Je leest hier alles over de genealogie van NazatenDeVries. Ook de parentelen en kwartierstaten zijn hier opgenomen. Zijn er vragen of heb je opmerkingen, heb je aanvullingen op hetgeen al is gepubliceerd, mail het dan naar de webmaster. Verder zijjn op deze pagina ook links opgenomen naar andere Groninger geslachten, al of niet gelinkt aan de nazaten De Vries.

TombStone NazatenDeVries.
Kijk ook bij Artikels over Stad en Ommelanden met achtergrondverhalen en andere artikels, zoals de geschiedenis van Ekamp, Meerland, Beerta, Finsterwolde en vele andere dorpen en gehuchten in Groningerland. Genealogie is onlosmakelijk verbonden met onze geschiedenis en omgekeerd.
Informatie en achtergronden over Genealogie
Genealogische Begrippen (1)
16-03- 2010
Alles over Genealogie lees je hier, (achtergrondinformatie) (2)
25-01-2009
   
Akte van Indemniteit
02-03-2010
Achtergrondinformatie zoeken
17-03-2010
Bewijzen van filiaties
16-03-2010
Burgerlijke Stand raadplegen
22-03-2010
Checklists Burgerlijke Stand en DTB
18-03-2010
De maanden van het jaar (oude namen)
17-03-2010
Doop-. Trouw en Begraafboeken raadplegen (DTB)
16-03-2010
Familie in Amerika
00-03-2010
Namen van onze voorouders (benamingen)
18-03-2010
Neef en nicht vrijt licht 13-04-2020
De invloed van leeftijdsverschillen bij het huwelijk op de overlevingskansen 17-11-2011
Militieregisters
13-01-2012
Ziektes en gebreken inzake Militie
13-01-2012
Enkele voorbeelden uit Militieregisters
13-01-2012
Vernoemingen
01-03-2010
Verwantschappen
22-03-2010
Het kadaster en HisGis (1832)
12-01-2013
Op zoek naar een voorouder bij de VOC 16-04-2020
Lotelingen, soldaten onder Napoleon 10-12-2017
Datbase soldaten onder Napoleon 1795-1813 10-12-2017
   
Epidemieën in de tijd van onze voorouders 01-10-2019
Malaria in de stad Groningen (1826) 01-10-2019
Latijnse begrippen bij stamboomonderzoek 01-10-2019
   
Landeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten (1520, 1541, 1548 en 1549) 19-08-2020
Romeinse Getallen
17-03-2010
   
 
Stambomen en verhalen van Groningers
   
Johan Ubbes  
Parenteel per generatie van Johan Ubbes

Met o.a. de geslachten, Addinga, Alberts, Arkema, Baar, Baas, Bakker, Berghuis, Bos, Brontsema, Dijkema, Doornbos, Faber, Geertsema, Griede, Hamming, Hofman, Hommes, Jans, Klooster(man)(huis)(hof), Knol, Mulder, Onnes, Oosterhuis, Remminga, Uildersma, Van der Veen, Veenkamp, Veenstra, Vegter, Veldhuis, Veldkamp, Veldman, Venema, Venhuizen, Visser, Vos, De Vries, De Waard, Wagenaar, Van der Wal, Werkman, Westerdijk, Westerhof, Westers en vele anderen, met 43.950 personen.
01-08-2018  
   
Heddema, Dommering en Eckringa (Finsterwolde)  
Wat er vooraf is gegaan....
24-03-2013
De grafkelder en de grafzerken in de kerk van Finsterwolde,
Hermannes Heddema en Juffer Lutger Ockens Joling
15-02-2013
Parenteel van de geslachten Dommering, Eckringa, Heddema en Hoevelaar
05-05-2015
   
Nienoord  
Het ontstaan van de geslachtsnaam 'Nienoord'
16-04-2013
Parenteel, genealogie en kwartierstaat van het geslacht Nienoord.
16-04-2013
   
Ripperda  
De Ripperda's, een eeuwenoud geslacht
01-06-2013
24-05-2016
02-06-2013
Achtergronden bij de oostelijke Ripperdaborg te Winsum 21-07-2017
   
Het geslacht Ebels  
Het geslacht Ebels uit Nieuw Beerta
21-05-2014
Edzo Hommo Ebels
21-05-2014
Fekko Ebel Hajo Ebels 21-05-2014
Tragedie in de Kroonpolder
21-05-2014
Parenteel van het geslacht Ebels uit Nieuw Beerta
23-09-2015
   
De geslachten Beukers en Stadman  
Het verhaal van het geslacht Beukers 11-03-2019
Het verhaal van het geslacht Stadman 09-04-2019
   
Informatie over het geslacht Iwema (Ywema)
Het Iwema-steenhuis te Niebert 30-06-2020
   
   
Verhalen over diverse Groninger geslachten
   
Genealogie van familie Uilkens (Ulkes, Ulkens). (Link). 13-05-2019
   
Johannes à Brederode  
Johannes à Brederode, onderwijzer te Beerta 27-05-2019
Verkorte stamreeks van Johannes à Brederode 07-06-2019
Afstamming schoolmeester Johannes van Karel de Grote 07-06-2019
   
