lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 27 februari 2024

Adriaan Geerts Wildervanck
Vervener en stichter van Wildervank

Over Adriaan Geerts Wildervanck is de afgelopen eeuwen veel geschreven. Het begint met dominee Hillebrandus Janssonius, predikant in Veendam van 1753 tot 1789. Deze is geen tijdgenoot van Adriaan Geerts Wildervanck. Hetgeen hij in 1772 beschrijft, moet hem dus bij overlevering zijn meegedeeld en verder put hij uit werk van gelegenheidsschrijvers uit de achttiende eeuw, ook wel 'slemp-poëten' en 'poëzij-barbaren' genoemd. Deze schrijven om voorname families te behagen en nemen het niet zo nauw met de waarheid.

Waar Janssonius sommige van deze verhalen opneemt in zijn werk, laat de genealoog Frederik Sibinga deze achterwege. Deze Sibinga is de echtgenoot van Harmanna Maria Wildervanck, betachterkleindochter van Adriaan Geerts Wildervanck. Van Frederik Sibinga (1718-1794) zijn gegevens onder de benaming 'Handschrift Sibinga' bewaard gebleven en nu aanwezig in de Groninger Archieven. Dit Handschrift is in hoge mate betrouwbaar ondanks enkele kleine onjuistheden.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 19 februari 2024

Beelden korenbeurs
Groningen hersteld

GODEN VAN ZINK

Niets is wat het lijkt. In een Romeinse tempel loop je opeens een supermarkt binnen. En brons is vermomd zink. De buitenkant van de Korenbeurs in Groningen is zojuist gerestaureerd. Vooral het herstel van de drie godenbeelden van zink heeft speciale aandacht gevraagd. Mercurius, Neptunus en Ceres staan er weer bronsgroen bij. Net als in de negentiende eeuw. 

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 15 februari 2023

De eenhoorn en de kerk

De eenhoorn komen we in het noorden overal tegen: in heraldiek (wapenkunde), in kerken (o.a. op gewelfschilderingen), op zegels, op zerken, op gevelstenen etc. Wat is een eenhoorn, wat is vroeger de betekenis ervan geweest en welke heeft hij nu? We proberen er in dit artikel een antwoord op te geven.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 12 februari 2024

GENEALOGIE VAN EEN GRUNNEGER: HARM HOFMAN

De genealogie van Hofman, Griede, Wieringa, Schollema, Bos, Berghuis, Geertsema, Rop en honderden anderen.......
Al een aantal jaren staat de genealogie van Johan Ubbes op de website. Daar zijn nu de gegevens van honderden andere geslachtsnamen bijgekomen, inclusief een achttal parentelen.
De genealogie is uitgebreid tot 144.098 (!) personen en 62.429 (!) relaties, alsmede 162.100 bronnen. Het bleek een heel karwei om deze gegevens op de website te krijgen, maar het is gelukt.
Je kunt heel makkelijk een bepaald persoon vinden door op een naam te klikken, links op de webpagina.
Informatie of aanvullingen kan ikzelf niet geven, daarvoor stuur je een mailtje naar harmhofman@gmail.com, de eigenaar van deze schat aan gegevens.
Kijk in het menu Genealogie ---> Hofman (etc).

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 9 februari 2024

De Catharinakerk van Ulrum

De kerk en de pastorie van Ulrum zijn onlosmakelijk verbonden met Ds. Hendrik de Cock: in 1834 begint vanuit dit ensemble de Afscheiding. In de nog aanwezige werkkamer in de pastorie schrijft De Cock zijn preken, met uitzicht op de veertiende eeuwse kerk. In de jaren 1916/1917 is de kerk door de toenmalige rijksgebouw- meester C.H. Peters gerestaureerd, een wat wij nu noemen harde restauratie waarbij het uiterlijk van de kerk is teruggebracht in wat men in die tijd als romaanse stijl veronderstelt. De toren stamt uit de 15e eeuw, en heeft op de spits een windwijzer in de vorm van een leeuw. 

