De Poelepoort en omgeving op de kaart van Egbert Haubois uit 1634. Auteur: Egbert Haubois (1608/1610-1653). Licentie: Publieke Domein.

De Poelepoort en omgeving op de kaart van Egbert Haubois uit 1634. Auteur: Egbert Haubois (1608/1610-1653). Licentie: Publieke Domein.

 

Buitenzijde van de Poelepoort op een pentekening van Cornelis Pronk uit 1756. Auteur: Cornelis Pronk (1691-1759). Bron: BBeeldbank Groningen Identificatienummer: NL-GnGRA_1785_13601. Licentie: Publieke Domein.

Buitenzijde van de Poelepoort op een pentekening van Cornelis Pronk uit 1756. Auteur: Cornelis Pronk (1691-1759). Bron: Beeldbank Groningen Identificatienummer: NL-GnGRA_1785_13601. Licentie: Publieke Domein.

 

Afbeelding boven: Deze uitsnede van een tekening/litho in zwart/wit wordt toegeschreven aan J.N. Schoonbeek, is vervaardigd in 1828 en stelt de Poelepoort westzijde voor, met de winkel van Sladoot. Het is gepubliceerd in het ‘Album van Oud Groningen 1750-1880 door dr. A.T. Schuitema Meijer op pagina 94. Bibl. Nr. 1769-7866. Bron: Beeldbank Groningen, Collectie RHC GA (Groninger Archieven). 1536 verzameling kaarten (GAG), 1500-2001. Gedigitaliseerd op 22-10-2019. Oorspronkelijk formaat 42 x 28 cm op blad 60 x 47 cm. Onderschrift:  ‘Gezigt van de Poelpoort, te Groningen aan de oostzijde. Afgebroken in den jare 1828’. Van dezelfde vervaardiger beschikt RHC GA ook over een tekening van de westzijde van de Poelepoort.

 

'Gezigt van de Poelepoort, te Groningen aan de oostzijde'. Afgebroken in den jare 1828'. Beschrijving: De Poelepoort oostzijde. Vervaardiger: J.N. Schoonbeek. Datum: 1828. Datum vervaardiging: 1832. Techniek: litho. Afmetingen" 42,5 x 28 cm op blad 62,5 x 43,5 cm. Afkomstig uit: Groninger Archieven. Afgebeeld in: Album van Oud Groningen 1750-1880 / dr. A.T. Schuitema Meijer, p. 94. Bibl. nr. 1769-7866.
'Gezigt van de Poelepoort, te Groningen aan de oostzijde'. Afgebroken in den jare 1828'. Beschrijving: De Poelepoort oostzijde. Vervaardiger: J.N. Schoonbeek. Datum: 1828. Datum vervaardiging: 1832. Techniek: litho. Afmetingen" 42,5 x 28 cm op blad 62,5 x 43,5 cm. Afkomstig uit: Groninger Archieven. Afgebeeld in: Album van Oud Groningen 1750-1880 / dr. A.T. Schuitema Meijer, p. 94. Bibl. nr. 1769-7866.
'Gezigt van de Poelpoort, te Groningen aan de westzijde'. Afgebroken in den jare 1828'. Beschrijving: De Poelepoort westtzijde. Vervaardiger: J.N. Schoonbeek. Datum: 1828. Datum vervaardiging: 1832. Techniek: litho. Afmetingen" 42,5 x 28 cm op blad 62,5 x 43,5 cm. Afkomstig uit: Groninger Archieven. Afgebeeld in: Album van Oud Groningen 1750-1880 / dr. A.T. Schuitema Meijer, p. 94. Bibl. nr. 1769-7866.
'Gezigt van de Poelpoort, te Groningen aan de westzijde'. Afgebroken in den jare 1828'. Beschrijving: De Poelepoort westtzijde. Vervaardiger: J.N. Schoonbeek. Datum: 1828. Datum vervaardiging: 1832. Techniek: litho. Afmetingen" 42,5 x 28 cm op blad 62,5 x 43,5 cm. Afkomstig uit: Groninger Archieven. Afgebeeld in: Album van Oud Groningen 1750-1880 / dr. A.T. Schuitema Meijer, p. 94. Bibl. nr. 1769-7866.

Poelepoort
De Poelepoort is een van de oorspronkelijk zes stadspoorten in de stad Groningen geweest.


De eerste Poelepoort
De Poelepoort heeft vlak ten oosten van de verbreding in de huidige Poelestraat gestaan. De eerste Poelepoort wordt in de 13e eeuw gebouwd. De fundamenten hiervan zijn in 1989 aangetroffen bij rioleringswerkzaamheden. Rond 1300 is de Hunze vanaf de Poelepoort langs de stad geleid via een kanaal dat parallel aan de stadsgracht (hier het Kattendiep) is gegraven tot aan de Oude Ebbingepoort. Op die manier heeft de noordoostelijke zijde van de stad een versterking in de vorm van een dubbele grachtengordel gekregen. Buiten de Poelepoort is waarschijnlijk in het water een bastion (een voorloper van de latere dwingers) gebouwd met daarvoor een zware brug die door hameien (homeyen; buitenste valhekken) kan worden neergelaten, zodat toegang kan worden verkregen tot de Oude Weg de stad uit. Een restant tracé is nog zichtbaar in de Oudeweg in Binnenstad-Oost.


De tweede Poelepoort
Archeoloog Gert Kortekaas denkt dat de oorspronkelijke Poelepoort rond 1470 is afgebroken bij een nieuwe stadsuitleg. De poort wordt dan enkele meters verplaatst; van de binnenzijde van de nieuwe muur naar de buitenzijde, tussen de lijn Schoolstraat; achter de Muur en de oude Schiemakersgang, die tussen Poelestraat 40 en 42 heeft gelegen. Deze nieuwe poort wordt de meest indrukwekkende van de stad met haar twee torens. De fundamenten hiervan zijn blootgelegd tijdens opgravingen in 1926 en 1989.


Op 28 december 1486 komt de ‘Poelpoort’ voor bij het klooster Gealiea Maior te Sibculo als er staat: 'Broeder Gherlich, prior,

 

en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaren vergund te hebben aan Zweder Hoeffslacht en Ghese zijne vrouw den terugkoop van ééne mud rogge jaarlijksche rente, die zij aan het klooster verkocht hebben uit hun huis en erve binnen Oetmersem, en uit hun gaarde buiten de Poelpoort gelegen. Anno Domini M°CCCC°LXXXVII in die Sanctorum Innocentum. In margine: vacat quia redemptua est. Cart.v.Sibculo fol. 18vo. v. Doorn.Aanh.' [10].

Uitsnede van de tekening hierboven 'Gezigt van de Poelpoort te Groningen aan de westzyde. Afgebroken in den Jare 1828. Het betreft het opschrift op de woning/winkel links naast de poort achter de wagen met paarden: '.....PAPIER WINKEL VAN M.J. SLADOOT', eigenaar is boekhandelaar Martinus Johannes Sladoot. Zijn erven verkopen het in 1862 aan de steendrukker en uitgever Wensel Robertus Casparie, geb. Groningen 17-3-1828, ovl. Groningen 19-1-1910, die het in 1863/64 laat herbouwen: www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a... Het perceel wordt in 1890 gesplitst in G 1906 en 1907, die in 1901 weer worden verenigd tot G 4161. De erven Casparie, verenigd in een maatschap, verkopen het pand in 1919 aan de koopman Hero Hendrik Duut.
Uitsnede van de tekening hierboven 'Gezigt van de Poelpoort te Groningen aan de westzyde. Afgebroken in den Jare 1828. Het betreft het opschrift op de woning/winkel links naast de poort achter de wagen met paarden: '.....PAPIER WINKEL VAN M.J. SLADOOT', eigenaar is boekhandelaar Martinus Johannes Sladoot. Zijn erven verkopen het in 1862 aan de steendrukker en uitgever Wensel Robertus Casparie, geb. Groningen 17-3-1828, ovl. Groningen 19-1-1910, die het in 1863/64 laat herbouwen: www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a... Het perceel wordt in 1890 gesplitst in G 1906 en 1907, die in 1901 weer worden verenigd tot G 4161. De erven Casparie, verenigd in een maatschap, verkopen het pand in 1919 aan de koopman Hero Hendrik Duut.


