaats ik vandaag een artikel op nazatendevries.nl over het voormalige café, restaurant, hotel en dancing 'Het Gemeentehuis' aan de Hoofdstraat te Beerta. De eerste kastelein is Beno Berends Craker, geboren 28 juli 1801 te Beerta. Daarna zullen nog vele uitbaters volgen. Ik heb niet alle eigenaars (huurders?) van het complex kunnen vinden. Aan het eind van het artikel doe ik dan ook een oproep aan mensen die meer weten. Ook afbeeldingen van het complex, zowel van het exterieur als het interieur zijn van harte welkom. Top

Hoogeveen, 21 augustus 2020. Ekamp, De Tjamme en BlauweStad

Het volgende artikel, uit april 2009, is het tweede artikel dat deze week aan de beurt is geweest om te worden herschreven en aangevuld: de geschiedenis van 'Ekamp'. Vervolgens is het artikel over de rivier 'De Tjamme' (mei 2009) onder handen genomen en tot slot 'De geschiedenis van BlauweStad' uit januari 2009. Vooral is het laatst genoemde artikel behoorlijk uitgebreid. Top

Hoogeveen, 20 augustus 2020. Geschiedenis van het Oldambt

Beknopte weergave van de geschiedenis van het Oldambt.

De geschiedenis van het Oldambt is omvangrijk. Om alle gebeurtenissen en jaartallen te beschrijven zou een omvangrijk boekwerk zijn. Op 11 juni 2009 is op deze website een poging gedaan om de geschiedenis van het Oldambt beknopt weer te geven. (Dat is dus als weer 11 jaar geleden.) Uitgebreid is ook niet noodzakelijk, want in het menu 'Geschiedenis van Groningerland' zijn/worden gebieden, plaatsen e.d. verder uitgewerkt. Het artikel is nu geheel opnieuw herschreven en bijgewerkt. Mochten er volgens de lezer belangrijke algemene feiten ontbreken, dan weet je mij te vinden via mijn e-mail adres. Top

Hoogeveen, 19 augustus 2020. Landeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten

Artikel van de landeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten in de jaren 1520, 1541, 1548 en 1549.

Naar aanleiding van de verhalen op NazatenDeVries over de verdwenen dorpen Ooster- en Westerreide zijn er vragen gesteld of er namen bekend zijn van personen die destijds in beide dorpen hebben gewoond. Een kort onderzoek heeft aangetoond dat hierover maar weinig gegevens bekend zijn. Mogelijk hebben historici beter onderzoek gedaan en is dat bij een van de lezers van NDV bekend. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als je dit zou willen doorgeven via mijn e-mail adres.

Wel heb ik namen van bewoners gevonden die in het gebied van Reide, Fiemel en Termunten hebben gewoond, gewerkt of er land in bezit hebben gehad. Ook is bekend om hoeveel land het daarbij gaat. Een en ander is gevonden in een artikel van R.H. Alma uit 2010, 'Landeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten', waarbij wordt gesproken over de jaren 1520, 1541, 1548 en 1549. Hij verwijst daarbij naar de Groninger Archieven en het boek van Stratingh en Venema uit 1855. Dat laatste boek is ook in mijn bezit. Inderdaad staan daar (vrij betrouwbare) gegevens in. Mocht er iemand zijn die nog oudere gegevens heeft gevonden, dan staat het je vrij deze mij per e-mail te doen laten toekomen, waarvoor mijn hartelijke dank. Top

Hoogeveen, 17 augustus 2020. Geschiedenis van de brandweer

Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van de brandweer.

Zo nu en dat komen er e-mails binnen met vragen over genealogie of geschiedenis. Wat genealogie betreft kan ik alleen ingaan op items die te maken hebben met de genealogische gegevens die betrekking hebben op de gegevens zoals die op deze website staan. Deze zijn van harte welkom! Echter, gaat het om genealogische vragen buiten deze website, zoals vragen over mensen afkomstig uit Amsterdam of bijvoorbeeld België, dan moet ik helaas doorverwijzen naar elders. Anders zou ik al mijn tijd daaraan moeten besteden en dat is niet mijn bedoeling. In principe geldt dit ook voor geschiedenis, behalve als dergelijke vragen dus te maken hebben met zaken binnen de provincie Groningen. Onlangs heeft een lezer mij gevraagd of ik iets wist over de geschiedenis van de brandweer. Welnu, daarop heb ik het volgende artikel geschreven met als onderwerp: 'Geschiedenis van de brandweer'. Het is een algemeen verhaal geworden, waarbij hier en daar is ingehaakt op de voormalige brandweer van Winschoten. Heb je meer gegevens? Laat het me even weten. Alvast mijn dank. Top

Hoogeveen, 13 augustus 2020. De scheepstimmerman

Een verhaal over de scheepstimmerman in verleden en heden.

Als we het over Groningen hebben denken we vaak aan water, de daarmee gepaard gaande overstromingen en ook aan de scheepsbouw. Wat dat laatste betreft, heeft de provincie nog steeds een aantal scheepswerven, hoewel dat er veel minder zijn dan vroeger. Ook is men bij de scheepsbouw overgegaan van hout naar staal. Daarmee is het werk van de scheepstimmerman wel over zou je zo zeggen. Een scheepstimmerman werkt immers met hout. Niets is echter minder waar. Het ambacht bestaat nog steeds, maar wel in mindere mate en het is specialistischer geworden. In dit verhaal gaat we het hebben over de scheepstimmerman in het verleden en het heden, waarbij de nadruk meer ligt over hoe het vroeger is geweest. Top

Hoogeveen, 11 augustus 2020. Koning Radboud van de Friezen

Verhaal over de geschiedenis van koning Radboud der Friezen.

Als we in het artikel van vandaag spreken over de Friezen, bedoelen we daarmee de bewoners die rond 700 in het gebied wonen van het Zwin (een oude zeearm die Brugge in België met de Noordzee heeft verbonden) tot aan de Wezer in Duitsland.
Dat hele gebied wordt in die tijd bevolkt door de Friezen, waar wij in Groningen dus eigenlijk de afstammelingen van zijn. In die periode is Radboud (ook wel Redbad) koning geweest van circa 680 - 719.
Mogelijk is deze heidense koning een zoon van Aldgisl, maar dat hebben de historici nog nooit echt bewezen. Zijn gebied ligt tegen een groot deel van de Franken aan, waarmee hij voortdurend in conflict is. Dit nieuwe verhaal op NZD gaat over deze koning Radboud. Top

Hoogeveen, 8 augustus 2020. Gruno, de fiets uit Winschoten (1897-1968)

Een verhaal over de geschiedensi van 'Gruno', de fiets uit Winschoten (1879-1968).

Zo nu en dan worden oudere artikels op NazatenDeVries.nl herzien. Vaak zijn er nieuwe feiten bekend geworden of hebben lezers opmerkingen of aanvullingen doorgegeven die belangrijk zijn om in de oudere teksten vanaf 2008 aan te gaan passen. In de afgelopen vier dagen zijn een tiental artikels en verhalen daarom weer aangevuld of aangepast. Bij het lezen daarvan kun je dat altijd zien, omdat er onderaan wordt weergegeven dat er een update is gedaan met de datum erbij. Daardoor blijven de artikels op NZD altijd 'bij de tijd' en verouderen ze niet.


Niet alle artikelen worden op de HomePage (deze pagina dus) opnieuw aangekondigd. Slechts in bijzondere gevallen gebeurt dan wel, zoals vandaag met het verhaal over de geschiedenis van 'Gruno' de fiets uit Winschoten. Het verhaal is aangepast, herschreven en er zijn een aantal nieuwe foto's bijgeplaatst. Wellicht is het (opnieuw) lezen van dit artikel daardoor op zijn plaats. Top

Hoogeveen, 4 augustus 2020. Het verdwenen Dollarddorp Westerreide

Het door de Dollard verzwolgen tweelingdorp Westerreide.

Gisteren is een artikel geplaatst over het door de Dollard verzwolgen dorp Oosterreide. Vandaag komt het tweelingdorp Westerreide aan de beurt, dat langer heeft bestaan dan Oosterreide. Nog rond 1830 hebben er op Westerreide nog drie huizen gestaan. Daarna is het geheel gedaan met de bewoning. In de Tweede Wereldoorlog proberen de Duitsers nog gebruik te maken van de mogelijkheid om aldaar een barak te plaatsen, totdat ook deze door in de golven van de Dollard verdwijnt. Top

Hoogeveen, 3 augustus 2020. Het verdwenen Dollarddorp Oosterreide

Een verhaal over het door de Dollard verzwolgen dorp Oosterreide.

Iemand die een beetje Groningen kent, heeft wel eens van Punt van Reide gehoord. Vaak wordt deze verward met de pier die tussen Termunten en Delfzijl ligt en die nog steeds te bereiken is met de auto. Punt van Reide ligt echter ten oosten van deze pier en is niet toegankelijk voor publiek omdat dit thans een natuurgebied is.
Bij Punt van Reide hebben ook twee welvarende dorpen gelegen, Oosterreide en Westerreide. Er is daar een klooster geweest, een kerk en twee steenhuizen. Later zijn beide dorpen langzamerhand verzwolgen door de golven van de Dollard.
Vandaag besteden we aandacht aan het verzwolgen Dollarddorp Oosterreide. Top

Hoogeveen, 27 juli 2020. Wat is een 'eigenerfde'.....

