Heb je je ook wel eens afgevraagd, waarom er eerder in een bepaald gezin zoveel kinderen achter elkaar overleden? Een mogelijke oorzaak daarvan kan zijn dat er in een bepaalde periode dodelijke ziektes hebben geheerst, maar de oorzaak kan ook liggen in de vele overstromingen (met name in het noorden), droogte, storm, brand, strenge winters en ook zeer hete zomers. In die tijd sterven velen. Echter, dat is bij jouw voorouder(s) niet het geval geweest, want dan zou jij immers niet zijn geboren….. Doodsoorzaak nummer één is in het verleden echter een epidemie, met name de pest. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat we hierbij praten over periodes waar grote armoede heerst; een slechte combinatie met een epidemie.

 

"Doktor Schnabel von Rom" ("Doctor Beak from Rome"), engraving, Rome 1656. A medical doctor equipped for visiting patients afflicted with the plague: a waxed long cloak, face covered with a mask, eyes secured behind crystal, and pleasantly smelling spices are placed in the long beak. With his rod he points at what should be attended to. Afbeelding uit 1656. Auteur: Paul Fürst. Bron: Origo The Art Bin. Imagery From the History of Medicine. Licentie: Public Domain.

Vooral de pest heeft miljoenen mensen het leven gekost. Deze ziekte heeft ervoor gezorgd dat ongeveer een derde van de Europese bevolking circa 1350 is overleden (ongeveer 25 miljoen). Het duurt dan nog tot ongeveer 1600 voor het bevolkingsaantal weer op het niveau van vóór 1350 is. Mocht je in je stamboom veel sterftes voorkomen, waarbij vaak meer dan de helft van de jonge kinderen overlijdt, dan is de kans groot dat er een epidemie heeft geheerst. Tijdens die periodes komen ook de zogenaamde ‘pesthuwelijken’ voor, waarbij weduwnaars en weduwes met elkaar trouwen. Dit is vooral het geval geweest als er kinderen zijn achtergebleven.

 

Een voorbeeld van een epidemie is cholera, ook wel Aziatische braakloop genoemd. Het is een besmettelijke ziekte, gepaard gaande met hevig braken en diarree, gevolgd door uitdroging, bewusteloosheid en andere verschijnselen, die dodelijk kunnen zijn.


Een voorbeeld: Drenthe heeft vier cholera-epidemieën gekend: in 1832 (53 doden), 1849 (484 doden), 1854 (218 doden) en in 1866 (384 doden). De scheepvaart heeft de ziekte vanuit Rusland (1830) in Nederland gebracht.

 

Het eerste cholerageval in Drenthe is een schipper geweest, die vanuit Deventer in Hoogeveen aanlegde (1832). Snelle overdracht van de ziekte kon plaatsvinden doordat het oppervlaktewater, dat algemeen voor consumptie werd gebruikt, besmet was met bacillen uit uitwerpselen en afval. De meeste slachtoffers vielen daar, waar sprake was van overbevolking, slechte behuizing en gebrek aan hygiëne, zoals in de armenkolonies in Veenhuizen en in Meppel. De juiste kennis over de oorzaak van de cholera en de benodigde geneesmiddelen ontbraken.


Om de ziekte te beperken werden quarantainemaatregelen genomen, zoals een vaarverbod voor besmette schepen en het inrichten van ‘cholerahopitaaltjes’ in de grotere plaatsen. Slachtoffers werden snel begraven en besmette ruimten gezuiverd door ‘beroking’. Ter voorkoming werden hygiënische en voedseladviezen gegeven. Het landelijk onderzoek (1866), dat ook in Drenthe de verontreiniging van oppervlaktewater en welputten met meststoffen aantoonde, bood nog geen oplossing. In 1883 ontdekte Robert Koch de 'komma-bacil' als ware veroorzaker van de cholera.

