Geschiedenis van het Groningerland


De plaatsnamen staan in alphabetische volgorde. Of in volgorde van jaartallen.
Vind je hier niet wat je zoekt.... Kijk dan ook eens bij borgen, personen, of dorpen
.

<
 
 
Kijk ook eens onder 'Dorpen' voor de geschiedenis van Groninger dorpen.
 
Carel Coenraadpolder * Carel Coenraadpolder en het Ambonezenbosje. Deel 1.  
  * Carel Coenraadpolder en het Ambonezenbosje. Deel 2.  
Groningen * De Groninger Slavenhandel tijdens de WIC  
  * Fladderak  
  * Kluunbier, Cluynbier of Kluinbier  
  * Peerd van Ome Loeks  
Oldambt * Geschiedenis van het Oldambt  
  * Over het verdwijnen van de kerk uit het Oldambt  
  * Het wapen van de nieuwe gemeente Oldambt  
Wedde * De Geselberg bij Wessinghuizen in de buurt van Wedde  
Wessinghuizen * De Geselberg bij Wessinghuizen in de buurt van Wedde  
Winschoten * Gruno, de fiets uit Winschoten (1897-1968)  
Zuidlaren * Berend Botje ging uit varen  
     
  * Wat is een rijke stinkerd?  
  * De Upstalboom  
  * Hoofdeling  
  * Eigenerfde  
  * De Friese hoofdeling opnieuw bekeken, door J.R. G. Schuur. (PDF-bestand)  
  * Over de tijd dat stront in Groningerland goud waard is geweest  
  * Waar komt het 'Paasei' vandaan?  
  * Pasen, paasgebruiken, riestern, paasverhalen  
  * Ingemetselde kanonskogels  
  * Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland.
(Over: Hollandgänger, Kiepkerel, Hannekemaaier), Marijn Molema en Meindert Schroor. Dit betreft het volledige boek in het Duits én in het Nederlands (548 pagina's) (2019). PDF-bestand.
 
  * De antieke fietsverlichting  
  * De geschiedenis van de brandweer  
  * Wachten tot Sint-Juttemis  
  * Voor spek en bonen. Waar komt dit gezegde vandaan?  
  * Oude Groninger kentekens  
  * Beklemrecht  
  * Een boedelinventaris uit de 18e eeuw  
  * De Ommelander jonker als dorpsheer  
  * De raadselachtige chique sjees. Hoe oud is deze sjees?  
   
   
Vestingwerken * Vestingwerken: Redoute, redan, reduit, flèche, lunet en ravelijn
  * Over kampvolgsters en hoeren in de Middeleeuwen
   
Bellingwolde * De vestingwerken bij Bellingwolde
Booneschans * De vesting Booneschans
Bourtange De vesting Bourtange - in voorbereiding -
Delfzijl Delfzijl, de geschiedenis van Delfzijl
Groningen * De voormalige Poelepoort
  * De Boteringepoort
  * De Herepoort
Oudeschans * De vesting Oudeschans
  * De garnizoenskerk van Oudeschans
Ulsda * De geschiedenis van de redoute bij Ulsda; tegenwoordig begraven onder zand en asfalt?
Winschoten * De Bruggeschans bij Winschoten
 
     
Groningen * Het Soephuis van de stad Groningen  
Midwolda * Een woning bouwen in 1906, maar voor een wc-deur is geen geld....  
Midwolda, Oostwold, etc * Het wonen in Midwolda, Oostwold en Meerland rond 1900. De Woningwet van 1901.  
     
  * Armen, Zwervers en Bedelaars  
  * Het vroeger leven van de 'gewone man' in Groningerland 
  * Het leven op een Groninger borg  
  * Het leven op stand  
  * Het leven van een dienstbode rond 1900  
  * 'Iets over eenige gewoonten op het land'  
  * De vrijweek van een dienstbode  
  * Vrijen in de 18 eeuw in het Groningerland  
  * Voor spek en bonen. Waar komt dit gezegde vandaan?  
  * Zijn de mensen in de Middeleeuwen vies geweest......?  
  * De Hygiene van mensen ná de Middeleeuwen  
     
  * De rol van de vrouw in de Middeleeuwen  
  * Ziektes in de Gouden Eeuw  
  * Chirurgijns, heelmeesters en piskijkers  
  * Gezondheid en ziekte in de Gouden Eeuw  
  * Het huwelijk in de Middeleeuwen  
  * Het huwelijk in de 17e eeuw  
  * Over kampvolgsters en hoeren in de Middeleeuwen  
 