Wat is een 'eigenerfde"? Dit artikel vertelt je daar alles over.

We hebben het al vaker opgemerkt. Genealogie en geschiedenis gaan hand in hand. Genealogie heeft alles te maken met geschiedenis en andersom. Daarom spreken genealogen ook liever niet meer van stamboomonderzoek of genealogie, maar van familiegeschiedenis. Het onderwerp van vandaag heeft daar dan ook alles mee te maken. Zowel bij geschiedenis als genealogie komen we regelmatig het verschijnsel 'eigenerfde' tegen. Wat is nu eigenlijk een 'eigenerfde' (geweest) en waarom is het zo belangrijk om er iets van te weten? Welnu, lees het nieuwe artikel 'wat is een eigenerfde' en je bent weer helemaal op de hoogte. Top

Hoogeveen, 25 juli 2020. Het geslacht Van Bolhuis in het Groningerland

 

Een uitgebreid artikel over het geslacht Van Bolhuis in Groningerland.

Ergens in het vorige jaar spreekt mij een dame aan op een informatiedag over geschiedenis en genealogie. Ze vraagt mij of ik even haar oudste voorouder wil gaan opzoeken. "Bent u al begonnen aan uw stamboom, mevrouw?", vraag ik. "Nee, ik wil nu alleen even weten wie mijn oudste voorouder is!". Ik kijk haar een beetje verbaasd aan en zeg. "Hoe graag ik u ook zou willen helpen, daarmee kan ik u onmogelijk van dienst zijn. Ik zou verder ook niemand weten die dat even in een paar minuten voor u kan opzoeken. Dat kost dagen, weken, maanden, misschien wel een jaren". De dame kijkt mij verontwaardigd aan, staat op en loopt boos weg......


Regelmatig krijg ik een mail waarin wordt gevraagd of ik van iemand een stamboom wil maken. Ik probeer dan voorzichtig aan te geven dat dit heel veel werk is en vertel dat ik vanaf 2008 al bezig ben met die van mijzelf en dat een stamboom in principe nooit af is. Een eenvoudige stamboom van bijvoorbeeld acht generaties in mannelijke lijn is nog wel eenvoudig op te stellen, maar helaas kan ik ook daar niet aan beginnen. Er komen zoveel verzoeken dat dit een dagtaak zou zijn.


Zo is er een paar jaar geleden een vraag gekomen over het geslacht Van Bolhuis. Daarvoor geldt in principe het bovenstaande. In de loop van de jaren heb ik echter zoveel aantekeningen en bronnen over Van Bolhuis verzameld dat ik heb besloten er een artikel over te schrijven. Dat is dus geen complete stamboom geworden, geen genealogie, geen parenteel of kwartierstaat, maar een verhaal over 'Het geslacht Van Bolhuis in het Groningerland'. Wel zijn er een aantal belangrijke personen uitgelicht, waar wat dieper wordt ingegaan op de persoon zélf en zijn/haar achtergrond. Het artikel begint met datgene wat er bij de Groninger Archieven gevonden kan worden.
Ik hoop al die mensen die op zoek zijn naar gegevens over het geslacht Van Bolhuis hiermee een plezier te doen. (Foto: Michiel van Bolhuis, 1713-1764). Top

Hoogeveen, 20 juli 2020. De Slag om Zoutkamp (Soltkamp)

De Slag om Zoutkamp (Soltkamp) waarbij Willem Lodewijk van Nassau Zoutkamp belegerd, dat in Spaanse handen is.

Nog één veldslag en dan hebben we de laatste van de drie bijna vergeten veldslagen in Groningerland wel zo'n beetje gehad. We hebben eerst aandacht besteed aan de veldslag bij Jipsinghuizen in juni van dit jaar, gisteren is daar de slag bij Noordhorn bijgekomen en vandaag gaat het om de Slag om Zoutkamp (Soltkamp). Zoutkamp is destijds een schans en wordt Soltkamp genoemd. Het is maar een kleine schans met een Spaanse bezetting van slechts 84 man. Willem Lodewijk van Nassau die Stadhouder van Friesland is, valt met 400 man de schans aan. Het beleg duurt uiteindelijk van 5 tot en met 9 oktober 1589. Top

Hoogeveen, 19 juli 2020. De Slag bij Noordhorn

Op 30 september 1581 vindt de Slag bij Noordhorn plaats. Het is een bijna vergeten gevecht tussen de Staatse en de Spaanse troepen. Noordhorn ligt ten westen van de stad Groningen en wordt na het gevecht vrijwel gelijk met de grond gemaakt. In Noordhorn zélf is het gevecht echter nooit vergeten, waarbij honderden mensen om het leven komen. Daarom is de Slag bij Noordhorn op 30 augustus 2016 herdacht. Top

Hoogeveen, 17 juli 2020. De stelmaker of de wagenmaker

De stelmaker of de wagenmaker is een oud begroep dat hier en daar in Nederland nog in ere wordt gehouden.

In de serie 'Oude Beroepen' is vandaag een artikel geplaatst over de stelmaker of de wagenmaker. Een stelmakerij of wagenmakerij is een oud, verdwenen bedrijf, omdat tegenwoordig de boerenwagens niet meer van hout worden gemaakt. Ook de wielen van de boerenwagens bestaan tegenwoordig niet meer uit hout. Toch zijn er nog wel een paar wagenmakers actief in Nederland. Ondermeer uit historische overwegingen vind je her en der in ons land nog wel activiteit op dat gebied. Op internet zijn nog wagenmakers te vinden, waar je ook nog een rondleiding kunt krijgen. Top

Hoogeveen, 16 juli 2020. Chirurgijns, heelmeesters en piskijkers

Een uitgebreid verhaal over 'Chirurgijns, Heelmeesters en Piskijkers'

Het is al lang geleden dat ik voor het laats een artikel heb geplaatst over een oud beroep, Nu liggen verhalen over oude beroepen voor 'het opgrijpen', maar soms moet je er lang over nadenken welk oud beroep interessant genoeg is om daar een artikel over te schrijven. Ik ben uitgekomen bij een uitgebreid verhaal over Chirurgijns, Heelmeesters en Piskijkers. Nu moeten we de bedoelde chirurgijns niet verwarren met een chirurg van tegenwoordig. Een chirurgijn staat in het verleden gelijk aan een barbier. Die kan immers goed omgaan met een mes.... Het woord 'piskijker' lijkt misschien wat vreemd, maar ze zijn er toch geweest. Sterker nog sommigen noemen een huisarts tegenwoordig ook nog wel 'piskijker', immers, aan de urine zijn veel ziektes te herleiden. Top

Hoogeveen, 12 juli 2020. De verrader Anton van der Waals

Uitgebreid verhaal over de verrader en infiltrant Antionius van der Waals.

Op 8 september 2016 is op deze website een artikel verschenen over Allard Oosterhuis, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog te Delfzijl. Dat artikel is vandaag herschreven en uitgebreid. Nieuw vandaag is een verhaal over de verrader van Allard Oosterhuis, waarmee tevens de verzetsgroep 't Zwaantje ophoudt te bestaan. Deze verrader, infiltrant en leugenaar is de Nederlander Antonius van der Waals uit Rotterdam. Middels list en bedrog weet hij, vaak onder een valse naam, tal van netwerken van verzetsstrijders op te rollen. Zelfs na de oorlog probeert hij nog voet aan de grond te houden door voor de geallieerden te gaan werken en onder oud- Nazi's te infiltreren. Vanuit Nederland zijn voormalige verzetsstrijders hem echter op het spoor....... Top

Hoogeveen, 8 juili 2020. De beul van Emsland

Een artikel over de beul van Emsland, Willy Paul Herold, die onschuldigen op het eind van de Tweede Wereldoorlog genadeloos om het leven heeft gebracht.

Willy Paul Herold wordt de beul van Emsland genoemd. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog doodde hij samen met zijn doodseskader vele onschuldige burgers, waaronder vijf Groningers. In 2018 werden zijn gruweldaden verfilmd. Bij Leer is een monument opgericht om de vijf Groningers te herdenken. Willy Herold heeft niet lang van zijn 'heldendaden kunnen genieten'. Hij komt voor het Oorlogstribunaal in Oldenburg en wordt in 1946 onthoofd. Top

Hoogeveen, 7 juli 2020. Graaf Adolf van Nassau en zijn 'verdwenen graf'

Artikel over Graaf Adolf van Nassau en zijn 'verdwenen graf'.

Op 7 augustus 2009 is op NazatenDeVries.nl uitgebreid aandacht besteed aan de Slag bij Heiligerlee die plaats heeft gevonden op 23 mei 1568 en waarbij Graaf Adolf van Nassau om het leven is gekomen. Vandaag is een artikel toegevoegd dat dit keer gaat over Graaf Adolf van Nassau zélf. Destijds (2009) waren nergens gegevens te vinden over het graf van Graaf Adolf van Nassau. Waar is hij eigenlijk begraven? In de volksmond denken velen dat hij begraven ligt onder zijn standbeeld in Heiligerlee, maar dat is beslist niet het geval. Maar waar bevindt zich het graf van Graaf Adolf dan wel? Dit artikel probeert daar een antwoord op te geven. Het artikel is ook te vinden onder 'Artikelen > Geschiedenis van Groningerland'. Top

Hoogeveen, 4 juli 2020. Lucas Verwer & Zonen Machinerieën

 

Een uitgebreid verhaal over Lucas Verwer en Zonen Machinenerieën te Midwolda, over dieselmotoren en radio's en zelfs een accordeon.