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Foto: (c) Jur Kuipers, 2021.

ww.nazatendevries.nl bestaat dit jaar alweer 16 jaar...... Klik hier....

Hgv. 1 februari 2024

De grafzerken in de kerk van Farmsum

In de kerk van Farmsum zijn in 2012/2013 opgravingen gedaan. Er zijn maar liefst 26 prachtige grafstenen uit vervlogen tijd gevonden. Onder het koor bevinden zich nog meer zerken, die men verder niet heeft onderzocht. Jur Kuipers ging op stap en maakte prachtige foto's in 2020. Een aantal van deze foto's zijn aan het artikel toegevoegd met omschrijving.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Foto: (c) Jur Kuipers, 2020.

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 24 januari 2024

De kerk van Farmsum

De voorganger van de huidige kerk is een laat-romanogotische kerk geweest die volgens de huidige inzichten begin 14e eeuw is gebouwd. Het is niet bekend of deze kerk daadwerkelijk een voorganger gehad heeft. De kerk zou halverwege de 14e of in het derde kwart van de 14e eeuw zijn uitgebreid met een zijschepen, waarbij ook het koor is verbreed tot drie schepen en de kerk als zodanig is uitgebreid tot de vroegst bekende hallenkerk van Groningen.
Tegen 1500 is aan de noordoostzijde nog een sacristie aangebouwd met op de bovenverdieping mogelijk een librije of tresoor/schatkamer. In 1855 is de oude toren afgebroken. Deze staat dan zo scheef dat deze alom bekend is geweest door de Groningse zinspreuk 'Zo schaif as toorn van Faarmsom'. In 1869 is de bouwvallige kerk afgebroken.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Foto: Jur Kuipers, 2020.

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 22 januari 2024

Hoe oud is deze Sjees?

Ik herinner me nog goed, in de tijd dat we in Nieuwe Statenzijl woonden, dat boer Mellema met een sjees door de Reiderwolderpolder reed; met twee personen erop.

Dit artikel gaat over een sjees: 'De raadselachtige chique sjees'.

Het is een artikel met foto's die ik van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed mocht ontvangen ter publicatie op de website. 'Boerenrijtuig gedateerd', staat er ook nog boven. Waar deze sjees vandaan komt en hoe bijzonder deze is, lees je in dit nieuwe artikel met dank aan de RCE.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
LEES JE DE BLOG PAGINA WEL EENS? Klik hier....

Hgv. 19 januari 2024

Een kerkhof onder de schuur

Het zal je maar gebeuren. Je vervangt je schuur, en dan blijkt deze al die jaren op een oud kerkhof te hebben gestaan. Dit overkomt inwoners van Rottum. Maar liefst 458 skeletten duiken er in de bouwput op. Deze geraamtes vertellen ons hoe het er in de middeleeuwen in dit Groningse dorp aan toe is gegaan.

Dit artikel inclusief de foto's heb ik ontvangen van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (RCE) de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er is toestemming verkregen om het te mogen plaatsen.
Binnenkort komt er nog een bijzonder artikel ven de RCE.

Het artikel kan het best worden bekeken op de monitor van een 'gewone' computer, een laptop of een redelijk grote tablet (horizontaal houden),

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 17 januari 2024

De Laurentiuskerk van Meedhuizen

De Hervormde kerk (Hoofdstraat 6) is een zaalkerk voorzien van een ongelede toren met ingesnoerde spits. Delen van het muurwerk van de kerk kunnen mogelijk nog uit de 13de eeuw stammen. Aan de oostzijde zijn nog twee dichtgemaakte, oorspronkelijke vensters zichtbaar. Bij een ingrijpende verbouwing in 1703 zijn de topgevels en de gewelven verwijderd. In 1803 voegt men de westtoren toe, die bij de vernieuwing van de kap in 1833 wat is verhoogd en in 1928 is omklampt. Tot de inventaris behoort een eenvoudige laat-17de- of vroeg-18de-eeuwse preekstoel. In de vloer ligt een gebeeldhouwde zerk voor ds. Jacobus Ringels (†1741).

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Ke​rk Meedhuizen. Foto: (c)Jur Kuipers.

