Disclaimer

 

Contactgegevens, Cookies, Verantwoording, Disclaimer, enz

Contactgegevens

Alle informatie met betrekking tot deze site kan worden opgevraagd bij de webmaster via het algemene e-mail adres. Zie hiervoor ook bovenaan deze pagina; nazatendevries@knpmail.nl of info@nazatendevries.nl

Foto's, verhalen, documenten en meer kun je opsturen naar hezelfde adres.

Door het opsturen van foto's, verhalen en documenten ga je ermee akkoord dat deze op NZD non-profit en eventueel bewerkt ter publicatie geplaatst mogen worden.

Foto's en afbeeldingen moeten een minimale resolutie hebben van 600dpi, hoger is nog beter. Ik kan de foto's dan beter voor de website voorbereiden. Zie voor andere voorwaarden onder 'Help' in het menu bovenaan deze pagina.
Let op: We gaan er vanuit dat ingezonden foto's en afbeeldingen rechtenvrij zijn, en dus rechtenvrij mogen worden gepubliceerd op NZD. Dat geldt bijvoorbeeld (vrijwel) altijd voor foto's die je zelf hebt gemaakt.

  Doelstelling

Deze site, in het vervolg te omschrijven als NazatenDeVries of NZD, heeft vanaf 2008 in de eerste tot doel gehad de nazaten van Roelf de Vries en Geertje Nanninga dichter bij elkaar te brengen en om de (klein)kinderen, achterkleinkinderen en aangetrouwden van de in leven zijnde neven en nichten, alsmede alle andere familieleden en belangstellenden te informeren over alles met met de huidige én de vroegere familie (genealogie) te maken heeft, om zo de historie levend te houden en de familieband te versterken. Het familiegedeelte was alleen in te zien als je als familie beschikt over inloggegevens.

In de loop van de jaren heeft familie echter steeds minder gegevens aangeleverd en in de afgelopen jaren is dit zelfs geheel gestopt. Ook hebben familieleden minder of geen belangstelling meer voor NZD.
In de tweede plaats (maar zeker niet de laatste) wordt op site nu steeds meer ruime aandacht besteed aan de geschiedenis van Groningen, Stad en Lande, alsmede aan de genealogie van bekende en minder bekende Groningers. Geschiedenis en Genealogie, alsmede andere delen die in het Hoofdmenu van de HomePage zijn opgenomen, worden dusdanig goed gelezen dat er in 2020 meer dan 400.000 keer, artikels, verhalen etc door bezoekers op de website zijn gelezen.

  Beveiliging (certificaat)
De website is tegenwoordig beveiligd met een certificaat uitgegeven door 'Let's Encrypt Authority X3'. Naast een websiteadres zie je (links( een hangslotknop in de adresbalk, dat betekent dit het volgende: Wat je verzendt naar en ontvangt van de website wordt versleuteld, zodat het lastig is voor iemand anders om toegang te krijgen tot deze informatie. De website is geverifieerd, wat betekent dat NZD een certificaat heeft, waaruit blijkt wie de website bezit. Klik op de hangslotknop om te zien wie de eigenaar van de site is en wie deze heeft geverifieerd. Een grijs hangslot betekent dat de website is versleuteld en geverifieerd, terwijl een groen hangslot betekent dat de website waarschijnlijk authentiek is volgens Microsoft Edge. Dat komt doordat er gebruik wordt gemaakt van een EV-certificaat (Extended Validation of Uitgebreide validatie), waarvoor een strengere verificatieprocedure van de identiteit is vereist.
  Verantwoording

Aan teksten en het plaatsten van foto's is de uiterste zorg besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Opmerkingen en correcties worden derhalve t.a.t. op prijs gesteld. Bronnen, literatuur en foto's worden zoveel mogelijk met bronvermelding geplaatst, waarbij als uitgangspunt geldt dat deze rechtenvrij zijn, de rechten zijn verkregen, toestemming is gegeven; anderzijds zullen bronnen met noten worden toegelicht en/of worden de licentiegegevens erbij vermeld.

Mocht je bij het lezen van een artikel. bij het zien van een foto, of bij het lezen van een tekst, van mening zijn dat bij de plaatsing ervan niet correct is gehandeld, neem dan contact op met de webmaster middels e-mail, zodat de fout kan worden gecorrigeerd. Het is niet altijd mogelijk de rechthebbende te achterhalen: lees je op NZD een tekst, zie je een foto, waarvan jij de bron bent en staat dit niet vermeld, neem dan altijd contact op met de webmaster. Je kunt er vanuit gaan dat de juiste vermelding alsnog wordt geplaatst.

Indien foto's of artikelen zijn opgenomen die 70 jaar of later voor het eerst zijn gepubliceerd (en er zijn geen rechthebbenden meer), dan vallen deze onder 'Public Domain' (Publiek Domein) en mogen deze vrij worden geplaatst/gebruikt. Er is een uitzondering als bijvoorbeeld een familielid de rechten heeft overgenomen.

Er wordt ook gebruik gemaakt van afbeeldingen en teksten van Wikimedia: Wikimedia Commons is "a media file repository making available public domain and freely-licensed educational media content (images, sound and video clips) to everyone, in their own language. It acts as a common repository for the various projects of the Wikimedia Foundation, but you do not need to belong to one of those projects to use media hosted here. The repository is created and maintained not by paid archivists, but by volunteers. The scope of Commons is set out on the project scope pages."

