Buiten de kerk liggen drie aaneengeschakelde grafstenen. De rechter steen is van een zekere Jacob Alders met een bijzondere tekst.

Foto: ©Jur Kuipers. Buiten de kerk liggen drie aaneengeschakelde grafstenen. De rechter steen is van Jacob Alders met een bijzondere tekst.


Klik op de foto voor een vergroting. Deze wordt in een nieuw venster/tabblad geopend, waardoor de teksten (met enige moeite) goed leesbaar zijn.

 

Het meest rechter graf is van Jacob Alders, zoon van Alder Jebbes en Fenje Jakobs. Alder en Fenje hebben drie kinderen gekregen. Jacob is volgens het doop- en trouwboek (arch.nr. 124, inv.nr. 458) gedoopt op 5 februari 1769 te Uithuizermeeden. Of Jacob getrouwd is geweest en met wie, heb ik niet kunnen vinden. Met enige stelligheid wordt vermoed dat hij nooit getrouwd is geweest. Met Meeden wordt Uithuizermeeden bedoeld, de vroegere schrijfwijze is Meeden.

 

1805, DEN 19 NOVEMBER, IS DE EERZAME JACOB ALDERS, ZOON VAN ALDERT JEBBES EN FENJE JAKOBS, WOONAGTIG OP DE MEEDEN, IN HET 36sTE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEEDEN.


Het wapen in het midden van de zerk:
Een door twee stappende paarden getrokken boerenwagen met opstaand hekwerk en vier wielen.

GEDENKT AL WIEN DIT SCHRIFT KOOMT LEEZEN
AN MY, DIE DEZE ZERK BEDEKT
HOE BROOS KORTSTONDIG IS ONS LEEVEN
NA GODS VRYMAGTIG WYS BESTEK
'K WAS MIDDEN IN MYN LEVENSUIREN
GESOND EN STERK EN IN DEN DROM
WENSCH DAT MYN LEEFTYDT VOORT ZOU DUIREN
TOT AAN DEN GRYSEN OUDERDOM
MAAR ACH 'T GEBEURDE IN DIE DAGEN
DAT IK DOOR GODS VOORZIENIGHEID
MOEST RYDEN MET DE PAARDENWAGEN
DAAR WIERD MYN EINDE VOORBEREID
DE MOLEN, DAAR MEN GERST LAAT MALEN
DAAR HIELD IK PAARDEN WAGEN STIL
OM GORT ALDAAR VANDAAN TE HALEN
DOCH ANDERS WAS DES HEEREN WIL
DE PAARDEN, DIE HET MALEN ZAGEN
DIE WIERDEN VRFSELYK ONTSTELT
DIE SPRONGEN MET MY VAN DE WAGEN
MET EEN VERSCHRIKKELYK GEWELT
IK HAD HET LEIDZEEL IN MYN HANDEN
DUS WAS MYN VAL ZEER WONDERLYK GROOT
MYN KNY VERBRISELT MET ZYN BANDEN
DIT WAS HET MIDDEL VAN MYN DOOD
HIERNA LEEFD' HY RUIM TWINTIG WEKEN
MET PYN EN SMARTEN OVERLAAN
TOTDAT ZYN LICHAAMSKRAGT BEZWEKEN
DE WEG VAN ALLE VLEESCH MOEST GAAN.

 

GDW, blz. 686, nr. [3807].

 

De steen ernaast is van Fenje Jabobs. Het is duidelijk niet de echtgenote van Jacob Alders, maar zijn moeder. Daarom liggen de beide grote stenen vlak naast elkaar.

 

De tekst met daartussen het wapen:

 

ANNO 1805, DEN 16 MEERT, IS DE E. EERBAARE FENJE JACOBS, WEDUWE VAN ALDERT JEBBES, IN HET 75STE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN, IN LEEVEN WOONAGTIG TOT DE MEEDEN BY DE NIEUWEDYK, NALATENDE 4 KINDER EN 6 KINDSKINDEREN. WENSCHENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN UIT GENADEN DOOR JEZUM CHRISTUM ONZEN HEERE.

