Een beruchte watergeus is Barthout (ook Barthold) Entens van Mentheda (1510-1580) , jonkheer van Middelstum, Dorema en Engelboort.

Een beruchte watergeus is Barthout (ook Barthold) Entens van Mentheda (1510-1580) , jonkheer van Middelstum, Dorema en Engelboort. De dorpen liggen ten noorden van de stad Groningen. Hij schopt het tot viceadmiraal van de watergeuzen. Zijn specialiteiten zijn plunderen, brandstichten en vermoorden van katholieke priesters. Barthold Entens wordt geboren in 1510. Zijn ouders zijn Hayo Entens van Mentheda (1475-1545) en Bawe van Uterwijck. Hij trouwt in 1540 met Emerentia van Holdinga (1520-1555). Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, Evert Entens van Mentheda (1550) en Asinge Entens van Mentheda (1555).

 

 


Barthold Entens neemt Dordrecht in, nadat de geuzen op 1 april Den Brielle innemen. Met zijn mannen plundert Entens Walcheren en Zuid Beverland in Zeeland en in 1580 na het verraad van Rennenberg terroriseert hij het platteland van Groningen. De Tachtigjarige Oorlog begint met de slag bij Heiligerlee in 1568. Oranje wint. Barthold Entens maakt het platteland van Groningen onveilig nadat Alva de watergeuzen het land uitgooit. Entens mannen plunderen de kloosters van Selwerd, Termunten en Rottum in 1569. Op welke wijze Barthold in contact is gekomen met de Watergeuzen is geheel onbekend. Wat we wel weten is, dat Barthold berucht is in Groningen. De katholieke geestelijken zoeken bescherming achter de muren van de Stad Groningen waar al een jaar een Spaans Garnizoen is gelegerd. Ook op het water is Entens actief. Hij is de schrik van de (katholieke) Groningse kooplieden. De kaper Entens houdt verder vreselijk huis op Texel, Vlieland en langs de Hollandse kust.


Lumey neemt dan Brielle in op 1 april 1572. Blois van Treslong, die voorstelt in de stad te blijven, trekt enkele dagen later met 200 watergeuzen naar Vlissingen om daar te blijven. Hollandse kerken en kloosters worden leeggeroofd. De aanhang van Willem van Oranje is dan nog relatief klein.

Braun en Hogenberg geven in 1575 deze tekening van Dordrecht uit. Vijf jaar eerder ontstaat de Biesbosch na een overstroming die duizenden het leven heeft gekost. Dordrecht, de oudste stad van Holland, wordt dan een eiland.
Braun en Hogenberg geven in 1575 deze tekening van Dordrecht uit. Vijf jaar eerder ontstaat de Biesbosch na een overstroming die duizenden het leven heeft gekost. Dordrecht, de oudste stad van Holland, wordt dan een eiland.


Barthold Entens zelf zeilt met 30 schepen naar Dordrecht en neemt de stad in op 23 juni 1572. De 'glippers' verlaten de stad. Kapitein Marinus Brandt vaart de volgende dag met 16 schepen zelfs naar Gorkum waar hij monniken ontvoert en vervolgens met Entens naar Lumey in Den Brielle brengt
(1). Wanneer de monniken worden omgebracht waait een golf van verontwaardiging door het land.

 

De monniken worden eeuwen later in 1867 heilig verklaard.

 

De prins van Oranje blijft gouverneur-generaal of stadhouder van de koning, beslissen de Staten van Holland nog datzelfde jaar in Dordrecht. Daarmee schuiven zij Bossu officieel aan de kant. Arend van Wassenaar woont de vergadering namens Lumey bij. De anderen zijn gedeputeerden van de steden.


Wraak
Entens is in de ogen van Willem van Oranje goed bruikbaar in de harde strijd tegen Spanje. Wanneer de Zuid-Nederlandse admiraal Bossu zijn beste vriend Jan van Troyen ophangt zweert Entens wraak. Oog om oog, tand om tand, zal Entens gedacht hebben. De stuurman Oosthuizen, in Spaanse dienst, moet ervoor boeten. De bemanning mag zo lang op het vastgebonden lichaam van de man schieten totdat het 'geen adem meer geeft'.
Admiraal Bossu overkomt lijfelijk niets wanneer hij in de zomer van 1573 de slag op de Zuiderzee verliest, echter hij belandt drie jaar achter de tralies en kiest daarna de kant van de prins van Oranje.


