Dorpen, steden, streken, water....


De plaatsnamen staan in alphabetische volgorde. Of in volgorde van jaartallen.
Vind je hier niet wat je zoekt.... Kijk dan ook eens bij kerken, borgen, personen, of geschiedens.


< < < < < <
DORPEN, STEDEN, STREKEN en WATER in Groningerland
     
Adorp
Adorp * De geschiedenis van Adorp  
  Zie ook bij 'Harssens' hieronder of in het menu 'Borgen' ---> 'Harssens'.  
     
Aduard
Aduard * Het klooster van Aduard en de Sint Bernardusabdij  
     
Aduarderzijl
Aduarderzijl * Over Aduarderzijl  
  * Aduarderdiep en Aduarderzijl(en)  
     
Appingedam
Appingedam * De geschiedenis van Appingedam  
  * De Buurbrief van Appingedam uit 1337; Appingedam mag zich een stad noemen.  
  * Waarom Appingedam in de 16e eeuw niet werd gesloopt  
  Borg Ekenstein  
  De Joodse bewoners van Appingedam  
     
Bedum
Bedum * Wilfridus en Radfridus, de heiligen van Bedum  
  De borg Folkerda  
  Het geslacht Jarges en in het bijzonder Coppen Jarges  
  De razzia en het station van Bedum  
     
Beersterhoogen
Beersterhoogen * Geschiedenis van Beersterhoogen  
  * Beersterhoogen op de kadasterkaart van 1832  
  * 'Verordening van de Nabuurpligten' in 1864  
  * De eerste kentekens van motorvoertuigen in Beersterhoogen  
  * De oudermannen en nabuurpligten van Beeersterhoogen  
  * Het nauberbouk van Beersterhoogen verder uitgespit  
  * De boerderij van Muntinga te Beersterhoogen  
     
Beerta
Beerta * Over een orentrekker en een film  
  Nog meer over Beerta  
  De Grote Kerk van Beerta  
  Overige kerken in Beerta  
  Het bankje van Sebo bij de kerk  
  * Een bijzonder graf in Beerta  
  Beerta gezien vanaf de toren  
  * Beerta in 1832, gebouwen, percelen en bewoners  
  Korte geschiedenis van Beerta met foto's  
  * De geschiedenis van Beerta  
  * De Huningaheerd te Beerta (1)  
  * Voormalige bewoners van de Huningheerd te Beerta  
  * De Huningaherd te Beerta (foto's) (2)  
  * Rivier De Tjamme  
  * Fotoalbum van Beerta  
  Gemaal 'De Buitenlanden'  
  De minister kwam niet naar Dollarddijk  
  * Verbindingskanaal bij de Huningaheerd  
  * De 19 molens van Beerta  
  * De bevrijding van Beerta (15 april 1945)  
  * Een slager uit Beerta zat in het verzet  
  Koert Stek, de laatste der Mohikanen  
  * Johannes à Brederode, schoolmeester in de 17e eeuw  
  Hotel 'Gemeentehuis' te Beerta  
  * Schade in Beerta door Münsterse troepen in 1665  
  * De stokoude Danniel Stuttje uit Beerta in 1926  
  * Proathouke bie toorn van Beerte in 1936  
  * Schattige drieling brengt geld in het laadje  
     
  Zie ook onder Genealogie > de Huninga's  
     
Bellingeweer
Bellingeweer Tammingaborg of het Huis tot Bellingeweer  
     
Bellingwolde
Bellingwolde * Geschiedenis van Bellingwolde  
  * De Magnuskerk van Bellingwolde  
  * Hotel Reiderland  
     
Beswerd
Beswerd * Geschiedenis van Beswerd  
     
Bierum
Bierum De Sebastiaankerk  
  De geschiedenis van het geslacht Maneil  
  De borg Luinga bij Bierum  
     
Blijham
Blijham * Blijham, een profeet in eigen land geëerd  
     
Booneschans
Booneschans * De vesting Booneschans  
     
Borgsweer
Borgsweer * De geschiedenis van Borgsweer en de kerk van Borgsweer  
     
Beyum
Beijum De borg Beijum of Sickinge  
     
Breede
Breede De kerk en de pastorie van Breede  
     
Bult, De
De Bult * De De Bult, (Bultena), Draaijerij en de (verdwenen) redoute van Ulsda  
     