Binnenzijde replica Poelepoort in 1879. Op de poort de tekst "Dulce cum sodalibus" ("Het is zoet om met vrienden bijeen te zijn"). Auteur: Friedrich von Kolkow (1839-1914). Bron: Beeldbank Groningen, indentificatienummer: NL-GnGRA_1785_19562. Licentie: Publieke Domein.
Binnenzijde replica Poelepoort in 1879. Op de poort de tekst "Dulce cum sodalibus" ("Het is zoet om met vrienden bijeen te zijn"). Auteur: Friedrich von Kolkow (1839-1914). Bron: Beeldbank Groningen, indentificatienummer: NL-GnGRA_1785_19562. Licentie: Publieke Domein.
Buitenzijde replica Poelepoort in 1879. Op de poort de tekst "pax intrantibus" ("vrede aan hen die binnentreden"). Auteur: Friedrich von Kolkow (1839-1914). Bron: Beeldbank Groningen, indentificatienummer: NL-GnGRA_1785_7194. Licentie: Publieke Domein.
Buitenzijde replica Poelepoort in 1879. Op de poort de tekst "pax intrantibus" ("vrede aan hen die binnentreden"). Auteur: Friedrich von Kolkow (1839-1914). Bron: Beeldbank Groningen, indentificatienummer: NL-GnGRA_1785_7194. Licentie: Publieke Domein.

In 1506 treedt de Oost-Friese graaf Edzard I met zijn leger door de Poelepoort naar binnen als nieuwe heer van Groningen. Buiten de poort verrijst in de 16e eeuw als gevolg van de aanleg van het Schuitendiep naar de Hunze in de 14e eeuw en het

Damsterdiep naar de Eems in de 15e eeuw een krottenwijk: het

Schuitenschuiverskwartier [1]. Tussen 1551 en 1558 wordt de Poelepoort net als de Boteringepoort, de Ebbingepoort en het 'Olde Rondeel' voorzien van een rondeel, wat eigenlijk een zogenaamde barbacane is.


Uitbreiding van de stad
Bij de uitbreiding van de stad begin zeventiende eeuw verliest de poort zijn functie als toegangspoort, die wordt overgenomen door de Nieuwe Steentilpoort. De bovenverdieping van de poort wordt daarop ingericht als gevangenis, later 'Huis Van Arrest' genoemd. In deze gevangenis hebben verschillende bekende Groningers gevangen gezeten:

 

1. In 1650 zit Daniel Clossewender er gevangen wegens het verspreiden van het Lutheranisme in de stad.
2. Van 1672 tot 1678 zit jonker Osebrandt Johan Rengers van de Fraeylemaborg er gevangen wegens vermeende samenspanning met Münster en Keulen. Hij is pas vrijgelaten nadat stadhouder Willem III zich met de kwestie heeft bemoeid.
3. Tussen 1672 en 1673 wordt Henric Piccardt er vastgezet en in 1674 wordt de aannemer van de Aa-kerk opgesloten nadat aan de door hem gebouwde toren serieuze mankementen worden geconstateerd.
4. Op 6 november 1611 verzoeken de kinderen van  Egbert Schaffer om hun vader vrij te laten mits hij om vergiffenis vraagt [9].


Tweede afbraak
Nog in 1818 is de Poelepoort nog gerepareerd of ‘onderhouden’, zoals we kunnen lezen in een bestek dat bewaard is gebleven bij de Groninger Archieven [8]. In 1826 wordt het tuchthuis van Groningen aan de Zoutstraat verbouwd en vergroot tot het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering [2]. Het woord ‘Verzekering’ moet hier niet worden gezien als ‘verzekeren’ in de zin zoals wij dat tegenwoordig zien, maar als ‘bewaring’, Huis van Bewaring, een gevangenis dus.


De gevangenis op de bovenverdieping van de Poelepoort is daarop gesloten. De enige overgebleven gevangene wordt vrijgelaten. In 1828 is de Poelepoort afgebroken omdat deze geen functie meer heeft. In deze tijd zouden we dergelijke monumentale gebouwen, kunstwerken eigenlijk, niet meer afbreken, maar door restauratie behouden voor de toekomstige generatie. In de 19e eeuw denkt men daar helaas anders over.


De derde Poelepoort
In 1879 wordt een replica van de Poelepoort gebouwd door architect Jan Maris (1825-1899) ter gelegenheid van de 'Groninger feesten',  het zogenaamd Gronings Ontzet. Er is in dat jaar een reënactment [7] opgevoerd van de intrede van graaf Edzard I in 1506 [3]. Op beide zijden van de replica van de poort komt dan het jaartal 1423 te staan, wat destijds blijkbaar als bouwjaar van de tweede poort wordt gezien.
De bekende Johan Herman Isings (1884-1977) heeft de Poelepoort rond 1940 gebruikt als achtergrond voor zijn schoolplaat 'Stad in de middeleeuwen'.

 

'De Poelepoort te Groningen : zoo als zich van de binnenzijde vertoonde in het jaar 1828 : voor dezelve tien gevolge der raden resolutien van den 7 november 1827 en van den 4 junij 1828 is afgebroken'.
Aquarel van de binnenzijde van de Poelepoort van Joannes Nicolaus Schoonbeek vervaardigd in opdracht van het stadsbestuur (1830, na afbraak). Bron: Beeldbank Groningen. Licentie: Publieke Domein. 'De Poelepoort te Groningen : zoo als die zich van de buitenzijde vertoonde in het jaar 1828 : voor dezelve tien gevolge der raden resolutien van den 7 november 1827 en van den 4 junij 1828 is afgebroken'. 
Aquarel van de buitenzijde van de Poelepoort van Schoonbeek (1830, na afbraak).
Bron: Beeldbank Groningen. Licentie: Publieke Domein.
'De Poelepoort te Groningen : zoo als zich van de binnenzijde vertoonde in het jaar 1828 : voor dezelve tien gevolge der raden resolutien van den 7 november 1827 en van den 4 junij 1828 is afgebroken'.
Aquarel van de binnenzijde van de Poelepoort van Joannes Nicolaus Schoonbeek vervaardigd in opdracht van het stadsbestuur (1830, na afbraak). Bron: Beeldbank Groningen. Licentie: Publieke Domein.
'De Poelepoort te Groningen : zoo als die zich van de buitenzijde vertoonde in het jaar 1828 : voor dezelve tien gevolge der raden resolutien van den 7 november 1827 en van den 4 junij 1828 is afgebroken'.
Aquarel van de buitenzijde van de Poelepoort van Schoonbeek (1830, na afbraak).
Bron: Beeldbank Groningen. Licentie: Publieke Domein.

 

doorgang staan de panden Poelestraat 40-42 (links) en 37 (rechts). Het pand Poelestraat 40-42 werd in 1864 herbouwd door W.R. Caspari (1828-1910). Tot 1832 was Prof. Pieter Hendriksz (1779-1843) de eigenaar van Poelestraat 37. 'Doctor Brucherus en zyn Huysvrouw by de Poele Poort' bieden eind 1762 de 'Brouwery by der Aa' te koop aan. Hij is vermoedelijk Sijmon Adolph Brucherus, Doctor medicin van Groningen, tr. te Groningen 2-8-1732 (en Tjamsweer 17-8-1732) met Roelina Hovingh [11].

 

Op deze oude ansischtkaart zien we de smalle doorgang waar de Poelepoort heeft gestaan. Bij de smalle doorgang staan de panden Poelestraat 40-42 (links) en 37 (rechts). Het pand Poelestraat 40-42 werd in 1864 herbouwd door W.R. Caspari (1828-1910). Tot 1832 was Prof. Pieter Hendriksz (1779-1843) de eigenaar van Poelestraat 37. 'Doctor Brucherus en zyn Huysvrouw by de Poele Poort' bieden eind 1762 de 'Brouwery by der Aa' te koop aan. Hij is vermoedelijk Sijmon Adolph Brucherus, Doctor medicin van Groningen, tr. te Groningen 2-8-1732 (en Tjamsweer 17-8-1732) met Roelina Hovingh [11].

 

 

 

Het verloop van de bewoners alhier in de Poelestraat

De links in het onderstaande zijn wel opgenomen, maar zullen niet allemaal goed werken!

