Dit is het plattegrond van de graven (voornamelijk) buiten de Scheemder kerk. De nummers op deze plattegrond verwijzen naar de nummers vóór de onderstaande namen (voorzover bekend bij SOGK). Bij alle namen met een nummer ervoor bevinden zich links ervan ook één tot vier afbeeldingen met hetzelfde nummer. De zerken zonder nummer komen hoofdzakelijk van de GDW.

 

Dit is het plattegrond van de graven (voornamelijk) buiten de Scheemder kerk. De nummers op deze plattegrond verwijzen naar de nummers vóór de onderstaande namen (voorzover bekend bij SOGK). Bij alle namen met een nummer ervoor bevinden zich links ervan ook één tot vier afbeeldingen met hetzelfde nummer. De zerken zonder nummer komen hoofdzakelijk van de GDW.
Bron kaart: SOGK.

 

 

40. Hilye Tiddens op grafsteen afgebeeld
Het middelste graf is van Hilye Tiddens

Bovenste tekst

 

40. Bovenste tekst

40. Het middelste graf is van Hilye Tiddens  
Onderste tekst
40. Onderste tekst 40. Wapen van Hilye Tiddens
   

Achter de Scheemder kerk zijn de laatste jaren een paar grafstenen zichtbaar geworden. Een boom heeft met zijn steeds dikker wordende wortelstelsel de onder het gras verdwenen zerken langzaam weer naar de oppervlakte gewerkt.

 

Eén daarvan is van de deugdzame Hilye Tiddens, de vrouw van Jan Beerents. De tekst is moeilijk te lezen, maar is al eens genoteerd in het verleden als de steen lang geleden wordt blootgelegd in het kader van een onderzoek naar oude grafsteenteksten.

 

Hilye overlijdt op 1 maart 1720 en wordt 49 jaar. Hilye of gewoon Hilje, is een vrouw van goede komaf. Ze komt van Schildwolde en trouwt in 1695 met Jan Beerents uit Scheemda, die kort daarvoor weduwnaar is geworden.

 

In 1693 kopen Jan Beerents en zijn eerste vrouw een boerderij in de Oosterstraat in Scheemda en wel de voormalige boerderij van Reinders. De grond is eigendom van de stad en wordt gehuurd.

 

De stad heeft deze opstrekkende heerd in bezit gekregen omdat het in de 16e eeuw behoort tot het bezit van het klooster te Heiligerlee. Het is dus oude kloostergrond.

 

De boerderij staat in die tijd een stuk verder naar achteren, zo laat de eerste kadastrale tekening zien. Later wordt de boerderij voor aan de weg herbouwd, maar dat is lang nadat Jan en Hilje daar hebben gewoond.

 

De zerk achter de kerk is een echte boerenzerk, voorzien van familiewapens en een toepasselijk grafgedicht.

 

Onder aan de steen staan twee opmerkelijke portretten. Op de linker zien we Hilye natuurgetrouw afgebeeld in de kracht van haar leven, terwijl op de rechter de toestand is te zien waarin Hilje vervolgens komt te verkeren…[1]. (Tekst: Jan P. Koers, Scheemda)

   

Grafschrift:

 

ANNO 1720, DEN I MARTI, IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN DE EER EN DEUGHTSAME HILYE TIDDENS, GEWEESENE HUISVROUW VAN D.E. JAN BEERENTS IN DE SCHEEMDA, HAAR OUDERDOOM INT 49 JAAR, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM

 

Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II een halve adelaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.

 

HIER RUST MYN TWEEDE ECHTGENOOT / HAER ZIEL RUST SAGT IN ABRAMS SCHOOT / EN 'T LICHAAM ONDER DESEN STEEN/ SY IS ONS PAD ONS VOORTGETREEN WAER WY ERLANG HAER VOLGEN NAER 1 DAER ZY GOD ZOCHT MET D'ENGELENSCHAFR

   

Ligt buiten de kerk onder het gras.