De Haspel
De Haspel * Een oorlogsdrama in De Haspel  
     
De Marne
De Marne Korte geschiedenis van De Marne  
     
Den Damme
Den Damme Het klooster Feldwerd of Oldenclooster te Den Damme  
     
Den Horn
Den Horn Geschiedenis van Den Horn  
  Doopgezinde vermaning  
  De (hervormde) kerk en Sint Margriet  
     
Delfzijl
Delfzijl Admiraal Michiel Adriaansz. De Ruyter in Delfzijl  
  Allard Oosterhuis, verzetsstrijder  
  * De geschiedenis van Delfzijl  
  * Het archeologisch onderzoek naar het Magazijn van Oorlog, door ARC BV (2011) - (PDF bestand)  
  * De Steenfabriek Fivelmonde (PDF bestand)  
  * De 'Kronijk van Delfzijl' door T.R. van Streun (1858) - (PDF bestand)  
  * Groninger Zeehavens  
  * De robbenjager uit Delfzijl  
     
Doodstil
Doodstil Doodstil de mooiste plaatsnaam van Nederland  
  Okke Geerts Kluun moest hangen  
     
Doezum
Doezum De Sint Vitus kerk van Doezum  
  * IJje Wijkstra schiet vier veldwachters dood  
  * IJje Wijkstra schrijft zelf zijn levensverhaal in een brief  
  * Het teken van het beest (PDF). Uitgebreid verlag door Libbe Henstra (2012) over IJje Wijkstra (Universiteit van Leiden)  
     
Dorkwerd
Dorkwerd * De kerk van Dorkwerd  
  * De geschiedenis van Dorkwerd en de kerk  
     
Draaijerij
Draaijerij * De De Bult, (Bultena), Draaijerij en de (verdwenen) redoute van Ulsda  
     
Drieborg
Drieborg * Drieborg, het laatste dijkdorp van Groningen  
  * Drieborg, reünie 15 mei 2010 (fotoalbum)  
  * Uitgeverij Jan Bakker te Drieborg  
  * De molen van Udema op de Middendijk in de Kroonpolder  
  * Riestern in Dreibörg. Waaronder: Paasgebruiken, riestern of neutenschait'n en paasverhalen  
  * Herinneringen aan Moushörn  
     
  Zie ook onder: 'Personen'  
     
Eekwerd
Eekwerd Abel Eppens, Kroniekschrijver  
     
Eenum
Eenum * De kerk van Eenum en het Huis Eenum  
     
Eenrum
Eenrum * De geschiedenis van Eenrum  
  * Toelichting op de aanwijzing beschermd dorpsgezicht (PDF-bestand)  
     
Eexta
Eexta De voormalige weem (pastorie) van Eexta  
  De voormalige en afgebroken kerken van Eexta  
  De oude kosterij, met daarachter de school van Eexta  
  Edsko Jans Hekman: D'Olle Held. Een schipper en ouderling die tegen de Belgen heeft gevochten  
  Vredenhoven te Eexta en Vredenrust te Westerdiep  
  Het geheim van een lijkenhuisje  
     
Ekamp
Ekamp De geschiedenis van Ekamp  
     
Emmerwolde en Steerwolde
Emmerwolde en Steerwolde De geschiedenis van Emmerwolde en Steerwolde  
  Opgravingingen bij Steerwolde (in voorbereiding)  
     
Ezinge
Ezinge De kerk van Ezinge  
  Allersmaborg  
  De zwaardknop van Ezinge  
  Trijntje Soldaats  
     
Faan
Faan Jonkerspraktijken, De Mepsche van Faan. 1700-1750.  
     