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 14 januari 2024

Schaatsen en gevaarlijk ijs, 
het drama van Hellum
en hoe het mij verging

Tot nu toe hebben we dit jaar nog maar een paar dagen echt schaatsweer gehad.
Veel mensen hebben geschaatst op gevaarlijk ijs, zijn door het ijs gezakt of hebben geluk gehad.
In dit artikel gaat het over mijzelf in de jaren 1962-1964 en vooral over de strenge winter van 1962-1963.
Daarbij ook het verhaal over het drama van Hellum, waarbij vier mensen om het leven komen. Daaronder twee helden die twee jonge jongens hebben willen redden.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Zuidwestzijde van het Schildmeer in 2014.

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 10  januari 2024

De Sint-Petrus en -Pauluskerk
van Usquert

De Petruskerk van Usquert oogt door de toren als een neogotische kerk uit de negentiende eeuw. Toch is dat beslist niet het geval want achter de toren, onder het latere pleisterwerk, staat een romanogotische kerk uit de dertiende eeuw.
De huidige kerk heeft ten minste twee voorgangers gehad. Al in de 9e eeuw heeft Liudger hier een kerk, waarschijnlijk van hout, gesticht. Usquert is in de middeleeuwen de zetel voor een van de dekens, in de Groninger Ommelanden proost genoemd, van het bisdom Münster. Vaak zijn de kerken in de hoofdplaats van een proosdij gewijd aan Petrus en/of Paulus. De kerk in Usquert is gewijd aan beide heiligen.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

De Sint-Peturs en -Pauluskerk van Usquert.
Foto: (c)Jur Kuipers.

NAZATENDEVRIES.NL WENST IEDEREEN 
EEN GELUKKIG MAAR VOORAL GEZOND 2024 - LEES OOK DE BLOG-PAGINA
Klik hier....

Hgv. 8 januari 2024

De opkomst en de ondergang
van de Groninger
Tabaksindustrie

Door allerlei omstandigheden (zie de blog-pagina) heeft het even geduurd voordat er weer een nieuw artikel op nazatendevries.nl kon worden geplaatst, maar nu is het dan zover.

Winkeliers en grossiers zijn de eersten die tabak produceren, dat wil zeggen tabak kerven, raspen en snijden. De eerste Nederlandse sigarenmakerij bevindt zich vanaf 1826 in Kampen. Groningen telt in 1854 volgens het dan verschijnende adresboek vijf sigarenmakers. Eén van hen, J.H. Warren in de Heerestraat van Groningen, staat tevens als ‘tabaksfabrijkant’ te boek.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 19 december 2023

De kerk van Nuis

Zaalkerk
De kerk van Nuis is een middeleeuwse bakstenen zaalkerk in het dorp Nuis in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. De kerk is een rijksmonument en is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken .

Romanogotiek
De kerk uit het begin van de dertiende eeuw is een zeldzaam voorbeeld van de Romanogothiek in deze streek. Het gebouw bevindt zich op een hoog punt van de Vredewolder zandrug in de noordelijkste van de twee ontwikkelingskernen van het dorp Nuis. Tot in de negentiende eeuw is de kerk omgeven door een gracht en hoge eiken. Omwille van uitbreiding van het kerkhof is deze gracht gedempt en zijn de bomen gekapt. Ten noorden van de kerk zijn de armen begraven en ten zuiden ervan de eigenaren van de boerderijen van het dorp.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

De kerk van Nuis. Foto: (c)Jur Kuipers

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 16 december 2023

De watervloeden in de Middeleeuwen

In het jaar 1288 trekt een eenzame reiziger door het Franse land. Hij gaat voort over stoffige zandwegen en door donkere, geheimzinnige wouden vol vreemde geluiden. Na enkele dagen bereikt hij z'n reisdoel, Prémontré het stamklooster van de Premonstratenzer abdijen in Frankrijk. Hij laat de klopper op de zware kloosterdeur vallen en wordt door een monnik in wit habijt binnengelaten. Als de reiziger zich wat verfrist heeft, wordt hij toegelaten tot de abt. Hij begroet deze met een lichte buiging en zegt: "Ben van ver gereisd om u een droeve boodschap te brengen. Een grote ramp heeft de kuststreken in het Noorden getroffen. In de laatste maand van het vorig jaar is de zee door de dijken gebroken. Alle Friese kustlanden, van Zeeland tot Denemarken toe, zijn door het water bedekt. Dorpen zijn weggevaagd, kloosters en kerken vernield. Sommige berichten spreken van wel 50.000 doden".

