Johan I Cirksena van Oost-Friesland (1506-1572) is een niet-regerende graaf van Oost-Friesland. Hij behoort tot het huis Cirksena. Johan is de tweede zoon van graaf Edzard I Cirksena van Oost-Friesland uit diens huwelijk met Elisabeth van Rietberg-Arnsberg. Aangezien zijn vader het eerstgeboorterecht invoert, is het enkel zijn oudere broer Enno II Cirksena die in 1528 graaf van Oost-Friesland wordt en moet Johan I zich op de achtergrond houden. Johan I aanvaardt dit en betwist de heerschappij van zijn broer niet, hoewel hij grote ambities heeft. In tegenstelling tot zijn vader en broer blijft Johan I na de Reformatie katholiek.

 

Johan I steunt zijn boer Enno

 

Zo kan hij na de dood van zijn vader in dienst van keizer Karel V treden. Hij keert echter snel terug naar Oost-Friesland en steunt zijn broer Enno bij diens acties. Hij heeft echter weinig positieve impact op Enno, die onverstandig regeert. Johan slaagt er niet in zichzelf te onderscheiden en onderneemt ook onverstandige en onberaden acties, bijvoorbeeld diegenen die leiden tot de Gelderse Vete. Ook zal hij zijn broer Enno aangemoedigd hebben om het katholicisme in Oost-Friesland te herintroduceren. Dit blijft echter zonder gevolg, aangezien Enno in 1540 overlijdt.

 

Diens zoon Edzard II wordt de nieuwe graaf van Oost-Friesland, onder het regentschap van zijn moeder Anna van Oldenburg, met wie Johan een eindeloze serie conflicten voert. In 1538 huwt Johan met Dorothea van Oostenrijk, een buitenechtelijke dochter van keizer Maximiliaan I van het Heilige Roomse Rijk. Ze krijgen een zoon Maximiliaan.

 

In 1543 wordt Johan I door keizer Karel V benoemd tot stadhouder van het hertogdom Limburg, Falkenburg en Dalheim. Vanaf dan wordt hij officieel graaf Johan van Falkenburg genoemd. Hijzelf en zijn nakomelingen leven vanaf dan drie generaties lang in het kasteel van Coldeborg in Reiderland en worden financieel ondersteund door de graven van Oost-Friesland. Ook is Johan ridder in de Orde van het Gulden Vlies.

 

 

 

Noten en bronnen:

 

Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Johan I of East Frisia op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt.

 

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed.

Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen.........

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.

Hoogeveen, 12 december 2020.
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top