Farmsum
Farmsum De Farmsumer Zeendbrief  
     
Feerwerd
Feerwerd De geschiedenis van Feerwerd  
  Zie ook onder het menu Borgen en Kerken (in voorbereiding  
     
Fiemel
Fiemel Fiemel, een burcht in de oorlog  
  * Landeigenaren te Reide, Fiemel en Termunten  
     
Finsterwolde
Finsterwolde De geschiedenis van Finsterwolde  
  * Rond de kerk van Finsterwolde in 1832, percelen en eigenaars
  De kerk van Finsterwolde  
  De grafkelder en de grafzerken in de kerk van Finsterwolde, Hermannes Heddema en Juffer Lutger Ockens Joling  
  Het Schoolmeesterrapport van 1828  
  Jan Poppes Hommes en zijn luxe hotel in Finsterwolde  
  * Eltjo Siemens, de martelaar van de arbeidersstaking  
  Albert Schwertman, cummunist in hart en ziel  
  Een grens werd overschreden, C.G. Wiegers  
  Crisis in Finsterwolde, 1951  
  Fokje Peper-Posma  
  * De Grote Slapersluis  
Veenhuizen * De geschiedenis van Veenhuizen (bij Finsterwolde)  
Oost-Finsterwolde * De geschiedenis van Oost-Finsterwolde en Megenham  
Hardenberg * De geschiedenis van Hardenberg  
     
Ganzedijk
Ganzedijk Ganzedijk gaat terug tot de 15e eeuw  
     
Garmerwolde
Garmerwolde De ontstaansgeschiedenis van Garmerwolde en Thesinge  
  De kerk van Garmerwolde  
     
Garsthuizen
Garsthuizen De borg Dijkum van Garsthuizen  
  De kerk van Garsthuizen
     
Godlinze
Godlinze De Pancratiuskerk van Godlinze  
  Pancratius in Godlinze  
  Het grafveld van Godlinze  
  * Bruno Santanera en zijn BioStabil  
  Een steenhuis en borg Rengerda  
  De geschiedenis van Godlinze  
     
Goldhoorn
Goldhoorn * Over het gehucht Goldhoorn tussen Oostwold en Finsterwolde  
  * De monumentale boerderij Goldhoorn 33  
     
Grijpskerk
Grijpskerk De persoonsbewijzen van Grijpskerk  
     
Groningen (Stad)
Groningen De stad Groningen  
  * Opkomst en ondergang van de Groninger tabaksindustrie  
  Kijk in 't Jatstraat  
  Het volksoproer in de stad Groningen van 1525  
  Het stadsbestuur v.d. stad Groningen in de 15e eeuw  
  Burgemeesters en Raad (16e eeuw)  
  De Gezworen Meente (16e eeuw)  
  De Kerstvloed van 1717 maakte meer dan 2000 slachtoffers  
  Het Koude Gat in Stad  
  d'Olle Grieze uut Grunn  
  Een stadswandeling door Groningen  
  Het Prinsenhof en de Prinsentuin  
  De zonnewijzer voor de Prinsentuin  
  De Boteringepoort  
  De Poelepoort  
  De Herepoort  
  De Ratelwacht in Groningen  
  De torenwachter Cornelis Auwerda  
  De laatste torenwachter van Groningen, Jan Koop Sjoerts  
  Peerd van Ome Loeks  
  Het Provinciehuis in de stad Groningen in 1837  
  Het Provinciehuis in de stad Groningen - heden  
  Herinneringen van een politiek gevangene  
  Vluchtelingen uit Well komen naar het noorden  
  Landbouwbedrijf Stad Groningen, 1825-1986  
  Het Canterhuis, het Gotisch Huis in de Brugstraat te Groningen en de familie Hesselink  
  Fladderak  
  Kluunbier, Cluynbier of Kluinbier  
  Ingemetselde kanonskogels  
  * Groenestein, een griezelig huis in Groningen  
  * Thomas van Seeratt, slavenhandelaar, dijkenbouwer en weldoener  
  * Geert Adriaans Boomgaard, de eerste 110-jarige ooit  
  * Beelden Groninger Korenbeurs hersteld  
  Troffel eerste steenlegging huis Sichterman - in voorbereidiing -  
  Jan Albert Sichterman en het Sichtermanhuis - in voorbereiding -  
     
Hellum
Hellum * Schaatsen en gevaarlijk ijs, het drama van Hellum en hoe het mij verging  
     
Heveskes
Heveskes Het vroegere dorp Heveskes  
  De kerk van Heveskes  
     
Heveskesklooster
Heveskesklooster

Zie onder 'Kloosters'.