Entens sluit een verbond met de edelen Albrecht van Egmont (later één der bevelhebbers van de watergeuzen), Lancelot van Brederode
(2), Crispijn van Saltbrugge en Jelle Elsma. Voortaan zullen ze samen Alva bestrijden en proberen 'het waarachtige woord Gods' in te voeren. De paus en de katholieke kerk hebben hun krediet verspeeld. Kaperkapitein Frederik van Inthiema is de enige die gestudeerd heeft. Als burgemeester van Workum sluit hij zich aan bij de geuzen. Wanneer de vertegenwoordiger van Willem van Oranje, Filips van Marnix, geld vraagt voor de strijd, kiezen de Statenleden een bestuur met een rekenkamer en een hof. Een nieuwe natie is geboren.

 

Entens helpt ook bij de belegering van Goes. Maar moet hals over kop vluchten wanneer Waalse troepen uit Bergen op Zoom aanvallen. Zo'n 700 geuzen sneuvelen. Het is de tweede grote nederlaag. Bij Haarlem komen ook veel mannen om onder Entens.
Entens vlucht nu naar Veere en wil Arnemuiden verrassen. Dit mislukt echter compleet
(3). Mogelijk uit frustratie valt hij kasteel Westhoven aan op 27 augustus 1572. Het kasteel is de woning van de bisschop van Middelburg, Nicolaas de Castro. Zijn werkelijke naam is eigenlijk Klaas van de Burg. Middelburg blijft een geïsoleerde plek, een stukje Spanje op Walcheren. Entens mannen blijven op het schiereiland een tijdlang rondzwerven en steken Westerhoven in brand. Middelburg wordt liefst twee jaar belegerd (4).


 In de bloedige strijd trekt edelman en oud-watergeus Barthold Entens volop de aandacht. Entens vecht mee in een poging Haarlem te ontzetten in Ouderkerk bij Amsterdam. Hij is luitenant van Batenburg (Willem van Bronkhorst). Batenburg sneuvelt. De laatste poging tot ontzet is vermoedelijk uitgelekt doordat een postduif die het nieuws over het ontzet aankondigt wordt  neergeschoten.

 

 

Kaart van 1572 tot en met augustus van dat jaar.

 


Groningen
Alva voert in Groningen enkele jaren een schrikbewind. In 1576 muiten ontevreden soldaten van Alva. Commandant Casper de Robles verdwijnt achter de tralies en Groningen wordt lid van de Pacificatie van Gent. De gewesten in de Lage Landen willen de plunderende Spaanse troepen uit de Lage Landen verdrijven. Dit lukt uiteindelijk in 1577. Groningen is weer vrij. De stadhouder trekt in 1577 in Het Prinsenhof.

 

De Groningers vieren feest op vrijdag 15 maart 1577. De Spaanse troepen vertrekken. Ze veranderen de burcht in een ruïne (zie op onderstaande afbeelding, links de ster van de citadel). De dwangburcht van Alva is nog niet eens af. De Groningers haten het Waalse garnizoen van zes vendels. Het kost Stad en Land nog 200.000 gulden om de troepen uit te kopen.

 

De stedelingen hebben echter ook niet veel op met de Nederlandse staten. Groningen doet niet mee aan de Unie van Utrecht. De stad Groningen zoekt zelfs toenadering tot Spanje die haar een betere bescherming lijkt te kunnen geven.

 

George Lalaing, beter bekend als de graaf van Rennenberg, stadhouder van de Noordelijke gewesten Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel probeert de gewesten voor het katholieke geloof te behouden. Hij is drie jaar eerder op voordracht van zijn vriend Willem van Oranje benoemd. Maar op 3 maart 1580 kiest Rennenberg voor de Spanjaarden. Hij laat zich door zijn familie overtuigen, wat hem onder de prinsgezinden het predicaat verrader oplevert.

