Genealogie van Groningers in

 

Groningerland e.o.

 

Informatie en achtergronden; genealogie van Groninger geslachten

Informatie en achtergronden over Genealogie
* Achtergrondinformatie zoeken  
* Akte van Indemniteit  
* Attestatie; wat is attestatie  
* Bewijzen van filiaties  
Burgerlijke Stand raadplegen  
Checklists Burgerlijke Stand en DTB  
Doop-. Trouw en Begraafboeken raadplegen (DTB)  
Familie in Amerika  
* Database namen in de Verenigde Staten, geboortjes, huwelijk, overlijden, DNA en meer (externe link)  
Genealogische Begrippen  
Geschiedenis van het notariaat, notaris  
Invloed van leeftijdsverschillen bij het huwelijk op de overlevingskansen  
Kadaster en HisGis (1832)  
Latijnse begrippenlijst bij stamboomonderzoek  
Maanden van het jaar, oude namen  
Namen van onze voorouders (benamingen)  
Neef en nicht vrijt licht  
Romeinse Getallen  
Surinaamse slavenregisters  
Symbolen, tekens en het geloof  
Vernoemingen  
Verwantschappen  
Weeskamer van Kaap de Goede Hoop  
* Mijn voorouder is een heks geweest  
Algemene onderwerpen inzake Groninger genealogie
Landeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten (1520, 1541, 1548 en 1549)
Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland (PDF). (Hollandgänger, Kiepkerel, Hannekemaaier), Marijn Molema en Meindert Schroor Dit betreft het volledige boek over migratie in het Duits én in het Nederlands (548 pagina's). Zeer geschikt om te weten hoe het komt dat je voorouders hebt in Duitsland.
Genealogie en Ziektes
Epidemieën in de tijd van onze voorouders  
Malaria in de stad Groningen (1826)  
Op zoek naar voorouders in het leger
* Datbase soldaten onder Napoleon 1795-1813. (Externe link, opent in een nieuw venster/tabblad).  
* Lotelingen, soldaten onder Napoleon  
Op zoek naar een voorouder bij de VOC  
Militie
Enkele voorbeelden uit Militieregisters
Militieregisters Boomgaard, Geert Adriaans. De eerste 110-jarige wereldwijd komt uit Groningen  
Ziektes en gebreken inzake Militie  
                                      Stambomen en verhalen van Groningers
Addinga  
* Blideke (Blydeke) en Egge II Van Addinga van Wedde En Westerwolde  
   
Allersma  
* Allersma, Anna Sirpsdr. (persoonskaart)  
   
Appius, Jacob  
* Over Jacob Appius die begraven ligt voor de preekstoel in de Koepelkerk van Sappemeer.  
   
Beukers  
* Het verhaal van het geslacht Beukers  
   
Boelens, Luirts, Feddema  
De bewoners van de Feddemaheerd te Kleine Huisjes bij Kloosterburen  
   
Bolhuis, van  
Het geslacht Van Bolhuis in Groningerland  
   
Boomgaard  
* Geert Adriaans Boomgaard, de eerste 101 jarige ooit komt uit Groningen  
   
Bossen, Berend  
* Mijn voorouder is een heks geweest  
   
Brederode, Johannes à  
* Johannes à Brederode, onderwijzer te Beerta  
* Verkorte stamreeks van Johannes à Brederode  
* Afstamming schoolmeester Johannes à Brederode van Karel de Grote  
   
Brok, Tom, Tho  
* Het geslacht Tom Brok (Kwade Foelke, Jan van Beieren, de zoen van Groningen, Cirksena)  
   
