TombStone NazatenDeVries.

Informatie en achtergronden over Genealogie
)

Genealogische Begrippen (1)
16 mrt 2010
Alles over Genealogie lees je hier, (achtergrondinformatie) (2)
jan 2009
   
Akte van Indemniteit
02 mrt 2010
Achtergrondinformatie zoeken
17 mrt 2010
Bewijzen van filiaties
16 mrt 2010
Burgerlijke Stand raadplegen
22 mrt 2010
Checklists Burgerlijke Stand en DTB
18 mrt 2010
De maanden van het jaar (oude namen)
17 mrt 2010
Doop-. Trouw en Begraafboeken raadplegen (DTB)
16 mrt 2010
Familie in Amerika
mrt 2010
Namen van onze voorouders (benamingen)
18 mrt 2010
De invloed van leeftijdsverschillen bij het huwelijk op de overlevingskansen
17 nov 2011
Militieregisters
13 jan 2012
Ziektes en gebreken inzake Militie
13 jan 2012
Enkele voorbeelden uit Militieregisters
13 jan 2012
Romeinse Getallen
17 mrt 2010
Vernoemingen
01 mrt 2010
Verwantschappen
22 mrt 2010
Het kadaster en HisGis (1832)
12 jan 2013
Lotelingen, soldaten onder Napoleon 10 dec 2017
Datbase soldaten onder Napoleon 1795-1813 10 dec 2017
   
Stambomen en verhalen van Groningers
   
Johan Ubbes  
Parenteel per generatie van Johan Ubbes

Met o.a. de geslachten, Addinga, Alberts, Arkema, Baar, Baas,
Bakker, Berghuis, Bos, Brontsema, Dijkema, Faber, Geertsema,
Griede, Hamming, Hofman, Hommes, Jans, Klooster(man)(huis)(hof), Knol, Mulder, Onnes, Oosterhuis, Remminga, Uildersma, Van der
Veen, Veenkamp, Veenstra, Vegter, Veldhuis, Veldkamp, Veldman, Venema, Venhuizen, Visser, Vos, De Vries, De Waard, Wagenaar,
Van der Wal, Werkman, Westerdijk, Westerhof, Westers en vele
anderen, met 43.950 personen.
01-08-2018  
   
Heddema, Dommering en Eckringa (Finsterwolde)  
Wat er vooraf is gegaan....
24 mrt 2013
De grafkelder en de grafzerken in de kerk van Finsterwolde,
Hermannes Heddema en Juffer Lutger Ockens Joling
15 febr 2013
Parenteel van de geslachten Dommering, Eckringa, Heddema en Hoevelaar
05 mei 2015
   
Nienoord  
Het ontstaan van de geslachtsnaam 'Nienoord'
16 apr 2013
Parenteel, genealogie en kwartierstaat van het geslacht Nienoord.
16 apr 2013
   
Ripperda  
De Ripperda's, een eeuwenoud geslacht
1 juni 2013
24 mei 2016
2 juni 2013
Achtergronden bij de oostelijke Ripperdaborg te Winsum 21 juli 2017
   
Het geslacht Ebels  
Het geslacht Ebels uit Nieuw Beerta
21 mei 2014
Edzo Hommo Ebels
21 mei 2014
Fekko Ebel Hajo Ebels
21 mei 2014
Tragedie in de Kroonpolder
21 mei 2014
Parenteel van het geslacht Ebels uit Nieuw Beerta
23 sep 2015
   
De geslachten Beukers en Stadman  
Het verhaal van het geslacht Beukers 11-03-2019
Het verhaal van het geslacht Stadman 09-04-2019
   
Verhalen over diverse Groninger geslachten
   
Genealogie van familie Uilkens (Ulkes, Ulkens). Link. 13-05-2019
Johannes à Brederode, onderwijzer te Beerta 27-05-2019
Verkorte stamreeks van Johannes à Brederode 07-06-2019
Afstamming schoolmeester Johannes van Karel de Grote 07-06-2019
   
Genealogie/Parenteel NazatenDeVries
   
01. Melchert Beerends, Trijntje en een boerenbehuizing met land
07 apr 2009
02. Roelf Borgert(s) de Vries en Jantje(n) Jans Kamer
20 mrt 2009
03. Roelf Roelfs de Vries en Vrouwke Janssen
17 dec 2008
   
Introductie bij de 'Genealogie van NazatenDeVries en verwante geslachten 24 mei 2016

Met complete index van ruim 34.000 namen (persoonskaarten)!

De Vries
Schuthof Van Ewsum Van Starkenborgh
Groenbroek
Ripperda Alberda Clant
Hillinga
Onsta Iddekinge Van Echten
Van der Kruijs
Coenders Rengers Horenken
Wesselink
Tamminga Huninga Van Ewsum en anderen
Gernaat
Lewe Tiddinga  
21 apr 2018
 
   
o.a. Heraldiek NazatenDeVries
   
Huninga en Tiddinga  
Het wapen van de Huninga's
2008
Het wapen van de Tiddinga's
2008
De Huninga's en NazatenDeVries
2008
   
Het wapen van de nieuwe gemeente Oldambt
17 nov 2011
Over het verdwijnen van de kerk uit het Oldambt
17 nov 2011
 
Kwartierstaten NazatenDeVries
   
Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
Kwartierstaat van Hidda Onsta (begin van NazatenDeVries genealogie)
   
