HomePage

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen ?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op www.nazatendevries.nl.? Ga dan naar https://www.facebook.com/harmhillinga en klik op 'Volgen'. Je kunt ook klikken op 'Als eerste weergeven', je krijgt dan automatisch bericht bovenaan je Facebook pagina als er een nieuw artikel is geplaatst.

 

Plaats ook eens een berichtje in het GASTENBOEK
Dan weet ik waarvoor ik het doe....

 

Hoogeveen, 18 juli 2019. Winschoten, vroeger en nu

Vele jaren van aantekeningen maken over alles wat met de plaats/stad Winschoten te maken heeft, resulteert vandaag in een nieuw artikel over de geschiedenis van Winschoten.

Helemaal volledig is het verhaal nog niet. In de toekomst zullen er een aantal feiten aan worden toegevoegd. Desondanks kunnen we constateren dat het verhaal vrij compleet is, van het ontstaan van de plaats Winschoten tot het heden.

Klik hier voor het complete artikel. Top

Hoogeveen, 18 juili 2019. De geschiedenis van Blauwestad

In augustus 1990 wordt het plan gelanceerd om een deel van het Oldambt onder water te zetten. De verontwaardiging is groot. Het plan wordt doorgezet met de ambitie er zo'n 1.500 woningen te gaan bouwen en het Oldambtmeer te creëren voor de recreatie.

Anno 2019 is het meer met het strand, de havens en de vaarrecreatie zonder meer een succes gebleken. Echter het aantal woning is bijna dertig jaar later nog steeds niet gerealiseerd.

Op 18 januari 2009 is op deze website een artikel geplaatst over de 'Geschiedenis van Blauwestad', vandaag is het artikel geupdate met de laatste stand van zaken,
Klik hier voor het complete artikel. Top

Hoogeveen, 2 juli 2019. De Asingaborg of Warffumborg bij Warffum

Tussen 1439-1450 1450 wonen er in het dorp Warffum al meerder mensen met de naam Asinga, maar in 1509 is er voor het eerst sprake van een Asingaheerd aldaar. De namen die er dan voorkomen zijn Focko Assingsma, Hayko of Hoike Assinga (Aseghuma) en Dyuert Azega (Assingma). We weten niet wat hun onderlinge verwantschap is. In 1509 is de heerd in het bezit van een zekere Emeke Asinga, die weduwe is van Onno Tamminga. Onno bezit de Tammingaborg in Hornhuizen.

Als weduwe van Onno schenkt Emeke de heerd, wat dan mogelijk een steenhuis is, aan haar kleindochter Hoyke Tamminga en haar man Focko Manninga. (De laatste overlijdt in 1535.) De Asingaheerd wordt overgedragen inclusief alle bijbehorende goederen, rechten, vrijheden (inmunitates), ijzeren gereedschap, boerenwoningen, schuren, weiden, akkers, trekdieren en ander vee, ook dat in ‘kudden weidt’ en gemerkt is. Dat betekent dus dat het een vrij groot complex is geweest. Emeke woont er zelf en behoudt het vruchtgebruik. Top
Klik hier voor het volledige verhaal.

Hoogeveen, 1 juli 2019. De verdwenen kerk van Sauwerd

In 1840 verdwijnen de kerken van Wetsinge en Sauwerd, twee terpdorpjes in de gemeente Adorp op nog geen kilometer van elkaar verwijderd. Zij zijn bouwvallig geworden en passen overigens ook niet meer in de plannen die beide Hervormde gemeenten samen hebben. De gebouwen zijn daarop op afbraak verkocht. De twee gemeenten werken al lange tijd nauw samen. Sinds 1739 hebben zij steeds gezamenlijk een predikant beroepen waardoor beide predikantsplaatsen feitelijk ineengesmolten zijn. De twee kerkenraden verenigen zich tussen 1831-1834, waarschijnlijk mede door problemen als gevolg van de Afscheiding. De kroon op de samenwerking vormt de bouw van een nieuw kerkgebouw halverwege beide dorpen aan de Molenstreek, waar het nu Klein Wetsinge heet. De eerste steenlegging vindt plaats op 18 mei 1840. In 1884 verrijst daar eveneens de nieuwe pastorie. In 1885 tenslotte worden ook de beide diaconieën één. De kerkelijke gemeente Wetsinge-Sauwerd is tegenwoordig gecombineerd met Adorp. Top
Klik hier voor het volledige verhaal.