 

Zie ook medisch doctor Heino Hermannus Brucherus. gehuwd met Ida Brugmans; hun dochter Margareta Gesina, geb. Herestraat, is op 24-1-1700 in de A-kerk gedoopt.

 

Opregte Groninger Courant van 30-11-1762:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259904:mpeg21:a0008
Bij de Poele Poort stond een Schouwburg.

Het Hoogduitsche Toneelgezelschap o.l.v. Carl Döbbelin treedt op in de Schouwburg bij de Poele Poort.

 

Groninger Courant van 29-4-1808: resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010170547:mpeg21:a0018

Schouwburg bij de Poele Poort. Groninger Courant van 3-8-1827, 8-1-1828 en 12-3-1830 (Poele Straat).

 

Afbraak Poele Poort. Groninger Courant van 11-7-1828 en 12-8-1828:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010774054:mpeg21:a0012 hdl.handle.net/21.12105/c7263b05-2253-0654-e70e-0188dbe1fe26

 

Schets van het verleggen der straat en afwateringsgoten: ter plaatse waar de oude Poelpoort (Poelepoort) heeft gestaan. Op deze schets worden de namen vermeld van Sladoot, de Erven van de weduwe Themmen en Hendriks. De erven Themmen zijn de erven van Jan Themmen, kleermaker, ovl. Groningen 29-1-1823, oud 73 jaar, zoon van Christoffer Themmen, valhoedmaker, gehuwd met Grietje Kunnes, tappersche, geb. Kantens, ovl. Groningen 22-1-1828, oud 55 jaar.

 

Zie ook Christoffer Themmen, kastelein, ovl. Groningen 2-7-1812, oud 38 jaar, gehuwd met IJke Goukes, geb. Enumatil, ovl. Groningen 18-10-1811, oud 31 jaar. J. Themmen bij de Schouwburg in de Poele Straat. Feuille d'affiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen van 15-9-1812.

 

Plattegrond van gebouw in de Poelestraat, met de namen van Roelfsema en de weduwe Sladoot, door Schuitema Meijer omschreven als:

Kaart van de 'grond, waarop de oude Poelepoort stond' met een ontwerp (in potlood) van een daarop te bouwen huis. z.d. (ca. 1828):

hdl.handle.net/21.12105/93668da6-6a9c-57e5-0e7a-749238629ab8 hdl.handle.net/21.12105/0f84a92e-ec94-929f-4736-cadd8099e4d7
Op de plattegrond wordt ook de naam Van Kregten genoemd, nl. van koek- en banketbakker Rudolfus Johannes van Kregten, ovl. Groningen 12-12-1862, oud 53 jaar, zoon van fabrikant Jan van Kregten, gevestigd in de Poelestraat C 106.

 

Op de minuutkaart uit 1832, te zien op Hisgis.nl, heeft het pand Poelestraat 40-42 (Kad. G 731) al de latere blokvorm. De eigenaar is de boekhandelaar Martinus Johannes Sladoot. Zijn erven verkopen het in 1862 aan de steendrukker en uitgever Wensel Robertus Casparie, geb. Groningen 17-3-1828, ovl. Groningen 19-1-1910, die het in 1863/64 laat herbouwen: www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

Het perceel wordt in 1890 gesplitst in G 1906 en 1907, die in 1901 weer worden verenigd tot G 4161.
De erven Casparie, verenigd in een maatschap, verkopen het pand in 1919 aan de koopman Hero Hendrik Duut. Architect Jacob Maris (1825-1899) was in 1853 in de Poelestraat C 27 gevestigd; in 1856 zat hij aan de Noordzijde Der-A-Kerkhof wijk G no. 10, en aan de Vismarkt.

 

Groninger Courant van 8-11-1853, 15-11-1853, 5-5-1854 en 7-5-1856:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010773035:mpeg21:a0024 zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/personen/detail/7aa8d7e5-...

Hij was de architect van de Suikerraffinaderij W.A. Scholten aan de Turfsingel (1862) en van het dubbele herenhuis aan de Grote Markt 29 (1878):

hdl.handle.net/21.12105/68714cc7-aaa4-9cc2-f3f2-c297e4bd33d2 hdl.handle.net/21.12105/1d9ba0f2-06a1-96b2-ae8d-df316d7a2529

 

Zie voor architect Jan Maris de documentatie bij de foto's:

www.flickr.com/photos/148859204@N07/34825996332/in/datepo... www.flickr.com/photos/148859204@N07/34824937932/in/datepo... www.flickr.com/photos/148859204@N07/33499368202/

 

De eigenaar van het pand Poelestraat 37 (Kad. H 357) is in 1832 Prof. Pieter Hendriksz, chirurgijn, hoogleraar geneeskunde, geb. Enkhuizen 20-8-1779, ovl. Huize "Zuijderburgh" in Stompwijk, 26-10-1843, echtgenoot van Maria Petronella Quaestius, geb. Groningen, ovl. Groningen 15-12-1838, dochter van Mento Quaestius, chirurgijn, en Johanna Krull. Zij trouwden in Haren op 19-9-1803, en hun drie kinderen zijn in de Poelestraat geboren, nl. in 1804, 1808 en 1814.

 

Groninger Courant van 3-11-1843:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772555:mpeg21:a0014

"Zuiderburg als pathologisch-anatomisch museum van professor Hendriksz, inclusief het Cabinet van Quaestius", door G.T. Haneveld, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 30-12-1987:

www.ntvg.nl/artikelen/zuiderburg-als-pathologisch-anatomi... personen.kroniekvanenkhuizen.nl/hendriksz-petrus

 

In het dienstjaar 1845 is Frederik Lodewijk van Sonsbeeck de eigenaar van het pand Poelestraat 37. Die staat als eigenaar van H 1062 in de Suppletoire Aanwijzende Tafel met ingang van het dienstjaar 1845. In het Algemeen register staat hij als doctor in de beide rechten. Frederik Lodewijk van Sonsbeeck, bewaarder hypotheken, ontvanger, controleur, geb. Zwolle, ovl. Groningen 2-12-1846, oud 58 jaar, zoon van Abraham van Sonsbeeck, burgemeester van Zwolle, en van Maria Femma van Munster, tr. Eexta 30-8-1809, met attestatie van Zwolle, Johanna Hillegonda Siertsema van Nieuw Scheemda wonende te Eexta, ovl. Groningen 14-4-1872, oud 83 jaar, dochter van predikant Tiddo Waldrik Siertsema en Johanna Hermanna Hillegonda Wijchgel.

 

In 1872 werd T. Haan de eigenaar, die op 24-3-1875 vergunning vroeg voor de bouw van een pakhuis op adres Achter-de-Muur, mand. gang bij Poelestraat, achter het pand Poelestraat 37 (Kad. H 1062): hdl.handle.net/21.12105/5ef8ffab-b8f9-32dd-059e-dafc5619ce9a Tammo Haan, commissionair en graanhandelaar, geb. Eexta/Scheemda 20-2-1832, ovl. Groningen 12-9-1910, is een zoon van kastelein, koopman en landbouwer Rienko Pieters Haan, geb. Winschoten, ovl. Scheemda 19-2-1879, oud 72 jaar, en Aaltje Tammes Dijksterhuis, geb. Scheemda, ovl. Scheemda 5-8-1876, oud 71 jaar:

 

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

In januari 1911 bieden de Erven T.R. Haan het kapitaal dubbel Heerenhuis, voorzien van een afzonderlijk verhuurd wordend Bovenhuis, een Kelder, en een zeer grooten fraaien tuin, staande en gelegen in de Poelestraat 37, te koop aan.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 24-1-1911:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010882782:mpeg21:a0039

Op 30-10-1911 vraagt het Bestuur van het Algemeen Groninger Werklieden Verbond vergunning voor de verbouw van het pand Poelestraat 37, onder architectuur van Gerhardus Hoekzema (1875-1935), zoon van architect Klaas Hoekzema (1844-1911). In 1913 kocht A.J. Mulder het Heerenhuis Poelestraat 37 (Kad. H 2756) en het Winkelhuis 39/39a (Kad. H 1061) van de Algemeene Groninger Werkliedenvereeniging.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 8-3-1913:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667206:mpeg21:a0098

Vanaf 1-5-1914 is de Leerlooierij en Lederhandel Firma H. en A.J. Mulder v.h. Firma Wed. A.C. Mulder gevestigd in het herenhuis Poelestraat 37.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 1-5-1914.

