HomePage

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen ?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op www.nazatendevries.nl.? Ga dan naar https://www.facebook.com/harmhillinga en klik op 'Volgen'. Je kunt ook klikken op 'Als eerste weergeven', je krijgt dan automatisch bericht bovenaan je Facebook pagina als er een nieuw artikel is geplaatst.

 

Plaats ook eens een berichtje in het GASTENBOEK
Dan weet ik waarvoor ik het doe....

 

Hoogeveen 20 februari 2019. Het duivelsvuur van Schiermonnikoog (sage)

Zo nu en dan maak ik een klein uitstapje naar een provincie buiten Groningen. Vergeef het me. Dit keer is dat Friesland en pakken we de boot naar Schiermonnikoog. Het gaat daarbij niet over genealogie (hoewel er een nicht van mij woont) en ook niet over geschiedenis. Wat geschiedenis betreft, het verhaal hangt er een beetje tegenaan. Mogelijk heeft deze sage over het Friese eiland iets te maken met het vuur dat er vroeger werd aangestoken voor de schepen. Later is dat een vuurtoren geworden. Trouwens Schier heeft zelfs twee vuurtorens, waarvan er nog één exemplaar in werking is. Top
Klik hier om de sage over 'Het duivelsvuur van Schiermonnikoog' te lezen.

Hoogeveen, 19 februari 2019. Hendrik Frans Dresselhuis, verzetsstrijder

Hendrik Frans wordt geboren in Nieuweschans op 3 maart 1902 als zoon van Jan Dresselhuis en Harmke Van Der Molen. Hij is getrouwd met Gesiena Boekhold met wie hij twee jonge kinderen heeft gekregen. Het gezin heeft gewoond aan de Voorstraat 14 te Nieuweschans. Dresselhuis is gereformeerd en smid van beroep. Zijn verzetssysteemkaart vermeldt dat hij het plaatselijke hoofd is geweest van het Nationaal Steun Fonds. Hij behoort tot de L.O. Nieuweschans, doet koerierswerk en is ook actief geweest met illegale lectuur.
Lees hier het verhaal over Hendrik Frans Dresselhuis. Top

Hoogeveen, 15 februari 2019. De verhuizing van de Friezen

Over de verhuizing of verplaatsing van de Friezen bestaan een drietal mythes. Eén ervan heeft met de de mythe over 'Karel en Redbad' te maken. Over de laatste mythe is een artikel in voorbereiding. In het nieuwe artikel 'De verhuizing van de Friezen', wordt het verhaal over 'Karel en Redbad' in verband gebracht met andere teksten die verband houden met de verhuizing van de Friezen. De schrijver van het originele artikel heeft toestemming gegeven voor het plaatsten ervan op deze website, met dank aan Yeb Boersma. De tekst is letterlijk overgenomen, alleen de opmaak is aangepast aan deze website.

Lees het complete artikel door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 9 februari 2019. De grote strijd der Friezen

In 2009 zijn elf sagen en legendes uit het noorden op deze website geplaatst. In 2014 volgde er slecht één en in 2015 nogmaals twee. Hoogste tijd dus om weer eens een verhaal te plaatsen 'dat uit de duim is gezogen'. Een verhaal dat door de jaren heen is ontstaan door van mond tot mond te verhalen. Dit keer gaat het om Friezen, dwergen en reuzen, met als titel: De grote strijd der Friezen. Heel vroeger hebben de Friezen gewoond van langs de gehele kust van Nederland tot in Denemarken, waarvan ook het noorden van de huidige provincie Groningen deel heeft uitgemaakt.
Een enkele keer komt er nog een berichtje binnen dat iemand de sagen en legenden op deze site niet kan vinden. Welnu, ze staan gewoon onder 'Artikels' in de rechter marge.
Klik hier voor 'De grote strijd der Friezen'. Top

