Privacy statement

 

van www.nazatendevries.nl

De site www.nazatendevries.nl verwerkt geen genealogische gegevens van personen die nog in leven zijn, anders dan in de regels die gelden voor de richtlijnen die doorgaans worden gehanteerd voor de genealogie. De wet AVG is van toepassing op nog levende personen, echter mocht in een genealogie, parenteel of een ander onderdeel uitmakend van een stamboom toch nog levende personen voorkomen, dan hebben deze hun toestemming voor publicatie op deze site te kennen gegeven. Deze toestemming kan t.a.t. weer worden ingetrokken, mocht daartoe enige aanleiding bestaan. Mocht er toch nog een persoon in de vele lijsten voorkomen, dan bied ik daarvoor mijn excuus aan. Dit gebeurt beslist niet bewust. Laat me het in ieder geval even weten middels een mailtje, dan lossen we het op.


De gepubliceerde foto’s, anders dan door de webmaster of dienst familiegenoten, gemaakt of ingezonden worden met zorg uitgekozen en zijn uit hoofde van veroudering geplaatst of voldoen aan de regels die gelden voor Wikimedia Commons, Publieke Domein e.d.. Ook gegevens van derden worden geplaatst indien de rechthebbende deze heeft ingezonden en/of hiervoor toestemming heeft gegeven. Het artikel van een derde blijft ten allen tijde eigendom van de oorspronkelijke schrijver, maar deze kan later niet eisen het artikel weer te doen laten verwijderen als er eerder toestemming voor plaatsing is verleend.


Verdere verwerking van de gepubliceerde gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als verenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Derhalve is het niet toegestaan foto’s of publicaties zonder toestemming over te nemen en indien toestemming is verkregen, dient t.a.t. de bron te worden vermeld, zoals door de webmaster wordt aangegeven.


Een ieder die foto’s instuurt of publicaties, gaat ermee akkoord dat deze op www.nazatendevries.nl mogen worden gepubliceerd, al dan niet ingekort of bewerkt. De maker van de foto’s of de tekst wordt, indien gewenst, vermeld bij de plaatsing, doch de gegevens rond de inzender worden verder niet bewaard, doch vernietigd, anders dan noodzakelijk is voor het leggen van contacten, zoals een e-mail adres. Betreffende gegevens worden niet aan derden doorgegeven in welke vorm dan ook. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 23 mei 2018.
Update: 23 mei 2021.
Update: 15 mei 2021.
Update: 19 mei 2023.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan.
Klik hier om naar de HOMEPAGE te gaan.
Top