Deel pagina uit het Militieregister.

Bij het zoeken naar voorbeelden uit de honderdene gegevens uit de Militieregisters gaat mijn voorkeur uiteraard uit naar bekende personen en het liefst familieleden. De registers op het internet zijn echter nog lang niet compleet; er wordt nog steeds door vrijwilligers hard gewerkt om de honderden gegevens op internet te krijgen. Op dit moment ben ik dan ook nog een familieleden tegengekomen.

 

Wel vind ik de namen van een drietal Hillinga's. Ze wonen alle drie in Amsterdam en behoren tot een andere tak dan de mijne. Omdat ze dezelfde familienaam dragen hebben ik dit drietal gekozen om er iets meer over te vertellen.

 

Jan Dethmer Hillinga.

 

Allereerst hebben we daar Jan Detmer Hillinga, geboren op 25 november 1904 in Amsterdam. Zijn vader Jan Hillinga is bij de inschrijving reeds overleden en zijn moeder heet Elisabeth van Asten. Zijn volgnummer is 2594, het volgnummer in het inschrijvingsregister is 2297 en het lotingsnummer 5925. Onder het laatste nummer staat een paraaf. Zijn ouders zijn afkomstig van Amsterdam. Hijzelf woont ook in Amsterdam, aan de Rechtboomssloot 34. Er wordt bij vermeld ´huis is J.H. van Roth´, dit zou kunnen betekenen dat het huis in eigendom is van deze persoon, of dat hij daar inwonend is. Van beroep is Jan Detmer metaalbewerker en hij is 1 meter en 699 millim. groot. Er zijn geen bijzondere vermeldingen van de keuringsraad. Bij de inschrijving geeft hij te kennen graag ondergebracht te willen worden bij de 1e ploeg van de Luchtvaartstaf. Een tweede keus geeft hij niet. De Keuringsdienst vindt hem uiteindelijk met meest geschikt voor de Luchtvaart afdeling Soesterberg, met als tweede mogelijkheid de genie. Verder zien we het stempel B.D., hetgeen betekent dat hij Buitengewoon Dienstplichtig is, zodat Jan Detmer waarschijnlijk nooit daarwerkelijk in dienst is geweest. Op de afbeelding boven is alleen het deel op de linker pagina opgenomen.

 

Jan Jans Hillinga.

 

Hierboven zien we de inschrijvingskaart van Jan Jans Hillinga met als lotingsnummer 1272. Ook hij is geboren in Amsterdam in het Militiedistrict 1 van Noord Holland. Zijn geboortedatum is 20 maart 1845 en hij woont op ´zee´, waaruit we de conclusie kunnen trekken dat hij zeevarend is. Ook onder ´beroep´ is ´zeevarend´ ingevuld. Zijn vader heet ook Jan; de tweede voornaam is onduidelijk leesbaar. De moeder draagt Trientje Deekens als naam. Bij ´de maat en signalement van den loteling´ is niets ingevuld en dat komt omdat Jan ´eenige zoon´ is en dus is vrijgesteld. De afbeelding toont alleen het deel van de linker pagina.

 

Gerardus Wilhelmus Hillinga.

 

De laatste Hillinga is Geradus Wilhelmus met als volgnummer 2557, inschrijfnummer in het register is 2088 en het lotingsnummer 5430. Gerardus Wilhelmus in geboren op 10 september 1906 te Amsterdam en is de zoon van de overleden Jan Hillinga en zijn moeder is Elisabeth van Asten. Zijn wettelijke vertegenwoordiger woont aan de Rechtboomssloot 34 te Amsterdam en zijn echtgenote heet J.H. van Reith. Dit adres staat ook bij Jan Detmer vermeld. We zien dat Jan Detmer en Gerardus Wilhelmus dezelfde (overleden) vader en ook dezelfde moeder hebben en weten nu dat ze broers zijn. Gerardus is molenaar van beroep, heeft 6 klassen van de lagere school doorlopen is is 1 meter en 738 millim groot.

 

Gerardus Wilhilmus Hillinga.

 

Op het tweede blad lezen we dat hij is gekeurd op 1 april 1925, geen gebreken heeft en geschikt is bevonden voor militaire dienst. Gerardus gaat het liefst bij de Cavalerie (1e ploeg) of bij de Bereden Artilerie (1e ploeg) en de keuringsdienst is het daar wel mee eens, omdat hij goed met paarden kan omgaan. Bij 'opmerkingen' staat nog ingevuld: 'kan thuis wel gemist worden'. Toch krijg hij het stempel 'Buitengewoon Dienstplichtig' mee.

 

Nader onderzoek toont aan de de bovenstaande familie Hillinga oorspronkelijk afkomstig is uit Winschoten.


Jan Gernaat.


Jan Gernaat.

 

Met volgnummer 1706, inschrijfnummer 1719 en lotingsnummer 1219 komen we in Nieuweschans Jan Gernaat tegen. Of hij familie is van Jacob, Roelie en Geertje Gernaat (NazatenDeVries) is niet waarschijnlijk. Hij wordt aldaar geboren op 23 oktober 1917. Zijn ouders zijn Jacob Gernaat en Henderika Berendina Smook. Jan Gernaat woont evenals de eerder genoemde Hillinga's in Amsterdam, waar ook zijn ouders wonen. Aanvankelijk heeft de man met de pen als beroep schilder ingevuld, maar dat is doorgestreept en nu staat er winkelbediende. Verder lezen we dat Jan 6 klassen van de lagere school heeft doorlopen en dat hij 1 meter en 772 mm groot is en 65 kg weegt. Hij is gekeurd door de Keuringsraad op 7 mei 1936 en wordt geschikt bevonden voor militaire dienst. Hij is 'gewoon dienstplichtig' en voelt wel wat voor de bereden artilerie of iets met de luchtvaart, waar de Keuringsdienst het wel mee eens is. Hij wordt ingeschreven bij de '5RMA(?) Ber. pploeg' en wordt daar op 23 maart 1937 ingelijfd. Bij 'opmerkingen' staat nog ingevuld 'kan met paarden omgaan' en lezen we dat hij op 19 maart 1938 met groot verlof gaat, mogelijk tot 1 april 1938 ('ag. 1 April 1938 nr. 25'). Uit het bovenstanande kunnen we opmaken dat hij te paard zijn diensttijd heeft vervuld.

 

Meer lezen. Meer lezen: Militieregisters.

Meer lezen. Meer lezen: Ziektes en gebreken inzake Militie.

 

 

Bronnen: www.militieregisters.nl


 

 

Dit artikel maakt deel uit van de site www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best foutenvoorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

 

 

Hoogeveen, 13 jan. 2012
© Harm Hillinga.

Menu Genealogie.
Top