Wapen: Drie klaverbladen.

 

OP AARD HEB IK MYN LOOP VOLBRACHT
MYN LICHAAM LEID HIER NU TER NEDER
TOT AAN DE JONGSTEN OORDEELSDAG
WANNEER MYN ZIEL
MET 'T LICHAAM WEDER
VERENIGT DOOR GODS ALVERMOGEN
ZAL OPSTAAN UIT HET DONKER GRAF
EN IK MET OPGEKLAARDE OOGEN
MYN MAN ALSDAN AANSCHOUWEN MAG
DIE VOOR MY MEER DAN TWINTIG JAREN
DAALDE HIER BENEEN.

 

GDW, blz. 686, nr. [3806].

 

De meest linkse eenvoudige steen is van Aldert Jebbes de vader van Jacob Alders en de echtgenoot van Fenje Jacobs en draagt als opschrift:

ANNO 1779, DEN 2 NOVEMBER, IS OVERLEEDEN DE E. EERSAME ALDERT JEBBES IN DEN OUDERDOM VAN 43 JAREN EN 10 MAANDEN.

 

GDW, blz. 685, nr. [3802].

 

Blijft de vraag wie de beide grote stenen heeft vervaardigd en betaald, en wie de teksten op de stenen van Jacob en zijn moeder heeft bedacht en laten aanbrengen. En waarom is de steen van de vader zo klein en zijn de stenen van de moeder en haar zoon zo fors uitgevallen?

 

Links het wapen van de moeder en rechts die van Jacob Alders. Uitsnede van de foto bovenaan deze pagina.

 

 

Zie ook: de Parenteel van Aldert Jebbes.

 

 

 

Oorlogsgraven op de algemene begraafplaats

Op de Algemene Begraafplaats van Uithuizermeeden bevinden zich vijf oorlogsgraven uit de Tweede Wereldoorlog. 1. Sietse Hendrik Willem Bergsma (1901-1945). Hij is ambtenaar op de secretarie van de gemeente Uithuizermeeden en verzetsstrijder geweest. Nadat hij op 26 februari 1945 door de Duitsers wordt opgepakt is hij naar Groningen gebracht. Op 8 april is hij met zeven andere verzetsmannen geëxecuteerd bij Norg. Zijn lichaam is na de oorlog ontdekt in een massagraf in Anloo, waarna hij is herbegraven; 43 jaar [1].

 

Andere oorlogsgraven:
1. Een onbekende sergeant (Air Gunner) van de RAF, overleden op 09-06-1943.
2. Jacek Strzyzewski (1912-1942), een Pools kapitein die op terugweg van een bombardement p Wilhelmshaven met zijn vliegtuig in de Dollard stort. De gehele bemanning sneuvelt, Klewicz Tadeusz Józef wordt in Oldenburg begraven, de andere vier mannen zijn niet teruggevonden; 29 jaar
3. Brian Alfred Carter Richards, een Britse piloot van het No 7 Squadron RAF, sneuvelt op 30-06-1942; 20 jaar.
4. Miroslav Jindra, Sergeant Royal Air Force. Geb. 05-03-1916 en overleden op 19-07-1941; 25 jaar.
5. Alexander Robertson Pirie, commandant (Master Merchant Navy) van de S.S. Joseph Swan (London), overleden op 04-09-1940; 56 jaar
[1].


 

Noten, bronnen en referenties:

Noten:

1. Wikipedia, Uithuizermeeden.

 

Bronnen en referenties:
- Naar een idee van Jur Kuipers.
- Bron grafteksten: GDW, Groninger Gedenkwaardigheden, Adolf Pathuis/Redmer Alma.

- Foto: ©Jur Kuipers.
- RHCGA, Groninger Archieven, Alle Groningers; genealogische gegevens.

 

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

Hoogeveen, 24 oktober 2023.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan.
Klik hier om terug te gaan naar de HOMEPAGE.
Top