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 13 december 2023

Veenborg Welgelegen
bij Kleinemeer

Zo ziet de omgeving van Sappemeer er eeuwenlang uit. Ten oosten en zuidoosten van de stad Groningen strekt zich het grootste hoogveengebied van Europa uit. Een eindeloos landschap van golvende heidevelden, meren en riviertjes, met hier en daar bosjes met berken, wilgen en struikgewas. Wegen zijn er niet. In de meters dikke lagen veen kun je wegzakken en voor altijd verdwijnen. Maar deze wildernis herbergt wel een onvoorstelbaar grote economische rijkdom: turf. De stad Groningen begint met de ontsluiting van de venen rondom het drooggelegde Sappemeer. Dit werk wordt uitbesteed aan de veencompagnieën. Zo stichten enige burgers uit de stad, als het Kleinemeer aan de beurt is, in 1647 de Groninger Borger Compagnie. De burgemeester heeft echter nogal wat bedenkingen omtrent de aanpak van deze Compagnie. Na gunstig geadviseerd te zijn geworden, komt op 16 maart 1647 het contract tot stand. De Compagnie bestaat echter niet uit twaalf personen zoals gemeld, maar slechts uit enkelen.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 11 december 2023

Het Huis (borg) te Farmsum

In de kroniek van Wittewierum wordt in de tweede helft van de 13e eeuw melding gemaakt van een steenhuis van een zekere Hrodbern. Waarschijnlijk heeft dit te Farmsum gestaan. In dezelfde kroniek komt ook de naam Rippert voor. Misschien hebben we hier reeds te maken met de familie Ripperda en het Huis te Farmsum. In deze borg hebben de geslachten Ripperda, Rengers en van Weivelde gewoond.
De naam Ripperda zelf treffen we aan omstreeks 1323. Dan wordt in een oorkonde Aylwart Rippertha genoemd. Daarna worden in 1344 Thiacko Ryperta en in 1375 Uneco Riperta vermeld. Met deze Uneco vangt de geregelde stamreeks van de Ripperda's aan. Hij zal identiek zijn met Umke Ripperdes, die in 1391 als hoofdeling, tevens proost van Farmsum voorkomt en in 1397 als Uniko Ripperda. Hij behoort tot de groep hoofdelingen en Vetkopers, die in 1398 hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, huldigen.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 9 december 2023

De torenkerk van Lutjegast

Lutjegast telt drie kerken; de hervormde kerk uit 1877, de gereformeerde kerk uit 1921 en de christelijk-gereformeede kerk uit 1929. Dit artikel gaat (voornamelijk) over de hervormde kerk die ook wel de Torenkerk wordt genoemd. De kerk staat aan de Abel Tasmanweg 75 en is een Rijksmonument (nr. 18777).
De hervormde kerk van Lutjegast is een zaalkerk met een aangebouwd dwarspand met toren, uit de negentiende eeuw. Bij de bouw is gebruikgemaakt van het sloopmateriaal van een eerdere kerk uit de middeleeuwen, waarvan verder weinig bekend is. Veel van het meubilair stamt nog wel uit de eerdere kerk. De toren met achtzijdige spits heeft een klok uit 1948. De oudere klok, uit 1640 is in de oorlog door de Duitsers geroofd.
Deels onder de kerk en deels buiten de kerk bevindt zich de grafkelder van de familie Von Prott. Boven de grafzerk staat de 17e-eeuwse kansel met het wapen van de Von Protts.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Hgv. 7 december 20238

Het geheim van een 'kistje'....