 

Vermeld: GSL[2], blz. 310. OMJ[3].604 GDW [4], blz. 603, nr. [3327].

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 198,3 x 83 x 13,5.

Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: verweerd, iets gescheurd.
Iconografie: wapen.
Datum inventarisatie: 04-09-2012.
SOGK.
   

 

 

41. Jan Beerents

Klik op de foto voor een grotere afbeelding vam eem foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk.

Grafzerk Jan Beertens. Bovenste tekst

 

41. Grafzerk Jan Beertens. Bovenste tekst

41. Grafzerk Jan Beertens

 

Klik op de foto (boven) voor een grotere afbeelding van een foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk
.

 

 
Grafzerk Jan Beertens. Onderste tekst Echtgenoot van Hilye Tiddens
41. Grafzerk Jan Beertens. Onderste tekst  
 

Grafschrift:

 

ANNO 1732, DEN 6 SEPTEMBER, IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DIE EERBAARE JAN BEERENTS, IN ZYN LEEVEN OUDERLING IN DIE SCHEEMDA, SYNS OUDERDOOM INT 66STE JAAR, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM

 

Wapens: Rechts: Gedeeld:

I een halve adelaar;

II drie klaverbladen onder elkaar.

Links: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Helmteken: een adelaarskop.

 

DEES ZARK BEDEKT HET LYK / VAN DESEN OUDERLINGH / DE DOOT ONTSIET GEEN RYK / OF ARM, HOOCH OF GERINGH / GELUKKIG IS DIE MENS / DE STERFT VOOR DAT HY STERFT / DAN GEEFT DE DOOT ZYN WENS / WYL HY HET LEVEN ERVT

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 311. OMJ. GDW, blz. 604, nr. [3332].

 

 

Albert Hornekens

Grafschrift:

 

... IEP ANO 1599 IS DER EDLE ERENVST ALBERT HORNEKENS ... DEN OLDENAMPTEN IN DEN HERE GERUST

 

Wapens:

Rechts: Horenken.

Links: Volens.

Helmteken: Horenken.

Wapens in de bovenhoeken:

I Drie rozen.

II Huinga.

 

Zerk ligt beschadigd onder drempel in de kerk. Vermeld: GSL, blz. 307. Tijdens werkzaamheden OMJ.
Sedert 1973 onder beton.
Albert Horenken, ambtman der beide Oldambten. Zie: NLW, 1954, k. 341, 381. Vergelijk: GDW, nr. 1532.

 

GDW, blz. 600, nr. [3311].

 
Uit: DBNL, Monumenten in Nederland. Groningen:
'De kerkvloer bevat enkele 17de en 18de eeuwse grafzerken, waaronder die voor Albert Hornekens (†1599) en Titia Meyer (†1706). Op het kerkhof liggen diverse rijen met fraai bewerkte grafzerken, waaronder de grafzerk van notaris U.E. Stheeman (†1849), gemaakt door P. Holsbergen'.
 

 

 

 

55. Kornelis Jakobus Aapkens

Kornelis Jacobus Aapkens.

 

55. Kornelis Jacobus Aapkens.

 

Klik op de foto voor een grotere afbeelding van een foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk
.

Geboortedatum: 31-05-1786.
Geboorteplaats: Nieuw Beerta.
Datum overlijden: 29-04-1850.
Plaats overlijden: Scheemda.
Echtgeno(o)t(e) van: Grietje ter Haseborg.

Grafaanduiding: 55.
Locatie graf: Buiten de kerk. SGOK.

 

Grafschrift:


Ter gedachtenis van / KORNELIUS JAKOBUS AAPKENS, / Geboren te Nieuw- Beerta den 31 Mei 1786 / en Overleden te Scheemda den 29 April 1850. na een Huwelijksvereniging van 29 / jaren met GRIETJE TER HASEBORG / weduwe van wijlen JASPER GOEMAN HOLTKAMP (zie nr. 63)

 

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter. Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 200 X 85 X 15.

