Op excursie naar een dobbe.

 

Dobben, kolken en eendenkooien zorgen samen met onder meer wierden en slaperdijken voor een fraaie afwisseling in het open agrarische landschap van Noord Groningen. De landschapselementen verwijzen naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de streek. Niet alleen zijn ze landschappelijk en cultuurhistorisch van belang, ook flora en fauna varen er wel bij. Open water, met een oeverzone van riet, moerasplanten en bijvoorbeeld enkele struiken, vormt een ideaal leefgebied voor water- en moerasvogels, amfibieën en insecten. Zo is In 1999 in de gemeente De Marne een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen en de onderhoudstoestand van 65 zogenaamde puntvormige natte landschaps-elementen, waaronder twaalf kolken, 34 dobben, twee eendenkooien en een aantal voormalige zeearmen.

 

Bij 40 procent van deze natte landschapselementen blijkt enige vorm van onderhoud nodig voor het behoud en de versterking van hun natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Hiervoor is een herstelplan opgesteld. In 2002 en 2003 zijn in de gemeente De Marne vijftien kolken en dobben hersteld of nieuw gegraven. De (herstel)werkzaamheden zijn uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Wierde & Dijk heeft een sleutelrol gespeeld bij het benaderen van de landeigenaren en het overleg over de afwikkeling. Na het herstel zijn de kolken en dobben niet opengesteld voor publiek, omdat dat tot teveel nadelen leidt voor de landeigenaren.

 

Wat is een dobbe

Een dobbe is een gegraven poel voor drink- of bluswater, vaak ook in gebruik als drinkplaats voor het vee. De naam is ook in andere provincies bekend, maar komt specifiek in Groningen, Drenthe en Friesland veel voor. In het kweldergebied gelegen dobbes zijn omgeven door een kade waardoor ze tevens als hoogwater vluchtplaats dienst kunnen doen. Ze hebben vaak een lange geschiedenis, ook op wierden zijn ze al gegraven.

Een Gronings gezegde luidt: Hai het oet dob dronken, wat betekent: Hij weet wat er in de wereld te koop is.Veel dobbes hebben hun functie als reservoir voor bluswater verloren en zijn dan ook gedempt. Het dorp Zuidlaren heeft nog een branddobbe of 'braandkoele' op de grote brink. Het eveneens Drentse dorp Dwingeloo heeft oorspronkelijk elf dobbes gekend. Van de drie op de brink is alleen De Riete nog aanwezig. De Grote Dobbe van het vroegere dorp Zoetermeer in Zuid-Holland maakt nu prominent deel uit van een winkelcentrum in deze stad.In Zeeland wordt een buitendijks gelegen kolk met een ringwal een hollestelle genoemd.

 

Een dobbe
Een dobbe
Een dobbe
Een dobbe
Foto's boven: Op verschillende plaatsen in Groningen is nog een dobbe te vinden.

 

Een doorsnede van een wierde met in het midden de dobbe.

Een wierdedorp

Boven is al geschreven dat een dobbe ook wel voorkomt op een wierde of terp. Een wierdedorp (terpdorp) werd praktisch ingedeeld. Op het hoogste punt kwam een zoetwatervijver te liggen, een zogenaamde dobbe. Rondom de dobbe stonden de boerderijen in een kring. De wierde was in het midden het hoogst en liep naar de randen af.
De boerderijen stonden dan ook altijd enigszins onder een helling. In het hoogste deel van de boerderij woonde men, de stallen voor het vee lagen dus lager.
Doordat men de koeien niet over de wierde liet lopen maar eromheen als men de kwelder op ging, ontstond op den duur automatisch een soort rondweg. Ze noemden dit de 'ossengang'. In sommige (wierde)dorpen liggen ze nog steeds.

Een dobbe op een wierde.

 

  Geralateerde artikelen:
  1. Pingo
  2. Maar

  Bronnen:
  1. Wierde en dijk, Ver. voor Agr. Natuur- en Landschapsbheer Noord-Groningen;
  2. Landschapsbeheer Groningen; 3. Een Boerenerf in Groningen, 1800-2000

   

   

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten
voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...
geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

Hoogeveen, 20 okt. 2009
Verhaal: © Harm Hillinga.

 

Menu Artikelen. HomePage
Top