Wie kent het geheim van het 'kistje' dat in Niebert ligt?  Het is een vreemd 'kistje' dat door twee mensen aan het hoofd- en voeteneind moet worden gedragen. Het 'kistje' is 83 jaar geleden gebruikt; waarschijnlijk twee keer. Wat heeft erin dat 'kistje' gezeten, waar is het voor gebruikt?

Op al deze antwoorden geeft dit artikel het antwoord met tekst en foto's. 

Lees het artikel en kom achter het geheim.
Je vindt het artikel door op de onderstaande link te klikken, maar je kunt het ook vinden in het hoofdmenu bovenaan de pagina onder 'SPECIALS'.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

?????
?????

Hgv. 5 december 2023

De Coendersborg bij Nuis

Deze borg is ontstaan uit drie heerden, Fossema, Harckema en Heringe. Personen met deze naam komen reeds in de 15e eeuw voor. In 1534 gaat Sywert Fossuma een ruil aan met Hemko IJpens, waarbij hij aan de laatste Ooster Fossemaheerd afstaat met huis, hof enz. Hemko Harkema is op dat moment gezworen rechter in Westerdeel-Vredewold. Getuige is o.a. Elynck Herynge. Men ziet hoe nauw de drie geslachten in die tijd met elkaar verbonden zijn.
Het Offringahuis staat op de kaart van Beckeringh. Verder is er niet veel van bekend. Waarschijnlijk is Fossema gesplitst gebleven in een ooster- en westerdeel. Het oosterdeel, althans de rechten daarvan, is in 1750 in andere handen dan het Fossema dat met de twee andere bovengenoemde heerden verbonden is geworden. Ook is in 1594 sprake van een halve heerd te Nuis Fossemaheerd, die door Imke Fossema en haar zoon Harko Alberts aan Blink Fossema wordt overgedragen .

Klik hier om het hele verhaal te lezen

De Coendersborg bij Nuis. Foto: (c)Jur Kuipers

OP DE BLOG PAGINA ZIJN WEER 
BELANGRIJKE BERICHTEN GEPLAATST
Klik hier....

Hgv. 29 november 2023

De Ommelander jonker als dorpsheer

Op www.nazatendevries.nl wordt ruime aandacht besteed aan de (voormalige) Groninger borgen en de bewoners daarvan. Deze bewoners noemen zich vaak jonker en hebben een grote invloed op de kerk en het leven in de streek die zij 'beheren'.
Vaak worden deze jonkers of hoofdelingen niet al te best afgeschilderd in verhalen. Is dat wel juist? Zijn deze jonkers inderdaad zo slecht geweest? Wat zijn hun rechten geweest en hoe hebben zij zich gedragen ten opzichte van hun ondergeschikten?
Dit artikel gaat hier dieper op in. We vertellen uitgebreid over jonkers en hoofdelingen en hoe we ze moeten zien in de tijd waarin zij leefden.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Onno-Tamminga Alberda van Rensuma (16 juni 1754 - 12 juni 1829).

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 26 november 2023

De kerk van Niebert

Deze kerk is in 1385 gesticht op last van de Cisterciënzer abt van het klooster van Aduard. Daarvóór is het een houten kerkje geweest. Merkwaardig genoeg ligt de kerk niet aan ‘het pad’ waarlangs de boerderijen en de pastorie hebben gestaan, maar een eind ten noorden daarvan. De huidige weg (Molenweg 90) is pas eeuwen later aangelegd. De kerk is eigendom van de 'Stichting Groninger Kerken'.