 
     
Harkstede
Harkstede * De borg Klein Martijn en de grafkerk van Harkstede  
  De Heerlijkheid Harssens  
Harssens
Harssens De Heerlijkheid Harssens  
  Zie voor meer informatie over Harssens in het menu 'Borgen' --> 'Harssens'.  
     
Holwierde
Holwierde De oorlog te HolwierdeDe dood van verzetsstrijder Gerard Elema. Deel 1.  
  De Stefanuskerk van Holwierde  
  Steenhuizen en borgen van Holwierde  
     
Hongerige Wolf
Hongerige Wolf * Het huisje bij de tille  
  * De Reidertille  
  * De moordenaar van Hongerige Wolf  
     
Hoogwatum
Hoogwatum * De verdwenen Sint-Nicolaaskapel te Hoogwatum. Deel 1.  
  * Het kerkhof van Hoogwatum en de kapel van Watum. Deel 4.  
  * Kapel en kerkhof volgens Corpus Roemeling. Deel 3.  
  * De vuurtoren van Watum. Deel 4.  
  * Archeologisch onderzoek en dijkverbetering, Grondmij, 2015. PDF-bestand.  
  * Veranderingen langs de kust tussen 1959 en 2009. De dijkverzwaring van 2015 staat niet in dit artikel.  
     
  * De dood van verzetsstrijder Gerard Elema. Deel 1.  
  * BS'er Olinga op het einde van de oorlog. Deel 2.  
  * 'Vijf moorden bij een boerderij te Hoogwatum'. Deel 3.  
  * Het kerkhof van Hoogwatum en de kapel van Watum. Deel 4.  
     
Hornhuizen
Hornhuizen De geschiedenis van Hornhuizen  
  De voormalige Tammingaborg bij Hornhuizen  
  De kerk van Hornhuizen  
     
Houwingaham
Houwingaham De verdwenen nederzetting Houwingaham  
  * Het bos op Houwingaham en de verdwenen Dollarddorpen  
     
Huizinge
Huizinge De Framaheerd bij Huizinge  
  De geschiedenis van Huizinge  
  * Jan Krijns Noordhof, een doopsgezinde en vreedsame ziener van de toekomst  
  In de menu's 'Boerderijen', 'Kerken' en 'Borgen' vind je meer artikels over Huizinge.  
     
Kampen
Kampen Cartograaf Jacob van Deventer  
     
Kantens
Kantens Het wierdedorp Kantens  
  De Antoniuskerk van Kantens  
  * Molen Grote Geert  
  * Kantens en Stitswerd eren verzetsstrijders  
     
Katmis
Katmis Katmis en de duivel  
  Archeologisch onderzoek Bierumermaar en Goote Heekt  
     
Kleine Huisjes
Kleine Huisjes Feddemaheerd en de bewoners  
     
Kloosterburen
Kloosterburen Overval van de SD te Kloosterburen  
     
Kolham
Kolham De Joodse begraafplaats bij Kolham  
     
Kostverloren
Kostverloren Kostverloren  
  * Kostverloren op de site van Piet Remeijer (externe link)  
  * 't Broesde vrouger ook op Köstverloorn en Bounderstroate  
  * Kosterverloren 11, een familieverhaal
 
     
Krewerd
Krewerd De kerk van Krewerd  
  De stichting van de kerk te Krewerd, een bijzonder verhaal  
  In Krewerd woont een vrouw van adel die Tateke heet  
     
Lageland
Lageland De geschiedenis van Lageland (bij Harkstede)  
     
Lagemeeden
Lagemeeden Lagemeeden, het kerkhof en de verdwenen kerk  
     
Leek
Leek De schelpengrot van Nienoord te Leek  
     
Leens
Leens Borg Verhildersum en het landgoed  
  Gratis Susanna Clant van Nijenstein  
  Allard Tjarda van Starkenborgh  
     
Lellens
Lellens Het Huis te Lellens  
  De kerk van Lellens  
     
Loppersum
Loppersum Geschiedenis van Loppersum  
     
Lutje Loug
Lutje Loug Geschiedenis van Lutje Loug  
     
Lutjegast
Lutjegast * Borgen van Lutjegast: Clamahuis, Hylema, Sappema en Rikkerda  
  Abel Tasman en het museum te Lutjegast  
  * Bernard Johan von Prott, bewonder van Rikkerda  
     
Marum
Marum De zestien doden van Trimunt  
  De hervormde kerk van Marum  
  De bult van Marum  
     
Meeden
Meeden De geschiedenis van Meeden  
  De kerk van Meeden  
 
Meerland
Meerland De geschiedenis van Meerland en het Huningameer  
  De lagere school van Meerland  
  Wonen in Midwolda, Oostwold en Meerland rond 1900. De Woningwet van 1901.  
     