Van het een komt het ander. Bewoners van Nieuwolda hebben massaal via e-mail gereageerd op de artikels over hun dorp op www.nazatendevries.nl. Zo heeft een oud-inwoner van het dorp gegevens opgestuurd van Lucas Verwer & Zonen Machinerieën. Hij en zijn broer Rento zijn de grondleggers van Lucas Verwer in Nieuwolda geweest. Lucas ontwikkelt een dieselmotor geïnspireerd door Brons in Farmsum, later Appingedam. Ook komen ze in de radiohandel terecht en bouwen ze eigen radio's. Zelfs zorgen ze ervoor dat er een heus netwerk door het dorp kan worden aangelegd, waardoor een ieder die dat wil naar de radio kan luisteren. Wie kent de gebroeders Verwer in Nieuwolda niet, waar in 2014 helaas een einde aan is gekomen. Op NZD kun je hun hele verhaal nu lezen. Dit artikel staat ook in het menu 'Dorpen, Steden, Streken en Water', onder Nieuwolda. Top

Hoogeveen, 30 juni 2020. Het Iwema-steenhuis te Niebert

Artikel het het Iwema-steenhuis te Niebert.

In het dorp Niebert leeft het geslacht Iwema nog voort in het Iwema-steenhuis. Herinneringen aan lang vervlogen tijden. Terecht heet de weg, die naar deze, thans gewitte, boerderij leidt 'Iwemalaan'. In de kerk van Niebert liggen nog grafzerken van het geslacht Iwema en er staat ook nog een grote herenbank. Het Iwema-steenhuis is het enige nog resterende steenhuis in de provincie Groningen.

Het steenhuis dateert uit rond 1400. De naam verwijst duidelijk naar de familie Iwema die er oorspronkelijk heeft gewoond. Deze familie hoort niet tot de Groninger adel, wat wellicht verklaart waarom het steenhuis nooit is uitgegroeid tot een borg. Top

Hoogeveen, 28 juni 2020. De kerk van Niebert

Artikel over de kerk van Niebert openen.

Deze kerk is in 1385 gesticht op last van de Cisterciënzer abt van het klooster van Aduard. Daarvoor is het een houten kerkje geweest. Merkwaardig genoeg ligt de kerk niet aan ‘het pad’ waarlangs de boerderijen en de pastorie hebben gestaan, maar een eind ten noorden daarvan. De huidige weg (Molenweg 90) is pas eeuwen later aangelegd. Het huidige gebouw is een eenvoudige rechthoekige zaalkerk met een recht gesloten koorsluiting en is gelegen op een licht verhoogd kerkhof. De buitenmuren worden geleed door brede lisenen, die op de hoeken zijn uitgegroeid tot steunberen. Ook de koorsluiting wordt gestut door een forse steunbeer. De ernstige verzakkingen als gevolg van het kantelen van de fundering zijn tijdens de restauratie van 1947-1948 een halt toegeroepen. Top

Hoogeveen, 27 juni 2020. Het Volksgericht van Niebert

Het Volksgericht van Niebert in 1927.

Als een aantal oproerkraaiers in opstand komt en vervolgens een heel dorp voor eigen rechter gaat spelen om ongenoegen uit te spreken over het gedrag van een nog jonge vrouw met zes kinderen, dan noemen we dat een 'volksgericht'. Volksgerichten zijn er in vroegere jaren altijd wel geweest. Berucht is het volksgericht in Staphorst, waarbij iemand op een mestkar door het dorp is gereden. In ons verhaal gaat het echter over een volksgericht dat heeft plaatsgevonden in Niebert in 1927. In dat jaar heeft het dorp circa 450 inwoners, waarvan er maar liefst zo'n 300 voor eigen rechter hebben gespeeld. Mogelijk zijn daarbij ook inwoners van het naastgelegen Nuis aanwezig. Het volksgericht van Niebert is dusdanig heftig dat er zelfs in de Tweede Kamer vragen over worden gesteld. Top

Hoogeveen, 23 juni 2020. Update museumgemaal De Hoogte

De oproep van 18 juni om meer informatie over het museumgemaal De Hoogte te Nieuwolda is niet onopgemerkt gebleven. Een oplettende lezer van NazatenDeVries.nl heeft meer gegevens gestuurd over het stoomgemaal, waardoor het mogelijk is geworden het verhaal vrijwel compleet te herschrijven en aan te vullen met nieuwe gegevens. Daarvoor mijn hartelijke dank. Top

Hoogeveen, 20 juni 2020. Toevoeging foto's grafzerken

Met dank aan de inzender zijn aan het artikel over de kerk van Nieuwolda, twee foto's van grafzerken toegevoegd. Top

Hoogeveen, 20 juni 2020. De kerk van Nieuwolda

Een verhaal over de geschiedenis van de kerk te Nieuwolda.

Veel kerken in Groningerland zijn gesticht als Katholieke kerk, met daaraan gekoppeld een beschermheilige. Een van de uitzonderingen daarop is de kerk van Nieuwolda. Deze is ver na de Hervorming gesticht, namelijk in 1718. Eigenlijk hebben de Nieuwolders al veel eerder een eigen kerk willen hebben, want voor de kerkgang moeten de inwoners helemaal naar Midwolda lopen en dat is voor hen een doorn in het oog. Als de kerk in Midwolda een bouwval wordt en een van de torens instort, vinden de Nieuwolders het welletje. Door een legaat van een grootgrutter lukt het de Nieuwolders om eindelijk een eigen kerk te laten bouwen. Helaas komt er niet direct een groot orgel in, zoals dat later het geval is in de kerk van Midwolda. Het orgel komt pas in 1787. In dit artikel lees je het hele verhaal over de kerk en wordt er ook ruime aandacht besteed aan de zerken die daar liggen. Top

Hoogeveen, 18 juni 2020. Museumgemaal De Hoogte

Het artkel over het Museumgemaal De Hoogte openen.

Het museumgemaal uit 1892 te Nieuwolda is te bezichtigen. Het is in 1986 geheel gerestaureerd en wordt beheerd door de Stichting Nieuwolda.
Dit nieuwe artikel op nazatendevries.nl is korter dan dat je van ons gewend bent. Helaas zijn er slechts weinig feiten gevonden. Mocht iemand meer gegevens hebben aangaande het museumgemaal dan zouden wij die graag via de mail willen ontvangen. Vooral eigen gemaakte foto's zijn welkom. Top

Hoogeveen, 16 juni 2020. De eerste kentekens in Nieuwolda

Artikel over de eerste kentekens in Nieuwolda na 1905.

Vanaf 1905 hebben motorvoertuigen in heel Nederland een nieuw kenteken gekregen. Aan dat kenteken kun je precies zien uit welke provincie dat kenteken komt. In dit artikel over de eerste kentekens van motorvoertuigen na 1905 in Nieuwolda zijn een aantal kentekens opgesomd, alsmede de eerste eigenaar van dat kenteken en voozover mogelijk ook een afbeelding. In veel gevallen kan ook het merk van de motor of de auto erbij worden vermeld, alsmede de volgende eigenaar van het voertuig. Voor dit alles is wederom dank verschuldigd aan de Groninger Archieven. Top

Hoogeveen, 15 juni 2020. Geschiedenis van Nieuwolda en de buurtschappen

De geschiedenis van Nieuwolda en de buurtschappen.

Het dorp Nieuwolda is ontstaan in de zestiende eeuw. Het dorp kent meerdere buurtschappen die in het verleden niet allemaal tot het grondgebied van Nieuwolda hebben toebehoord. Het dorp telt nog geen 1400 inwoners en is een eigen gemeente geweest. De kerk staat in de kern van het dorp en heeft samen met het rondom gelegen kerkhof een flinke oppervlakte ten opzichte van het gehele dorp. Nieuwolda telt 13 Rijksmonumenten, waaronder vele fraaie boerderijen met een fors vooreind. Ook telt het dorp een aantal prachtige rentenierswoningen. Naar aanleiding van dit artikel over de geschiedenis van Nieuwolda en de buurtschappen zullen nog een drietal artikelen aan deze website worden toevertrouwd. Top

Hoogeveen, 11 juni 2020. Thies Jansen, verzetsstrijder uit Weiwerd

Een verhaal over de verzetsstrijder Thies Jansen uit Weiwerd.

Dit verhaal uit de Tweede Wereldoorlog gaat over de landbouwer Thies Jansen uit Weiwerd. Hij raakt aktief betrokken bij het verzet, vlucht, wordt verraden en opgepakt door de SD. Vanuit de gevangenis lukt het hem om in twee jaar tijd vele brieven te sturen naar zijn vrouw in Weiwerd die is achtergebleven met drie kinderen.

Thies wordt veroordeeld tot de dood en wordt samen met anderen gefussileerd in mei 1944. In het vrijwel verdwenen dorp Weiwerd herinnert een gedenksteen aan deze moedige verzetsstrijder. Top

Hoogeveen, 9 juni 2020. De Slag bij Jipsinghuizen

De Slag bij Jipsinghuizen, 1565-1566.