Het huidige gebouw is een eenvoudige rechthoekige zaalkerk met een recht gesloten koorsluiting en is gelegen op een licht verhoogd kerkhof. De buitenmuren worden geleed door brede lisenen, die op de hoeken zijn uitgegroeid tot steunberen. Ook de koorsluiting wordt gestut door een forse steunbeer. De ernstige verzakkingen als gevolg van het kantelen van de fundering zijn tijdens de restauratie van 1947-1948 een halt toegeroepen.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

De kerk van Niebert. Foto: (c)Jur Kuipers

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 24 november 2023

Het Iwema steenhuis bij Niebert

In het dorp Niebert leeft het geslacht Iwema nog voort in het Iwema-steenhuis. Herinneringen aan lang vervlogen tijden. Terecht heet de weg, die naar deze, thans gewitte, boerderij leidt 'Iwemalaan'. In de kerk van Niebert liggen nog grafzerken van het geslacht Iwema en er staat ook nog een grote herenbank. Het Iwema-steenhuis is het enige nog resterende steenhuis in de provincie Groningen.
Het steenhuis dateert uit rond 1400. De naam verwijst duidelijk naar de familie Iwema die er oorspronkelijk heeft gewoond. Deze familie hoort niet tot de Groninger adel, wat wellicht verklaart waarom het steenhuis nooit is uitgegroeid tot een borg.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
Lees ook eens de blog-pagina met 
belangrijke informatie
Klik hier....

Hgv. 21 november 2023

Achtergronden bij de geschiedenis van de Mariakerk te Uithuizermeeden

Helaas zijn de oude kerkboeken van Meeden verloren geraakt, zodat er moet worden gezocht in het boekwerk van Ds. Damsté, die van 1799 tot 1853 predikant in Uithuizermeeden is geweest. Hij heeft die, nu verdwenen kerkboeken bestudeerd en een uittreksel van gegevens gemaakt in zijn boek "Verzameling van Byzonderheden betreffende Uithuistermeeden" (nu aanwezig in het archief Van Swinderen no. 448). Een bijna zelfde schrijven is in het bezit van mevr. B. Boerema-Munting (circa 1995) te Uithuizermeeden (door wie dit is geschreven is niet duidelijk).

Klik hier om het hele verhaal te lezen
Lees ook eens de blog-pagina met belangrijke informatie Klik hier....

Hgv. 15 november 2023

De geschiedenis van de borgen Ludema en Holwinde en hun bewoners

De Ludemaborg is een borg geweest in Usquert. De geslachten Clant, Rengers, Tamminga, Lewe en Alberda hebben de borg bewoond. Ludema is een van de vijf edele heerden in de rechtstoel Usquert. In 1586 is de heerd in handen van de familie Clant [Egbert en Johan], die op dat moment, waarschijnlijk wegens het zogenoemde verraad van Rennenberg in ballingschap zijn in Oost-Friesland. Een van de dochters van Johan Clant huwt in 1623 met Unico Rengers. In het huwelijkscontract wordt voor het eerst het huis te Usquert genoemd. Het gaat dan om huis, hof, grachten, singels, heerlijkheden en annexen. Unico gaat op Ludema wonen en compareert voor Usquert op de landdag van Stad en Lande in 1624.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 12  november 2023

De Doopsgezinde Vermaning
van Zijldijk

De Doopsgezinde kerk van Zijldijk (ook vermaning) is een eenvoudige zaalkerk uit 1772 in het Groningse dorp Zijldijk. Het gebouw is in 1973 aangewezen als rijksmonument. De vermaning oogt als een schuur. In de zijmuren zijn spitsboogvensters aangebracht. Boven de ingang zit een stichtingssteen met het jaartal 1772. Het gebouw heeft waarschijnlijk een voorganger gehad uit begin 1700.

In de tijd dat deze wordt gebouwd is het voor Doopsgezinden niet verboden een eigen kerk te hebben, maar de kerk mag niet als zodanig herkenbaar zijn. De vermaning in Zijldijk is de enige uit die tijd in de provincie Groningen die bewaard is gebleven. Het gebouw is nog steeds als kerk in gebruik (2023.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 8 oktober 2023

De geschiedenis van Zijldijk

Zijldijk ligt tegenwoordig in de gemeente Eemsdelta en telt op 1 januari 2021 nog 165 inwoners. Het dorp is ontstaan aan de noord-zuid lopende Fiveldijk. Deze is waarschijnlijk in 1317 aangelegd. Het dorp ontleent de naam aan de sluis (een zijl in de dijk die het water van de Oude Leije vroeger heeft moeten afvoeren. Het gebied ten oosten van Zijldijk is in 1444 ingepolderd en de sluis heeft daardoor haar functie verloren. Zijldijk heeft een karakteristieke lintbebouwing langs de Fivelweg. Deze weg volgt voor een groot deel het tracé van de voormalige dijk. Het dorp heeft daardoor een ander karakter gekregen dan de omliggende dorpen en is ook jonger dan die dorpen.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 7 oktober 2023