Hoogeveen, 25 juni 2019. Kerk en toren van Saaksum

Het zal duidelijk zijn: dit artikel handelt voor de kerk en de toren van Saaksum. Het betreft hier een rijksmonument. Het is een van de weinige kerken in Groningerland waar nog regelmatig een kerkdienst wordt gehouden. De kerk is niet in het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. Uiterlijk vallen de ramen van de kerk op, omdat het muurwerk rond de ramen 'gewit' is. Ook de binnenkant van de kerk is op het plafond na, geheel wit gemaakt, evenals de preekstoel en het orgel. Er is veel gebruik gemaakt van diverse bronnen, waardoor het een vrij compleet verhaal is geworden. Top
Klik hier om het artikel te lezen

Hoogeveen, 18 juni 2019. Oude Groninger kentekens

Tussen 1906 en 1951 kun je aan het kenteken van een voertuig zien uit welke provincie deze afkomstig is. De Groninger Archieven hebben een website ontwikkeld waar je veel van deze kentekens en hun voormalige eigenaar(s) terug kunt vinden. Net als tegenwoordig verhuist het kenteken gewoon mee met een nieuwe eigenaar. Daardoor komen we veel te weten over niet alleen het voertuig, maar ook over hun eigenaar(s). In het artikel staan een paar voorbeelden uit het kentekenarchief van Groningen.Vanaf 1 januari 1906 moet een bestuurder van een motorvoertuig een zogenaamd nummerbewijs hebben. Op het nummerbewijs, dat wordt verstrekt door de Commissaris van de Koningin, staan de naam en het adres van de aanvrager, het volgnummer en de letter van de desbetreffende provincie. Deze letter-cijfercombinatie wordt de kentekenplaat van het voertuig. De eigenaar kan deze (laten) maken om ermee te kunnen rijden, mits hij een rijbewijs heeft. Het nummerbewijs is persoonsgebonden, dat betekent dat bij aanschaf van een ander voertuig de kentekenplaat meeverhuist naar het nieuwe voertuig. In de beginjaren heeft een eigenaar met meerdere voertuigen (met name garagebedrijven) voor al die voertuigen hetzelfde nummer! In de Registers van afgifte van nummerbewijzen voor motorvoertuigen (1906-1950) staan alle eigenaren van een Groninger kenteken.
Klik hier voor het hele artikel. Top

Hoogeveen, 15 juni 2019. Voor spek en bonen. Waar komt dit vandaan?

In de afgelopen veertien dagen ben ik bezig geweest met vier verschillende artikels voor www.nazatendevries.nl. Daarnaast zijn er weer wat wijzigingen aangebracht in de database van mijn genealogie-bestanden. Wat dat laatste betreft zal het nog wel even duren, voordat de resultaten zichtbaar zullen zijn op internet.
Vandaag is een bijzonder artikel toegevoegd: 'Voor spek en bonen. Waar komt dit gezegde vandaan?'. Het komt regelmatig voor dat we zeggen: "Ik ga toch niet voor spek en bonen meedoen?" We bedoelen daar wellicht mee "Voor niets". Oorspronkelijk heeft dit gezegde echter een totaal andere betekenis gehad en is er letterlijk bedoeld: 'Voor spek en bonen'.
Lees hier het volledige artikel. Top

Hoogeveen, 7 juni 2019. De afstamming van Johannes à Brederode

Na het artikel over 'Johannes à Brederode, schoolmeester te Beerta', volgen nu twee artikels, waarvan de tekst ook afkomstig is van Murk Hoekstra uit Borne. Het eerste artikel laat een verkorte afstamming zien van Karel de Grote. Het tweede verhaal is veel uitvoeriger weergegeven, waarbij (voorzover mogelijk) ook alle geboorte-, huwelijks- en sterfdatums zijn geplaatst. Een deel van de beschrijvingen is in het Engels.
Lees hier de verkorte stamreeks van Johannes à Brederode..
Klik hier voor de uitgebreide weergave van de afstamming van Johannes van Karel de Grote. Top

Hoogeveen, 27 mei 2019. Johannes à Brederode, schoolmeester in Beerta

Na een tip is een schoolmeester gevonden uit de 17e eeuw in Beerta. Dat hoeft op zich niet zo bijzonder te zijn, maar het is een afstammeling van het Hollandse adellijke geslacht Van Brederode.