Type graf: zandgraf. Staat van onderhoud: goed, verweerd, onvolledig.

 

Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: P. Holsbergen, Winschoten. Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK.

 

 

 

63. Jasper Goeman Holtkamp
Jasper Goeman Holtkamp, grafzerk

Jasper Goeman Holtkamp, tekst

 

63. Jasper Goeman Holtkamp, tekst

63. Jasper Goeman Holtkamp, grafzerk  
Jasper Goeman Holtkamp, wapen

Geboortedatum: xx-08-1775.
Datum overlijden: 10-09-1800.
Plaats overlijden: [Scheemda].
Echtgeno(o)t(e) van: Grietje ter Haseborg.

Grafaanduiding: 063.

Locatie graf: Buiten de kerk

 

Grafschrift;


Ter [gedachtenis] van [J]ASPER [GOEMAN HOLT]KAMP / Geboren den [?] Augustus 177[5] en overleden den 10 [september] 18?

 

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 199 x 84 x 15.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, beschadigd (stukjes ontbreken), gerestaureerd.
Datum inventarisatie: 07-09-2012.

Toelichting: vg. nr. 55.

Iconografie: Wapen.

63. Jasper Goeman Holtkamp, wapen  
 

 

Hermannus Kunningh

In 1674 wordt Hermannus Kunningh er begraven. Hij is van 1653 tot zijn dood predikant in Eexta en het is niet duidelijk waarom hij niet in Eexta, maar in Scheemda zijn laatste rustplaats heeft gevonden.

 

... GODT END MENSCH END N ... SYN LEVENSLOOP ... NAEM END DE ... OM HOOCH ... NINGH PASTOR ...

 

Hermannus Kunningh, predikant Eexta, overleden 8 december 1674. Zie: NGP[5]. blz. 116. GDW, blz. 602, nr. [3320].

 

Hesther Catharina Swijghuizen

Verder vinden we in de kerk de grafsteen van Hesther Catharina Swijghuizen, het 21 dagen oude dochtertje van dominee Swijghuizen dat in 1744 wordt bijgezet.

 

HIER RUST HET LYK VAN HESTHER CATHARINA SWYGHUIZEN, DOGTERTJE VAN C. H. SWYGHUIZEN, PREDIKANT IN DE SCHEEMDA, EN H. C. HOETH, ECHTELIEDEN, OVERLEDEN DEN 3 OCTOB. 1743, OUT 21 DAGEN

 

Wapen: Tussen twee bomen een huis met zadeldak, overhoeks, met deur in de puntgevel en twee ramen in de zijgevel, de beide gevels bestoken met een bol.

 

Niet meer aanwezig. Deels bij verbouwing OMJ, Hester Catharina, dochter van Cornelius Hermannus Swijghuizen en Hester Catharina Hoeth geboren 11, gedoopt Scheemda 20 oktober 1743. Zie: DTB[6] nr. 405, waarbij kanttekening van overlijden 31 oktober 1743. GDW, blz. 605, nr. [3336].

 

 

Harbert Meijer?

Twee grafstenen in de kerk zijn onleesbaar of ontoegankelijk. De ene is mogelijk van Harbert Meijer, overleden in 1715. De andere wordt voor 99% door banken aan het oog onttrokken. Wat we weten is, dat het een zerk is van rode zandsteen met een randschrift uit de vroege 17e eeuw.

Bijzonder is daarbij, dat er op de zichtbare hoek een ingehakt kruis is te zien. Vrij zeker gaat het om een afgedankte altaarsteen, die als grafsteen in gebruik is genomen.

 

Tiacktien Tammens

ANNO 1628, DEN 2 MARTIUS, IS DIE DOEGETSAME TIACKTIEN TAMMENS, DOGTER ... ENDE VERWACHTENDE FROLICK UPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM

 

Wapens: Rechts: Een leeuw. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een leeuw.