 

Vergelijk voorkomende gevallen uit je stamboom eens met dit overzicht van epidemieën door de jaren heen:

 

1347-1352 Zwarte Dood, ook wel builenpest in heel Europa. Naar schatting overlijdt 30-60% van de bevolking. Dat zijn naar schatting 75 tot 100 miljoen dodelijke slachtoffers.
1555-1712  Pest, diverse uitbraken in meerdere steden, veelal door onhygiënische toestanden.
1557  Pest in o.a. Breda, Delft, Leiden.
1571-1597 Pest in België, in Antwerpen, Gent.
1603  Pest in Leiden (NL), en Brugge (België).
1623-1626  Tyfus (of pest) epidemie in Amsterdam, 10% van de bevolking overlijdt; ook pest in Arnhem, Katwijk, Limburg, Groningen (RHC GA, 2041, 878, pg. 316 en 419), Antwerpen (België).
1629 Pest in ‘s-Hertogenbosch.
1632-1633 Pest in Brugge en Antwerpen, België.
1635-1637 Pest in Amsterdam, Haarlem, Dordrecht, Kampen, Utrecht, Woerden, Nijmegen.
1655-1657 Pest in Gouda, Leiden, Utrecht, Antwerpen (België).
1663-1666 Pest in Amsterdam, met 30.000 doden (15% van de bevolking), West-Friesland, Brielle, Delft, Sappemeer, Tiel, Brugge (België).
1712  Pest in Utrecht.
1721 Pest in ‘s-Gravenhage.
1736  ‘Loop’ ziekte in Kampen.
1767-1768  Kindersterfte in Enkhuizen.
1770-1771 Pokken en pest in geheel Nederland (‘rotkoorts’).
1774  ‘Gal- of kwijlkoorts’ in Overflakkee.
1778-1779  Roodvonk in Rotterdam e/o.
1779-1784 Dysenterie (diarree) in Gelderland, ’s-Hertogenbosch, Utrecht, Groningen (ook ‘persloop’ genoemd).
1789 Kinkhoest in Utrecht.
1797-1808 Pokken in Rotterdam, Groningen.
1808  Miltvuur in Gelderland en Brabant.
1808  Roodvonk in Nederland.
1809   Pokken in Amsterdam.
1813-1814 Tyfus, bij het Beleg van Maastricht overlijden 1600 mannen aan de tyfus.
1815   Tyfus en tetanus in Nederland.
1815-1818 Pokken in Breda, Utrecht en Rotterdam.
1823 Tuberculose in heel Nederland (door winterkou).
1826-1828 Pokken in Friesland en Groningen.
1826-1829 'Groninger ziekte', een malaria epidemie. In de stad Groningen zijn 2.844 slachtoffers op een bevolking van 30.000 (bijna 10% v.d. bevolking). Mogelijk veroorzaakt door warme zomer na overstromingen; een voedingsbron voor de malariamug. Veel ambachtslieden kunnen hun werk niet uitvoeren en er zijn te weinig artsen (1).
1831-1833 Cholera-epidemie in heel Nederland, dus ook in Groningen.
1831-1833 Pokken in Gouda.
1835 Roodvonk in Utrecht.
1837 Mazelen in Utrecht.
1841  Pokken in Leiden.
1848-1849  Cholera in Nederland met 21.000 doden (1% van de bevolking).
1853-1855 Cholera in Rotterdam, Amsterdam, Groningen (2).
1856 Tyfus in Groningen
1857 Malaria in Zeeland (de ‘Zeeuwse koorts’)
1857-1859  Roodvonk in Zeeland.
1859  Tyfus en Cholera in Groningen.
1859 Difterie in Friesland.
1863 Tyfus in Friesland.
1864-1865 Pokken in Woudsend, Friesland.
1865-1866  Cholera in heel Nederland, met name in de grote steden, ook delen van Europa; ook in Groningen.
1870-1873 Pokken in Nederland, ca. 20.000 doden, (waarvan 75% kinderen); mede veroorzaakt door Frans-Pruisische oorlog.
1883 Tyfus in Leiden.
1884 Mazelen en Difterie in Amsterdam en Zeeland. Roodvonk ook in Amsterdam.
1885 Cholera in Nederland, vooral in ‘s-Gravenhage.
1887 Meningitis en Tuberculose in Nederland.
1887–1910 Tuberculose in geheel Nederland.
1888  Malaria in Kampen.
1892 Cholera in Den Bosch.
1892   Difterie in Maastricht.
1893-1894 Pokken in Rotterdam.
1894 Cholera in Amsterdam.
1900-1909 Malaria in Noord Nederland.
1909 Cholera in Rotterdam.
1910-1911 Mazelen in Amsterdam.
1914-1918 Tyfus onder militaire vluchtelingen van WOI.
1918-1920  Spaanse griep met 30.000 doden, met name twintigers en dertigers. Binnen Europa 20-40 miljoen doden. Wereldwijd 50 tot 100 miljoen doden.
1923-1965  Malaria in Noord Nederland.
1930 Roodvonk in Voorschoten.
1936 Roodvonk in Rotterdam.
1938-1939  Kinderverlamming, vooral in Amsterdam en Nijmegen
1940  Dysenterie in Leiden.
1940-1947 Malaria in Middelburg en Noordoostpolder.
1941 Griepgolf in Groningen.
1943 Kinderverlamming in Amsterdam.
1946-1949 Tuberculose in heel Nederland.
1956 en 1978 Kinderverlamming in Nederland.
1966 Meningitis in Nederland.
2020 Corona of Covid-19 virus over vrijwel de hele wereld.