Wel gaat het hierbij om een bastaardtak van de Brederodes en zelfs om een afstammeling van Karel de Grote.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door feiten die ik mocht ontvangen van Murk Hoekstra uit Borne. Ook heeft hij een deel van het verhaal geredigeerd, waarvoor mijn hartelijke dank. Hoe dit allemaal in elkaar zit, lees je in het nieuwe verhaal op deze website. Top
Klik hier voor het verhaal over Johannes à Brederode.

Hoogeveen, 13 mei 2019. De borg Rusthoven en het tichelwerk bij Wirdum

Rusthoven is een kleine borg met een voormalig tichelwerk die ligt aan de weg langs het Damsterdiep op het grondgebied van Wirdum, ten noordwesten van Eekwerderdraai in de gemeente Loppersum (2019). De borg en ook de (voormalige) steenfabriek ligt vrijwel pal naast de borg Ekenstein, in de gemeente Appingedam. De borg Rusthoven is een Rijksmonument (nr. 515520) en het (voormalig) landgoed wordt thans doorsneden door de N360, net als dat bij Ekenstein het geval is. Bij de borg hoort ook een tichelwerk, dat er anno 2019 vervallen bij ligt. Lees hier het hele verhaal. Top

Hoogeveen, 24 april 2019. Groningen in de Tweede Wereldoorlog

Nog een weekje te gaan en dan zitten we alweer in mei. Volgende week zaterdag is het 4 mei. Dan herdenken we de gevallenen in de oorlog en gedenken we iedereen die heeft bijgedragen aan onze vrijheid en die van anderen. De dag daarna vieren we onze vrijheid. In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog; in 2020 is dat 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. In bijna elke gemeente vindt een herdenking plaats. Op deze site staan inmiddels 35 verhalen over de Tweede Wereldoorlog in het noorden van ons land. Dit nieuwe artikel is min of meer een samenvatting daarvan. Een kort verslag van WOII in het algemeen en vervolgens toegespitst op Groningen, de oorlog, het verzet en de bevrijding. Klik hier voor het verhaal. Top

Hoogeveen, 10 april 2019. In Krewerd woont een vrouw die Tateke heet

Op 4 febr. 2014 werd op deze website een artikel geplaatst over de kerk van Krewerd. Iets meer dan vier jaar later, het is dan 8 aug. 2018, werd iets uitgebreider verteld over de stichting van de kerk. Ik ben de gelukkige bezitter van 'De Kroniek van het klooster Bloemhof' waarin uitvoerig wordt verteld over de stichtster van de kerk. Dat verhaal is nu vrij en uitgebreider verteld in het nieuwe artikel, waarin Tateke de hoofdrol speelt.
Klik hier voor het hele verhaal. Top

Hoogeveen, 9 april 2019. Het geslacht Stadman

Op 11 maart publiceerde ik het verhaal over het geslacht Beukers geschreven door Piet Borghardt. In bewerkte vorm volgt nu het tweede verhaal dat gaat over het geslacht Stadman. Veel plezier bij het lezen ervan. Uiteraard zijn aanvullingen en opmerking bij Piet van harte welkom. Zijn e-mail adres staat bij zijn verhalen vermeld.

Klik hier om het artikel over het geslacht Stadman te lezen. Top

Hoogeveen, 4 april 2019. Abel Eppens, kroniekschrijver

Abel Eppens (tho Equart) is omstreeks Palmzondag 29 maart 1534 geboren in Eekwerd, nu een gehucht en voormalige wierde in de gemeente Loppersum. Hij overlijdt circa 29 maart 1590, waarschijnlijk in Oost-Friesland (Emden). Abel Eppens is een Nederlandse eigenerfde boer, dat wil zeggen dat hij een grotere boer is geweest met eigen grond in zijn bezit. Eppens is echter meer geweest en is in die tijd ook kroniekschrijver.