Bijbeltekst: Openbaring 14:13b.: SALYCH enz.

Zie: GDW, nr. 729. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, nr. 307. GDW, blz. 600, nr. [3312].

 

 

Overige zerken:

Wypko Hittiens

ANNO 1642, DEN 12 AUGUSTI, IS DIE ACHAERE WYPKO HITTIENS, LIEUTENANT ENDE KERCKVOGET IN DIE SCHEMDA, CHRISTELICH IN DEN HEEREN GERUSTET, OLDT SIENDE 58 JAER, VERWACHTENDE EEN SALIGE UPERSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

 

Wapens: Rechts: Gedeeld: I een Latijns kruis, waarom een naar boven kronkelende slang, hangend met de omgewende kop over het dwarshout; II op een heuvel een boom. Links: Op een heuvel een tegen een boom klimmend hert. Helmteken: een Latijns kruis, waarom de kronkelende slang.

GDW, blz. 601, nr. [3313].

 

 

22. Sypko Hittiens

Sypko Hittiens, grafzerk

Sypko Hittiens, wapen

 

22. Sypko Hittiens, wapen

22. Sypko Hittiens, grafzerk

Grafschrift:

 

ANNO 1642 DEN 12 AVGUSTI IS DIE ACHAERE WYPKO HITTIENS LIEUTENANT EN DE KERCKVOGET IN DIE SCHEMDA CHRISTLICH IN DEN HEEREN GERVSTET OLDT SIENDE 58 JAER VERWACH TENDE EEN SALIGE VPERSTANDIGE DOOR IESUM CHRISTUM

 

Typografie: Latijns schrift met schreef; Letter verheven

 

Datum overlijden: 12-08-1642.
Plaats overlijden: Scheemda.

Grafaanduiding: 22.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 198 x 70 x 14.
Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, gerestaureerd, iets beschadigd.

Iconografie: wapen.

 

Toelichting: schrift verheven in band.

 

Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK

 

21. Focko Eltiens, echtgenoot van Senscke Wierts
Focko Eltiens, echtgenoot van Senscke Wierts, grafzerk

Focko Eltiens, echtgenoot van Senscke Wierts, wapen

 

21. Focko Eltiens, echtgenoot van Senscke Wierts, wapen

21. Focko Eltiens, echtgenoot van Senscke Wierts, grafzerk  
Focko Eltiens, echtgenoot van Senscke Wierts, detail randtekst

Grafschrift:

 

ANNO 1650, DEN 1 AUGUSTI, IS DEN EHR UND ACHTBAER FOCKO ELTIENS CRISTLICKEN GODT DEN HEREN GERUSTET, OLDT SYNDE INT ... JAER ... UPERSTANDING IN CHRIST ... HET EEWIGE LEVENDT

 

Wapens: Rechts:

 

Gedeeld:

I een halve adelaar.

II een halve lelie, uitgaand van de deellijn.

 

Links: Een omgewende leeuw. Helmteken: een halve adelaar en de linkerhelft van een halve lelie aan elkaar.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.
OJM. GDW, blz. 601, nr. [3313A].

 

 

21. Focko Eltiens, echtgenoot van Senscke Wierts, detail randtekst

Typografie: Latijns schrift met schreef, Letter verheven.

Zerk: liggende steen, zandsteen.

Afmetingen zerk: 203 x 86,5 x 11.

Type graf: keldergraf.

Staat van onderhoud: verweerd, linker bovenhoek en randen beschadigd.

Toelichting: schrift verheven in band.

Iconografie: wapen.

 

Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK .

