Geschiedenis van Groningerland


De plaatsnamen staan in alphabetische volgorde. Of in volgorde van jaartallen.

<
 
 
  Wat is een rijke stinkerd?  
  De Upstalboom  
  Over de tijd dat stront goud waard is  
  Waar komt het Paasei vandaan?  
  Ingemetselde kanonskogels  
  Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland.
(Hollandgänger, Kiepkerel, Hannekemaaier), Marijn Molema en Meindert Schroor. Dit betreft het volledige boek in het Duits én in het Nederlands (548 pagina's) (2019).
 
  Pasen, paasgebruiken, riestern, paasverhalen  
     
Oldambt Geschiedenis van het Oldambt  
  Het verdwijnen van de kerk uit het Oldambt  
  Het wapen van de nieuwe gemeente Oldambt  
     
1897-1968 Gruno, de fiets uit Winschoten  
  De antieke fietsverlichting  
     
  De geschiedenis van de brandweer  
  Wachten tot Sint-Juttemis  
  Voor spek en bonen. Waar komt dit gezegde vandaan?  
  Oude Groninger kentekens  
  De Groninger Slavenhandel tijdens de WIC  
     
Oostwold Groenvoerdrogerij BV Oldambt  
     
     
  Armen, Zwervers en Bedelaars  
  Het leven van de 'gewone man' in Groningerland 
  Het Soephuis van de stad Groningen  
  Het leven op een Groninger borg  
  Het leven op stand  
  Het leven van een dienstbode rond 1900  
  'Iets over eenige gewoonten op het land'  
  Voor spek en bonen. Waar komt dit gezegde vandaan?  
  Zijn de mensen in de Middeleeuwen vies......?  
  De hygiëne van mensen ná de Middeleeuwen  
  De rol van de vrouw in de Middeleeuwen  
  Over kampvolgsters en hoeren in de Middeleeuwen  
Midwolda Een woning bouwen in 1906, maar voor een wc-deur is geen geld....  
Midwolda, Oostwold, etc Het wonen in Midwolda, Oostwold en Meerland rond 1900. De Woningwet van 1901.  
 
     
< 0  
ca 23- ca 476 'Romeinen in Groningen'  
ca 680-719 Koning Radboud van de Friezen  
730-1300 Christianisering in het noorden  
740 'De verhuizing van de Friezen'  
>800 Het Roomse-Friese recht: Lex Frisionum  
1000-1900 Ooievaars en Kraanvogels  
28-07-1227 Slag bij Ane  
28-07-1227 Lijst van gesneuvelden van de Slag bij Ane  
500-1500 Het huwelijk in de Middeleeuwen  
1337 De Buurbrief van Appingedam uit 1337; Appingedam mag zich een stad noemen.  
1300-1500 Schieringers en Vetkopers, circa 1300 tot circa 1500  
1361-1435 Het geslacht tom Brok en de Grote Friese Oorlog  
1365-1437 Focko Ukena, Napoleon in Zakformaat  
ca1400-1744 Het geslacht Cirksena  
> 1500 Zeerovers voor de kust van Groningen in de zestiende eeuw  
1300-1600 Klauwboeken, redgers en edele heerden  
1462-1528 Edzart I Cirksena van Oost-Friesland, 1461-1528  
1443-1500 Albrecht III van Saksen, 1443-1500  
1550 Zeerovers voor de Groningse kust in de 16e eeuw  
1510-1580 Bartholt Entens, jonkheer en watergeus (1510-1580)  
12-07-1538 Slag bij Jemmingen  
1386-1594 Stad en Ommelanden  
23-05-1568 Slag bij Heiligerlee  
23-05-1568 Het verdwenen graf van Graaf Adolf van Nassau  
1570 Bronger, de zeerover uit de 15e eeuw  
1580 Het beleg van Groningen in 1580 (1). (Het beleg van Groningen in een oud boek).  
1580 Het beleg van Groningen in 1580 (2). (Het beleg van Groningen naar hedendaagse inzichten).  
30-09-1581 De Slag bij Noordhorn  
05/09-10-1589 De Slag om Zoutkamp  
1589 De Vesting Oudeschans  
1590-1676 Tiddo Huninga, 'krijgsheer te voet'  
1594 De Reductie van Groningen in 1594  
1594-1798 Staten van Stad en Lande, 1594-1798  
1600-1700 Het huwelijk in de 17e eeuw  
1600-1900 Het leven op stand  
1605-1661 Sebo Huninga, 'krijgsheer te paard'  
1654-1671 Gerrit Gerritszoon, een Groninger piraat  
     
1573-1632 Hendrik Casmir. (In voorbereiding.)  
1612-1640 Hendrik Casimir I. (In voorbereiding)  
1613-1646 Willem Frederik van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe  
1613-1646 De dagboeken van Willem Frederik van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe  
1657-1696 Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe.  
1687-1711 Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, prins van Orange en stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe  
1711-1751 Willem IV van Oranje-Nassau. (In voorbereiding).  
     
1665-1666 De Eerste Münsterse Oorlog  
1665 Schade in Beerta door Münterse troepen  
1665-1666 Slag bij Jipsinghuizen  
1672 Rabenhaupt en het beleg van Groningen in 1672  
1672-1674 De Tweede Münsterse Oorlog  
1795-1806 De Bataafse Republiek  
1795-1813 Militairen in de Franse tijd tussen 1795 en 1813  
1795-1815 Op weg naar een Verenigd Koninkrijk  
1795-1814 Lotelingen in het Franse leger van Napoleon (database)  
1920 De landarbeiders in 'Voorwaarts'  
1929 De landarbeidersstaking van 1929  
1929 Eltjo Siemens, de martelaar van de arbeidersstaking  
1897-1968 Gruno, de fiets uit Winschoten  
1914-1918 Mobilisatie Rottumeroog 1914-1918  
1940-1945 Menu: Tweede Wereldoorlog; Oorlogen  
1940-1945 De Joodse gemeenschap en synagoges in Groningerland  
     
  Kijk ook eens bij:
*
Personen; belangrijke, bekende en bijzondere personen
*
Wereldoorlogen
 
     
   
Naar de HOMEPAGE. Naar het menu ARTIKELS. Top