Iedereen heeft van zijn of haar schooltijd de Slag bij Heiligerlee in het geheugen. Bij de een is zelfs het jaartal nog paraat en soms nog zelfs de exacte datum. Van de Slag bij Jipsinghuizen, nu een dorpje met amper 150 inwoners, hebben velen nog nooit gehoord. Toch is deze een zeer bijzondere veldslag geweest, waarbij de troepen van de bisschop van Münster het onderspit hebben moeten delven. Bovendien is voorkomen dat de troepen verder zouden oprukken naar de stad Groningen en Delfzijl, waar de Engelsen de Münsterse troepen te hulp zouden komen. Ook de manier waarop deze veldslag aan onze zijde is gewonnen, is best interessant, al spreken sommige verhalen elkaar enigszins tegen. Top

Hoogeveen, 8 juni 2020. Anne Rutgers, verzetsstrijder

Anne Rutgers, verzetsstrijder uit Stadskanaal.

In juni en juli 1943 wordt tot drie keer toe geprobeerd het gemeentehuis van Stadskanaal in brand te steken. Het plan wordt opgezet door Jacob Meinen die gemeentearchitect is van de gemeente Stadskanaal. Ook de verzetsstrijder Anne Rutgers helpt een handje mee. Hiermee wordt geprobeerd om te voorkomen dat de Duitsers de namen in handen krijgen van mensen die kunnen worden opgeroepen om in Duitsland te moeten werken. Echter tot drie keer toe mislukt het plan om brand te stichten. Het lukt het verzet wel om het gemeentehuis van Exloo in brand te steken. Later wordt Anne Rutgers opgepakt en vermoord door de Duitsers. Jacob Meinen blijft uit de handen van de Duitsers. Dit verhaal over Anne Rutgers, de verzetsstrijder is zeker de moeite van het lezen waard.
Top

 

Hoogeveen, 3 juni 2020. De boerderij van Muntinga te Beersterhoogen

De boerderij van het geslacht Muntinga te Beersterhoogen.

Het voorlopig laatste artikel over Beersterhoogen gaat over de boerderij van het geslacht Muntinga te Beersterhoogen. Het prachtige majestueuze monumentale boerenbedrijf staat er al in de periode dat in het buurtschap het register in het naoberbouk is bijgehouden tussen 1864 en 1897. In die periode woont het geslacht Muntinga er ook al. Het verhaal over dit boerenbedrijf is helaas niet helemaal af. Er ontbreekt nog een belangrijk gedeelte. Helaas heb ik die gegevens (van meer recentere tijden) niet meer kunnen achterhalen. Mogelijk is er iemand die het verhaal af kan maken. Mail dit dan naar de webmaster, waarvoor mijn hartelijke dank. Top

Hoogeveen, 2 juni 2020. Het 'naoberbouk' verder uitgespit

Het naoberbouk verder uitgespit, het geslacht De Groot en Fransen.

Middels het 'naOberbouk', is het mogelijk om door middel van de registers in principe het verleden van alle bewoners uit te diepen. We onderzoeken dan de genealogische gegevens vooral door die te zoeken via de online archieven, in dit geval die van de Groninger Archieven. Als je er dan ook nog mooie foto's bij kunt scoren van verschillende geslachten kan dat weer een afzonderlijk verhaal worden. In dit geval hebben we ons beperkt tot de namen De Groot en Fransen zoals wie die in de registers tegen komen. Met name komt dan ook het voormalige tramcafé in beeld en het tramstation. Daarmee achterhalen we belangrijke historische feiten van Beersterhoogen. Op de foto is het rechterdeel van het huis het tramcafé. Top

Hoogeveen, 1 juni 2020. De oudermannen van Beersterhoogen

Verhaal over de oudermannen, de nabuurpligten en de spandiensten van Beersterhoogen tussen 1864 en 1897.

Vandaag gaat we het nog een keer hebben over Beersterhoogen. We zijn er nog niet over uitgepraat. Dit keer vertellen we over de oudermannen en de nabuurpligten van Beersterhoogen en nemen we voor het eerst een kijkje wie deze mensen zijn geweest. Voor het eerst, want het volgende verhaal is het meest uitgebreide artikel over Beersterhoogen tot nu toe en het op één na laatste. Het wordt ook het artikel met de meeste foto's.
Maar nu eerst over de oudermannen en de nabuurpligten zoals we deze kunnen vinden in de registers van de Verordening op de Nabuurpligten van de zevende gilde Wijk B in de gemeente Beerta van 1864 tot 1897. Top

Hoogeveen, 31 mei 2020. De eerste kentekens in Beersterhoogen

Artikel over de eerste kentekens voor motorvoertuigen die voor Beersterhoogen zijn uitgegeven.

In Nederland begint men vanaf 1906 met het invoeren van nieuwe kentekens op motorvoertuigen. De kentekens in de provincie Groningen beginnen allemaal met een hoofdletter 'A'. Andere provincies krijgen een ander hoofdletter aan het begin van een kenteken.
Dit artikel gaat over de eerst kentekens die voor Beersterhoogen zijn uitgegeven en die met een hoofdletter 'A' beginnen. Top

Hoogeveen, 28 mei 2020. 'Verordening op de Nabuurplichten', 1864

De 'Verordening op de Nabuurpligten' van Beersterhoogen over de jaren 1864-1896. Dit 'noaberbouk' is gelukkig voor het nageslacht bewaard gebleven en is door iedereen in te zien.

In 1864 stelt de Raad van de gemeente Beerta de 'Verordening op de Nabuurpligten' vast voor de gemeente Beerta. Het voor het buurtschap Beersterhoogen bestemde deel, inclusief het deels bijgehouden register, is bewaard gebleven en staat nu in zijn geheel op de website. Hiervoor is dank verschuldigd aan Gudi Schuur die in het bezit is gekomen van dit door de volksmond genoemde 'naoberbouk'. Het bevat de namen van de hoofdbewoners van de huizen en boerderijen, compleet met huisnummers, van het buurtschap tussen 1864 en 1896. Helaas hebben de 'oudermannen' een aantal jaren overgeslagen, maar het blijft een zeer interessant 'boekwerk' om te bespreken en te lezen. Top

Hoogeveen, 27 mei 2020. Beersterhoogen op de kadasterkaart van 1832

Begin 2007 is een plan gemaakt om de Groningse pendant van het Grise HisGIS te realiseren. Dit plan is nader uitgewerkt met HisGIS Groningen is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Groningen was op dit terrein nog geen voorwerk verricht. Om het gehele Noorden met inbegrip van het Waddenzeekustgebied te kunnen dekken heeft de Fryske Akademy begin 2007 een plan gemaakt om de Groningse pendant van het Friese HisGIS te realiseren.

Dit plan is nader uitgewerkt met historici van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Waddenfonds bleek bereid het tweejarige project financieel te steunen, waarna het in het najaar van 2008 van start kon gaan. Hoofdonderdeel was het digitaliseren van het oudste kadaster voor Groningen, zodat het als basis voor de presentatie en analyse van cultuurhistorische informatie zou kunnen dienen. Een tweede onderdeel betrof het samenstellen van een rapport over de mogelijkheden tot verrijking van de basislaag. Beide onderdelen zijn afgerond met de presentatie van zowel de site als het rapport op 7 mei 2010 in Groningen.

Voor de geschiedenis van Beerta en de bewoners rond de kerk van Finsterwolde in 1832 is op nazatendevries.nl al gebruik gemaakt van de mogelijkheden van HisGIS. Nu is Beersterhoogen aan de beurt onder de titel 'Beersterhoogen op de kadasterkaart van 1832'. Daarop kun je 25 namen van bewoners vinden die in 1832 in Beersterhoogen hebben gewoond en gewerkt. Top

Hoogeveen, 26 mei 2020. Geschiedenis van Beersterhoogen

Een verhaal over de geschiedenis van Beersterhoogen.

Aan de website is een verhaal toegevoegd over de geschiedenis van Beersterhoogen, een buurtschap ten noordoosten van Beerta. Het gaat hier om het eerste artikel over het buurtschap; er volgen dus nog meer.

In de 17e eeuw wordt al melding gemaakt van Beersterhoogen. De naam van het buurtschap is te danken aan de hoogte die gelegen is aan de zuidoostelijke kan van Beersterhoogen, waar het land tot 1.7 meter hoger ligt dan aan de andere kant van het buurtschap. Top

Hoogeveen, 13 mei 2020. De molen van Udema ten noorden van Drieborg

De molen van Udema in de Kroonpolder ten noorden van Drieborg.