 

20.Senscke Wierts, echtgenote van Focko Eltiens
Senscke Wierts, echtgenote van Focko Eltiens, grafzerk midden

Senscke Wierts, echtgenote van Focko Eltiens, tekst

 

20. Senscke Wierts, echtgenote van Focko Eltiens, tekst

20. Senscke Wierts, echtgenote van Focko Eltiens, grafzerk midden  
   

Senscke Wierts, echtgenote van Focko Eltiens, wapen

 

20. Senscke Wierts, echtgenote van Focko Eltiens, wapen

 

 

 

Typografie: Latijns schrift met schreef; Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 201 x86 x 16,5.

Type graf: keldergraf.
Staat van onderhoud: 3 grote scheuren.

Iconografie: wapen.


Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK.

Grafschrift:

 

ANNO 1666, DEN 4 AUGUSTI, IS DE EER EN DEUGTSAEME SENSCKE WIERTS, DE HUISVROWE VAN DE EER EN ACHTBARE FOCKO ELTIENS, CHRISTELICK IN DEN HEERE GERUST IN HET 35 JAER HAERES AUDERDOEMS, VERWACHTENDE MIT ALLE WAERE CHRISTELICKE GELOVIGEN EEN VROLICKE OPERSTANDING IN JESU CHRISTO TEN EWIGEN LEVENT.

 

Wapens: Rechts:

Een omgewende leeuw.

Links. Gedeeld:

I een Latijns kruis, waarom een naar boven kronkelende slang, hangend met de omgewende kop over het dwarshout;

II op een terras een boom. Helmteken: een uitkomende leeuw.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras. OMJ. GDW, blz. 602, nr. [3318A].

 

 

 

Tiacko Ippens

ANNO 1650, DEN 27 AUGUSTUS SMORGENS TUSSCHEN 3 EN 4, IS DEN ERB. TIACKO IPPENS, OLDT INT 15 JAER, IN DEN HEFRE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.

 

Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een roos en van onderen van een tak met drie eikels. Links: Gedeeld: I huismerk nr. 479; II een leeuw. Helmteken: een roos.

 

NU RUST ALHYR SIN ARSCHE BELT / DAT DOR DOOT IS NERGEVELT / HIE IS GESTORVEN IN SIN JOGT / VORWACHTE HIR

NA DES HEMELS FROCHT.

 

Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 308. GDW, blz. 601, nr. [3314].

 

45. Eppe Nanckens
Eppe Nanckens, grafsteen links

Eppe Nanckens, tekst

 

45. Eppe Nanckens, tekst

45. Eppe Nanckens, grafsteen links  
Eppe Nanckens, wapen

Echtgenoot van Tamme Jans

 

ANNO 1654, DEN 4 OCTOBER, IS IN DEN HEERE GERUSTET DE DEUGHTSAME EPPE NANCKES, DE HUISFROUWE VAN TAMME JANS, OUT SYNDE 19 JAER, 3 MAENT EN 3 WEECKEN, 4 DAEGEN, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPSTANDINGE IN CHRISTO

45. Eppe Nanckens, wapen

 

 

 

Typografie: Latijns schrift met schreef;
Letter verheven in cartouche

 

Zerk: liggende steen


Afmetingen zerk: 200 x 70 x 14


Type graf: zandgraf


Staat van onderhoud: verweerd, iets gescheurd, zijranden beschadigd


Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK

 

 

Wapens:

 

Rechts:

Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen.

 

Links:

Een omgewende leeuw, houdend in de voorpoot een lelie, de omgewende leeuw vergezeld in de linkerbenedenhoek van een lelie; misschien ook in de linkerbovenhoek. Helmteken: een uitkomende leeuw.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras. OMJ.

GDW, blz. 601, nr. [3315].