 

Alva laat aan de zuidrand van Groningen een dwangburcht bouwen, die waarschijnlijk veel lijkt op de voormalige Vredenburg bij Utrecht (zie onderstaande kaart).


Plattegrond van Groningen, circa 1575.
Alva laat aan de zuidrand van Groningen een dwangburcht bouwen, die waarschijnlijk veel lijkt op de voormalige Vredenburg bij Utrecht. Het bolwerk, onderaan de tekening, ligt aan de Herestraat. Bron: Braun en Hogenberg rond 1575.


Op 5 maart 1580 hoort prins Willem van Oranje in Kampen over het verraad van Rennenberg. Hij praat er met de leden van de Landdag van Overijssel over.

 

Willem van Oranje is geschokt. De Landdag besluit de volgende dag bij de Unie van Utrecht te blijven.

De prins brengt een garnizoen onder Bertholt Entens Kampen binnen (5). Vanaf het moment dat Rennenberg overloopt, strijden graaf Willem Lodewijk van Nassau, die als stadhouder namens de opstandelingen wordt benoemd en Bartold Entens van Mentheda tegen de verrader Rennenberg. Ook Sonoy en Hohenlohe vechten mee. Entens en Hohenlohe, die al jaren verliefd is op de oudste dochter van Willem van Oranje, Maria of Maaike, gravin van Buren, zijn vaak dronken.


Een verhaal wil dat Entens in een dronken bui vanuit een commandopost in Rolde een aanval doet op de stad. Entens slaat enkele bekers wijn achterover, grijpt een deksel van een botervat en steekt het Schuitendiep over. Slechts enkele schutters volgen hem. Samen nemen ze een loopschans in. De geuzenleider steekt zijn dronken hoofd in een schietgat precies op het moment dat de vijand de trekken overhaalt: hij sterft op 17 mei 1580 (6).

Rennenberg overlijdt het jaar daarop. Francisco Verdugo volgt hem op.

 

Rennenberg, op de tekening rechts in het midden te paard, voert zijn troepen aan.
De Spanjaarden krijgen onverwacht een belangrijk steunpunt in het noorden van de Lage Landen. Terwijl Parma's leger al tot in de Achterhoek is doorgedrongen kiest stadhouder George van Lalaing, graaf van Rennenberg, de kant van de koning. Rennenberg, op de tekening rechts in het midden te paard, voert zijn troepen aan. Tientallen calvinisten verdwijnen achter de tralies. Het oude conflict tussen stad en ommelanden over het stapelrecht van Groningen krijgt nu ook een religieus karakter. Barthout Entens en Wigbold van Ewsum zijn de belangrijkste tegenstanders van Rennenberg. De familie van Rennenberg maakte in 1579 de overgang van Henegouwen naar Parma mogelijk.


Tot 1594 lijden de Groningers een afschuwelijk leven. Geuzen plunderen vanuit Friesland naar hartenlust het Groningse land en steken boerderijen in brand. Staatse troepen belegeren Groningen in 1594, nadat Twente en de Achterhoek zijn bevrijd. Zij dwingen het bestuur van Groningen het ‘Traktaat van Reductie’ te ondertekenen. Dit traktaat houdt in dat de stad zich moet verenigen met de Unie van Utrecht (7).

 

Prins Maurits dwingt de stad in 1594 tot overgave. Groningen en de Ommelanden maken voortaan deel uit van de ‘Republiek der Verenigde Nederlanden’.

 

 

Kaart van 1580.

 

 

 

 

Noten en bronnen:

 

01. Bron: cf.hum.uva.nl.

02. Als Don Frederique na het beleg van Haarlem kapitein wordt laat deze  Lancelot van Brederode  in de zomer van 1573 onthoofden.

03. Bron: zeelandboek.nl

04. Bron: cf.hum.uva.nl

05. Bron: ‘Een prince van Oraengien’,  A.P. Bijl.

06. Bronnen: ‘Een prince van Oraengien’, A.P. Bijl en ‘Oorlog, mijn armen schapen’, Ronald de Graaf.

07. Bron: www.noorderbreedte.nl.

 

 

 

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 25 oktober 2013
Update: 29 september 2020.
Verhaal: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top