Menkeweer
Menkeweer * De historische begraafplaats Menkeweer  
     
Middelbert
Middelbert De kerk van Middelbert (1)  
  De kerk van Middelbert (2)  
     
Middelstum
Middelstum De borg Ewsum te Middelstum  
  Moord in Middelstum  
  De Asingaborg en het verloren Asingabezit  
     
Midwolda
Midwolda De kerk van Midwolda en het klooster Menterwolde  
  Een woning bouwen in 1906. Maar voor een wc-deur is geen geld....  
  Wonen in Midwolda, Oostwold en Meerland rond 1900. De Woningwet van 1901  
     
Moushörn
Moushörn Moushörn  
     
Niebert
Niebert * Het volksgericht te Niebert  
  De kerk van Niebert  
  * Het Iwema-steenhuis  
  * Het overlevingskistje (special)  
     
Nieuw Beerta
Nieuw Beerta De molen van Onno Jans Onnes te Nieuw Beerta  
  De Waterstaatskerk van Nieuw Beerta  
  * De villa aan de Hoofdweg 81  
  * Villaboerderij aan de Hoofdweg 95  
  * Ebelsheerd te Nieuw Beerta  
  Villa Verlengde Hoofdweg 3  
  Een vergeten graf uit WOI te Nieuw Beerta  
     
(Bad) Nieuweschans
Nieuweschans * De geschiedenis van Nieuweschans  
  * Gebroeders Watermann te Nieuweschans  
  * Strokartonfabriek Nieuweschans  
  * Hendrik Frans Dresselhuis, verzetsstrijder  
 

Zie ook onder 'Houwingaham' (boven)

 
     
Nieuwolda
Nieuwolda * Geschiedenis van Nieuwolda en de buurtschappen  
  * De kerk van Nieuwolda  
  * De eerste kentekens van Nieuwolda na 1905  
  * Museumgemaal De Hoogte  
  Lucas Verwer & Zonen Machinerieën  
  Zie ook onder Wereldoorlogen --> Nieuwolda  
     
Nieuwe Statenzijl
Nieuwe Statenzijl * Nieuwe Statenzijl -1- Oude foto's van Nieuwe Statenzijl; Nieuwe Statenzijl zoals het vroeger was.  
  * Nieuwe Statenzijl -2- Foto's. De garnalenvisserij  
  * Nieuwe Statenzijl -3- Nieuwe Statenzijl Nu  
  * Nieuwe Statenzijl -4- Kanalisatie Westerwoldse Aa  
  * Nieuwe Statenzijl -5- De familie Bakker.  
  * Nieuwe Statenzijl -6- Fotoreportage Nieuwe Statenzijl  
  * Dijkdoorbraak in Nieuwe Statenzijl, door J. Bakker, mei 1925  
  * Verslag over 'Den Stormvloed van 30/31 Januarij 1877'  
  * Opa Hillinga, zijn paard en het schilderij  
  * De laatste boerderij van Nieuwe Statenzijl  
  * De bewoners van Nieuwe Statenzijl, vroeger en nu  
  Een vergeten graf uit WOI te Nieuw Beerta  
  * Nieuwe Statenzijl in de Tweede Wereldoorlog - 1  
  * Nieuwe Statenzijl in de Tweede Wereldoorlog - 2  
  * De 'verovering' van Nieuwe Statenzijl (WOII)  
  * De laatste visser van Nieuwe Statenzijl  
  De herinneringen aan Moushörn  
     
Noordbroek
Noordbroek De kerk van Noordbroek  
     
Noorddijk
Noorddijk De Stephanuskerk van Noorddijk  
  Een merkwaardig grafschrift op de begraafplaats van Noorddijk  
     
Noordlaren
Noordlaren De Bartholomeuskerk van Noordlaren  
  Droogte onthult middeleeuws kasteel bij Noordlaren  
     
Noordpolderzijl
Noordpolderzijl Noordpolderzijl, het meest noordelijk gelegen kleinste haventje van Groningerland  
     
Oostwold
Oostwold * Het Koediep  
  * Het Schoolmeestersrapport van Oostwold uit 1828  
  Groenvoerdrogerij BV Oldambt  
  Het wonen in Midwolda, Oostwold en Meerland rond 1900. De Woningwet van 1901.  
     