Klik hier om het artikel te lezen. Top

 

Hoogeveen, 24 maart 2019. De borg Ungersma te Uithuizermeeden

Vaak is het erg moeilijk om informatie te vinden over een bepaald onderwerp. Een aantal weken ben ik bezig geweest gegevens boven tafel te krijgen over de Ungersmaborg te Uithuizermeeden. Tot nu toe is daar erg weinig over geschreven. Uiteindelijk is het echter gelukt.

Wanneer in 1489 in de rechtstoel van Uithuizen en Uithuizermeeden een regeling wordt getroffen over de omgang van het redgerrecht is er sprake van Tyarckinga, Tyadingahuis of Ungersma. Het redgerrecht behoort dan aan Dutmer Rengers. Deze woont op het huis Ten Dijke. Zijn kleindochter Anna Rengers, een dochter van Luirt Rengers ten Dijke, trouwt met Wolter Huinge, een stad-Groninger, die daardoor Tyadingahuis, zoals het dan genoemd wordt, verkrijgt. Bovendien erft hij in 1553 van zijn vader het huis de Wijert bij Helpman, waar hij en zijn vrouw gaan wonen. Tyadingahuis wordt verhuurd.
Klik hier om het hele artikel te lezen. Top

Hoogeveen, 11 maart 2019. Het geslacht Beukers

Van Piet Borghardt ontving ik twee verhalen over twee verschillende geslachten. Het eerste verhaal gaat over het geslacht Beukers en is in bewerkte vorm vandaag online gezet. Het tweede verhaal volgt later. Verder is het ook de bedoeling dan van beide geslachten een parenteel zal worden geplaatst op NazatenDeVries. Ik hoop dat veel lezers het leuk vinden dat er na lange tijd weer verhalen zijn van derden. Veel plezier bij het lezen.

Je kunt het verhaal lezen door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 9 maart 2019. Nogmaals Aletta Jacobs

Op 27 augustus 2018 is een artikel op deze site geplaatst over Aletta Jacobs. Vandaag heeft de Groninger Archieven het Album Academicum online gezet, waar we ook de inschrijving kunnen vinden van Aletta Jacobs aan de universiteit van Groningen. De inschrijving is aangevuld bij het verhaal van Aletta Jacobs, waar zijn dit toevoegt met haar eigen handschrift.

Klik hier om de inschrijving te lezen. Top

Hoogeveen, 1 maart 2019. De Farmsumer Zeendbrief uit 1325

Het eerste deel van dit artikel bevat de oorspronkelijke tekst van de Farmsumer Zeendbrief van 6 juli 1325. Het tweede deel is de transcriptie, ofwel de ‘vertaling’ in het Nederlands (voor zover mogelijk) van de oorspronkelijke tekst. Deze Zeendbrief betreft een schikking tussen Hessel, proost te Farmsum, met zijn broeders en de ingezetenen van Oldambt en het Holwierderzijlvest, door de rechters van Reiderland en de afgevaardigden van Fivelgo, Hunsingo en Groningen. Het verhaal laat goed zien hoe de rechtspraak in 1325 fungeerde en wie er zoal bij betrokken waren.
Klik hier om het artikel te lezen. Top

Hoogeveen 25 februari 2019. Wachten tot Sint Juttemis

Ik herinner me dat mijn moeder† vroeger wel eens tegen me gezegd heeft: "Je kunt wachten tot Sint-Juttemis". Het is tijd om eens uit te gaan zoeken hoe het zit met Sint-Juttemis. Wanneer men spreekt van 'met sint-juttemis' of 'op sint-juttemis’ bedoelt men gewoonlijk ‘nooit’, omdat deze heilige niet bestaat of bestaan heeft, en er daarom ook geen feestdag is met die naam. Met 'wachten tot sint-juttemis' wordt om diezelfde reden bedoeld: ‘eindeloos wachten’. Mijn moeder heeft vast nooit iets van de feitelijk betekenis en achtergronden geweten, maar zeker is wel, dat ze daar 'nooit' mee heeft bedoeld. Dit verhaal gaat over de achtergronden van deze gezegde. Waar komt het vandaan?