 


Noten:

 

1. De Groninger ziekte (ook wel ‘tussenpozende koortsen) die in 1826 uitbreekt is een vorm van malaria geweest die aan bijna 10% van de bevolking van Groningen (2.844 mensen in totaal) het leven heeft gekost.

In februari 1825 vinden er diverse dijkdoorbraken plaats, waardoor landerijen onder water komen te staan. De rotting van planten en dieren in een moerasachtige omgeving en de doorbraak van de Rietdijk in Groningen in 1826 –die de stad onder water zet zorgt in de hete lente en zomer van 1826 voor een voedingsbodem voor de malariamug die de malariaparasiet verspreidt.

De ziekte manifesteert zich niet alleen in de stad Groningen en omgeving, maar ook Friesland en de Duitse Noordzeekust worden getroffen. De Friese plaats Sneek meldt dat het aantal doden in 1826 verdrievoudigd is ten opzichte van voorgaande jaren.

Door het groot aantal sterfgevallen besluit de Raad van de Martinikerk te Groningen de klokken niet meer te luiden bij begrafenissen, omdat dit een negatief effect kan hebben op de plaatselijke bevolking.

Door deze uitbraak wordt de discussie over het begraven van overledenen in een kerk of in de directe omgeving ervan sterker aan gezwengeld. Veel medici en bestuurders menen, dat het begraven binnen de stadmuren leidt tot grote besmettingshaarden. De stad Groningen gaat in 1827 dan over tot de aanleg van de Zuider- en Noorderbegraafplaats.
2. Neem het echtpaar Jan Brink en Gepke Meines de Boer, dat anno 1855 in Leek trouwt. Hij is toen 32 jaar oud en zij 26. In de jaren tussen 1857 en 1863 krijgen ze vier kinderen, te weten: Martje, Grietje, Jannes en Meine. Dan treft hun het noodloot. Want in anderhalve week tijd, tussen 31 october 1864 en 9 november 1864, overlijden al deze kinderen, dan een tot zeven jaar oud, te Grootegast. Terwijl hun grootmoeder van vaderskant, Martje Roelfs Brink, ook nog in deze periode sterft. De ellende van Jan en Gepke moet enorm geweest zijn. Maar op de een of andere manier hebben zij zich herpakt. Want in de nog komende jaren krijgen ze nog drie kinderen, namelijk Martje, Jannes en Meine, die in de jaren 1865 – 1869, alledrie te Opeinde worden geboren (Bron: Loket voor lief en leed, 21-02-2011, Tobias Wagenaar).

 

 

 

Lees ook:

 

Malaria-epidemie in de stad Groningen (1826).

 

 

 

Bronnen:


IsGeschiedenis.nl
RHC GA (Groninger Archieven)
Historiek.nl
DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse lletteren)

 


Deze pagina maakt deel uit van de website www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 1 oktober 2019
Update: 13 april 2020
Samenstelling: © Harm Hillinga
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top