Obergum
Obergum De Sint Nicolaaskerk van Obergum  
     
Oldambt
Oldambt * Van Weiwerd tot Woldendorp: filmpjes en foto's  
  Het wapen van de nieuwe gemeente Oldambt  
  Hoe de kerk verdween in het Oldambt  
  De geschiedenis van Blauwestad  
     
Oldehove
Oldehove * Het graf van een Weense gravin in de kerk van Oldehove  
     
Oldekerk
Oldekerk * Oldekerk en het klooster Kuzemer  
     
Onderdendam
Onderdendam * De geschiedenis van het dorp Onderdenddam  
  * Het regthuis van Onderdendam  
  * Stellingmolen 'Hunsingo'  
  * Het landgoed Oudebosch bij Onderdendam  
     
Onstwedde
Onstwedde * Gebiedsnamen en buurten rond Onstwedde  
     
Oostum
Oostum De kerk van Oostum  
     
Oosterreide
Oosterreide * Het verdwenen Dollarddorp Oosterreide  
     
Oterdum
Oterdum * Oterdum, een dorp dat moest verdwijnen  
  * Het Huis te Oterdum  
  * Het Schoolmeester rapport van Oterdum uit 1828  
  * Uit het Register der Ledematen 20 juni 1721  
     
Oudeschans
Oudeschans * De vesting Oudeschans  
  * De Garnizoenskerk van Oudeschans  
  * Enkele oude graven ontrafeld  
     
Oude Pekela
Oude Pekela De Joodse bewoners van Oude Pekela  
  De dodenbus en de Pekelders  
  * De Kruiden van Maria Jacoba Wolterboer  
     
Oude Statenzijl
Oude Statenzijl De boerderijen van de familie Delger:
Het betreft de boerderijen te Oude Statenzijl, Finsterwolderhamrik en de Carel Coenraadpolder
 
     
Oostwold
Oostwold De Huningaheerd te Oostwold  
  * Schoolmeestersrapport uit 1828  
  Het Koediep  
  * Het Schoolmeestersrapport van Oostwold in 1828  
  Groenvoerdrogerij BV Oldambt  
  Wonen in Midwolda, Oostwold en Meerland rond 1900. De Woningwet van 1901.  
     
Pieterburen
Pieterburen Dijksterhuis of Huis ten Dyke te Pieterburen  
  De Petrus kerk en Domies Toen te Pieterburen  
     
Punt van Reide
Punt van Reide * Punt van Reide  
  * Landeigenaren te Reide, Fiemel en Termunten  
     
Rottum
Rottum Het klooster Sint Juliana te Rottum  
  Het levensverhaal van Jacob Tilbusscher  
  Geschiedenis van Rottum  
  De zaal- en kloosterkerk van Rottum  
  Voormalige steenfabriek Ceres  
  * Een kerkhof onder de schuur (special)  
 
Rottumeroog
Rottumeroog Geschiedenis van Rottumeroog en Rottumerplaat  
  Rottumeroog tijdens de Eerste Wereldoorlog  
  Geschiedenis van de Emder Kaap  
 
Ruischerbrug
Ruischerbrug * Ruischerbrugs verzet in 1672  
 
Saaksum
Saaksum Kerk en toren van Saaksum  
     
Sappemeer
Sappemeer Aletta Jacobs, een levensbeschrijving van een Sappemeerse feministe
  De Veenborg Welgelegen
     
Sauwerd
Sauwerd De geschiedenis van Sauwerd  
  De ingestorte grafkelder van Sauwerd  
  De verdwenen kerk van Sauwerd  
  De Onstaborg van Sauwerd  
  * Henric Ruse, Heer van Sawert en vestingbouwer  
     