In 1832 is houtkoper Jan Witkop de eigenaar van het huis en erf Poelestraat 35 (Kad. H 343). Hij is dan dan ook de eigenaar van de houtstek aan de overkant, op de hoek van de Poelestraat en de Schoolstraat (G 766).

 

Houtkooper Witkop voor Poele Poort. Feuille d'affiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen van 30-10-1812. Hij is houtkoper Jan Witkop, ovl. Groningen 26-8-1838, oud 62 jaar, zoon van houtkoper Lubbartus Witkop en Eelberen Detmers, tr. Groningen 29-9-1813 als weduwnaar van Elisabeth Jacob Leewes, met Margaretha Bulthuis, dochter van bierbrouwer Menso Bulthuis en Helena Kuipers:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010295365:mpeg21:a0011

 

Te Koop: een Behuizing gemerkt letter S no. 23, zijnde een Houtstek, met Stal en Wagenhuis enz, staande aan de Zuidzijde in de Poelestraat, de tegenoverliggende Houtstek letter M no. 175, en een kwart aandeel in de Hout-Zaagmolen "De Gidion", alles van J. Witkop Lzoon.

 

Groninger Courant van 21-1-1834:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772851:mpeg21:p003

"De windmolens in de gemeente Groningen", door B. van der Veen Czn, in de Groningsche Volksalmanak 1931: www.bdpoppen.nl/pdf/windmolens_gemeente_groningen.pdf

 

Boekverkoper Martinus Joannes Sladoot, ovl. Groningen 29-3-1843, oud 52 jaar, echtgenoot van Regina Josepha van Rijssel, is een zoon van bakker Joannes Sladoot en Magrita Tombrink, ovl. Groningen 18-8-1826, oud 58 jaar, dochter van kastelein Gerardus Tombrink.

 

Groninger Courant van 13-10-1820 en 18-4-1828.

Bakker J. Sladoot in de Nieuwe Boteringe straat.

 

Groninger Courant van 12-10-1798.

"Steendrukkerij en R.C. Boekhandel van W.R. Casparie". R.C. staat voor Rooms-Katholiek.

 

De Tijd van 27-4-1863: resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010252340:mpeg21:a0021

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

 

Op 10-12-1900 vraagt W.R. Casparie vergunning voor het plaatsen van een steiger met omschutting op adres Poelestraat 40 (Kadastraal: G 1906). Per 1-1-1906 Boek- en Kantoorboekhandel Robert J. Casparie.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 4-1-1906:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894743:mpeg21:a0037
Te Huur: Eene Gestoffeerde Kamer, met een appart Slaapvertrek en vrolijk Uitzigt.

 

Bij Boekverkooper Sladoot in de Poelestraat. Groninger Courant van 13-11-1838:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771890:mpeg21:a0005
Roelfsema is apotheker en likeurstoker Waalke Jans Roelfsema, geb. Beerta 22-12-1796, ovl. Groningen 5-11-1866. Hij was ook Rentmeester der Armenwoningen van het Algemeen Diaken Gezelschap der Nederd. Gemeente te Groningen, woonachtig in de Poelestraat S 102 (1844) W.J. Roelfsema draagt zijn apotheek op 16-10-1837 over aan Douwe Wijtema, geb. Franeker, ovl. Groningen 29-3-1883, zoon van lakenkooper Samuel Wijtema. Roelfsema verhuist dan van de Kijk in 't Jatstraat naar de Poelestraat, op den hoek van de Achter-den-Muur, in de voormalige Behuizing en Brouwerij van den Heer J. Kniphuisen, en aldaar de Likeurstokerij "Het Gekroonde Hert" begint.

 

Groninger Courant van 17-10-1837:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771779:mpeg21:a0007 Afbraak Brouwerij.

 

Groninger Courant van 10-10-1837:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771777:mpeg21:a0004

J. Kniphuisen is bierbrouwer Jacob Kniphuisen, zoon van koopman Hendrik Jan Kniphuisen en Berendina Dijck, echtgenoot van Lucia Helena van Giffen, dochter van wethouder Hendrik Willem van Giffen en Ellegonda Alingh. Heeren Behuizing/Brouwerij te koop.

 

Groninger Courant van 3-1-1837:

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771701:mpeg21:p003

Zie voor Kniphuisen de documentatie bij afbeelding:

www.flickr.com/photos/148859204@N07/37938774786/in/datepo...

 

Op 11-3-1884 vraagt J.S. Visser voor E.J. Roelfsema vergunning voor het bepleisteren van de gevel, en het daartoe plaatsen van een steiger op adres Poelestraat C 102/ Schoolstraat. Hij is likeurstoker Engbertus Johannes Roelfsema, geb. Groningen 24-8-1832, ovl. Groningen 23-9-1897, zoon van apothecarsbediende (1822) en likeurstoker Waalke Jans Roelfsema, geb. Beerta 22-12-1796, ovl. Groningen 5-11-1866.

 

Op 15-11-1892 vraagt E.J. Roelfsema vergunning voor de bouw van een pakhuis op adres Poelestraat C 102. Stoom-Likeurstokerij en Zeepziederij "Het Gekroonde Hert" van W.J. Roelfsema & Zoon, Poelestraat C 102.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 26-12-1897:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885216:mpeg21:a0091

 

Volgens de Telefoongids van 1915

is het adres van de NV Roelfsema's Zeep- en Likeurstokerij, Schoolstraat 3. Op 22-2-1908 vraagt W.J. Roelfsema vergunning voor het vernieuwen kozijn op adres Poelestraat 42 en 44. Hij is mogelijk likeurstoker Waalko Jan Roelfsema, geb. Groningen 11-6-1847, ovl. Apeldoorn 5-7-1937, zoon van boekhandelaar en boekhouder Hendrik Rudolf Roelfsema, geb. Groningen 26-12-1820, ovl. Den Haag 25-8-1902, kleinzoon van apothecar Waalko Jans Roelfsema. H.R. Roelfsema, Boekverkooper in de Oude Boteringestraat, tegenover het Hoogstraatje.

 

Groninger Courant van 14-3-1848:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772281:mpeg21:a0003

In de Poelestraat C 108 is het kantoor gevestigd van de Commissionairs in Granen Pieter Roelfs Roelfsema, commissionair, olieslager, geb. Groningen 10-3-1825, ovl. Groningen 10-12-1903, zoon van apotheker en likeurstoker Waalko Jan Roelfsema, en Jan Jacob Scheepers, geb. Groningen 8-5-1825, zoon van apotheker Jan Jacob Scheepers, geb. Amsterdam ca. 1785, ovl. Groningen 20-12-1850. Deze firma wordt op 31-12-1852 ontbonden. P.R. Roelfsema gaat dan alleen verder.

 

Groninger Courant van 30-10-1849 van 31-12-1852:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772450:mpeg21:a0008 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010773695:mpeg21:a0008

Op 23-12-1897 opent A. de Groot de winkel "De Stad Maastricht" (glas, kristal, porselein) in de Poelestraat 39, in het "negende huis vanaf de brug".

 

Nieuwsblad van het Noorden van 29-12-1897:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885218:mpeg21:a0068

 

In het Nieuwsblad van het Noorden van 10-3-1911 en 28-4-1911 (zie ook 24-11-1910)

verschijnt het bericht dat "De Stad Maastricht" wordt verplaatst van de Poelestraat 39, naar de overkant op nr. 40, hoek Schoolstraat, aanbevelend H.H. Duut. Hij is Hero Hendrik Duut, geb. Veendam 29-5-1871, ovl. Groningen 17-3-1954, echtgenoot van koopvrouw Jantiena Visser, geb. Groningen 22-3-1862, ovl. Groningen 1-8-1929:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010882821:mpeg21:a0087 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890266:mpeg21:a0034 hdl.handle.net/21.12105/29e3ea62-bddf-7dd9-bb5e-

341ff4b6a085 hdl.handle.net/21.12105/be6c2eba-967c-7dae-0974-2853a7deda2e

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885218:mpeg21:a0068 hdl.handle.net/21.12105/67403648-bf8b-103b-6089-49914d9507bc

 

Op nr. 42, pal naast "De Stad Maastricht", zit behanger Ties Jan Dijkema, geb. Uithuizermeeden 31-5-1889, met Comestibles en Fijne Vleeschwaren.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 13-11-1919, 21-12-1935 en 11-4-1936:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668176:mpeg21:a0101 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673831:mpeg21:a0153
In de Poelestraat 44 zat Banketbakker H. Schierbeek.