Cater  
Cater  
   
Cirksena  
* 00. De Cirksena's van Oost-Friesland (algemeen inleidend artikel)  
* 01. Ulrich I Cirksena van Oost-Friesland (1441-1466), huwt met een Ukena.  
* 02. Enno I Cirksena van Oost-Friesland (1460-1491) (1466-1491)  
* 03. Edzart I Cirksena van Oost-Friesland (1461-1528) (1492-1528)  
* 04. Enno II Cirksena van Oost-Friesland (1505-1540) (1528-1540)  
05. Anna van Oldenburg (1501-1575) (1540-1558)  
06. Johan I Cirksena van Oost-Friesland (1506-1575) (niet regerende graaf)  
07. Christoffel Cirksena van Oost-Friesland (1536-1566) (niet regerend)  
08. Johan II Cirksena van Oost-Friesland (1538-1591) (1561-1591 mede regerend)  
09. Edzart II Cirksena van Oost-Friesland (1532-1599) (1540-1599)  
10. Christoph Gretsil (1569-1636) (stadhouder van Luxemburg)  
11. Jan III van Rietberg (1566-1625) (veldheer)  
12. Enno III Cirksena van Oost-Friesland (1563-1625) (1599-1625)  
13. Rudolf Christiaan Cirksena van Oost-Friesland (1602-1628) (1625-1628)  
14. Ulrich II van Cirsksena Oost-Friesland (1605-1648) (1628-1648)  
15. Enno Lodewijk Cirksena van Oost-Friesland (1632-1660) (1648-1660)  
16. Georg Christiaan Cirksena van Oost-Friesland (1634-1665) (1660-1665)  
17. Christiaan Everhard Cirksena van Oost-Friesland (1665-1708) (1665-1708)  
18. Georg Albrecht Cirksena van Oost-Friesland (1690-1734)  
19. Karel Edzart Cirksena van Oost-Friesland (1716-1744) (1734-1744)  
20. Frederik II of Frederik de Grote van Pruisen (Met Karel Edzart Cirsksena is er een einde gekomen aan het Huis Cirksena in mannelijke lijn).  
   
Clant  
* Gratia Susanna Clant van Nijenstein  
Egbert Clant van Stedum en de borg Nittersum  
   
Delger  
* De boerderijen van de familie Delger  
   
Ebels, een boerengeslacht uit het Oldambt  
* Het geslacht Ebels uit Nieuw Beerta  
Edzo Hommo Ebels  
Fekko Ebel Hajo Ebels  
* Tragedie in de Kroonpolder  
Parenteel van het geslacht Ebels uit Nieuw Beerta (de afbeeldingen zijn niet goed te zien!)  
* Ebelsheerd te Nieuw-Beerta  
   
Eeuwens  
* 01. Popko Eeuwens en Grietje Brunnens  
* 02. Focke Fopkes Eeuwes en Mayke Alles Wristers  
   
Ewsum, van  
Von Inn- Und Kniphausen en de Van Ewsums  
   
Groot, de en Fransen  
De geslachten De Groot en Fransen te Beersterhoogen  
   
Griethuyzen, van  
Van Griethuyzen, Rhenense tak (verwant met het geslacht Wesselink)  
Dagboek van Anna van Griethuyzen (verwant met het geslacht Wesselink)  
   
Hector, Henk  
* Herinneringen aan Moushörn  
   
Heddema, Dommering en Eckringa (Finsterwolde)  
Wat er vooraf is gegaan....  
Hermannes Heddema en Juffer Lutgert Ockens Joling  
Parenteel van de geslachten Dommering, Eckringa, Heddema en Hoevelaar  
   
Hekman, Heckman  
* Edsko Jans Hekman: D'Olle Held. Een schipper en ouderling die tegen de Belgen heeft gevochten.  
* Het levensverhaal van Opa Edsko Hekman  
   
Hesselink  
* Hesselink op de veenborg Vaartwijk te Westerbroek  
* Hesselink als bewoners van het Canterhuis en het Gotisch Huis te Groningen  
   
Hillinga, Hillenga, Hilling, Hilligh, Hilgen, Hillink, e.a.  
* De geslachtsnaam Hilling, Hilgen (1355). Wordt later ook Hillinga en Hillenga.
* Parenteel van Albert Hillinck. Het geslacht/tak, afkomstig uit Duitsland, zet zich voort in Sellingen en Boertange.
* Parenteel van Christoffer Anton Hilling. Het geslacht/tak, afkomstig uit Duitsland, zet zich voort in o.a. Leens, Hoogezand en het Oldambt.
Zie ook onder Vries, de. Uitgebreide stamboom van o.a. Hillinga (etc), Huninga e.a. (zie verder naar onderen).  
   
Hofman, Bos, Griede, Wieringa, Schollema, Berghuis, Geertsema, Rop en vele anderen
Klik hier om de stamboom te openen. Het laden kan even duren i.v.m. de grootte van het bestand!  
De personen in deze stamboom komen hoofdzakelijk uit het gebied ten westen van de lijn Groningen-Delfzijl. In mindere mate komen er ook wel personen in voor uit andere gebieden. Het totaal aantal personen in deze stamboom bedraagt 144.098. Het aantal relaties is 62.429 en je treft honderden aantekeningen en notities aan.  
   