Klik hier om het hele artikel te lezen. Top

Hoogeveen 23 februari 2019. De Stefanuskerk van Noorddijk

In het dorpje Noorddijk binnen de gemeente Groningen ligt op een omgracht kerkhof een van oorsprong middeleeuwse kerk. De kerk is circa 1250 gesticht. Van het oorspronkelijk romano-gotische bouwwerk zijn alleen de zijmuren van het schip nog aanwezig. Er kunnen nog nissen met siermetselwerk in het muurwerk worden waargenomen, evenals twee door rondstaven omlijste portalen van toegangspoorten in de noord- en zuidmuur. De muren zijn oorspronkelijk hoger geweest en hebben meloengewelven gekend. De ramen zijn eerder kleiner geweest, dit is nu aan de buitenkant nog goed te zien. De kerk zelf is ook kleiner geweest en heeft de omvang van het tegenwoordige schip gehad. Opmerkelijk is het forse formaat kloostermop dat hier voor de bouw gebruikt is.  De patroon van kerk en parochie is de heilige Stefanus, diaken en martelaar van het eerste uur.

Klik hier om het hele artikel te lezen. Top

Hoogeveen 20 februari 2019. Het duivelsvuur van Schiermonnikoog (sage)

Zo nu en dan maak ik een klein uitstapje naar een provincie buiten Groningen. Vergeef het me. Dit keer is dat Friesland en pakken we de boot naar Schiermonnikoog. Het gaat daarbij niet over genealogie (hoewel er een nicht van mij woont) en ook niet over geschiedenis. Wat geschiedenis betreft, het verhaal hangt er een beetje tegenaan. Mogelijk heeft deze sage over het Friese eiland iets te maken met het vuur dat er vroeger werd aangestoken voor de schepen. Later is dat een vuurtoren geworden. Trouwens Schier heeft zelfs twee vuurtorens, waarvan er nog één exemplaar in werking is. Top
Klik hier om de sage over 'Het duivelsvuur van Schiermonnikoog' te lezen.

Hoogeveen, 19 februari 2019. Hendrik Frans Dresselhuis, verzetsstrijder

Hendrik Frans wordt geboren in Nieuweschans op 3 maart 1902 als zoon van Jan Dresselhuis en Harmke Van Der Molen. Hij is getrouwd met Gesiena Boekhold met wie hij twee jonge kinderen heeft gekregen. Het gezin heeft gewoond aan de Voorstraat 14 te Nieuweschans. Dresselhuis is gereformeerd en smid van beroep. Zijn verzetssysteemkaart vermeldt dat hij het plaatselijke hoofd is geweest van het Nationaal Steun Fonds. Hij behoort tot de L.O. Nieuweschans, doet koerierswerk en is ook actief geweest met illegale lectuur.
Lees hier het verhaal over Hendrik Frans Dresselhuis. Top

Hoogeveen, 15 februari 2019. De verhuizing van de Friezen

Over de verhuizing of verplaatsing van de Friezen bestaan een drietal mythes. Eén ervan heeft met de de mythe over 'Karel en Redbad' te maken. Over de laatste mythe is een artikel in voorbereiding. In het nieuwe artikel 'De verhuizing van de Friezen', wordt het verhaal over 'Karel en Redbad' in verband gebracht met andere teksten die verband houden met de verhuizing van de Friezen. De schrijver van het originele artikel heeft toestemming gegeven voor het plaatsten ervan op deze website, met dank aan Yeb Boersma. De tekst is letterlijk overgenomen, alleen de opmaak is aangepast aan deze website.