 

Drie grafstenen naast elkaar:

 

24. Popien Jans en 23. Cornelis Edzkens
Popien Jans, grafzerk

Popien Jans, tekst

 

24. Popien Jans, tekst

24. Popien Jans, grafzerk  
Cornelius Edzkens, grafzerk, midden

Cornelius Edzkens, grafzerk, tekst

 

23. Cornelius Edzkens, grafzerk, tekst

23. Cornelius Edzkens, grafzerk, midden  
Drie grafstenen naast elkaar:
23. Cornelius Edzkens, grafzerk, wapen  
23. Popien Jans

Grafschrift:


ANNO 1659 DEN 2 DECEMB. / IS DE DEUGETSAME POPIEN IANS. GEWESENE HUISFROUWE VAN COR/NELIUS EDZKENS IN DEN HERE / GERUST VERWACH TENDE EEN ZALIGE OPERSTANDIN GE IN CHRISTO

 

middentekst:

 

HYR RUST DE LUST VAN T WEDERPAER / DIE LOOPT EN HOOPT TE SYN BY HAER / VAN T ...... BY GODES SCHAER / OM HEM M ..... TE PRYSEN DAER / GEEFT H ........ WE NAEM / DAT WY .......... LEVENT] SAEM

GDW, blz. 601, nr. [3316].

 

Wapen nu onherkenbaar. Vermeld: GSL, blz. 309. Sterfdag tussen 10 mei en 24 jul i 1666. Zie: RAG, Archief Termunterzijlvest, inv. nr. 14d. GDW, blz. 602, nr. [3318].

 

Grafaanduiding: 24

 

Locatie graf: Buiten de kerk

 

Datum overlijden: 02-12-1659
Plaats overlijden: Scheemda
Echtgeno(o)t(e) van: Cornelius Edzkens

 

Typografie: Latijns schrift met schreef; Letter verheven

Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 201 x 86 x 14


Type graf: zandgraf

Staat van onderhoud: goed, verweerd, onvolledig

Toelichting: Verheven in band

Iconografie: wapen

 

Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK

   
24. Cornelius Edzkens

Grafschrift:

 

---, DEN ---, IS DE E. CORNELIUS EDZKENS, NOTARIUS EN SECRETARIUS VAN 'T ZYLVEST, IN DEN HEERE GERUST, OLT ONGEVER -- JAER, VERWACHTENDE EENEN VROOLYCKE OPEERSTANDINGE DOORCH CHRISTUM

 

Wapens:

 

Rechts: Gedeeld:

 

I huismerk nr. 243, vergezeld van boven en van onderen van een mensenhart;

 

II een halve adelaar.

 

Links. Gedeeld:

I doorsneden:

a. drie omgekeerde pijlen naast elkaar, de middelste iets hoger;

b. drie liggende blokken;

II op een terras een staande man met muts en met een zeer korte broek, zwaaiend met een zwaard, de linkerhand aan de gordel.

Helmteken: een mensenhart.

 

Wapen nu onherkenbaar. Vermeld: GSL, blz. 309. Sterfdag tussen 10 mei en 24 juli 1666. Zie: RAG[8], Archief Termunterzijlvest, inv. nr. 14d. GDW, blz. 602, nr. [3318].

Typografie: Latijns schrift met schreef. Letter verheven,

Zerk: liggende steen, hardsteen,

Afmetingen zerk: 202 x 87 x 12.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, onvolledig, gerestaureerd.

Schrift verheven in band.

Derde graf rechts: onbekend[7]. SOGK.

Datum inventarisatie: 30-08-2012.

 

Foto van een kaart van landen en venen aan de Dollard. De gebouwen in zijn in opstand getekend. Met namen van eigenaren van de landen onder Midwolda. In de Dollard het eiland "Monnixveen." Door Cornelius Edzekens, lantmeter. Bron: THC GA, Beeldbank Groningen.

Foto van een kaart van landen en venen aan de Dollard. De gebouwen in zijn in opstand getekend. Met namen van eigenaren van de landen onder Midwolda. In de Dollard het eiland "Monnixveen." Door Cornelius Edzekens, lantmeter. Bron: THC GA, Beeldbank Groningen.