Het geslacht Gockinga In bewerking
Geert Adriaans Boomgaard, de eerste 110-jarige wereldwijd komt uit Groningen 11-02-2020
De geschiedenis van het geslacht van Maneil (Maneel) 18-12-2019
   
Het geslacht Van Echten In bewerking
Het geslacht Van Bolhuis in Groningerland 25-07-2020
   
Genealogiën, parentelen, kwartierstaten en meer van derden
   
Van Griethuyzen, Rhenense tak (verwant met de Wesselinks)
07-07-2010
Dagboek van Anna van Griethuyzen (verwant met de Wesselinks)
07-07-2010
Persoonskaart van Anna Sirpsdr Allersma
29-11-2011
Gezinskaart van Wipcke Tammes en Menno Luwerts Tiddinga
03-01-2012
Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
   
Genealogie van NazatenDeVries
   
01. Melchert Beerends, Trijntje en een boerenbehuizing met land
07-04-2009
02. Roelf Borgert(s) de Vries en Jantje(n) Jans Kamer
20-03-2009
03. Roelf Roelfs de Vries en Vrouwke Janssen
17-12-2008
   
Introductie bij de 'Genealogie van NazatenDeVries en verwante geslachten 24-5-2016
   

Met complete index van ruim 34.000 namen (persoonskaarten)!

De Vries
Schuthof Van Ewsum Van Starkenborgh
Groenbroek
Ripperda Alberda Clant
Hillinga
Onsta Iddekinge Van Echten
Van der Kruijs
Coenders Rengers Horenken
Wesselink
Tamminga Huninga Van Ewsum en anderen
Gernaat
Lewe Tiddinga  
21-04-2018
Dit onderdeel wordt in de loop van 2021 bijgewerkt!
   
o.a. Heraldiek NazatenDeVries
Huninga en Tiddinga  
Het wapen van de Huninga's
17-01-2020
Het wapen van de Tiddinga's
17-01-2020
De Huninga's en NazatenDeVries
17-01-2020
   
Naamsverklaringen en naamsverspreidingen NazatenDeVries
   
Familienaam Arbeider
19-03-2013
Familienaam Gernaat
19-03-2013
Familienaam Groenbroek
19-03-2013
Familienaam Hillinga
19-03-2013
Familienaam De Vries
19-03-2013
Familienaam Wesselink
19-03-2013
Familienaam Schuthof
19-03-2013
   
Verhalen en achtergronden van NazatenDeVries
   
Het geslacht Schuthof  
01. De Schuthofs (het verhaal) (1)
24-12-2008
02. De Schuthofs (het verhaal) (2)
24-12-2008
03. De Schuthofs (het verhaal) (3)
00-01-2009
   
Het geslacht Nanninga  
Geert en Okko Nanninga
01-12-2008
Jaap Nanninga, de kunstschilder (wordt in 2020 bewerkt)
00-01-2009
   
Het geslacht Wesselink  
01. De Wesselinks (volledige stamboom - zie boven)
21-04-2018
02. Het levensverhaal van Johannes Wesselink
00-00-2009
03. Het levensverhaal van Roelfina Wesselink - de Vries
00-00-2009
04. Hermannes Jan Wesselink, ridder in de Orde van Oranje Nassau
20-06-2010
05. Ellard Gilles Wesselink, officier in de Orde van Oranje Nassau
06-07-2010
06. Henderik Hermen Wesselink, schoolmeester te Hellendoorn
27-07-2010
07. Het leven van Sebastiaan Wesselink (1785-1843) 11-10-2019
   
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink (1869-1942)  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 1 02-04-2020
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 2 02-04-2020
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 3 02-04-2020
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 4 02-04-2020
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 5 02-04-2020
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 6 02-04-2020
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 7 02-04-2020
   
Diversen NazatenDeVries  
De oudste foto van NazatenDeVries?
31-12-2008
De relatie tussen Roelf Borgert de Vries en Jan Roelf de Vries
15-03-2010
De verwantschap tussen de geslachten Groenbroek en Gernaat
13-03-2012
Piet van der Kruijs
00-12-2008
Is Martijn Weiffenbach familie van zijn eigen vrouw? (Revisie: 18-01-2020).
00-00-2009
   
Familieverhalen  
01. De vier buitenechtelijke kinderen van Jantje Knip
14-03-2012
02. Sinterklaasfeest op de Kweekschool in Winschoten (9 dec. 1968)
26-05-2012
03. Over een orentrekker en een film
02-01-2013
04. Opa Hillinga, zijn paard en het schilderij
03-01-2013
 