In mijn jeugd fiets ik drie jaren lang door drie verschillende polders en langs 'Udemòs Meuln' naar de lagere school in Drieborg; 's morgens heen en 's middags weer terug. Omdat het een flink eind is (vier kilometer), eet ik 's middags bij een tante in Oudedijk en soms ook bij mijn grootmoeder in Kostverloren. Na de lagere school fiets ik vanaf Nieuwe Statenzijl, ook weer langs de 'meuln' naar Winschoten, eerst naar de Ulo en later naar de Kweekschool. Dat is een afstand van ongeveer 19 kilometer, waar we bij goed weer vijf kwartier over doen. Bij de splitsing in Drieborg wachten de overige leerlingen die ook naar Winschoten gaan. Op mijn zestiende wordt het wat makkelijker, want dan krijg ik een brommer. Maar elke dag rijd ik langs 'Udemòs Meuln' op de scheiding van de Stadsplder en de Kroonpolder. Dit artikel gaat over de voormalige molen van Udema op de Middendijk in de polder. Top

Hoogeveen, 12 mei 2020. Geert Sterringa, communist en verzetsstrijder

Geert Sterringa, communistisch voorman en verzetsstrijder, overleed een jaar voor de bevrijding in Buchenwald.

Geert Sterringa, communistisch voorman in Groningen (30 december 1876, Firdgum - 19 januari 1944, Buchenwald).

‘Arbeiders van Groningen. Ook op U rust de plicht met de moedige arbeiders van Amsterdam en omstreken uw kracht en wil van afweer en strijd gereed te houden en te versterken. […] Uw strijd gaat voor vrijheid, recht, brood en vrede.’


Dit zijn twee zinnen uit het manifest dat Geert Sterringa heeft geschreven over de Februaristaking die in Amsterdam is begonnen. Dit manifest, dat illegaal wordt verspreid in de stad Groningen, is aanleiding voor de arrestatie en uiteindelijke deportatie van de communistische voorman in Groningen. Top

Hoogeveen, 9 mei 2020. Een liefdesdrama in Muntendam

Een liefdesdrama in Muntendam (1927); meisje dood in sloot gevonden.

Een liefdesdrama in Muntendam. Zestienjarig meisje dood is sloot gevonden. Het is dinsdagochtend 27 september 1927 als in een zeer ondiepe sloot een dood zestienjarig meisje afkomstig uit Sappemeer bij Muntendam wordt gevonden. Omdat de sloot zo ondiep is, wordt gedacht aan een misdrijf. In haar tasje treft men een briefje aan waaruit blijkt dat ze een liefdesbetrekking heeft met een jonge onderwijzer uit haar woonplaats. De tekst op het briefje zou als volgt zijn: ‘Vaarwel, Hendrik’, met ondertekening. Het briefje zou het papiertje van een theezakje of een gescheurd suikerzakje kunnen zijn. Vermoed wordt dat zij zelf het briefje niet heeft geschreven. Lees hier het hele verhaal. Top

Hoogeveen, 7 mei 2020. Klein-Ulsda en het Exterhuis

Dankzij een lezer met dezelfde initialen als de schrijver is het artikel over 'Ulsda, Klein-Ulsda en het Exterhuis' uitgebreid met een aantal feiten en een groot aantal bronnen. Top

Hoogeveen, 5 mei 2020. De Joodse gemeenschap in de stad Groningen

Uitgebreid artikel met foto's over de Joodse gemeenschap in de stad Groningen, alsmede de oude synagoge.

Gisteren, 4 mei, zijn we allemaal twee minuten stil geweest. Mijn vrouw en ik doen dit al sinds ons huwelijk, ook samen met onze kinderen. Mijn ouders hebben dat ook altijd samen met mij gedaan. Ze hebben de oorlog van dichtbij meegemaakt. In mijn kinderjaren heb ik nog de sporen gezien die de oorlog heeft nagelaten. Vooral in Nieuwe Statenzijl is dat het geval geweest, tot de dag dat wij daar voorgoed moesten vertrekken omdat de boerderij geen toekomst meer had: er zou een dijk worden aangelegd over de landbouwgrond. Op 4 en 5 mei moet ik altijd terugdenken aan mijn jaren dat ik met mijn ouders in Nieuwe Statenzijl heb gewoond, maar ook aan Auschwitz: we zijn er drie keer geweest; ook onze kinderen hebben Auschwitz gezien.

Ik ben eigenlijk voor vandaag van plan geweest een verhaal over de Tweede Wereldoorlog te schrijven. Er staan al een aantal op deze website. Helaas heb ik daarover geen nieuwe gegevens beschikbaar. Wellicht volgend jaar?

Er ligt echter nog wel een verzoek van een lezer met een vraag of ik een artikel wil schrijven over de Joden in de stad Groningen. Daar ben ik ondertussen al een eind mee gevorderd en gisteren en vandaag heb ik dat verhaal afgemaakt: 'De Joodse gemeenschap in de stad Groningen'. Eigenlijk gaat het meer over de synagoge daar, maar ook de Joodse gemeenschap vóór en na WOII komt hierin aan de orde. Top

Hoogeveen, 4 mei 2020. Ulsda, Klein-Ulsda en het Exterhuis

Uitgebreid artikel over de dorpjes Ulsda, Klein-Ulsda en het steenhuis Exterhuis.

In 2009 verschijnt op deze website een artikel over Ulsda. Inmiddels zijn er al weer vele jaren verstreken en is het tijd geworden om alle historische aantekeningen uit bronnen er weer bij te pakken om het verhaal drastisch te gaan herschrijven. Klein-Ulsda en het Exterhuis (niet te verwarren met een sexhuis in Ulsda) zijn erbij gehaald en de historie van beide kleine dorpjes zijn verder uitgespit. Het is best interessant om dieper te speuren in de geschiedenis van deze oeroude omgeving en te weten hoe het mogelijk is dat Ulsda vroeger ooit een eiland is geweest. Omdat vrijwel het hele artikel is herschreven en flink uitgebreid, heet het nu 'Ulsda, Klein-Ulda en het Exterhuis'. Top

Hoogeveen, 2 mei 2020. Majoor Sebastiaan Jan Wesselink

Weer een groot project achter de rug. Dit keer gaat het over majoor Sebastiaan Jan Wesselink, die past in de stamboom van 'onze' Wesselinks uit het Oldambt. Het hele verhaal is compleet met bijna vijftig foto's, kaarten en documenten.

Het is vooral tot stand gekomen met medewerking van J.B (Ben) Oosterhoff, de kleinzoon van Sebastiaan Jan Wesselink die gezorgd heeft voor de oorspronkelijke tekst en documentatie; daarvoor mijn hartelijke dank.

Het project is nu geheel bewerkt en geschikt gemaakt voor deze website. Als je het volledige verhaal in één keer wilt lezen, dat moet je er wel een poosje voor gaan zitten, want het bestaat uit maar liefst 7 delen. Onderaan elk deel staat een link naar het volgende deel, maar je kunt ze uiteraard ook allemaal vinden in het menu Genealogie.
Top

Hoogeveeen, 26 april 2020. Tiddo Huninga, krijgsheer te voet

Tiddo Huninga, krijgsheer te voet

Naast Prof Dr. Jonker Johannes Eppinus Huninga en zijn broer Sebo Huninga zijn er eerder ook al een paar andere verhalen over de Huninga's uit het Oldambt op deze website verschenen. Dit keer gaat het over een andere zoon van Eppo Aylckens Huninga van Oostwold en Etke Johans Engelkens, namelijk Tiddo. Tiddo is de jongste van boven genoemde kinderen uit het gezin dat zes jongens telt en één dochter. Tiddo is ook degene die het oudst van alle kinderen wordt, namelijk 77 jaar. Hij overleeft hiermee ook zijn ouders. Voor die tijd is dat best een respectabele leeftijd. Verder is Tiddo het buitenbeentje van het stel. Net als twee andere broers gaat hij het leger in en schopt het tot kapitein. Hij leert in die hoedanigheid Boertange, de Bellingwolderschans (Oudeschans), Langackerschans (nu Bad Nieuweschans), en Delfzijl in de hoedanigheid als krijgsheer te voet van een compagnie soldaten kennen. Buiten dit gaat hij zijn boekje ook te buiten door overspel en het maken van veel schulden door de vele leningen die hij afsluit. Tiddo Huninga is dan ook beslist geen lieverdje geweest. Top

 

Hoogeveen, 16 april 2020. Op zoek naar een voorouder bij de VOC

Op zoek naar een voorouder bij de VOC.

Veel mensen in het noorden van het land denken dat ze geen voorouders kunnen hebben die bij de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) hebben gewerkt. Niets is echter minder waar. Al je iemand tegenkomt in je familie moet je zeker eens zoeken in de registers van de VOC die allemaal online staan. Vooral als het om iemand gaat die heeft gevaren, 'naar zee is vertrokken'. Ook heeft de VOC wel degelijk connecties gehad in Groningen. Het zou te ver gaan om in dit artikel 'Op zoek naar een voorouder bij de VOC' verder in te gaan op de VOC zelf. In het artikel staat een link die je naar een website voert, waar je een PDF-bestand kunt downloaden met veel informatie over de VOC zelf. Waar het ons over gaat is natuurlijk genealogische informatie zoeken over voorouders die mogelijk bij de VOC hebben gediend. Dit artikel geeft uitleg hoe je deze personen kunt vinden in de database. Top

Hoogeveen, 15 april 2020. De buitenechtelijke kinderen van Jantje Knip

De vier buitenechtelijke kinderen van Jantje Knip.