Scharmer
Scharmer * De geschiedenis van Scharmer, kerk, kerkhof, borgen en buitenplaatsen  
     
Scheemda
Scheemda Strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda  
  * Het Schoolmeestersrapport van Scheemda in 1828  
  De dokter uit Scheemda gaat werken in Termunten  
  * Opgravingen op het ‘Ol Kerkhof’ van het verdronken dorp Scheemda  
  * Het armenwerkhuis van Scheemda  
  * Spaanse griep in Scheemda, 1918-1919  
  Zie ook 'Scheemda' in het menu 'Kerken' en '(Be)graven'.  
Scheemderzwaag Scheemderzwaag kent een oude historie  
     
Schildmeer
Schildmeer Het Schildmeer vroeger en nu
     
Sellingen
Sellingen De kerk van Sellingen  
     
Smeerling
Smeerling Geschiedenis van Smeerling  
     
Siddeburen
Siddeburen * Geschiedenis van Siddeburen
 
Stedum
Stedum * Geschiedenis van Stedum  
  Egbert Clant van Stedum en de borg Nittersum. Waarin de invloed van het geslacht Clant op het kerkelijk leven duidelijk wordt.  
  * Het 'rigtploatske' bij Stedum  
  * Negen monumentale boerderijen bij Stedum  
  * De Joodse gemeenschap van Stedum  
     
Steerwolde en Emmerwolde
Steerwolde en * Geschiedenis van Steerwolde en Emmerwolde  
Emmerwolde Opgravingen bij Steerwolde in 1964  
     
Stitswerd
Stitswerd Boerderij De Delthe bij Stitswerd  
     
Ter Apel
Ter Apel Het klooster van Ter Apel  
     
Termunten
Termunten Punt van Reide
  * De kerk van Termunten en de tragedie van Menterwolde  
  De dokter uit Scheemda komt werken in Termunten  
  * Landeigenaren te Reide, Fiemel en Termunten  
  * De voormalige gemeente Termunten (1850-1940)  
     
Termunterzijl
Termunterzijl De haven van Termunterzijl
  Termunterzijl, de haven en het sluizencomplex  
  Het Visserijmuseum van Termunterzijl  
     
Thesinge
Thesinge De ontstaansgeschiedenis van Garmerwolde en Thesinge
  De Felicitas kloosterkerk  
     
Tinallinge
Tinallinge De Onze Lieve Vrouwe Kerk  
     
Torum
Torum Torum, een verdwenen dorp  
     
Uithuizen
Uithuizen De Jacobikerk van Uithuizen  
     
Uithuizermeeden
Uithuizermeeden De borg Rensuma te Uithuizermeeden  
  De borg Ungersma te Uithuizermeeden  
  De Mariakerk  
     
Ulrum
Ulrum De Asingaborg en het verloren Asingabezit  
     
Ulsda en Klein-Ulsda
Ulsda * Ulsda, Klein-Ulda en het Exterhuis  
  * De redoute van Ulsda is begraven!
     
Usquert
Usquert * Sint-Petrus en -Pauluskerk  
     
Veenhuizen
Veenhuizen Zie hierboven onder 'Finsterwolde'  
     
Visvliet
Visvliet De geschiedens van Visvliet  
     
Vlagtwedde
Vlagtwedde De geschiedenis van Vlagtwedde  
  Jan Beijering, landbouwer, SS-er en rasenternainer  
     
Vliedorp
Vliedorp De wierde van Vliedorp  
 
Vriescheloo
Vriescheloo De geschiedenis van Vriescheloo  
     
Watum
Watum De vuurtoren van Watum  
  * Archeologisch onderzoek en dijkverbetering, Grondmij, 2015. PDF-bestand.  
  Waar komt de naam Wattum of Watum vandaan?  
  Zie ook onder 'Hoogwatum'.  
     
Wedde
Wedde De Addinga's en de Wedderborg  
  * De Geselberg bij Wessinghuizen in de buurt van Wedde  
  * Mijn voorouder is een heks geweest  
     
Weiwerd
Weiwerd Van Weiwerd tot Woldendorp
     
Wessinghuizen
Wessinghuizen * De geselberg bij Wessinghuizen in de buurt van Wedde  
  Mijn voorouder is een heks geweest.  
     