De borgen van Lutjegast

In 2017 is er een artikel op deze website verschenen over de borgen van Lutjegast. We weten dat er minstens vier borgen hebben gestaan, waarvan Rikkerda de bekendste is. Over de situatie van de borg is meer bekend geworden en daarom is het artikel uitgebreid met o.a. foto's van Jur Kuipers. De boerderij die er nu nog staat is een B&B en heeft nog elementen van de vroegere borg.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Een deel van het borgterrein van Rikkerda. 
Foto: (c) Jur Kuipers

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 1 oktober 2023

De Sint Vituskerk van Doezum

De kerk van Doezum is oorspronkelijk een oude tufstenen kerk. Het gebouw dateert uit de 12e eeuw en is gewijd aan Sint-Vitus. De kerk staat aan de Provincialeweg 65. Op 1 juni 1973 is de kerk gekenmerkt als Rijksmonument (nr. 18773). De kerk staat centraal op het hoogste punt van het dorp Doezum. Om de kerk heen slingeren het Kerkplein en de Eesterweg die over De Eest tot aan 't Dorp loopt. Het gebouw valt op door de drie verschillende kleuren steen die zijn gebruikt.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Foto: (c)Jur Kuipers

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 30 oktober 2023

De geschiedenis van
Beswerd

Beswerd (Gronings: Besperd) is een gehucht in de gemeente Westerkwartier. Het ligt ten noorden van Aduard. Beswerd vormt een wierde in het midden van het oude landschap Middag en daarbinnen in de oude Feerwerdermeeden, tegenwoordig de Medenertilster- polder genoemd. 
Het gehucht bestaat uit slechts twee boerderijen en twee arbeidershuisjes aan de voet van een wierde, hoogte ca, 2,6 meter boven NAP, en nog eens twee boerderijen iets daarbuiten.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 27 oktober 2023

Bernard Johan von Prott

Het Bontehuis getroffen door een grote bombe

Het zogeheten Bontehuis aan de Vismarkt is een van de grotere huizen aan de Vismarkt tijdens het beleg in 1672 geweest. Het Bontehuis wordt geraakt door een bom van Bommen Berend: maar wie zijn de mensen die hier de gevolgen van hebben ondervonden? In deze periode biedt het herenhuis onderdak aan meerdere hooggeplaatste lieden. In dit artikel wordt het verhaal verteld van een tijdelijke inwoner van het Bontehuis en haar lot.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 25 oktober 2023

De Mariakerk van Uithuizermeeden

Van verre zichtbaar is de bijna vijftig meter hoge toren van de kerk van Uithuizermeeden. De hoogte, de blauwwitte kleur en de bijzondere vormgeving maken het tot een van de meest karakteristieke torens in de provincie Groningen. Binnenin de kerk herinnert veel aan de familie Rensema, bewoners van de Rensumaborg en collators van de kerk. Het indrukwekkende grafmonument is echter voor Rodolf Huinga, lid van een voornaam Ommelander geslacht en bewoner van de Ungersmaborg. De kerk is een Rijksmonument (nr. 21315).

Klik hier om het hele verhaal te lezen

De Mariakerk van Uithuizermeeden, 
Foto: (c) Jur Kuipers.

lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 24 oktober 2023

Het graf van Jacob Alders en twee anderen in Uithuizermeeden
alsmede oorlograven

Het meest rechter graf is van Jacob Alders, zoon van Alder Jebbes en Fenje Jakobs. Alder en Fenje hebben drie kinderen gekregen. Jacob is volgens het doop- en trouwboek gedoopt op 5 februari 1769 te Uithuizermeeden. Of Jacob getrouwd is geweest en met wie, heb ik niet kunnen vinden. Met enige stelligheid wordt vermoed dat hij nooit getrouwd is geweest. Met Meeden wordt Uithuizermeeden bedoeld, de vroegere schrijfwijze is Meeden.