Het volgende is een waargebeurd verhaal uit de familie Gernaat, aangetrouwd met een zus van mijn moeder. Het speelt zich af aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw in het Oldambt. Het is door mij al op 14 maart 2012 aan deze website toevertrouwd en in de afgelopen acht jaar zijn een paar punten toegevoegd en gewijzigd. Het verhaal gaat over een zekere Jantje Knip, dochter van Antje Knip. Jantje krijgt maar liefst vier buitenechtelijke kinderen. Dat is wel bijzonder, maar het is heel vreemd dat telkens dezelfde persoon de aangifte doet en aangeeft dat de vader onbekend is en dat hij..... Enfin, lees het zelf maar eens. Top

Hoogeveen, 13 april 2020. Neef en nicht vrijt licht

Het artikel 'Neef en nicht vrijt licht openen'.

Een gezegde luidt: Neef en nicht vrijt licht. Bij iedereen in de familie is het wel eens voorgekomen dat een neef en een nicht met elkaar in het huwelijk traden. De vraag daarbij is altijd: mag dit wettelijk gezien nu wel, of mag dit niet. In dit artikel gaan we er nader op in en bekijken we dit fenomeen vanuit de praktijk, maar ook vanuit de wettelijke regels die er mogelijk aan zijn verbonden. Bij stamboomonderzoek kun je veel gegevens aan dit artikel ontlenen, maar ook mensen die niet aan genealogie doen, kunnen er hun voordeel mee doen. Top

Hoogeveen, 11 april 2020. Opa, zijn paard en het schilderij

Het verhaal over opa, zijn paard en het schilderij openen.

De afgelopen twee verhalen zijn schijnbaar nogal in de smaak gevallen. Wel vreemd dat daar nu ineens zoveel reacties op komen. Via Facebook, maar vooral via de mail stromen ze binnen. Ergens vreemd, want ze staan al sinds 2008 op de website en zijn alleen maar in een nieuw jasje gestoken.

Ik heb eens gekeken naar nog zo'n verhaal die toe is aan vernieuwing. Dit verhaal over 'Opa, zijn paard en het schilderij', is geschreven in 2013. Nog regelmatig wordt hierop gereageerd door lezers. Ook dit verhaal heeft nu een ander jasje gekregen: voor de liefhebbers, maar ook voor mijn opa. Top

Hoogeveen, 10 april 2020. De Reidertille

De Reidertille.

Het volgende artikel gaat niet over het huisje bij de tille, maar over de Reidertille zelf. Maar vooral gaat het over een foto die bij de Reidertille is gemaakt en waarop personen staan die op het moment dat de foto wordt gevonden in de schoenendoos van mijn moeder, niet allemaal bekend zijn. Alleen het meisje achter op de fiets wordt door mijn moeder wél herkend. Dat is zijzelf. Het oorspronkelijke verhaal dateert van 1 oktober 2008 en is nu in een nieuw jasje gestoken. Ook de fouten die er toch weer in blijken te zitten, zijn er uit gehaald. Top

Hoogeveen, 10 april 2020. Hongerige Wolf en het huisje bij de tille

Mijn verhaal over 'Hongerige Wolf en het huisje bij de tille' heb ik al op 10 juli 2008 geschreven en op deze website geplaatst. Het is nu hoog tijd om het te herschrijven en te voorzien van nieuwe inzichten. Dat is vandaag gebeurd. Het is een persoonlijk verhaal over de tille in de polder en het huisje dat er vlakbij nog steeds staat, waar mijn overgrootouders, samen met zes dochters hebben gewoond. De grootouders en de zes dochters zijn niet meer in leven, maar een aantal van hun kinderen (waaronder ikzelf) bevinden zich nog op deze aarde. Top

Hoogeveen, 9 april 2020. De website op de schop

Op 28 maart heb ik op deze HomePage gevraagd of de website wat de layout betreft 'gemoderniseeerd' moest worden. Een vrij groot aantal lezers heeft hierop gereageerd. Daarbij was niet één daarvan negatief over het uiterlijk van de site. Men vindt de layout over het algemeen niet ouderwets en de artikels zijn duidelijk en prima vindbaar. Inderdaad vindt wel een aantal lezers dat het menu 'Artikels' te lang was geworden en om die reden is besloten om die pagina in verschillende onderwerpen onder te verdelen. Als je in het linker menu op 'Artikels' klikt, zie je vanzelf hoe het werkt. Verder zijn ook een paar kleuren aangepast. Ik hoop daarmee tegemoet te zijn gekomen aan de wensen. Mocht er nog iets anders zijn, laat me dat gerust weten via de mail, waarvoor dank. Top

Hoogeveen, 9 april 2020. De Hondenslager, een oud beroep

Een hondenslager wordt ook wel hondemepper, koddie of stokman genoemd en bestaat in de tegenwoordige tijd niet meer. Hondenslagers zijn geen slachters van honden geweest. Zij hebben er dus niet voor gezorgd dat men de hond in de pot kan vinden. In feite zijn ze in twee richtingen actief geweest. In de eerste plaats zijn het personen geweest, die in volledige of gedeeltelijke dienst als zodanig in opdracht van de stad functioneren. In de tweede plaats zijn het kerkelijke medewerkers geweest, die het echter niet alleen op honden hebben voorzien. De hondenslager is vanaf de vijftiende eeuw actief geweest. Top

Hoogeveen, 31 maart 2020. De Tammingaborg te Bellingeweer

Artikel over de voormalige Tammingaborg of Huis te Bellingeweer.

Bellingeweer bestaat tegenwoordig niet meer in zijn vorm zoals dat in dit artikel wordt beschreven. De kerk, de pastorie en de borg Tamminga (of Huis tot Bellingeweer) zijn afgebroken en het voormalige dorp is tegenwoordig slechts een wijk in Winsum. Veel is er duidelijk over de voormalige borg, veel is echter nog duister. Restanten zijn er nauwelijks meer te zien of het moet al een klein gedeelte zijn van een gedempte gracht. In dit artikel waarvan de bron grotendeels bestaat uit de tekst van Formsma e.a. uit 'De Ommelander Borgen en Steenhuizen' (1977), is een gedeelte van de historie van de Tammingaborg te Bellingeweeer vorm gegeven. Zoals altijd het geval is, houden we ons aanbevolen voor historici die ons kunnen voorzien van meer informatie. Top

Hoogeveen, 28 maart 2020. De website moderniseren?

Door de hectische situatie die er momenteel bij ons thuis heerst, zijn er minder artikels op de website geplaatst dan in het eerste kwartaal van 2019. Desondanks is het aantal bezoeken aan de site wederom gestegen. Dat laatste heeft mogelijk ook te maken met de crisIs waarin we momenteel verkeren. Mensen hebben meer tijd gekregen. Wel heb ik nagedacht over de 'look' van de website, de opmaak. Een enkele keer hoor ik van mensen dat ze de layout van NZD nogal 'ouderwets' vinden. Daarom heb ik voorzichtig geprobeerd een nieuwe 'look' te creëren. Dat lukt best aardig, maar dan ontkom je er niet aan dat er drastisch moet worden ingegrepen. Alles overdenkend, lijkt mij NZD zoals die nu is, best overzichtelijk. Al wordt de pagina van de 'Artikels' wel behoorlijk lang en dat bevordert de overzichtelijkheid niet. Ik zal er nog eens goed over nadenken en laat mij ook leiden door de bezoekers, momenteel zijn dat er zo'n 10.000 per maand. Laat maar eens via de mail horen wat hierover jouw mening is. Top

Hoogeveen, 27 maart 2020. Gastenboek en e-mail

Graag wil ik alle lezers van NazatenDeVries nogmaals uitleggen dat het Gastenboek gebruikt dient te worden als GASTENBOEK. Als je daar iets plaatst (waar we heel blij mee zijn), kan niemand je e-mailadres zien. Deze wordt bij het verzenden versleuteld in verband met je privacy. Echter, de laatste twee opmerkingen in het Gastenboek (deze staan dus bovenaan) bevatten wederom een vraag. Hierop kan dus niet geantwoord worden, omdat het e-mail adres niet bekend is. Heb je een vraag of een verzoek, plaats deze daarom niet in het Gastenboek, maar stuur een e-mail naar nazatendevries@kpnmail.nl. Dit adres kun je ook onderaan elke pagina op deze website vinden. Ook als je een leuk artikel hebt, stuur die dan als bijlage in de e-mail. Alvast hartelijke dank voor jullie medewerking. Top

Hoogeveen, 23 maart 2020. De Spaanse griep in het Oldambt

Tussen 1918 en 1920 sterven wereldwijd miljoenen mensen aan de Spaanse Griep. Ook in het Oldambt komen honderden mensen om het leven.

Nu ons land (en de wereld) op zijn kop staat door de Coronavirus spreken we van een pandemie, waardoor honderden mensen overlijden. Ruim honderd jaar geleden hebben we ook zo'n pandemie gehad: De Spaanse griep. Tussen 1918 en 1920 overlijden er tussen de 50 á 100 miljoen mensen aan deze verschrikkelijke ziekte. Her en der worden er net als nu voorzorgsmaatregelen genomen en ook toen zijn er scholen gesloten en wordt het advies gegeven 'afstand te nemen'. Lees het artikel 'De Spaanse griep in het Oldambt' en vergelijk het met de verschrikkelijke toestanden waarmee we in de tegenwoordige tijd te maken hebben. Top

Hoogeveen, 20 maart 2020. Jacob Tilbusscher

Het levensverhaal van Jacob Tilbusscher, onderwijzer in hart en nieren, maar ook iemand die veel heeft betekend voor de historie van Groningen.