     
< 0  
ca 23- ca 476 * 'Romeinen in Groningen'  
ca 680 - 719 * Koning Radboud van de Friezen  
730 - 1300 * Christianisering in het noorden  
740 * 'De verhuizing van de Friezen' (sage)  
742-814 * Karel de Grote  
>800 * Het Roomse-Friese recht: Lex Frisionum  
1000 - 1900 * Ooievaars en Kraanvogels  
28-07-1227 * Slag bij Ane  
28-07-1227 * Lijst van gesneuvelden van de Slag bij Ane  
500 - 1500 * Het huwelijk in de Middeleeuwen  
1337 * De Buurbrief van Appingedam uit 1337; Appingedam mag zich een stad noemen  
1300 - 1500 * Schieringers en Vetkopers, circa 1300 tot circa 1500  
1361 - 1435 * Het geslacht Tom Brok en de Grote Friese Oorlog  
1365 - 1437 * Focko Ukena, Napoleon in Zakformaat  
18-06-1417 Slag bij Okswerderzijl  
ca 1400 - 1744 Het geslacht Cirksena  
> 1500 * Zeerovers voor de kust van Groningen in de zestiende eeuw  
1300 - 1600 Klauwboeken, redgers en edele heerden  
1462 - 1528 Edzart I Cirksena van Oost-Friesland, 1461-1528  
1443 - 1500 * Albrecht III van Saksen, 1443-1500  
1550 Zeerovers voor de Groningse kust in de 16e eeuw  
1510 - 1580 Bartholt Entens, jonkheer en watergeus (1510-1580)  
12-07-1538 Slag bij Jemmingen  
1386-1594 Stad en Ommelanden  
23-05-1568 Slag bij Heiligerlee  
23-05-1568 Het verdwenen graf van Graaf Adolf van Nassau  
1570 Bronger, de zeerover uit de 15e eeuw  
1580 Het beleg van Groningen in 1580 (1). (Het beleg van Groningen uit een oud boek).  
1580 Het beleg van Groningen in 1580 (2). (Het beleg van Groningen naar hedendaagse inzichten).  
30-09-1581 De Slag bij Noordhorn  
05/09-10-1589 De Slag om Zoutkamp  
1589 De Vesting Oudeschans  
1590 - 1676 Tiddo Huninga, 'krijgsheer te voet'  
1594 De Reductie van Groningen in 1594  
1594 - 1798 Staten van Stad en Lande, 1594-1798  
1600 - 1700 * Het huwelijk in de 17e eeuw  
1600 - 1900 Het leven op stand  
1605 - 1661 * Sebo Huninga, 'krijgsheer te paard'  
1635 - 1649 * Konflikte in der Provinz Groningen, Groningen und das Verhältnis mit den Nachbarn aus Gorecht, Oldambt, Ommelanden, Westerquartier, Westerwolde in den Jahren von 1635 bis 1649  
1654 - 1671 * Gerrit Gerritszoon, een Groninger piraat  
     
1573 - 1632 Hendrik Casmir. (In voorbereiding.)  
1612 - 1640 Hendrik Casimir I. (In voorbereiding)  
1560 - 1620 * Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg  
1613 - 1664 * Willem Frederik van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe *
1613 - 1646 * De dagboeken van Willem Frederik van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe *
1657 - 1696 * Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe.  
1687 1711 * Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, prins van Orange en stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe  
1711 - 1751 Willem IV van Oranje-Nassau. (In voorbereiding).  
     
1665 - 1666 * De Eerste Münsterse Oorlog  
1665 * Schade in Beerta door Münterse troepen  
1665 - 1666 Slag bij Jipsinghuizen  
ca 1716 * Thomas van Seeratt, slavenhandelaar, dijkenbouwer en weldoener  
1672 * Rabenhaupt en het beleg van Groningen in 1672  
1672 - 1674 * De Tweede Münsterse Oorlog  
1672 * Een molenaarsechtpaar in de vuurlinie (1672)  
1672 * Ruischerbrugs verzet in 1672  
1672 * Bernard Johan von Prott, bewonder van Rikkerda en verdediger van de stad Groningen  
1672 * Harmen Joosten: zijn noodlot in 1672  
     
1795 - 1806 * De Bataafse Republiek  
1795 - 1813 Militairen in de Franse tijd tussen 1795 en 1813  
1795 - 1815 Op weg naar een Verenigd Koninkrijk  
1795 - 1814 Lotelingen in het Franse leger van Napoleon (database)  
     
1920 De landarbeiders in 'Voorwaarts'  
1929 De landarbeidersstaking van 1929  
1929 Eltjo Siemens, de martelaar van de arbeidersstaking  
1897 - 1968 Gruno, de fiets uit Winschoten  
1914 - 1918 Mobilisatie Rottumeroog 1914-1918  
1940 - 1945 * Menu Tweede Wereldoorlog; Oorlogen  
1940 - 1945 De Joodse gemeenschap en synagoges in Groningerland  
april/mei 1943 * De april-mei stakingen van 1943.  
     
  Niet gevonden wat je zoekt? Kijk ook eens bij:
Personen; belangrijke, bekende en bijzondere personen
Wereldoorlogen
 
     
   
Naar de HOMEPAGE. Naar het menu ARTIKELS. Top