Genealogiën, parentelen, kwartierstaten en meer van derden
   
Van Griethuyzen, Rhenense tak (verwant met de Wesselinks)
7 juli 2010
Dagboek van Anna van Griethuyzen (verwant met de Wesselinks)
7 juli 2010
Persoonskaart van Anna Sirpsdr Allersma
29 nov 2011
Gezinskaart van Wipcke Tammes en Menno Luwerts Tiddinga
3 jan 2012
   
Naamsverklaringen en naamsverspreidingen NazatenDeVries
   
Familienaam Arbeider
Familienaam Gernaat
Familienaam Groenbroek
Familienaam Hillinga
Familienaam De Vries
Familienaam Wesselink
Familienaam Schuthof
   
Verhalen en achtergronden van NazatenDeVries
   
01. De Schuthofs (het verhaal) (1)
24 dec 2008
02. De Schuthofs (het verhaal) (2)
24 dec 2008
03. De Schuthofs (het verhaal) (3)
jan 2009
   
Geert en Okko Nanninga
1 dec 2008
   
01. De Wesselinks - zie boven -
zie boven
02. Het levensverhaal van Johannes Wesselink
2009
03. Het levensverhaal van Roelfina Wesselink - de Vries
2009
04. Hermannes Jan Wesselink, ridder in de Orde van Oranje Nassau
20 juni 2010
05. Ellard Gilles Wesselink, officier in de Orde van Oranje Nassau
6 juli 2010
06. Henderik Hermen Wesselink, schoolmeester te Hellendoorn
27 juli 2010
   
De oudste foto van NazatenDeVries
31 dec 2008
De relatie tussen Roelf Borgert de Vries en Jan Roelf de Vries
15 mrt 2010
De verwantschap tussen de geslachten Groenbroek en Gernaat
13 mrt 2012
Piet van der Kruijs
dec 2008
Is Martijn Weiffenbach familie van zijn eigen vrouw?
2009
Jaap Nanninga, de kunstschilder
jan. 2009
De vier buitenechtelijke kinderen van Jantje Knip
14 mrt 2012
Sinterklaasfeest op de Kweekschool in Winschoten (9 dec. 1968)
26 mei 2012
Over een orentrekker en een film
2 jan 2013
Opa Hillinga, zijn paard en het schilderij
03 jan 2013
 
Beroemde voorouders van NazatenDeVries
   
Egbert Clant van Stedum en de borg Nittersum
febr 2009
Het geslacht De Mepsche
18 aug 2009
De Familie Cater
28 sept 2009
Von Inn- Und Kniphausen en de Van Ewsums
febr 2009
01. Popko Eeuwens en Grietje Brunnens
okt 2009
02. Focke Fopkes Eeuwes en Mayke Alles Wristers
okt 2009
   
De Cirksena's  
01. Focko Ukena, Napoleon in zakformaat
apr 2009
01a. Blideke (Blydeke) en Egge II Van Addinga van Wedde En Westerwolde
28 sep 2009
02. De Cirksena's
3 sep 2009
03. Ulrich I Cirksena Van Oost-Friesland en Theda Ukena
6 sept 2009
04. Enno II Cirksena van Oost-Friesland
6 sept 2009
05. Edzart II Cirksena van Oost-Friesland
8 sept 2009
06. Enno III van Oost-Friesland
8 sept 2009
1 okt 2009
2 okt 2009
 
De Tiddinga's
01. Tyacko Tiddinga
02. Boelo Doedens Tiddinga
03. Doedo Boelens Tiddinga
2 okt 2009
04. Een boerderij van de Tiddinga's: de Dollard's Heerd te Midwolda
26 juli 2010
05. Eggerick Tiddinga in opspraak
03 mei 2015
   
De Huninga's  
01. Upko Huninga en Juffer Hunens van de Uckoborg
17 jan 2010
02. Ideke en Jonker Hemmo Upkes Huninga
17 febr 2010
03. Aylcko Eppens Huninga van Oostwold (Woldendorp)
18 febr 2010
04. Prof. Dr. Jonker Johannes Eppius Huninga van Oostwold
20 nov 2010
05. De Huninga's als voorouders van het geslacht De Vries en Hillinga
8 april 2010
06. Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
17 mrt 2010
07. Tiddo Huninga, krijgsheer te voet In bewerking
Het bankje van Sebo bij de kerk 3 jan 2013
   
De Tsaar van Rusland  
   
Het echtpaar:  
Tsaar Nicholas (Nikolia) Romanov van Rusland e.a.
3 sept 2009
Tsarina Viktoria Alix Helena Luise Beatrice (Alexandra) van Hesse en Rijn.
3 sept 2009
   
Hun kinderen:  
Olga Nikolajevna Romanova
3 sept 2009
Tatjana Nikolajevna Romanova
3 sept 2009
Maria Nikolajevna Romanov
3 sept 2009
Anastasia Nikolajevna Romanova
3 sept 2009
Aleksej Nikolajevitsj Romanov
3 sept 2009
 
Menu artikels.
Naar de HomePage
Top

Je leest hier alles over de
genealogie van NazatenDeVries. Ook de parentelen en kwartierstaten zijn hier opgenomen. Zijn er vragen of heb je opmerkingen, heb je aanvullingen op hetgeen al is gepubliceerd, mail het dan naar de webmaster.
Mail het aan de webmaster ...
Kijk ook bij Artikels over Stad en Ommelanden met achtergrondverhalen en andere artikels, zoals de geschiedenis van Ekamp, Meerland, Beerta, Finsterwolde en en andere dorpen en gehuchten.

 

 

 

 

Genealogie bij NazatenDeVries