Slechts weinigen zullen zich Jacob Tilbusscher nog herinneren. Toch hebben de ouderen onder ons, zeker in de provincie Groningen, wel eens verhalen van zijn hand gelezen. Echter nooit zet de bescheiden man zijn naam onder te artikels, veelal gebaseerd op de geschiedenis van Groningen. Hij volstaat om te tekenen met een simpele T, de T van Tilbusscher. Hij is een schoolmeester geweest, geboren in het plaatsje Rottum, maar heeft daarnaast veel meer bijgedragen aan het onderwijs. Waar hij vooral bekend van is geworden zijn de verhalen in het Nieuwsblad van het Noorden in de bijlage 'Ter Verpoozing'. Om een indruk van zijn werk te laten zien, hebben we twee verhalen toegevoegd. Het eerste verhaal gaat over het leven van Jacob Tilbusscher en het tweede is een artikel die hij heeft geschreven over Blijham, waar hij ook schoolmeester is geweest. Hij heeft dit verhaal als titel 'Blijham, een profeet in eigen land geëerd' meegegeven. Top

Hoogeveen, 26 februari 2020. De geschiedenis van Godlinze

Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van Godlinze.

Over het wierdedorp Godlinze staan al een aantal verhalen op deze website. Daarbij gaat het over de kerk, het 'beroemde' grafveld van Godlinze en Pancratius. Nu komt daar de geschiedenis van Godlinze nog bij. Gewerkt wordt nog aan een voorlopig laatste artikel over dit dorp, een overdenking aangaande Bruno Santanera. Hij en zijn firma mogen niet ontbreken als we het over 'Glins' hebben, zoals de inwoners hun dorp noemen. De naam van het dorp komt in de goederenlijst van het Klooster Werden voor rond het jaar 1000 als Godlevingi. De oorsprong is niet helemaal duidelijk. Mogelijk betekent het 'lieden van Godlev', waarbij Godlev (of Godlef) een adellijke Oostfriese naam van een man is. Een andere verklaring leidt het af van 'Godelinvigi', de 'plek waar Godlev woont' (een Keltische godheid). Een volksverhaal vertelt dat het afkomstig is van een verhaal: De inwoners zouden tijdens een watersnood honger hebben geleden en als er op een gegeven moment erwten (linzen) aanspoelen, hebben ze dit als een geschenk van God gezien (GodLinze). Top

Hoogeveen, 23 februari 2020. De kerk van Garsthuizen

De kerk van Garsthuizen en een gebed geweest met een einde; waarvoor men heeft gestreden is niet gelukt.

Het verhaal over de kerk van Garsthuizen is best wel een triest verhaal. Al in 2008 ben ik begonnen met het schrijven erover. Telkens zijn er updates geplaatst.

De eerste kerk die er waarschijnlijk al in 1283 moet hebben gestaan is uiteindelijk afgebroken om er een weg van te maken..... Er komt een nieuwe kerk en na eeuwen blijkt dat deze bouwvallig gaat worden. Het orgel is nog in prima staat en er liggen monumentale grafzerken in het Godshuis. Er wordt een stichting in het leven geroepen om de kerk te redden van de ondergang. Bewoners van Garsthuizen zetten alles op alles om de restauratie te bekostigen. Helaas wordt dit geen gebed met een voorspoedig einde. Top

Hoogeveen, 21 februari 2020. De kerk van Lellens

De kerk van Lellens vanaf de bouw tot het heden.

De kerk van Lellens wordt in 1667, in opdracht van de borgeigenaar jonker Hillebrant Gruys en zijn vrouw Geertruit Horenken, bij de oprijlaan van de borg ‘Huis te Lellens’ gebouwd. De collatoren van Lellens (de Lellenster kluft van Stedum) besluiten dat Lellens een eigen kerk krijgt en dat Jacobus Schikhardt wordt beroepen als predikant, en bekendmakingen over het kiezen van Carolus Reneman (1683) en Dominicus Wijrsma (1706), als predikant van Lellens, 1666 – 1706, vinden we bij die Groninger Archieven. Top

 

Hoogeveen, 18 februari 2020. De borg Luijnga bij Bierum

De borg Luinga bij Bierum.

De Luingaborg bij Bierum komt al voor in de 16e eeuw. De borg is in het bezit geweest van verschillende geslachten, waaronder Clant, Van Maneil en Bolhuis.
De complete geschiedenis van de Borg is nog steeds niet goed beschreven in stukken.

Desondanks geeft dit artikel een goede kijk op verhalen achter de borg.
In Bierum is alleen het borgterrein deels bewaard gebleven, een deel van de gracht en een brug met daarop de wapens van borgbewoners. Daarom is het best de moeite waard om dit artikel eens te lezen. Top

Hoogeveen, 15 februari 2020. De Sebastiaankerk van Bierum

De Sebastiaankerk van Bierum.

De Sebastiaankerk is een op een wierde staand romanogotisch kerkgebouw in het dorp Bierum in de gemeente Delfzijl, gebouwd in de eerste kwart van de 13e eeuw, vermoedelijk ter vervanging van een houten gebouw. De kerk valt op door de enorme steunbeer, die tegen de torenwand is gebouwd om verzakking te voorkomen. De Sebastiaankerk bezit als enige kerk in Groningen een compleet (gereduceerd) westwerk. Compleet wil in dit verband zeggen dat de toren met zijn zijvleugels een afzonderlijk bouwelement vormt waarvan de zijmuren aansluiten op het schip. Op de verdieping bevindt zich een kapel. De kerk valt op door de enorme steunbeer die de toren uit 1200 steunt. Het is niet bekend wanneer deze steunbeer is aangebouwd. Top

Hoogeveen, 13 februari 2020. Foto van grafzerk toegevoegd

Aan het verhaal van Prof. Dr. Johannes Eppius Huninga van Oostwold is een foto toegevoegd van de prachtige grafzerk van Bawe Fryling, gestorven op 30 oktober 1570, weduwe van Barthold (Tjarda) van Starkenborgh en in balingschap uitgeweken naar Oost-Friesland. Met dank aan Harm Hofman. Top

Hoogeveen, 12 februari 2020. Johannes Eppius Huninga van Oostwold

Op 27 januari 2020 is er een vrij uitgebreid verhaal toegevoegd van Sebo Huninga. Op 20 november 2010 heb ik voor het eerst geschreven over zijn oudere broer Johannes. Dit verhaal over Prof. Dr. Johannes Eppius Huninga van Oostwold is nu compleet herschreven en aangevuld met de nieuwste bevindingen. Over deze Johannes is vrij veel bekend en ook zijn zerk ligt net als die van Sebo in een kerk; in dit geval in een reeds afgebroken kerk. Desondanks is deze bewaard gebleven, wachtend op een toekomstig perspectief. Daarmee is de geschiedenis van de Huninga's nog niet helemaal compleet. Sebo heb ik 'krijgsheer te paard' genoemd, naar een gedicht dat over hem is geschreven. Binnenkort komt zijn jongere broer aan bod een 'krijgsheer te voet'. Top

Hoogeveen, 12 februari 2020. Foto van het graf toegevoegd

Om het artikel 'Geert Adriaans Boomgaard is de eerste 110-jarige wereldwijd ooit' verder af te maken is aan het eind van het verhaal een foto van een graf van Geert toegevoegd. Top

Hoogeveen, 11 februari 2020. De eerste 110-jarige komt uit Groningen

Geert Adriaans Boomgaard is de eerste 110-jarige wereldwijd ooit en is geboren en getogen in de stad Groningen. Dit uitgebreide verhaal, vertelt over zijn leven, zijn missie onder Napoleon, zijn twaalf kinderen en twee echtgenotes en zijn leven als kapitein op een schip. Geert Adriaans is aantoonbaar de eerste wereldwijd die 110 jaar is geworden. Dit is bewezen door wetenschappers. Daarom komt hij ook voor in een lijst van mensen die op hoge leeftijd zijn gestorven. Dit verhaal over Geert Adriaans kent veel positieve punten, maar ook veel negatieve. Hij overleeft al zijn kinderen, kleinkinderen en twee echtgenotes. Top

Hoogeveen, 7 februari 2020. De lagere school van Meerland

Op 22 december 2012 is op www.nazatendevries.nl op verzoek een artikel geplaatst over de voormalige lagere school van Meerland. Sindsdien hebben verschillende lezers gereageerd en is het artikel telkens uitgebreid met meer informatie. Dit keer heeft Elze Hidding, een oudleerling van de school contact met mij opgenomen en na een paar mailtjes heb ik vijf foto's van hem ontvangen inzake de voormalige school van Meerland. Op één van die foto's zit hij zelf in een 'vliegtuigje' bij de school en de andere vier zijn vrij grote groepsfoto's van verschillende jaren, waarvan het jaartal niet bekend is. De personen daarop zijn ook niet met name genoemd. Mochten er lezers zijn die personen herkennen, of een jaartal aan een foto kunnen 'plakken', laat het me dan even weten via de mail: nazatendevries@kpnmail.nl, waarvoor hartelijke dank. Top

Hoogeveen, 3 februari 2020. Het Koediep

In het verhaal over Sebo Huninga komt het Koediep voor. Sebo gaat samen met andere tegenstander in verzet tegen het graven van het Koediep. Er zijn echter ook boeren geweest die het een prima zaak hebben gevonden omdat ze hun goederen dan per schip kunnen vervoeren. Dit artikel over het Koediep geeft een andere kijk op de watergang. Het is op deze site voor het eerst beschreven op 6 mei 2009. Nu is het herschreven en aangevuld met nieuwe informatie. Top

Hoogeveen, 2 februari 2020. De Touwslager, een oud beroep

De lijnbaan van een oude Touwslagerij. Alles is dan nog handwerk.