 

Nieuwsblad van het Noorden 2-10-1892:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891811:mpeg21:a0014

Op 10-5-1892 heeft H. Schierbeek vergunning gevraagd voor de verbouw van de winkel op adres Poelestraat C 106, later nr. 44. Op nr. 40b, naast Schierbeek, is een partij rijwielen te koop.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 18-9-1901:
resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010883414:mpeg21:a0069
Op nr. 40 zit P. Kiestra met klokken, horloges..... en naaimachines.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 13-4-1902 en 20-4-1902:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890561:mpeg21:a0029 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890567:mpeg21:a0010

 

Nieuwsblad van het Noorden van 23-5-1902:
resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890594:mpeg21:a0043

Op 3-4-1883 vraagt apotheker G. Post vergunning voor het plaatsen van schamppaaltjes op adres Poelestraat C 30/ Schoolstraat. In 1929 zit de apotheek G. Post in de Poelestraat 24. Hij is Gerhard Post (1845-1927), echtgenoot van Johanna Mesdag (1849-1926), zoon van apotheker Jacob Post en Johanna Mina Scheepers.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 19-3-1914 en 10-12-1929:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010666913:mpeg21:a0111 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010675589:mpeg21:a0096

Op 30-12-1896 wordt het herenhuis van wijnhandelaar H.J. Schönfeld op de hoek van de Poelestraat en de Schoolstraat te koop aangeboden. Hij is Hindrik Jan Schönfeld, geb. Bellingwolde 29-5-1843, ovl. Groningen 18-6-1911, zoon van predikant Jan Frederik Schönfeld.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 18-12-1896:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010883647:mpeg21:a0038

Op 5-8-1876 heeft wijnhandelaar H.J. Schönfeld vergunning gevraagd voor de verbouw van de gevels en het vernieuwen van de stoep op adres Poelestraat C 31 OZ/Schoolstraat. Op 11-4-1879 vraagt wijnhandelaar H.J. Schönfeld vergunning voor het plaatsen van schamppaal op adres Poelestraat C 31/ Schoolstraat.

Daarna zit de Wijnhandel A. Thoden van Velzen & Co op dit adres. Hij is Anton Thoden van Velzen, geb. Ilpendam, ovl. Groningen 24-11-1921, oud 53 jaar, zoon van predikant Hendrik Thoden van Velzen, kleinzoon van Sijo Kornelius Thoden van Velzen:

hdl.handle.net/21.12105/b0db72a7-96c7-6240-cd7f-30b0b87b0ce5 hdl.handle.net/21.12105/8c43fb55-73b1-96f3-944f-ab1062b6bbc9

In 1928 koopt de Firma Bronda het Heerenhuis met Kantoor en Wijnkelder in de Schoolstraat 2, 2a en 4, hoek Poelestraat, van de erven Thoden van Velzen.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 13-2-1929:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668637:mpeg21:a0044

In 1895 zit de dansschool van Augustijn Wilhelm Delgorge, geb. Arnhem 4-3-1868, ovl. Den Haag 27-12-1951, op de hoek van de Schoolstraat en de Poelestraat.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 8-9-1895:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885663:mpeg21:a0065

Zijn broer Felix Augustijn Delgorge, geb. Utrecht 28-5-1847, ovl. Arnhem 16-5-1918, is dans- en schermonderwijzer in de St. Jansstraat C 57, later nr. 2. Stads- en Landsmeden worden verwittigd dat Remko Tonkes, in het wijde van de Poelestraat, vele soorten van nieuw Zweedsch en Engelsch IJzer, en oud Smeedijzer in voorraad heeft.

 

Groninger Courant van 29-8-1834:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772913:mpeg21:a0004 "Kagchelkolen te koop bij Remko Tonkes in de Poelestraat. Groninger Courant van 21-12-1838: resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771901:mpeg21:a0006 "Struikelblokken......dat ergerlijke ijzer in de Poelestraat".

 

Groninger Courant van 23-1-1852:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010773597:mpeg21:a0015 "halsbrekende ijzer in de Poelestraat".

 

Groninger Courant van 9-1-1852:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010773593:mpeg21:a0015

Op 23-7-1860 vraagt J.F. Scheepers, voor R. Tonkes, vergunning voor het aanbrengen van muren op adres

Poelestraat NZ, Achter de Muur.

 

Op 28-9-1869 wordt 'Eene geheel nieuw vertimmerde Heeren Behuizing en Tuin met Koepel, staande zuidzijde in de Poelestraat in Groningen' te koop aangeboden, alsmede het aansluitende 'Pakhuis of IJzerstek met Stalling en Kantoor, waarin sedert 30 jaren de Handel in Stafijzer, Steenkolen en Molensteenen.......is uitgeoefend, staande en gelegen in den Achter-den-Muur, zuidzijde in de Poelestraat.....en hebbende vrijen uitgang in de Peperstraat', eigendom van wijlen de heer Remko Harms Tonkes, ijzerhandelaar, geb. Meeden 2-11-1805, ovl. Groningen 30-5-1869, zoon van oliemolenaar Harm Eenjes Tonkes (ook Harm Eenjes Edzes) en Remke Albertje ten Have, ovl. Meeden 14-11-1805.

 

Algemeen Handelsblad van 11-8-1869 en 13-9-1869:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097720:mpeg21:a0029 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010097764:mpeg21:a0029
Te Koop:
1. Kapitale geheel nieuwbetimmerde Behuizing, geteekend C 100, Achter-den-Muur bij de Poelestraat, met Magazijn, Kantoor en Kelderruimte, ruime Bovenwoning met 7 Kamers en Keuken, grote fraaie Tuin, met Vruchtbomen en Heestergewassen, waarin Handel in Kagchels en IJzerwaren.
2. IJzersmederij in een breede mandeelige gang in Achter-den Muur, achter de behuizing van IJzerkooper M. Hoen in de Poelestraat C 28, alles eigendom van I.A. Elsinga van de Firma Elsinga & Co. Elsinga is vermoedelijk Johannes Arent Elsinga, geb. Zwolle, ovl. Groningen 3-4-1874, oud 75 jaar, zoon van onderwijzer Arent Elsinga, echtgenoot van Anna Rebekka Copinga, geb. Groningen, ovl. Groningen 17-2-1890, oud 78 jaar, dochter van kastelein en logementhouder Jan Hindrik Copinga.

 

Provinciale Drentsche en Asser Courant van 11-1-1871 en 4-5-1871 en de Leeuwarder Courant van 5-5-1871: resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094472:mpeg21:a0022 resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000095135:mpeg21:a0017 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010586111:mpeg21:a0039

 

Op 21-9-1870 wordt door de gebroeders Tonkes in de Poelestraat de Likeurstokerij "De Fortuin" geopend. Zij zijn Jacobus Tonkes, geb. Groningen 22-12-1819, ovl. Groningen 16-3-1917, en Tonko Tonkes, commissionair, geb. Groningen 24-10-1823, ovl. Groningen 12-9-1881, zonen van oliemolenaar en olieslager Harm Eenjes Tonkes, geb. Meeden, ovl. Groningen 29-3-1837, oud 57 jaar, en Aaltje Eppes Immens, kleinzonen van Edzo Tonkes en Eetje Eppes.

 

Provinciale Drentsche en Asser Courant van 26-9-1870:

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094194:mpeg21:a0014

Te Koop: Eene rojale en welbetimmerde Behuizinge en Beklante Bierbrouwerij, Het Gekroonde Hert genaamd, met een afzonderlijke Woonkelder en een Tuin achter de Behuizinge, uitgang hebbende naar de straat, staande en gelegen te Groningen, in de Achter-de-Muur, ten Noorden van de Poelepoort, Oostzijde, geteekend letter M, no. 174, met de Gereedschappen bij de Brouwerij behoorende.