Beroemde voorouders van NazatenDeVries en andere geslachten
   
Egbert Clant van Stedum en de borg Nittersum
00-02-2009
Het geslacht De Mepsche
18-08-2009
De Familie Cater
28-09-2009
Von Inn- Und Kniphausen en de Van Ewsums
00-02-2009
01. Popko Eeuwens en Grietje Brunnens (wordt bewerkt in 2019)
00-10-2009
02. Focke Fopkes Eeuwes en Mayke Alles Wristers (wordt bewerkt in 2019)
00-10-2009
01a. Blideke (Blydeke) en Egge II Van Addinga van Wedde En Westerwolde
28-09-2009
   
0000. Het geslacht tom Brok 23-12-2020
000.Fokko Ukena, Napoleon in zakformaat (1365-1437) (wat vooraf gaat)
03-09-2009
   
De Cirksena's  
 
00. De Cirksena's van Oost-Friesland (algemeen inleidend artikel)
03-09-2020
   
01. Ulrich I Cirksena van Oost-Friesland (1441-1466), huwt met een Ukena.
06-09-2020
02. Enno I Cirksena van Oost-Friesland (1460-1491) (1466-1491) 08-09-2009
03. Edzart I Cirksena van Oost-Friesland (1461-1528) (1492-1528) 24-11-2020
04. Enno II Cirksena van Oost-Friesland (1505-1540) (1528-1540) 06-09-2009
05. Anna van Oldenburg (1501-1575) (1540-1558) 12-12-2020
06. Johan I Cirksena van Oost-Friesland (1506-1575) (niet regerende graaf) 12-12-2020
07. Christoffel Cirksena van Oost-Friesland (1536-1566) (niet regerend) 12-12-2020
08. Johan II Cirksena van Oost-Friesland (1538-1591) (1561-1591 mede regerend) 12-12-2020
09. Edzart II Cirksena van Oost-Friesland (1532-1599) (1540-1599) 08-09-2009
10. Christoph Gretsil (1569-1636) (stadhouder van Luxemburg) 12-12-2020
11. Jan III van Rietberg (1566-1625) (veldheer) 12-12-2020
12. Enno III Cirksena van Oost-Friesland (1563-1625) (1599-1625) 08-09-2009
13. Rudolf Christiaan Cirksena van Oost-Friesland (1602-1628) (1625-1628) 12-12-2020
14. Ulrich II van Cirsksena Oost-Friesland (1605-1648) (1628-1648) 12-12-2020
15. Enno Lodewijk Cirksena van Oost-Friesland (1632-1660) (1648-1660) 12-12-2020
16. Georg Christiaan Cirksena van Oost-Friesland (1634-1665) (1660-1665) 12-12-2020
17. Christiaan Everhard Cirksena van Oost-Friesland (1665-1708) (1665-1708) 12-12-2020
18. Georg Albrecht Cirksena van Oost-Friesland (1690-1734) 12-12-2020
19. Karel Edzart Cirksena van Oost-Friesland (1716-1744) (1734-1744) 12-12-2020
  12-12-2020
20. Frederik II of Frederik de Grote van Pruisen (Met Kareld Edzart Cirsksena is er een einde gekomen aan het Huis Cirksena in mannelijke lijn). 12-12-2020
   
   
De Tiddinga's  
01. Tyacko Tiddinga 01-10-2009
02. Boelo Doedens Tiddinga 02-10-2009
03. Doedo Boelens Tiddinga 26-07-2010
04. Een boerderij van de Tiddinga's: de Dollard's Heerd te Midwolda 26-07-2010
05. Eggerick Tiddinga in opspraak 03-05-2015
   
   
De Huninga's  
01. Upko Huninga en Juffer Hunens van de Uckoborg
17-01-2010
02. Ideke en Jonker Hemmo Upkes Huninga
17-02-2010
03. Aylcko Eppens Huninga van Oostwold (Woldendorp)
18-02-2010
04. Prof. Dr. Jonker Johannes Eppius Huninga van Oostwold
20-11-2010
05. De Huninga's als voorouders van het geslacht De Vries en Hillinga
08-04-2010
06. Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
17-03-2010
07. Tiddo Huninga, krijgsheer te voet 26-04-2020
08. Het bankje van Sebo bij de kerk 03-01-2013
09. Sebo Huninga, 'krijgsheer te paard' 27-01-2020
10. Het wapen van het geslacht Huninga in het Oldambt 17-01-2020
11. Het wapen van het geslacht Tiddinga in het Oldambt 17-01-2020
   
   
De Tsaar van Rusland  
   
Het echtpaar:  
Tsaar Nicholas (Nikolia) Romanov van Rusland e.a.
03-09-2009
Tsarina Viktoria Alix Helena Luise Beatrice (Alexandra) van Hesse en Rijn.
03-09-2009
   
Hun kinderen:  
Olga Nikolajevna Romanova
03-09-2009
Tatjana Nikolajevna Romanova
03-09-2009
Maria Nikolajevna Romanov
03-09-2009
Anastasia Nikolajevna Romanova
03-09-2009
Aleksej Nikolajevitsj Romanov
03-09-2009
 
Klik hier om naar het menu ARTIKELEN te gaan.   Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealogie bij NazatenDeVries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur een e-mail en klik op de afbeelding.

Mail het aan de webmaster ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het Gastenboek.