Het wapen van de Tidddinga's

Tyacko Tiddinga en Nn

Gezinsblad


Tyacko Tiddinga [4848], geb. te Eexta, gem. Scheemda in 1391.
relatie met NN Nn [3788], dr. van Tiddo Ewens de Lange [3784] en NN Nn [3787].

 

Verhaal bij Tyacko Tiddinga [4848]
In 1271/76 wordt Ebbo Tiddinga genoemd en in het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe. Waarschijnlijk is dit de eerste persoon die zich opvoert met de naam Tidding. In 1391 komt Tyacko Tyddinga in Eexta voor als een van de hoofdelingen bij de grensscheiding van Reiderland en Oldambt. Hij leeft nog in 1420. In 1454 komt Dodo Tiddinga voor.

Door de ondergeschiktheid van het Oldambt aan de stad Groningen is het hoofdelingenschap in het Oldambt verdwenen zodat de Tiddinga 's en ook de Huninga 's in de 17e eeuw alleen door hun vroegere belangrijke positie zich boven de anderen verheffen, waardoor zij Jonker genoemd worden.

In of ca 1528 vordert de drost van het Oldambt 2 gld. breuke met geweld in van 'Doe Tyddinghe', wat een van de aantekeningen is waaruit blijkt dat de Tiddinga's dan al sterk veramd zijn. Veel van hun bezittingen zijn namelijk door herhaalde dijkdoorbraken verloren gegaan.

In het protocol van Beerta (Vee1 Beerta 13-9-1615) wordt vermeld dat Haeyke Luwerts, dochter van sal. Luwert en weduwe van Ocko Tammens, aan haar broer Doedo Tiddinga de door aanslibbing verkregen aanwas bij Midwolda overdraagt en noemt verder, dat er 2 broers van haar vader zijn, die gestorven zijn en wier erfenis op alle dan nog levende broers vererfd is.

Een er van zal waarschijnlijk Menno zijn geweest, die de Tiddingaheerd te Midwolda bezit, zoals uit het protocol van Eexta (Vbb1 10-9-1616) blijkt, waar 10 sept 1616 voor Sebastianus Harmanni pastor, Remmo Eltiens en Omcko Bouwens als kerkvoogden een verdeling gemaakt wordt van een tot dan onverdeelde boedel van hun vader door enerzijds Enrich Eggerick Tiddinga en anderzij ds Tammo Tiddinga, Hinrich Eltiens en Rinnolt Diurcken als voormonders over sal. Boelo Tiddinga nagelaten kinderen.


  Uit deze relatie een zoon:
1.                   Boelo Doedens [3875], geb. circa 1420, relatie met Nn Drost [4847]. Uit deze relatie een zoon.


Verhaal bij Boelo Doedens Tiddinga [3875]
In 1271/76 wordt Ebbo Tiddinga genoemd en in het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe komt op 1391 Tyacko Tyddinga in Eexta voor als een van de hoofdelingen bij de grensscheiding van Reiderland en Oldambt. Hij leeft nog in 1420. In 1454 komt Dodo Tiddinga voor. Door de ondergeschiktheid van het Oldambt aan de stad Groningen is het hoofdelingenschap in het Oldambt verdwenen zodat de Tiddinga's en ook de Huninga 's in de 17e eeuw alleen door hun vroegere belangrijke positie Jonker genoemd worden.

 


Gerelateerde artikelen: 01. Tyacko Tiddinga (dit artikel)
  02. Boelo Doedens Tiddinga
  03. Doedo Boelens Tiddinga
   
Bronnen: 1. DTB boek van Beerta
  2. Oorkondenboek van Groningen en Drenthe
  3. Protocollen van Beerta

 

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten

voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

Hoogeveen, 1 okt.2009
Verhaal: © Harm Hillinga.

HomePage. Menu Artikelen. Menu Genealogie.