Huninga  
* 01. Upko Huninga en Juffer Hunens van de Uckoborg  
02. Ideke en Jonker Hemmo Upkes Huninga  
03. Aylcko Eppens Huninga van Oostwold (Woldendorp)  
04. Prof. Dr. Jonker Johannes Eppius Huninga van Oostwold  
05. De Huninga's als voorouders van het geslacht De Vries en Hillinga  
06. Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (wordt bewerkt)  
07. Tiddo Huninga, krijgsheer te voet  
08. Het bankje van Sebo bij de kerk  
09. Sebo Huninga, 'krijgsheer te paard'  
10. Het wapen van het geslacht Huninga in het Oldambt  
11. Het wapen van het geslacht Tiddinga in het Oldambt  
* 12. De erfenis van de Huninga's. Het overlijden van Jantjen Oomkes. Jan Siertsema zou daarvan oorspronkelijk de uitvoerder zijn geweest.  
   
Huising, Huijsinge, Oldenhuijsinge, Houwing, Van Meijering, Thedinge, Zwiers, Reinders e.a.  
Het levensverhaal van Geert Huising en Pietertje Thedinge; Generatie 1  
Het levensverhaal van Jan Huising van Meijering en Jantien Zwiers; Generatie 2  
Het levensverhaal van Geert Huising van Meijering en Aaltien Reinders; Generatie 3  
Het levensverhaal van Jan Huising Meijering en Fennigje Meijering; Generatie 4  
Het levensverhaal van Freerk Pauls Oldenhuijsinge en Harmtien Houwing; Generatie 5  
Het Het levensverhaal van Geert Houwinge en Annigjen Jacobs Huijsinge; Generatie 6  
Kwartierstaat van Alida Houwinga Huising (Generatie I t/m IV, het geslacht Huising) (wordt bewerkt)  
   
Iwema, Ymema  
Het Iwema-steenhuis te Niebert  
   
Jarges, Coppen  
Een artkel over het geslacht Jarges en in het bijzonder Coppen Jarges  
   
Jebbes, Aldert  
Parenteel van Alder Jebbes  
   
Klooster, Klaas Jans  
Het kerkhof, de toren van Westerdijkshorn en het leven van Klaas (Jans) Klooster  
   
Maneil, Maneel  
De geschiedenis van het geslacht van Maneil  
   
Mepsche, De  
* Het geslacht De Mepsche en het monsterproces van Faan - 1  
* Genealogie van het geslacht De Mepsche in Groningerland - 2 (met enkele aanvullingen)  
Parenteel van Hendrik de Mepsche van Echten  
   
Nanninga  
* De broers Geert en Okko Nanninga  
* De kunstschilder Jaap Nanninga  
   
Nienoord  
* Het ontstaan van de geslachtsnaam 'Nienoord'  
* Parenteel, genealogie en kwartierstaat van het geslacht Nienoord (wordt bewerkt)  
   
Onsta  
* Brief van Eijlcke Onsta  
   
Ripperda  
De Ripperda's, een eeuwenoud geslacht  
Genealogie van de Ripperda's (wordt bewerkt)  
* Koning Willem-Alexander heeft de Ripperda's als voorouders  

Achtergronden bij de westelijke Ripperdaborg te Winsum
Bevat genealogische gegevens over o.a. de geslachten Ripperda, Onsta, Cammingha, Tamminga, Ukena, Sickinghe en Van Ewsum. Dit artikel gaat dan in eerste instantie ook niet over de borg zelf, maar dus meer over de geslachten die iets met de borg te maken hebben gehad.

   
Rijn, van  
* Het verhaal van Kostverloren 11; een familieverhaal over een B&B en een mini-camping  
   
Rijks  
* De drieling Harmke, Hendrik en Mina Rijks (Beerta)  
   
Schuthof  
01. De Schuthofs (het verhaal)  
02. De Schuthofs (het verhaal)  
03. De Schuthofs (het verhaal), (wordt bewerkt)  
   
Siertsema  
* Veldhoven te Eexta (en Vredenrust te Veendam)  
* Het geslacht Siertsema te Eexta en een (her)ontdekte grafsteen  
* Genealogie van het geslacht Siertsema  
* De erfenis van de Huninga's. Jan Siertsema zou daarvan de uitvoerder zijn geweest.  
   