Lees het complete artikel door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 9 februari 2019. De grote strijd der Friezen

In 2009 zijn elf sagen en legendes uit het noorden op deze website geplaatst. In 2014 volgde er slecht één en in 2015 nogmaals twee. Hoogste tijd dus om weer eens een verhaal te plaatsen 'dat uit de duim is gezogen'. Een verhaal dat door de jaren heen is ontstaan door van mond tot mond te verhalen. Dit keer gaat het om Friezen, dwergen en reuzen, met als titel: De grote strijd der Friezen. Heel vroeger hebben de Friezen gewoond van langs de gehele kust van Nederland tot in Denemarken, waarvan ook het noorden van de huidige provincie Groningen deel heeft uitgemaakt.
Een enkele keer komt er nog een berichtje binnen dat iemand de sagen en legenden op deze site niet kan vinden. Welnu, ze staan gewoon onder 'Artikels' in de rechter marge.
Klik hier voor 'De grote strijd der Friezen'. Top

Hoogeveen, 4 februari 2019. De Onstaborg te Wetsinge

Op 21 augustus 2018 schreef ik een artikel over de Onstaborg van Sauwerd. Het is wellicht merkwaardig dat er nóg een Onstaborg is geweest, namelijk die te Wetsinge. Beide borgen hebben in het verre verleden connecties met elkaar gehad. Daarom is het verstandig beide artikels te lezen om te zien hoe het kan dat de Onsta's twee borgen in hun beztit hebben gehad.
Klik hier om over de Onstaborg van Westinge te lezen. Top

Hoogeveen, 23 januari 2019. WOII: Fiemel, een burcht in de oorlog

Fiemel is een gehucht dat ten oosten van Termunten ligt, direct aan de Dollard aan de zuidkant van de Punt van Reide. In de Tweede Wereldoorlog bouwen de Duitse bezetters bij Fiemel een aantal bunkers. Deze maken deel uit van de Atlantikwall en dienen tevens ter verdediging van de stad Emden, die tegenover Fiemel aan de Eemsmonding ligt. Bij de bevrijding van dit deel van de provincie Groningen wordt vanuit die bunkers zwaar verzet geboden. Het naburige Nieuwolda is daarbij zwaar beschadigd. Een aantal van de bunkers is bewaard gebleven.
Klik hier om het hele verhaal te lezen. Top

Hoogeveen, 22 januari 2019. Oldekerk en het klooster Kuzemer

Het dorp Oldekerk behoort als nederzetting tot de jongste van het Westerkwartier. Oldekerk is een karspelnaam, waarbij we dus in de eerste plaats aan de kerkelijke parochie moeten denken. Tot dit kerspel hebben Oosterzand en het twee km zuidelijker gelegen Kuzemer behoord. Oosterzand vormt de Zandemer of Noorderkluft; Kuzemer vormt met een deel van de Wijk en het er tussen gelegen Ekeburen de Zuiderkluft. Het dorp heeft dus beter Ekeburen kunnen heten, dat naar de eiken genoemd kan zijn, maar ook wel en zelfs waarschijnlijker, van de mansnaam Yke kan zijn afgeleid.
Klik hier om het hele verhaal te lezen
. Top

Hoogeveen, 16 januari 2019. De historische begraafplaats Menkeweer

Even ten noorden van Onderdendam en ten oosten van de weg naar Warffum ligt verscholen achter een boerderij een begraafplaats. Het is het verstilde kerkhof van Menkeweer, de laatste herinnering aan de kerkelijke gemeente met dezelfde naam, die een betrekkelijk klein gebied heeft, omvat met huizen en boerderijen ten noorden van het Zijldiep of Winsumerdiep, dat het huidige dorp Onderdendam doorsnijdt.
KIik hier om het hele verhaal te lezen. Top

Hoogeveen, 11 januari 2019. Boerderij De Delthe bij Stitswerd

Stitswerderweg 32, Stitswerd. Oppervlakte: 39 ha, waarvan 0.65.00 ha erf en wegen. Eigenaars/bewoners: Hindrik Klaas Huisman en Siertje van Dijk zij verkopen de boerderij in 2011.

Deze provincieplaats, afkomstig van het klooster Juliana te Rottum, is in 1655 negentig grazen groot. De plaats heeft waarschijnlijk ooit één geheel gevormd met ‘Berghuis’ (nr. 46). Huurders van de provincie zijn: 1595- Lumme Ipens 1602- Tjaert Jacobs 1608- Luy Aylckens en Martje 1655- Jan Haykens, die later huwt met Cornellisje 1674- Rienck Berends en Cornellisje. Hun kinderen huren de plaats in 1685. 1689- Tymen Coens en Cunje 1725- Jan en Tietje Timens. Later zijn Cunje, Aaltje en Timen Jeltes huurders.
Het hele verhaal lees je door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 4 januari 2019. Koert Stek, de laatste der Mohikanen

Koert Stek, de laatste der Mohikanen.