Hoogeveen, 4 februari 2019. De Onstaborg te Wetsinge

Op 21 augustus 2018 schreef ik een artikel over de Onstaborg van Sauwerd. Het is wellicht merkwaardig dat er nóg een Onstaborg is geweest, namelijk die te Wetsinge. Beide borgen hebben in het verre verleden connecties met elkaar gehad. Daarom is het verstandig beide artikels te lezen om te zien hoe het kan dat de Onsta's twee borgen in hun beztit hebben gehad.
Klik hier om over de Onstaborg van Westinge te lezen. Top

Hoogeveen, 23 januari 2019. WOII: Fiemel, een burcht in de oorlog

Fiemel is een gehucht dat ten oosten van Termunten ligt, direct aan de Dollard aan de zuidkant van de Punt van Reide. In de Tweede Wereldoorlog bouwen de Duitse bezetters bij Fiemel een aantal bunkers. Deze maken deel uit van de Atlantikwall en dienen tevens ter verdediging van de stad Emden, die tegenover Fiemel aan de Eemsmonding ligt. Bij de bevrijding van dit deel van de provincie Groningen wordt vanuit die bunkers zwaar verzet geboden. Het naburige Nieuwolda is daarbij zwaar beschadigd. Een aantal van de bunkers is bewaard gebleven.
Klik hier om het hele verhaal te lezen. Top

Hoogeveen, 22 januari 2019. Oldekerk en het klooster Kuzemer

Het dorp Oldekerk behoort als nederzetting tot de jongste van het Westerkwartier. Oldekerk is een karspelnaam, waarbij we dus in de eerste plaats aan de kerkelijke parochie moeten denken. Tot dit kerspel hebben Oosterzand en het twee km zuidelijker gelegen Kuzemer behoord. Oosterzand vormt de Zandemer of Noorderkluft; Kuzemer vormt met een deel van de Wijk en het er tussen gelegen Ekeburen de Zuiderkluft. Het dorp heeft dus beter Ekeburen kunnen heten, dat naar de eiken genoemd kan zijn, maar ook wel en zelfs waarschijnlijker, van de mansnaam Yke kan zijn afgeleid.
Klik hier om het hele verhaal te lezen
. Top

Hoogeveen, 16 januari 2019. De historische begraafplaats Menkeweer

Even ten noorden van Onderdendam en ten oosten van de weg naar Warffum ligt verscholen achter een boerderij een begraafplaats. Het is het verstilde kerkhof van Menkeweer, de laatste herinnering aan de kerkelijke gemeente met dezelfde naam, die een betrekkelijk klein gebied heeft, omvat met huizen en boerderijen ten noorden van het Zijldiep of Winsumerdiep, dat het huidige dorp Onderdendam doorsnijdt.
KIik hier om het hele verhaal te lezen. Top

Hoogeveen, 11 januari 2019. Boerderij De Delthe bij Stitswerd

Stitswerderweg 32, Stitswerd. Oppervlakte: 39 ha, waarvan 0.65.00 ha erf en wegen. Eigenaars/bewoners: Hindrik Klaas Huisman en Siertje van Dijk zij verkopen de boerderij in 2011.

Deze provincieplaats, afkomstig van het klooster Juliana te Rottum, is in 1655 negentig grazen groot. De plaats heeft waarschijnlijk ooit één geheel gevormd met ‘Berghuis’ (nr. 46). Huurders van de provincie zijn: 1595- Lumme Ipens 1602- Tjaert Jacobs 1608- Luy Aylckens en Martje 1655- Jan Haykens, die later huwt met Cornellisje 1674- Rienck Berends en Cornellisje. Hun kinderen huren de plaats in 1685. 1689- Tymen Coens en Cunje 1725- Jan en Tietje Timens. Later zijn Cunje, Aaltje en Timen Jeltes huurders.
Het hele verhaal lees je door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 4 januari 2019. Koert Stek, de laatste der Mohikanen

Koert Stek, de laatste der Mohikanen.