Stadman  
* Het verhaal van het geslacht Stadman  
   
Starkenborgh, Tjarda van  
* Allard Tjarda van Starkenborgh  
* Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer  
* De familie Tjarda van Starkenborgh (1557/1568 tot 1719) in Tinallinge (PDF-bestand)  
   
Stuttje, Daniel  
De stokoude Daniel Stuttje uit Beerta, 1926  
   
Tiddinga  
01. Tyacko Tiddinga  
02. Boelo Doedens Tiddinga  
03. Doedo Boelens Tiddinga  
04. Een boerderij van de Tiddinga's: de Dollard's Heerd te Midwolda  
05. Eggerick Tiddinga in opspraak  
Gezinskaart van Wipcke Tammes en Menno Luwerts Tiddinga  
Het wapen van de Tiddinga's  
   
Tsaar van Rusland (de laatste Tsaar van Rusland)  
Het echtpaar:  
Tsaar Nicholas (Nikolia) Romanov van Rusland e.a.  
Tsarina Viktoria Alix Helena Luise Beatrice (Alexandra) van Hesse en Rijn.  
Hun kinderen:  
1. Olga Nikolajevna Romanova  
2. Tatjana Nikolajevna Romanova  
3. Maria Nikolajevna Romanov  
4. Anastasia Nikolajevna Romanova  
5. Aleksej Nikolajevitsj Romanov  
   
Uikens, Ulkes, Ulkens  
Genealogie van familie Uilkens, Ulkes, Ulkens (externe link)  
   
Ukena, Fokko  
* Fokko Ukena, Napoleon in zakformaat (1365-1437) (wat vooraf gaat)  
   
Vries, de  
01. Melchert Beerends, Trijntje en een boerenbehuizing met land  
02. Roelf Borgert(s) de Vries en Jantje(n) Jans Kamer  
03. Roelf Roelfs de Vries en Vrouwke Janssen (wordt bewerkt)  
* Opa de Vries en het plaatje (een familieverhaal)  
   
01. Introductie bij de 'Genealogie van NazatenDeVries en andere Groninger geslachten' (zie 02):  
02. 'Genealogie NazatenDeVries en andere Groninger geslachten'. Met hierin o.a. (wordt bewerkt)  
Vries, de
Schuthof Van Ewsum Van Starkenborgh
Groenbroek
Ripperda Alberda Clant
Hillinga
Onsta Iddekinge Echten, van
Kruijs, van der
Coenders Rengers Horenken
Wesselink
Tamminga Huninga Ewsum, van en anderen
Gernaat
Lewe Tiddinga en vele andere geslachten
 
   
Nazaten De Vries en de Huninga's  
De oudste foto van NazatenDeVries?  
De relatie tussen Roelf Borgert de Vries en Jan Roelf de Vries  
De verwantschap tussen de geslachten Groenbroek en Gernaat  
Piet van der Kruijs  
Is Martijn Weiffenbach familie van zijn eigen vrouw?  
   
Familieverhalen:  
01. De vier buitenechtelijke kinderen van Jantje Knip  
02. Sinterklaasfeest op de Kweekschool in Winschoten (9 dec. 1968)  
03. Over een orentrekker en een film  
04. Opa Hillinga, zijn paard en het schilderij  
* 05. Herinneringen aan opa De Vries.  
* Schaatsen en gevaarlijk ijs, het drama van Hellum en hoe het mij verging  
   
Wesselink  
01. De Wesselinks (volledige stamboom - zie boven bij Vries, De)  
02. Het levensverhaal van Johannes Wesselink  
03. Het levensverhaal van Roelfina Wesselink - de Vries  
04. Hermannes Jan Wesselink, ridder in de Orde van Oranje Nassau  
05. Ellard Gilles Wesselink, officier in de Orde van Oranje Nassau  
06. Henderik Hermen Wesselink, schoolmeester te Hellendoorn  
07. Het leven van Sebastiaan Wesselink (1785-1843)  
Wesselink, majoor Sebastiaan Jan(1869-1942)  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 1  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 2  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 3  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 4  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 5  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 6  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 7  
 
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan. Top