 

   
Omschrijving:
Deze Cornelis Edzkens is een veelzijdige man geweest. Hij is bekend geworden als landmeter en kaartmaker. In het Nationaal Archief in Den Haag bewaren ze een hele mooie kaart van het Oldambt, rond 1650/1660 getekend door Cornelius Edzkens. De reden voor het maken van de kaart is om de eigendomsrechten van het nieuwe polderland tussen Midwolda en Nieuwolda vast te stellen. De kaart is in het verleden al vaak gebruikt voor historisch onderzoek, vooral omdat er informatie op staat, die op geen andere kaart te vinden is. Informatie, niet alleen over het nieuwe polderland ten noorden van Midwolda, maar ook over het gebied ten zuiden van de Hoofdweg. Op de kaart tekent Edzkens ten zuiden van Midwolda een gebied waarin hij de woorden 'Gewesene Meeer' schrijft. De inmiddels drooggemaakte bodem van het meer, dat het restant is geweest van een grote waterplas tussen Scheemda en Midwolda.
   

 

56. Steven Jansen
Steven Jansen, grafsteen, links

Steven Jansen, tekst boven

 

56. Steven Jansen, tekst boven

56. Steven Jansen, grafsteen, links  
   

Grafschrift:

 

ANNO 1666, DEN 19 JULY, IS STEVEN JANSEN, DE SOONE VAN JAN PETERS SLACHTER, IN DEN HEEREN GERUSTET, SYNES OUDERS INT 17 JAAR, VERWACHENDE EEN VROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO

 

Wapens: Rechts:

Gedeeld:

I een halve adelaar;

II drie klaverbladen onder elkaar.

Links: Op een terras een boom. Helmteken: een adelaarskop.

GDW, blz. 602, nr. [3317].

Typografie: Latijns schrift met schreef; Letter verheven in cartouche

 

Zerk: liggende steen, hardsteen


Afmetingen zerk: 206 X 71,5 X ?


Type graf: zandgraf


Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, beschadigd aan randen


Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK .

 

05. Pomp Popkes
Pomp Popkes, middelste graf

Pomp Popkes, graftekst

 

05. Pomp Popkes, graftekst

05. Pomp Popkes, middelste graf  
Pomp Popkes, wapen

Graftekst:

 

ANNO 1666, DEN 9DEN AUGUST., IS IN DEN HEEREN GHERUST DIE EERSAME EN VROME POMP. POPKES, DIE SOON VAN ELTIO POPKES, OUDT IN SIN 20 JAREN, ENDE LEIDT ALHYR BEGRAVEN. GODT IN SYNE GENADE ENDE BARMHARTICH ... ENDE VERWACHTENDE EN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM AMEN.

 

Wapen:

Een omgewende leeuw.

Helmteken: een uitkomende leeuw.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 309. OMJ. GDW, blz. 602, nr. [3319].

05. Pomp Popkes, wapen  

Typografie: Latijns schrift met schreef; Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 203 x 71,5 x 11

Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, haarscheuren


Datum inventarisatie: 24-07-2012. SOGK

 

Hermannus Kunningh

Grafschrift:

 

... GODT END MENSCH END N ... SYN LEVENSLOOP ... NAEM END DE ... OM HOOCH ... NINGH PASTOR ...

Hermannus Kunningh, predikant Eexta, overleden 8 december 1674. Zie: NGP. blz. 116. GDW, blz. 602, nr. [3320].

 

Evert Pieters

Grafschrift:

 

ANNO 1682, DEN 21 FEBRUARI, IS IN DEN HEERE GERUST DE EER EN ACHTBAARE EVERT PIETERS, GEWESENE SYLVEST VAN DE SCHEEMBDA EN SCHEEMBDERHAMRICK. ALSMEDE KERCKVOOGHT EN OUDERLINGH VAN DE SCHEEMBDA.