Koert Stek (Drieborg, 10 november 1926 - Winschoten, 14 oktober 2012) is een communistisch politicus uit de provincie Groningen geweest. Hij is onder meer gedeputeerde in Groningen namens de CPN. Ook is hij jarenlang raadslid en wethouder van de gemeente Beerta en na de opheffing daarvan van de gemeente Reiderland. Hij heeft grote bezwaren tegen de koers van zijn partij in de aanloop naar fusie met PSP en PPR en weigert lid te worden van GroenLinks. Met geestverwanten in met name Oost-Groningen richt hij de NCPN op, waarvoor hij de laatste jaren van zijn actieve politieke leven in de raad van Reiderland heeft gezeten. Bij zijn afscheid als raadslid en wethouder in 1998 wordt hij benoemd tot ereburger van Reiderland. In de jaren vijftig van de vorige eeuw studeert hij in Moskou aan de partijschool. Zijn broer, Kees Stek, is jarenlang raadslid voor de CPN in Dordrecht. Top

Hoogeveen, 3 januari 2019. Het klooster van Ter Apel

Het ontstaan van het dorp Ter Apel is verbonden met het klooster dat in 1465 is gesticht. Van de zeer vele kloosters die Noord-Nederland heeft gekend en die vrijwel alle op klei en veen hebben gelegen, is het op zand gelegen klooster in Ter Apel het enige dat bewaard is gebleven. Het uit rode baksteen opgetrokken gebouw behoort tot de Orde van het Heilig Kruis en heeft de naam Domus Novae Lucis (Huis van het Nieuwe Licht) gekregen. Het moederklooster heeft in Bentlage gestaan, aan de Eems in Duitsland. Van daaruit zijn vier priesters en een paar lekenbroeders naar Ter Apel gestuurd, die zo de eerste bewoners zijn geweest van het nieuwe klooster. De eerste prior is Hinrick van den Berghe. Top

Hoogeveen, 1 januari 2019. Een nieuw jaar, een nieuw begin

Nu we 2018 hebben afgesloten, beginnen we met een nieuw jaar. Elk jaar is dat weer hetzelfde verhaal. Alle artikelen die in 2018 op de HomePage hebben gestaan, kun je terugkijken in het Nieuwsarchief van 2018. Ook kun je ze vinden onder 'Archief' in de rechter kolom, of onder 'Nieuwsarchief' in het menu links. Uiteraard staan ze ook onder 'Artikelen' en bijvoorbeeld 'Genealogie' en altijd staat de datum er achter wanneer ze zijn geplaatst. In 2018 heb ik veel mailtjes, tips en foto's mogen ontvangen over geschiedenis en genealogie. Al deze meldingen zijn afkomstig van lezers van deze site. Daarvoor mijn hartelijke dank. Dit blijft mij motiveren om er mee door te gaan. Ook dank ik de Groninger Archieven voor de archivering van de site en voor de vele zaken die ik daar heb kunnen vinden over de artikelen waarover ik schrijf. Top

 

 

Nieuwsarchief
Al het nieuws in het jaar 2018, dat in dit jaar op deze HomePage (voorpagina) heeft gestaan, is verplaatst naar het NIEUWSARCHIEF 2018.

25 aug. 2019 10e Familiedag
° De tiende Familiedag is op zondag 25 augustus 2019 (laatste zondag van augustus)..
Vorig jaar is de Familedag door omstandigheden niet doorgegaan.
Top


 


xx


 

 
Het menu item 'Familienieuws' is wel door iedereen aanklikbaar en te openen, maar dat geldt NIET voor de menu's die daaronder volgen. Die zijn uitsluitend aanklikbaar en te openen door familieleden die over een inlognaam en een wachtwoord beschikken, aan te vragen bij de webmaster.

 

Contact informatie:
klik hier

Stuur een e-mail:
E-mail Webmaster