Koert Stek (Drieborg, 10 november 1926 - Winschoten, 14 oktober 2012) is een communistisch politicus uit de provincie Groningen geweest. Hij is onder meer gedeputeerde in Groningen namens de CPN. Ook is hij jarenlang raadslid en wethouder van de gemeente Beerta en na de opheffing daarvan van de gemeente Reiderland. Hij heeft grote bezwaren tegen de koers van zijn partij in de aanloop naar fusie met PSP en PPR en weigert lid te worden van GroenLinks. Met geestverwanten in met name Oost-Groningen richt hij de NCPN op, waarvoor hij de laatste jaren van zijn actieve politieke leven in de raad van Reiderland heeft gezeten. Bij zijn afscheid als raadslid en wethouder in 1998 wordt hij benoemd tot ereburger van Reiderland. In de jaren vijftig van de vorige eeuw studeert hij in Moskou aan de partijschool. Zijn broer, Kees Stek, is jarenlang raadslid voor de CPN in Dordrecht. Top

Hoogeveen, 3 januari 2019. Het klooster van Ter Apel

Het ontstaan van het dorp Ter Apel is verbonden met het klooster dat in 1465 is gesticht. Van de zeer vele kloosters die Noord-Nederland heeft gekend en die vrijwel alle op klei en veen hebben gelegen, is het op zand gelegen klooster in Ter Apel het enige dat bewaard is gebleven. Het uit rode baksteen opgetrokken gebouw behoort tot de Orde van het Heilig Kruis en heeft de naam Domus Novae Lucis (Huis van het Nieuwe Licht) gekregen. Het moederklooster heeft in Bentlage gestaan, aan de Eems in Duitsland. Van daaruit zijn vier priesters en een paar lekenbroeders naar Ter Apel gestuurd, die zo de eerste bewoners zijn geweest van het nieuwe klooster. De eerste prior is Hinrick van den Berghe. Top

Hoogeveen, 1 januari 2019. Een nieuw jaar, een nieuw begin

Nu we 2018 hebben afgesloten, beginnen we met een nieuw jaar. Elk jaar is dat weer hetzelfde verhaal. Alle artikelen die in 2018 op de HomePage hebben gestaan, kun je terugkijken in het Nieuwsarchief van 2018. Ook kun je ze vinden onder 'Archief' in de rechter kolom, of onder 'Nieuwsarchief' in het menu links. Uiteraard staan ze ook onder 'Artikelen' en bijvoorbeeld 'Genealogie' en altijd staat de datum er achter wanneer ze zijn geplaatst. In 2018 heb ik veel mailtjes, tips en foto's mogen ontvangen over geschiedenis en genealogie. Al deze meldingen zijn afkomstig van lezers van deze site. Daarvoor mijn hartelijke dank. Dit blijft mij motiveren om er mee door te gaan. Ook dank ik de Groninger Archieven voor de archivering van de site en voor de vele zaken die ik daar heb kunnen vinden over de artikelen waarover ik schrijf. Top

 

 

Nieuwsarchief
Al het nieuws in het jaar 2018, dat in dit jaar op deze HomePage (voorpagina) heeft gestaan, is verplaatst naar het NIEUWSARCHIEF 2018.

25 aug. 2019 10e Familiedag
° De tiende Familiedag is op zondag 25 augustus 2019 (laatste zondag van augustus)..
Vorig jaar is de Familedag door omstandigheden niet doorgegaan. Top


 


xx


 

 
Het menu item 'Familienieuws' is wel door iedereen aanklikbaar en te openen, maar dat geldt NIET voor de menu's die daaronder volgen. Die zijn uitsluitend aanklikbaar en te openen door familieleden die over een inlognaam en een wachtwoord beschikken, aan te vragen bij de webmaster.

 

Contact informatie:
klik hier

Stuur een e-mail:
E-mail Webmaster