Westerlee
Westerlee Geschiedenis van Westerlee  
  De Sint Joriskerk  
  * De voormalige molen Bulder  
  * Een spoorwegongeval te Westerlee in 1936  
     
Westerreide
Westerreide * Het verdronken Dollarddorp Westerreide  
     
Westerbroek
Westerbroek Veenborg Vaartweg  
     
Westeremden
Westeremden Het 'toverstokje' van Westeremden  
  De Sint Andreaskerk van Westeremden  
     
Westerwolde
Westerwolde De streek Westerwolde  
     
Westerdijkshorn
Westerdijkshorn Het kerkhof, de toren en het leven van Klaas (Jans) Klooster  
     
Wetsinge
Wetsinge De Onstaborg van Wetsinge  
     
Wierum
Wierum * De geschiedenis van Wierum  
     
Wierhuizen
Wierhuizen * De historische begraafplaats van Wierhuizen  
     
Wildervank
Wildervank * Adriaan Geerts Wildervanck  
  * Het allereerste begin van Wildervan(c)k; het 'Contract van 16 juni 1647'  
  * Wapens en kerspelzegels  
  * Margaretha Hardenbergkerk (Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum)  
     
Winschoten
Winschoten Winschoten, het wapen en het ziekenhuis  
  Winschoten, vroeger en nu  
  Dommering, carré van het Noorden  
  * Dave Barry in zaal Dommering  
  * Janneke Peper, een zangeres uit de jaren zestig van de vorige eeuw  
  * Hotel De Nederlanden  
  * Gruno, de fiets uit Winschoten (1897-1968)  
  * De Joodse bewoners van Winschoten  
  * Omnia en het einde van de Joodse gemeenschap in Winschoten  
  De bevrijding van Winschoten  
  Het Winschoterdiep  
  * Voorzanger Van Gelder  
     
Winsum
Winsum De Ripperda borgen bij Winsum  
  Achtergronden bij de westelijke Ripperdaborg te Winsum  
  De torenkerk van Winsum  
  De toren van Winsum  
  De synagoge van Winsum  
  Een bijzonder ijzeren schild v.d. tweede Ripperdaborg  
     
Wirdum
Wirdum De zaalkerk van Wirdum  
  De borg Rusthoven en het tichelwerk  
     
Wittewierum
Wittewierum Wittewierum, zijn kerk en zijn klooster  
     
Woldendorp
Woldendorp Een Joodse jongen uit Woldendorp  
  De bevrijding van Woldendorp  
  De geschiedenis van Woldendorp  
     
Wynedaham
Wynedaham * Tidde Wyneda  
  * Wynedaham, een verdronken Dollarddorp  
     
Wytwerd
Kloosterwijtwerd Kloosterwijtwerd, een boerderij en een klooster  
     
't Zandt
't Zandt De Mariakerk van 't Zandt  
  * Wie vermoordde de schout van 't Zandt?  
     
Zeerijp
Zeerijp De Jacobuskerk van Zeerijp  
  * Fotoalbum over de Jacobuskerk van Zeerijp  
  De borg Haykema te Zeerijp  
     
Zevenhuizen
Zevenhuizen Zevenhuizen  
     
Zandeweer
Zandeweer De kerk van Zandweeer  
  De kogel is door de kerk  
     
Zijldijk
Zijldijk * De geschiedenis van Zijldijk  
     
Zuidbroek
Zuidbroek Gockingaheerd of Drostenborg en de Gockinga's  
  Jarfke, de profeet  
  * Een grafsteen op het kerkhof leidt naar een dubbele moord in Zuidbroek  
  * Wat is een stèle en voorbeelden daarvan te Zuidbroek  
  Geschiedenis van Zuidbroek  
     
Zuidhorn
Zuidhorn De borg Hanckema te Zuidhorn  
  Beschrijving van de borg Hanckema  
     
Zoutkamp
Zoutkamp De geschiedenis van Zoutkamp
     
Zuidwolde
Zuidwolde De borg Beijum en de familie Coenders - In Voorbereiding -
 
 
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan. Terug naar de HomePage. Top