Het is 30 januari kwart voor zes 's avonds als er een mailtje binnenkomt van een zekere Roos uit Vlissingen. Hij heeft een vraag over het artikel onder 'oude beroepen' op deze website over De Touwslager. Het artikel is in 2009 op de site geplaatst, dus ben ik het nog maar eens gaan lezen. Geheel tot mijn ontsteltenis constateer ik dat het betreffende verhaal nauwelijks meer te lezen valt omdat de tekst vrijwel verdwijnt in de achtergrondkleur. Ook zijn er nieuwe gegevens bij mij bekend, dus voordat ik reageer op het artikel, herschrijf ik het, voeg nieuwe gegevens toe en maak een nieuwe lay-out. Vervolgens plaats ik het herboren verhaal op de website. Ik moet daarbij constateren, dat het beroep nog niet helemaal verdwenen is. Er bestaan zelfs nog touwslagerijfabrieken. Bedankt, Roos. Top

Hoogeveen, 27 januari 2020. Sebo Huninga, 'krijgsheer te paard'

Al sinds circa 2008 verzamel ik gegevens over Sebo Huninga (1605-1661). Zowel via mijn grootouders van moederkant als van vaderskant staan de Huninga's uit het Oldambt in mijn stamlijn. Daarom verdiep ik me nog steeds in dit geslacht dat een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Oldambt. Genealogie en geschiedenis gaan in dit geval dan ook daadwerkerlijk hand in hand. Het artikel over Sebo Huninga vind je dan ook zowel onder het item 'Genealogie' als 'Artikels' (geschiedenis) op deze website.

Sebo is nog steeds een beroemde Groninger in het Oldambt. Dat komt met name omdat hij het heeft opgenomen tegen de destijds machtige stad Groningen. Het bevreemdt me dan ook nog steeds ten zeerste dat het meer bij Blauwestad het Oldambtmeer is genoemd, terwijl ter plekke eeuwenlang het Huningameer heeft gelegen, eigendom van het geslacht Huninga. Ik vermoed dat ik nu zo langzamerhand alle beschikbare gegevens rond deze man uit Beerta op papier heb gekregen. Mocht er echter een lezer van het artikel zijn, die nog iets extra's achter de hand heeft, schroom dan niet en laat me het weten. Ik zal er dankbaar voor zijn. Top

Hoogeveen, 21 januari 2020. Een steenhuis en borg Rengerda

In de 15e eeuw hebben in Godlinze meerdere steenhuizen gestaan. Ook is er ooit een borg geweest, Borg Rengerda. Welke van de steenhuizen borg Rengerda is geworden is niet helemaal duidelijk. In ieder geval is wel duidelijk dat de geslachten Clant en Rengers eigenaar van borg Rengerda zijn geweest. Alles wat maar te vinden was is aan het artikel toegevoegd. Mochten er onderzoekers zijn die meer feiten weten dan in het verhaal 'Een steenhuis en borg Rengerda' staan vermeld, laat me het dan s.v.p. even weten. Top

Hoogeveen, 20 januari 2020. Verwerking website op internet

In de meeste gevallen wordt via Facebook aangekondigd of en welk artikel er weer geplaatst is op nazatendevries.nl. Het komt regelmatig voor dat op het moment dat een artikel wordt aangekondigd, deze nog niet op internet (op de website) is te zien. Soms duurt het een paar uur voordat dit daadwerkelijk zichtbaar wordt. Top

Hoogeveen, 20 januari 2020. Tammingaborg te Hornhuizen

Op 9 augustus 2010 is een artikel op deze website geplaatst over de Tammingaborg te Hornhuizen. Dit artikel is herschreven en aangevuld met nieuwe gegevens over de borg en de familie daaraan verbonden. De volgende keer wordt er weer een geheel nieuwe artikel geplaatst. Top

Hoogeveen, 17 januari 2020. Herschreven artikels

Onder het hoofdstuk 'Genealogie' staan sinds 2008 een drietal artikels waarvan het de moeite waard is om ze te gaan herschrijven. Dat is vandaag gelukt.

Het gaat om:
'Het wapen van het geslacht Tiddinga uit het Oldambt'.
'Het wapen van het geslacht Huninga uit het Oldambt' en
'De Huninga's en NazatenDeVries -1'

Door op de link te klikken kun je ze lezen, maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon opzoeken in het hoofdstuk 'Genealogie', links op het scherm. Top

Hoogeveen, 10 januari 2020. Chaos bij de website

Nazatendevries.nl wenst familie, vrienden, bekenden, maar ook al die tienduizenden bezoekers die in 2019 deze website hebben bezocht een VOORSPOEDIG maar vooral GEZOND 2020. We proberen er weer een mooi jaar van te maken met veel historisch en genealogisch leesplezier.

De eerste dag van het jaar is bij www.nazatendevries.nl nogal chaotisch gestart. In de eerste plaats gebeurden er op persoonlijk vlak nogal wat narigheden die grote invloed hebben op het dagelijks functioneren van de webmaster.

Dezelfde dag gaf de SSD van de PC het op en begaf de backup HDD (harde schijf) het ook: inbrandschade. De bestanden zijn gelukkig bewaard gebleven, maar ….. de database van de genealogische gegevens op de SSD zijn verdwenen; ook op een backup HDD. Deze bleek ook defect te zijn. Dat betekent dat de gegevens van ná 21 maart 2017 genadeloos in rook zijn opgegaan. Ook blijkt de backup DVD van de genealogische bestanden plotseling niet meer te werken en moet ik dus terugvallen op de versie van 21 maart 2017 (deze werkt op de DVD nog wel). Twee jaar van intensief werk is dus verloren.

De defecte hardware is inmiddels vervangen en het overgrote deel van de programmatuur is weer geïnstalleerd. De overige data is gelukkig bewaard gebleven, deze staat op een andere harde schijf.

Verder blijkt dat mijn stamboomprogramma plotseling niet meer werkend is. Contacten met de helpdesk hebben nog geen oplossing geboden. Het is nu afwachten op betere tijden.

Voor de goede orde: de website is nog steeds in prima staat en alles is daar nog aanwezig; ook alle genealogische gegevens van NazatenDeVries en aanverwante geslachten zijn daar nog steeds in te zien tot 21 april 2018. Wat de overige artikelen betreft: de datum erachter geeft altijd aan wanneer een artikel of genealogie online is gegaan. Top

 


       

Kort NIEUWS:

26 aug. 2020
Het lettertype van de 'HomePage' (deze pagina) is aangepast, waardoor deze beter leesbaar is.

 

26 aug. 2020
Alle items in het 'Menu Artikelen' hebben nu een eigen 'Submenu' gekregen, waardoor het zoeken veel overzichtelijker is geworden.

 

20 aug. 2020
Wellicht heb je het wel gemerkt: op verzoek van lezers is het lettertype van alle artikels op de website groter gemaakt. Dit is niet mogelijk voor de menu's.

 

17 aug. 2020
Het item 'Onderwijs en Wetenschap' is verwijderd uit Artikels en heeft een eigen menu gekregen.

 

19 juli 2020
Het item 'Recht, straffen, strafrecht en bestuur' is verwijderd uit Artikels en heeft een eigen menu gekregen.

 

7 juli 2020
Het item 'Veldslagen in Groningen e.o. is verplaatst van het menu 'De Tweede Wereldoorlog' naar het menu 'Geschiedenis van Groningerland'.


21 juni 2020
Synagoges en gemeenschap is van Artikels overgezet naar het het submenu Kerken, Synagoges en de Joodse gemeenschap.

 

20 juni 2020
De onderverdeling van de Artikels is verder voortgezet met o.a. water, land, polders, gemalen en molens.

 

11 juni 2020
Onder Artikels hebben de 'Oude en verdwenen Beroepen' een afzonderlijk menu gekregen.

 

10 juni 2020
Tussen 1 jan. 2020 en 10 juni 2020 zijn 52.732 pagina's op deze website bekeken door 24.630 gebruikers.

 

9 juni 2020:
Vanaf vandaag zijn de archieven van voorgaande jaren niet meer toegankelijk. Deze zijn verwijderd om ruimte te maken. Let wel: ALLE artikelen en ALLE genealogie staat nog steeds op de website! Alleen de overzichten per jaar zijn verwijderd!

 

 

 

 

 

 

 

Naar het Gastenboek.

 

 

 

 

 
Het menu item 'Familienieuws' is wel door iedereen aanklikbaar en te openen, maar dat geldt NIET voor de menu's die daaronder volgen. Die zijn uitsluitend aanklikbaar en te openen door familieleden die over een inlognaam en een wachtwoord beschikken, aan te vragen bij de webmaster.

 

 

 

Contact informatie:
klik hier

Stuur een e-mail:
E-mail Webmaster