Een bijzonder graf in Beerta.Op het oudste deel van de begraafplaats van Beerta, vlakbij de kerk, staat een eenzame steen. Een driemaster siert de stèle, die vanwege restauratie enige tijd op het kerkhof heeft gelegen en nu weer op een sokkel staat. De grijze kleur is inmiddels groen geworden tengevolge van weer en wind. Van waarde is deze stèle op het kerkhof van het Groninger dorp Beerta zeker. Het mooie schrift, de afbeelding en het grafdicht bepalen die waarde. Uniek is ze ook als gedenksteen van een zeevarende tussen de zerken van welgestelde boeren en burgers in dit grotendeels agrarisch gebied.

De stèle wordt geplaatst ter gedachtenis aan de eerzame Jan Pieters Stuurman, die zijn beroep als achternaam zal hebben aangenomen. In Beerta kent men de namen Jan(s) Pieters en Pieter Jans. In de overlijdensacte van Jan Pieters Stuurman lezen we bij de vader NN, evenals bij de moeder. Zijn achternaam is mogelijk het gevolg van het decreet van keizer Napoleon van 1811, waarin wordt bepaald, dat men een achternaam dient te dragen. De grafdelver, de steenhouwer, de aangever en de schrijver van het grafschrift hebben schijnbaar geen moeite gedaan om zijn ouders te achterhalen.

Naar de afbeelding te oordelen zal hij stuurman ter koopvaardij zijn geweest. De afbeelding van de driemaster lijkt immers veel op de driemasters, die als koopvaarders dienst hebben gedaan in de 17e en 18e eeuw. Zijn beroep heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Het grafdicht spreekt van goed fortuin en in de acte van overlijden wordt als beroep rentenier vermeld. Daar is wel het een en ander aan vooraf gegaan. Als zeeman heeft hij moeten trotseren wat menig zeeman heeft meegemaakt, wanneer het schip speelbal is geworden van de elementen.

 

Nadat hij op veel plaatsen als varensman is geweest, heeft hij uiteindelijk rust gevonden in zijn vaderland achter de kerk van Beerta. Hij is geboren op 3 december 1734 "in de Beerta" en overlijdt in dezelfde plaats op 19 januari 1815. Hij is dus 80 jaar oud geworden, wat voor die tijd vrij oud is geweest.


De gemeenteambtenaar J.H. Geertsema heeft zijn heengaan in een akte opgetekend en op het kerkhof van de voormalig hervormde kerk te Beerta wordt hij begraven. Volgens zijn overlijdensakte is hij overleden in het 'Huis getekend No. 135 in de Beerta, zijn beide naburen Geert Jans Ulsden, 53 jaar, arbeider en Tonko Jans, 49 jaar, arbeider verzorgen de aangifte en in een fraai schrift luidt het grafdicht:

 

 

 

 

Ik heb naar Oost,
En West gevaren,
In 't midden van
De woeste baren.
En heb een goed
Fortuin gemaakt,
Zo ook veel zuur
En zoet gesmaakt.
Nu rust ik in
Mijn Vaderland,
Bevrijd van klip,
En rots en strand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen, refenties:


01. Foto's Marten Mulder, 2007-2008.


 

 

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.
Hoogeveen, 19 oktober 2012.
Update: 17 juli 2021.
Revisie: 16 december 2023.
Revisie: 12 maart 2024.
Verhaal en design: © Harm Hillinga.
Naar het Menu 'Artikels'.
Naar de HomePage van NazatenDeVries.nl.
Top