 

Groninger Courant van 4-1-1825:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010774401:mpeg21:a0006

Tonnis Noorman, ovl. Groningen 1-1-1853, oud 55 jaar, zoon van lakenkooper Foppe Noorman, bood zijn Koopmans Behuizinge, geteekend letter S, no. 16 en 15 V, staande Zuidzijde in de Poele-straat, nabij de Poort, hebbende een vrije Gang terzijde van de straat, te koop aan.

 

Groninger Courant van 11-3-1823 en 28-11-1823:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010773819:mpeg21:a0010 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010773893:mpeg21:a0005

Te Koop: Eene hecht-sterke en buitengemeen groote en wel ter nering staande Koopmans Behuizing staande ten Zuiden in de Poele-straat, bij de Poele-poort, waarin sedert onheugelijke jaren de Tabaks- en Kruideniersnegotie is uitgeoefend en nog wordt gecontinueerd, geteekend letter S, no. 15 V, rood D, no. 83, doende jaarlijks op St. Michiel tot grondpacht f 8......., wordende door den Koopman T. Noorman in eigendom bewoond.

 

Groninger Courant van 20-1-1826:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010774509:mpeg21:a0015

Te Koop: Tabaksfabriek en Winkelbehuizing Poelestraat D 83, in eigendom bewoond door Gerharus van Bolhuis Lieftinck, ovl. Groningen 7-5-1882, oud 81 jaar. Dit is 50 jaar lang een Tabaks- en Sigarenhandel geweest.

 

Algemeen Handelsblad van 16-12-1875:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010099216:mpeg21:a0055

In 1871 vraagt G. van Bolhuis Lieftinck vergunning voor het vernieuwen/verplaatsen van de voorgevel. In 1890 vraagt de Firma Visscher en Braak vergunning voor het herstel van de zijgang van het pand Poelestraat D 83, later 45 (H 1385). Op 15-1-1823 wordt de neringrijke Koopmans Behuizinge, gemerkt letter M no. 187 en 178 V, in het wijde van de Poele-straat Noordzijde, laatst door wijlen Mejufvrouw de weduwe Gerrit van Olst Hz bewoond, te koop aangeboden. Hij is winkelier Gerrit van Olst, ovl. Groningen 1-2-1821, oud 64 jaar, echtgenoot van Imke Tekkes Sipsma, zoon van winkelier Hendrik van Olst.

 

Te Koop: Koopmans Behuizing waarin een Kruidenierswinkel, gemerkt M 178, alwaar de Peperbaal uithangt, waarachter een Pakhuis, met vrije uitgang naar Achter-de-Muur, in gebruik door Reint Gerardus Koops, koopmansbediende (1827), geb. Oude Pekela 11-6-1804.

 

Groninger Courant van 18-1-1833:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772760:mpeg21:p004

Op 15-9-1857 wordt de "nieuwsvertimmerde Koopmansbehuizing" Poelestraat C 107, sedert enige jaren in gebruik als Apotheek, en in eigendom bewoond door B.J. de Boer Gzn, te koop aangeboden.

 

Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5-6-1857 en 25-8-1857:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772683:mpeg21:a0005

J. Post, apotheker in de Poelestraat. Op 12-4-1858 vraagt Jacob Post (bewoner H. Hemmes) vergunning voor het plaatsen van een uitstek op adres Poelestraat C 108:

 

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

Hij is Jacob Post, geb. Nieuwolda 2-9-1814, gehuwd met Johanna Mina Scheepers, geb. Groningen 10-2-1820, ovl. Groningen 15-5-1858, dochter van apotheker Jan Jacob Scheepers, geb. Amsterdam ca. 1785, ovl. Groningen 20-12-1850.

 

Groninger Courant van 23-9-1851 en 15-6-1855:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771672:mpeg21:a0006 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771335:mpeg21:a0007

Op 31-5-1906 hebben G.H. Pfeiffer, Rinsema en Deelman vergunning gevraagd voor de verbouw van het gebouw op het adres Poelestraat 36 (Kadastraal: G 768). Naast hen zit Dr. G. Post op nr. 38 en de Firma M. Hoen op nr. 34. Het Magazijn van IJzerwaren M. Hoen heeft ook aan de overkant gezeten in de Poelestraat 31: hdl.handle.net/21.12105/4a86103b-8802-fe75-8661-fe37a8d73d07

Rijkskantoren in het pand van de voormalige tabaksfabriek van Pfeiffer.

 

Nieuwsblad van het Noorden 19-4-1906, 9-9-1906 en 18-4-1917:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894917:mpeg21:a0073 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891089:mpeg21:a0031 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010883747:mpeg21:a0024

Dodelijk ongeval bij de school en het gebouw van spiegelfabrikant en kunsthandelaar P.J. Cramwinckel aan de Groote Markt.

 

Arnhemsche Courant van 7-11-1876:

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000087356:mpeg21:p001

P.J. Cramwinckel.

 

Provinciale Drentsche en Asser Courant van 6-9-1871:

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094730:mpeg21:a0014

Verkoop van Fraai Oud Porselein "vóór en in de behuizing in den Achter-den-Muur, bij de Poelestraat in Groningen".

 

Algemeen Handelsblad van 2-8-1864:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010139288:mpeg21:a0019 hdl.handle.net/21.12105/5ef8ffab-b8f9-32dd-059e-dafc5619ce9a

Op 8-3-1889 vragen de Gebr. Schilo vergunning voor de verbouw van gebouw op adres Poelestraat (Kad. G 783), hoek Schoolstraat: hdl.handle.net/21.12105/96265d63-5675-90cf-c50c-c634d27ae62d

hdl.handle.net/21.12105/32715726-2280-9bc5-f0d3-e1d817308d24 hdl.handle.net/21.12105/5395d493-64e1-852f-4b53-11fef70289ab

Het perceel op de andere hoek is dan van J. Oppenheim (Kad. G. 781). Op 4-11-1879 ontvangt J. Oppenheim vergunning voor het verplaatsen van de kelderingang etc. op het adres Poelestraat C 18. In de Schoolstraat 7, nabij de Poelestraat C 101, zit U.S. Oppenheim, Collecteur van de Staatsloterij.

 

Nieuwsblad van het Noorden 4-12-1898:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887471:mpeg21:a0124

 

Nieuwe Veendammer Courant van 26-10-1901:

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMVEEN01:000080799:mpeg21:a0082

Afbeelding Oppenheim's Bank in de Pelsterstraat 44, in 1904/05 ontworpen door de architecten A.TH. van Elmpt (geb. Groningen 12-7-1866, ovl. Groningen 25-12-1953) en A.J. Sanders (geb. Rotterdam 9-2-1869, ovl. Groningen 18-4-1909).

 

Zie voor Sanders ook Poelestraat 50: hdl.handle.net/21.12105/c615f95b-4528-383b-9f94-1de3133619df

hdl.handle.net/21.12105/0c0667df-6590-55e0-2e3b-dfe8f1c19ffa www.staatingroningen.nl/162/voormalig-bankgebouw-pelsters...

 

www.staatingroningen.nl/bedrijf/87/elmpt-ath-van Bankier

Julius Oppenheim, geb. Groningen 27-12-1845, overlijdt in Groningen op 19-1-1903, gehuwd met Lea Buzaglo, zoon van koopman Urie Oppenheim en Betje Israels de Jongh, kleinzoon van Samuel Juda Oppenheim, splitter loterij, en van Roosje Abrahams Wijnberg.

 

Portretten van Urie Oppenheim en Betje de Jongh:

hdl.handle.net/21.12105/c20e09d1-0f48-f63b-5173-c62bb99f5f7c hdl.handle.net/21.12105/b5ea0278-718c-fadf-b99c-277339013dff

 

De Telegraaf van 21-1-1903:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110553105:mpeg21:a0097

 

Algemeen Handelsblad van 19-1-1903:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010647245:mpeg21:a0099

 

Bataviaasch Nieuwsblad van 20-1-1903:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011034310:mpeg21:a0001

Julius Oppenheim krijgt een concessie om een tramnet te exploiteren.