Waarom deze bijzondere graven op deze website? Wel, de teksten (vooral die van Jacob Alders) zijn heel bijzonder en vertellen een verhaal dat je moet lezen.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 16 oktober 2023

Voorzanger Abraham van Gelder

Voorzanger Abraham van Gelder komt terecht in de Joodse gemeenschap van Winschoten. Hij is gehuwd met Sibilla Heijmans en ze krijgen in Winschoten vier zonen.

Behalve één zoon, komen allen om in de kampen. Dit korte verhaal vertelt daarover.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Hgv. 11 oktober 2023

De geschiedenis van Siddeburen

Siddeburen (Gronings: Sibboern) is een dorp in de gemeente Midden-Groningen. In 2021 telt het dorp volgens het CBG 3.205 inwoners.

Het is daarmee qua inwoneraantal het grootste dorp van de toenmalige gemeente Slochteren. Siddeburen behoort vanouds tot de landstreek Duurswold. Van 1811 tot 1826 is Siddeburen de hoofdplaats van een afzonderlijke gemeente, waarna het opgaat in de gemeente Slochteren.

Klik hier om het hele verhaal te lezen
lAAT OOK EENS EEN BERICHT ACHTER IN HET gastenboek
Dan weet ik waarvoor ik dit doe
Klik hier....

Hgv. 7 oktober 2023

Konflikte in der Provinz Groningen

Groningen und das Verhältnis mit den Nachbarn aus Gorecht, Oldambt, Ommelanden, Westerquartier, Westerwolde in den Jahren von 1635 bis 1649.
Georg Groen uit Weener heeft een uitzonderlijk lang artikel geschreven over 'de strijd' tussen de Ommelanden en de stad Groningen, waar het Oldambt en Sebo Huninga de hoofdrol spelen. Het is het grootste artikel tot nu toe (128 pagina's), waarin (in het Duits) geschreven wordt over de achtergronden van de strijd waarin Sebo Huninga betrokken raakt. Het is ook het enige verhaal tot nu toe, waarin deze 'achtergronden' zo uitvoerig belicht worden.
Ga er maar eens rustig voor zitten en ervaar wat familie, vrienden en macht teweeg hebben gebracht in Groningerland.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Hgv. 28 september 2023

Een Rotterdammertje in Scheemda

In mijn tienerjaren ben ik eens met de trein alleen naar Rotterdam gegaan. Ik kan daar goedkoop logeren bij de vierkoppige familie Van Noordennen. Ze bewonen in de zomertijd een zomerhuisje op een volkstuintje. Ik loop dan zo'n beetje door de stad te dwalen, de stad waar de pas gereedgekomen St. Laurenskerk nog helemaal op een lege vlakte staat.

Piet van Noordennen is in de familie geen onbekende. In het laatste oorlogsjaar 1944 krijgt hij als veertienjarige evacué uit Rotterdam onderdak bij mijn grootmoeder aan de Dwarslaan in Scheemda.

Een artikel door Jan P. Koers te Scheemda

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Hgv. 25 september 2023

Karel de Grote

Karel de Grote en Groningen
Op www.nazatendevries.nl schrijven we over de geschiedenis van Groningen en Groningers, met soms een uitstapje naar iets wat in relatie staat met de Groningers. Zo ook deze keer. Frisia (o.a. Groningen en Friesland, 785) zijn in het bezit geweest van Karel de Grote. Hij heeft het hele gebied, inclusief het gebied dat nu Nederland heet in bezit gehad. Hoewel we weten dat hijzelf alle veroveringen heeft geleid, weten we niet of hij ook in Frisia is geweest. Desondanks hebben veel Groningers hem in zijn of haar stamboom staan, ze stammen van Karel de Grote af. Hoe dat komt, lees je ook in dit artikel grotendeels geschreven door Joshua J. Mark .

Klik hier om het hele verhaal te lezen