Soms zijn teksten (deels) overgenomen van Wikipedia. Dit kan gebeurd zijn door het handelen van de webmaster of de tekst is ingezonden zonder verdere bronvermelding. Staat de bron er ook in dit geval niet (goed) bij vermeld, neem dan middels e-mail contact op en het wordt alsnog opgelost. Vaak worden teksten ingezonden die achteraf afkomstig blijken te zijn van Wikipedia. Dit is niet correct, ook hier dient altijd de juiste bron bij vermeld te worden. Indien de webmaster een dergelijk stuk ontvangt en de bron wordt achterhaald, dan wordt deze altijd nog toegevoegd. Mocht de tekst of de foto van Wikipedia afkomstig zijn en het staat niet goed vermeld op NZD, neem dan altijd contact op middels e-mail en het probeem wordt opgelost.

  Design
Voor het ontwerp van NDV wordt onder licentie gewerkt met Adobe Dreamweaver CC 2021, waarbij gebruik wordt gemaakt van HTML, Javascripts, PhP en CSS. Het fotoalbum wordt onder licentie gemaakt met jAlbum 64 bits. Daarbij worden verschillende skins gebruikt.
De statistieken worden niet meer bijgehouden met Motigo, i.vm. het meelopen van reclameboodschappen bij het openen van de site en de (mogelijke) kosten die hieraan voor mij zijn verbonden. De statistieken worden (intern) nu gegenereerd via Hostnet.nl bij door Webalizer Versie 2.23 en Google Analystics. Op de site zélf worden deze op verschillende plaatsen aangegeven met Hitstats.com.
  Archivering
Ik ben bijzonder verheugd met het feit dat de Groninger Archieven (RHC GA) hebben besloten www.nazatendevries.nl te archiveren. Dit gebeurt een aantal keren per jaar. Hierdoor blijven de artikelen en genealogie voor het nageslacht bewaard.
  Apparatuur
De site draait sinds medio mei 2015 niet meer zelfstandig vanaf een eigen webserver die via een abonnement van KPN op het World Wide Web is aangesloten, maar betaald wordt gehost bij Hostnet.com, waardoor de site dag en nacht bereikbaar is.
  Sponsoring

Het 'in de lucht' houden van de website is een kostbare zaak geworden. Door de omvang van de site kunnen we nauwelijks meer spreken van een hobby. Derhalve wordt sponsoring zeer op prijs gesteld. Het is ook mogelijk een advertentie te plaatsen. Wil je bijdragen om deze website te kunnen blijven bekostigen? Stuur dan een mailtje naar de webmaster.

  Cookies

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. 

NazatenDeVries.nl gebruikt géén cookies. De fotoalbums jAlbum en het Gastenboek gebruiken wél cookies, maar alleen als je dat toestaat. Dit zijn programma's/sites van derden:

Welke cookies plaatst het Gastenboek?

Bij een bezoek aan MyGB.nl ga je er standaard mee akkoord dat MyGB.nl/het Gastenboek cookies op uw apparaat plaatst. Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die MyGB.nl mogelijk plaatst of laat plaatsen. In het Gastenboek kun je het volledige cookiebeleid van MyGB lezen of klik hier. Cookies kun je altijd weigeren! Bij het opstarten kun je bovenin het scherm van het Gastenboek kiezen wat je wilt.

Welke cookies gebruikt het fotoalbum?

jAlbum gebruikt cookies om voorkeursinstellingen te bewaren. jAlbum gebruikt de volgende externe diensten die misschien jouw bezoek hier volgen zonder dat je het in de gaten hebt. Onderaan een fotoalbum kun je ervoor kiezen dat je cookies weigert. Klik hier om het cookie beleid van jAlbum te lezen.

NazatenDeVries.nl heeft geen enkele invloed of 'inzage' in de Cookies van beide instellingen of andere derden. Er is door NZD onderzocht dat de Cookies van beide instellingen, niet schadelijk zijn voor je privacy of voor je computer!.

  Overig

- De site is oorsponkelijk medio 2008 geplaatst als 'www.nazatendevries.nl.ae' op een eigen server. Het is gebleken dat het laden van de site soms erg traag ging verlopen. Daarom is op 28-05-2014 gekozen voor een officiële domeinnaam: www.nazatendevries.nl en hosting bij Hostnet.nl.
- Webmaster Harm Hillinga is ook te vinden op Facebook. Nieuwe artikelen worden doorgaans op Facebook, Instagram en Twitter aangekondigd.

  Wettelijke eisen

Op het gebruik van de NZD zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

NZD streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat deze niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NZD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen en de gebruikers van de website ontstaan.

E-mail

NZD garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met NZD te corresponderen, accepteert u dit risico. Het verzenden van de e-mails door NZD gebeurt wel doordat gebruik wordt gemaakt van de daarvoor bedoelde (antivirus) software.

Hyperlinks

NZD kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Meestal wordt die website dan getoond in een nieuw venster/tabblad. Dit heeft geen invloed op websites van derden. NZD is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van NZD zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor persoonlijk en -commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat NZD, respectievelijk de webmaster, daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Onder schriftelijke toestemming wordt ook toestemming verstaan door middel van e-mail.


Onderaan de pagina's staat echter wel het © teken aangegeven (meestal vóór 'samenstelling' of 'samenstelling en design'. In ons geval wil dat zeggen dat na contact met de webmaster altijd toestemming wordt gegeven voor het overnemen van de paginatekst met bronvermelding(en). Ook de bronnen in de tekst dienen te worden worden overgenomen. Een pagina als geheel, zoals samengesteld met tekst, foto's én afbeeldingen mag niet worden overgenomen of gekopieerd. Indien het © teken bij een foto of een tekst staat, is toestemming nodig van de eigenaar van de foto/tekst.

Laatste update: Hgv, 14 juli 2023.
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan.
Terug naar de HomePage. Top