 

Algemeen Handelsblad van 27-5-1896:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010126989:mpeg21:a0006

Aan de op 27-7-1895 verleende concessie verbindt hij nieuwe voorwaarden.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 27-10-1896:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010883602:mpeg21:a0028

 

Nieuwsblad van het Noorden van 15-11-1896:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010883619:mpeg21:a0031

In de Poelestraat 50 (Kad. Sectie G 725) is vanaf 1907 het Fotografisch Atelier systeem "Eggenweiler" van Abraham Salomon Weinberg (1869-1932) gevestigd:

hdl.handle.net/21.12105/0e215b50-4ad3-327f-3daa-d90f0254851b

Biografie van A.S. Weinberg: journal.depthoffield.eu/vol13/nr27/f04nl/en

Het pand wordt verbouwd onder architectuur van Anton Johan Sanders, geb. Rotterdam 9-2-1869, ovl. Groningen 18-4-1909, gevestigd in de H.W. Mesdagstraat 17a: www.staatingroningen.nl/bedrijf/124/sanders-aj

 

Nieuwsblad van het Noorden van 24-11-1906;

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894865:mpeg21:p003

De bekende architect Meindert Gerben Eelkema is Chef de Bureau bij architect Sanders. Eelkema heeft het bureau na het overlijden van Sanders voortgezet.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 27-4-1909:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887885:mpeg21:a0006 www.flickr.com/photos/148859204@N07/34649791340/in/datepo...

www.staatingroningen.nl/bedrijf/116/eelkema-mg zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/publicaties/detail/d7fb67...

 

Nieuwsblad van het Noorden van 8-5-1907, 27-7-1907, 8-10-1907:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890379:mpeg21:a0048 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890446:mpeg21:a0061 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890195:mpeg21:a0046

De gebroeders S. en J. Schilo willen een vetsmelterij beginnen in het pand Poelestraat C 17.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 30-10-1892:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891823:mpeg21:a0006

Op 11-6-1888 heeft de Bouwcommissie voor de Bijzonder Scholen voor Christelijk Onderwijs vergunning gekregen voor het herstel van de voorgevel schoolgebouw in de Poelestraat C 17

Op 14-12-1898 bieden de Gebr. Schilo het pand Poelestraat C 17 en C 17-1 te koop aan.

In het gedeelte C 17-1 heeft een bierhuis van de Z.H. Bierbrouwerij gezetem.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 4-12-1898:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887471:mpeg21:a0099

Zie ook koopman en commissionair Andreas Wijchers, geb. Emden 7-10-1796, ovl. Groningen 11-9-1846,

woonachtig in de Poelestraat, echtgenoot van Cornelia Catharina Blaupot, geb. Groningen 21-9-1800, dochter van ijzerkoper Jan Hindrik Blaupot. Verkoop van Mobilaire Goederen vóór en in het huis van wijlen A. Wijchers in de Poelestraat.

 

Groninger Courant 31-3-1848:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772286:mpeg21:a0007

Bron afbeelding: Opname en lichtdruk Gebr. Van Straaten 1919.


Provinciale Drentsche en Asser Courant van 11-6-1878:

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000097140:mpeg21:a0012

W. van Gulik uit Rotterdam is benoemd tot hoofd van de Bijzondere school voor Christelijk Nationaal Onderwijs in de Poelestraat D 123.

 

Rotterdamsche Courant van 5-3-1866:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010389821:mpeg21:a0035

Hulponderwijzer U. Martens vertrekt.

 

Provinciale Drentsche en Asser Courant van 15-10-1870:

resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094226:mpeg21:a0005

Bijzondere scholen op de Ossemarkt en in de Poelestraat.

 

De Standaard van 5-8-1875:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011133042:mpeg21:a0006

Op 11-6-1888 vraagt de Bouwcommissie voor de Bijzondere Scholen voor Christelijk Onderwijs vergunning voor het

herstel van de voorgevel van het schoolgebouw op adres Poelestraat C 17:

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

 

In 1751 iss Gerrit Hulshof herbergier onder de Poele Poort, in 1755 Harm van de Eese, begr. Groningen 30-6-1759, in 1767 Arnoldus Langenberg, en in 1792 Sijbrand Bom.

 

Opregte Groninger Courant van 8-1-1751, 29-7-1755 en 2-1-1767. Groninger Courant van 13-1-1792:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010410616:mpeg21:a0006 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259147:mpeg21:a0008 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010260226:mpeg21:a0006 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010110145:mpeg21:a0006

 

Porceleyn Winkel van Willem Koppis, tusschen beyde Markten.

 

Opregte nieuwe Groninger Courant van 27-9-1743:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010410251:mpeg21:a0004

Porceleyn, Thee en Coffy bij Willem Koppis.

 

Opregte nieuwe Groninger Courant van 5-5-1744:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010410316:mpeg21:a0004

Misschien heeft de vestiging van Jan de Charro in Tussen beide Markten iets te maken met de verplaatsing van de Porceleyn Winkel van Willem Koppys (Coppis, Coppius) van tusschen Beyde Markten naar de Heere Straat teegen over het Groote Koude Gat of aan de Oost-Zyde het Vyfde Huys in de Straat.

 

Opregte nieuwe Groninger Courant van 2-11-1745 en 9-11-1745:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011022393:mpeg21:a0005

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011022395:mpeg21:a0006 Uitverkoop.

 

Opregte Groninger Courant van 17-1-1749:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010410391:mpeg21:a0011

Hij is Willem, geb. Groningen (Oosterstraat), ged. Grote Kerk 10-6-1698, zoon van Frans Willems (Coppies) en Anne Margrete Man(de)beek (ook Manbek). Zijn broer Hermannus is ook geboren in de Oosterstraat, en is op 21-8-1705 in de Grote Kerk gedoopt:

 

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/ce08cf08-94f5-dcf0...

Frans Willems van Leeuwarden, tr. Groningen 18-11-1697 Margreta Mandebeeks van Steinfort:

 

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/23cef112-d9bc-2662... Wilhelmus Coppius, tr. Groningen 28-9-1733

Elisabeth Derks van Amsterdam, weduwe van Gerrijt Lamsveldt, begr. Groningen 29-6-1748. Harmannus (ook

Harmans) Coppius (ook Koppius), begr. Groningen 6-8-1792, tr. Groningen 1-6-1735 Aaltje Pieters, begr. Groningen

9-1-1789. Uit dit huwelijk is o.a. geboren: Frans Koppius, geb. Zuiderdiep, ged. A-kerk 7-12-1735, Frans, geb. Achter

de Muur tussen de Ebbingestraat en de Boteringestraat, ged. Nieuwe Kerk 21-4-1737, Pieter, geb. Drie Molendrift,

ged. A-kerk 15-4-1739, en Jan Koppius, geb. Drie Molendrift, ged. A-kerk 24-11-1743:

 

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/98517612-4f0f-ed89... allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/e1b4f166-807c-2c0f...

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/7e54bef3-4490-7b68...

Frans Coppius, wolkammer in de Poelestraat, hoek Schuitendiep, ovl. Groningen 7-12-1801, oud 64 jaar en 7 maanden, tr. Groningen 18-5-1759 Adriana Questius, ged. Zuidhorn 105-1735, ovl. Groningen 30-11-1801, oud 66 jaar en 6 maanden, dochter van meester Questius:

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/9862fde1-b122-f5b4... Overlijdensbericht Adriaantje Questius,

 

Ommelander Courant van 1-12-1801:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010215472:mpeg21:a0011

Overlijdensbericht Frans Koppius, geplaatst door zijn zoon W.J. Koppius, predikant in Anloo.

 

Groninger Courant van 8-12-1801:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010159290:mpeg21:a0006

Boedel van Mento Questius en P. Wolthekker Koppius in de Poelestraat bij de Boog.

 

Groninger Courant van 20-7-1810:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010170774:mpeg21:a0006

Overlijden van Mento Questius en zijn vrouw Lamina Mentes (begr. 5-5-1764):

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/43bde43c-dd8d-8760...

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/87d575ae-c315-83e8...

Boedelinventaris van Mentes, Lamina ; Mentes, Ds. T. ; Questius, Mento ; Reen, Neeltje, 1765 nr. 22:

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a... M. Questius, Heelmeester te Groningen.

