Framaheerd. Huizingerweg 2, Huizinge.  Oppervlakte: 69.74.41 ha, waarvan 1.77 ha erf en wegen. Eigenaar: Hendrik Elema, gehuwd met Agathe Kwint.  Bewoner en gebruikers in maatschapverband: Alderd Elema, in 1980 gehuwd met Anneke Wiersma.

 

Beschrijving en geschiedenis

De Framaheerd bestaat eigenlijk uit drie verdwenen boerderijen, die in het begin van de 19de eeuw door Reint Sjabbes Bos samengevoegd zijn tot de huidige boerderij. De gebouwen zijn in 1875 verplaatst naar de tegenwoordige plaats. Ze hebben eerst gestaan aan de vroegere kleiweg, die de verbinding heeft gevormd tussen Middelstum en Garsthuizen. De Framaheerd herinnert aan de Fraamborg die in 1739 is verkocht om te worden afgebroken. Alleen het schathuis is blijven staan. Het klokje van de borg is verkocht voor f 22. Het schathuis heeft waarschijnlijk het begin van de heerd gevormd, in 1745 bestaande uit hoven, singels en het oude appelhof, met 34 grazen land.

 

 Willem Christiaans vertrekt in 1731 voordat de huurjaren om zijn en moet daarom f 10 boete betalen. Geert Jans volgt hem op. In 1776 wordt de plaats mandelig gebruikt. Cornelis Egberts, gehuwd met Tietje Wigbolds, heeft 20½ grazen en Bonne Clasens 13½ grazen in gebruik. De vaste huur van totaal f 176 komt toe aan de heer G. Alberda van Dijksterhuis. Bonne Clasens, gehuwd met Hindrikje Wibbes, koopt in 1755 een boerenplaats met 66 grazen land van Michiel Jans en zijn dochter Klaaske Michiels. In 1800 verkoopt Bonne Clasens het geheel aan Reint Sjabbes Bos, gehuwd met Anna Klein. Volgens Van Winters lijst van hoogstaangeslagenen bezit hij in 1809 84½ grazen land. In 1821 koopt hij er een boerderij met 22 grazen bij . Deze boerderij, Halfwegen genoemd, heeft ongeveer daar waar de Huizingerweg een scherpe knik maakt gelegen, in de richting van Huizinge. De eerder genoemde kleiweg heeft hier recht doorgelopen en gaat in die tijd met een wijde boog om het borgterrein naar Huizinge. De meijers van dit bedrijf zijn voor 1786 Jan Koerts en Liefke Willems. Hun zoon Barteld Jans koopt het in 1786, mede onder voorwaarde dat hij zijn ouders zal gaan onderhouden naar ‘standesgelegenheid’. Barteld Jans en Steintje Clasen verkopen hun bezit in 1792 aan Harke Waldrix, die zich later Halfwegen noemt, gehuwd.met Hendriktien Alberts. De plaats bestaat dan uit 14 grazen pastorieland en 8 grazen praebendeland van de kerk van Middelstum. Een preabende is een kerkelijk fonds, waarvan de opbrengst wordt uitgekeerd aan een priester, als vergoeding voor bepaalde diensten.

 

 In 1821 volgt de verkoop aan R. S. Bos. De gebouwen zijn na 1832 afgebroken. Door vererving komt de boerderij met 84½ grazen in handen van Krijn Jans Klein, gehuwd met Geertje Udes Bolt. Dit echtpaar verkoopt de boerderij in 1865 aan Tjaard Jacobs Ritsema (½ vererving) en echtgenote Geertje Jeltes Dijkstra. Zij bouwen in 1875 de huidige boerderij. De zoon Jelte Dijkstra Ritsema, gehuwd met Grietje Bouwman, verkoopt de boerderij in 1880 aan Hendrik Casper Stork, getrouwd met Anna Ekker. Het bedrijf is  dan 57 ha groot. Bij publieke verkoop in 1886 wordt de boerderij gekocht door Aldert Elema en Seike Edema. Vaste huur totaal f 443. Van 1887 tot 1891 wordt het bedrijf gevoerd door hun zoons Hendrik en Doewe Elema. In 1891 huwt Hendrik Elema met Roelina Johanna Boukema en pachten ze het bedrijf voor f 80 per ha. Bij boedelscheiding in 1898 wordt de boerderij hun toegescheiden. Na het overlijden van Hendrik Elema wordt zijn weduwe eigenares. In 1922 wordt 7 ha bijgekocht van de boerderij Broekema (nr. 65). Door wegenaanleg en woningbouw gaat er weer wat grond af. In 1969 wordt 8 ha gekocht van boerderij nr. 65.

 

In 1922 worden Aldert Elema en Dieuwerke Bakker gebruikers. (Dochter van Trientje Nienoord 1874-1906 en Klaas Jacob Bakker) Aldert Elema overlijdt in 1946; zijn zoon Hendrik volgt hem op. Na het overlijden van Roelina Johanna Elema Boukema wordt de halve boerderij eigendom van Hendrik Elema, gehuwd met Agathe Kwint. De andere helft wordt verkregen na het overlijden van Hilje Elema in 1975. H. Elema bewoont de boerderij tot 1981. Vanaf die tijd bewoont hun zoon Aldert, gehuwd met Anneke Wiersma, het bedrijf, dat in maatschapverband geëxploiteerd wordt met zijn ouders. In 1959 worden de oneffenheden van het oude borgterrein geëgaliseerd, zodat van de oude Fraamborg alleen de naam over is.

 

 

 

Bronnen:
- Met dank aan Duurt Nienoord.
- Boerderijenboek.

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorg-vuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.
Hoogeveen, 17 december 2018.
Revisie: 20 september 2023.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top