 

Oprechte Haerlemsche Courant van 22-9-1792:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010802878:mpeg21:a0001

Wibelina Koppius, wolkammersche, geb. Groningen (Poelestraat), ged. 2-12-1763, ovl. Groningen 22-3-1837, oud 72

jaar, dochter van Frans Koppius en Adriaantje Questius, tr. Groningen 21-10-1807 Paul (Pauwel) Wolthekker

(Koppius), koopman, geb. Groningen 1-8-1771, ovl. Groningen 25-9-1826, oud 55 jaar, zoon van Koene H.

Wolthekker, smid, en Trientje Pauwels Schoedijk:

 

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/08802f22-1f6a-fde8...

Overlijden Koene H. Wolthekker, Bellingwolde 10-5-1808, oud 70 jaar, echtgenoot van Trijntje Pauwels, nalatende 2

kinderen:

 

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/75e14e56-166e-dff3...

Coene Wolthekker van Bellingwolde, tr. Groningen 26-5-1769 Trijntje Pauls Schoedijrk van Winschoten:

 

allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/8b5746f8-8b6f-8591...

Overlijdensbericht Paul Wolthekker Koppius.

 

Groninger Courant van 29-9-1826:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010774580:mpeg21:a0017

Overlijdensbericht Wibelina Koppius. Groninger Courant van 24-3-1837:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771722:mpeg21:a0021

Uitverkoop wolkammerij Koppius, en verkoop pand, staande in de Poelestraat, nabij den Boog, letter M, no. 111 V.

 

Groninger Courant van 28-3-1837:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771723:mpeg21:a0010

Poelestraat en Poelepoort: hdl.handle.net/21.12105/c7263b05-2253-0654-e70e-0188dbe1fe26

hdl.handle.net/21.12105/5e35f962-c372-bfbe-2d53-a73a9890678c

hdl.handle.net/21.12105/435bec75-17e7-8a53-dae2-6ffea09305ce

hdl.handle.net/21.12105/a69f9b63-837a-9848-8077-148b323a9a2b

Predikanten W.J. Koppius en zoon Frans Koppius:

www.dbnl.org/tekst/molh003nieu09_01/molh003nieu09_01_0998...

www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=kopp009 www.dbnl.org/tekst/molh003nieu09_01/molh003nieu09_01_0996...

 

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW):

resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=9&...

Provincie Bode Koppius.

 

Opregte Groninger Courant van 2-2-1768:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010260338:mpeg21:a0005

 

Archief Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475-1811:

Gerhardt Crans wegens het toebrengen van lichamelijk letsel aan Willem Koppius, 1768:

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

Mr. Marcus (Max) Koppius, advocaat, geb. Groningen 5-5-1889, ovl. Garderen "Buitenwoel" 25-2-1975, is een zoon van mr. Wibrandus Johannes Koppius, advocaat & procureur, en Ellegonda Durandina van der Tuuk, en een kleinzoon van Wilbrandus Johannes Koppius, predikant, en Geertje Tonkes.

 

NRC Handelsblad van 26-2-1975: resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032672:mpeg21:a0128 Op 5 december 1919 werd mr. Marcus (Max) Koppius beëdigd. Hij houdt kantoor aan de Ubbo Emmiussingel 37. Koppius is medeoprichter van de voetbalclub 'Voorwaarts', het latere G.S.A.V.V. 'Forward', een subvereniging van het Groninger Studentencorps Vindicat Atque Polit: www.dorhout.nl/mivihi/historie "Begrafenis M. Koppius".

Mr. Menzo Koppius, hoofd van de Kassiersfirma Vos & Koppius, rechtskundig adviseur van de Algemeene Groningsche Winkeliersvereeniging, voogd van het Geertruids- of Pepergasthuis, lid van het bestuur van de Groninger Kook- en Huishoudschool, geb. Den Ham (Aduard) 11-12-1862, ovl. Groningen 15-1-1928, woonachtig in Zeist, is een zoon van Wibrandus Johannes Koppius, predikant, en Geertje Tonkes, een kleinzoon van Wibrandus Joannes Koppius, predikant, en Arnolda Gesina Speckman, en een achterkleinzoon van Frans Koppius en Adriaantje Questius.

 

Nieuwsblad van het Noorden van 20-1-1928:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667798:mpeg21:a0040

 

Overlijden M. Koppius: Nieuwsblad van het Noorden van 16-1-1928 en 17-1-1928:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667794:mpeg21:a0035 resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667795:mpeg21:a0060

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17-1-1928: resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010029453:mpeg21:a0162

Algemeen Handelsblad van 17-1-1928: resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010658271:mpeg21:a0202

 

De Telegraaf van 17-1-1928:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110566011:mpeg21:a0178

Op 8-2-1901 vraagt M. Koppius vergunning voor bouw van woningen op adres Oude Kijk in 't Jatstraat 7 (Kad. K 250):

 

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

Op 21-2-1905 vraagt W.J. Koppius vergunning voor de bouw van twee kantoren op adres Ubbo Emmiussingel 11

(Kad. I 2527), te bouwen onder architectuur van vader en zoon K & G Hoekzema Kzn:

 

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

Familiewapen Koppius: Dit wapen is gevoerd door Hermannus Koppius (1707-1792), blijkens zijn zegel op een brief

dd. 22 september 1772 (in familiebezit), van wie de aanvrager in rechte lijn afstamt. Geregistreerd op verzoek van

Ir. Detmer Tjark Koppius, geboren Oostwold 14 februari 1948, wonende te Hardenberg, zoon van Remko Hommo

Koppius en Etta Johanna Knotnerus. Aanvrager stamt af van Frans Koppius, gehuwd Groningen 18 november 1697

met Anne Margreta Mandebeek: cbgfamiliewapens.nl/databank/indeling/detail?q_searchfiel... "De familie

Koppius", door Magrietha Koppius en Detmer Koppius; Hardenberg, 2001:

 

www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&a...

"Etta Palm (barones Aelders). Nederland's eerste féministe tijdens de Fransche Revolutie te Parijs", door Dr. W.J.

Koppius; Ploegsma, Zeist 1929:'Mr. H. Hardenberg, Etta Palm. Een Hollandse Parisienne, 1743-1799, Van Gorcum,

Assen [11].

 

Noten, bronnen en referenties:

 

 

 

 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties:


1. Het huidige gebied aan de rand van Binnenstad-Oost dat ruwweg begrensd wordt door het Damsterdiep, Schuitendiep, Nieuweweg/Oudeweg en Achterom.
2. In 1664 is dit tuchthuis (het Provinciaele Tugthuis) gebouwd aan een nieuwe straat in de Hortusbuurt, die daarop de Spinhuisstraat wordt genoemd en na 1876 de Zoutstraat. Het vergrote ‘Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering’ werd later ‘Huis van Bewaring’ genoemd en is in 1904 gesloopt nadat in 1883 de nieuwe ‘Cellulaire Strafgevangenis’ aan de Hereweg gereed is gekomen. Deze gevangenis vormt sinds 1951 de Van Mesdagkliniek.
3. ‘De Groninger Feesten’, Algemeen Handelsblad, 24 september 1879.
4. Nieuwsblad van het Noorden, 26 april, pag. 2.
5. Nieuwblad van het Noorden, 12 oktober 1926, pag.2.
6. Nieuwsblad van het Noorden, 13 oktober 1989.
7. Een reënactment is het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk hebben plaatsgevonden
8. Bouwbesteken. IX0077-1858/1859: Het repareren en onderhouden van de gevangenissen boven de Aapoort, boven de Poelpoort en het Pontje te Groningen. RHC GA (Groninger Archieven),
9. Resoluties. 1611-11-06, toegang 1534 Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475-1811, inv.nr. 82. RHC GA (Groninger Archieven).
10. Regesten Overijssel (Historisch Centrum Overijssel, HCO). 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo. 1486 December 28.
Opm. bovenstaand artikel is (in gewijzigde vorm) ook opgenomen op de Nederlandstalige wikipedia.org.
11. Hans R. van der Woude, Flickr.com, gewijzigde (voor NZD) versie.

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorg-vuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

Hoogeveen, 25 mei 2021.
Update: 28, mei 2021.
Revisie: 8 september 2023.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top