ANNO 1679, DEN 22 DECEMBER, IS GODTSALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EER EN DEUGHTRYCKE HOULE UBBENS, GEWESENE HUISFROUW VAN D.E. EVERT PIETERS.
VERWAGTENDE TE SAAMEN IN CHRISTO EEN VROLYCKE OPSTANDINGE.

Wapens: Rechts: Gedeeld: I links geschuind: II een halve adelaar. Links: Drie rozen, 1 en 2. Helmteken: een ster. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 309, OMJ.603 GDW, blz. 602, nr. [3321].

 

Houle Ubbens

Grafschrift:

 

ANNO 1679, DEN 22 DECEMBER, IS GODTSALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EER EN DEUGHTRYCKE HOULE UBBENS, GEWESENE HUISFROUW VAN D.E. EVERT PIETERS.

VERWAGTENDE TE SAAMEN IN CHRISTO EEN VROLYCKE OPSTANDINGE.

Wapens:

Rechts: Gedeeld:

I links geschuind:

II een halve adelaar.

Links: Drie rozen, 1 en 2.

Helmteken: een ster.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras. Vermeld: GSL, blz. 309, OMJ.603. GDW, blz. 602, nr. [3321].

 

17. Hilje Elties
Hilje Elties, grafzerk

Hilje Elties, tekst

 

17. Hilje Elties, tekst

17. Hilje Elties, grafzerk  
Hilje Elties, wapen

Graftekst:

 

ANNO 1695, DEN 9 FEBRUARI, IS DE EER EN DEUGTSAME VROU HILJE ELTIES, HUYSVROU VAN D.E. JAN EEVERS, SEER GODTSAELIG 1N DEN HEERE ONTSLAPEN, HAERES OUDERDOOMS 31 JAER.

 

Wapen:
Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen.
GDW, blz. 603, nr. [3322].

17. Hilje Elties, wapen  

Typografie: Latijns schrift met schreef

Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 196 x 81,5 x 13

Type graf: zandgraf

Staat van onderhoud: verweerd

Iconografie: wapen

Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK

 

 

19. Catharina Evers
Catharina Evers, grafzerk

Catharina Evers, tekst

 

19. Catharina Evers, tekst

19. Catharina Evers, grafzerk  
Catharina Evers, wapen Catharina Evers, afbeelding onder
19. Catharina Evers, wapen 19. Catharina Evers, afbeelding onder

 

Grafschrift:


Ter gedachtenis van Mejuffer CATHARINA EVERS geboren den September 1775 te Scheemda en aldaar overleden den 11 Maart 1820

 

Geboortedatum: xx-09-1770

Geboorteplaats: Scheemda

Datum overlijden: 11-03-1820

Plaats overlijden: Scheemda

Grafaanduiding: 19

Locatie graf: Buiten de kerk

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 202 x 86,5 x 16

Type graf: keldergraf

Staat van onderhoud: goed, iets verweerd, mist stukje uit hoek

Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK

 

52. Ipo Hayens
Ipo Hayens, grafzerk

Ipo Hayens, tekstband onder

 

52. Ipo Hayens, tekstband onder

52. Ipo Hayens, grafzerk

 

 

Ipo Hayens, tekstband zijkant

 

52. Ipo Hayens, tekstband zijkant

52. Ipo Hayens, wapen
  52. Ipo Hayens, wapen

 

52. Ipo Hayens, symboliek linksonder

 

 

Grafschrift:

 

.. SEER DISCREETEN IPO HAYENS IS GHEBOREN ..

 

Zijkant links:

 

Ipo Hayens

 

Wapen:

Gedeeld:

I een omgewende leeuw;

II onherkenbaar.

Helmteken: een uitkomende leeuw.

GDW, blz. 603, nr. [3324].

 

Typografie: Latijns schrift met schreef; Letter verheven

Zerk: liggende steen.

Afmetingen zerk: 205 x 86,5 x 12,5

Type graf: zandgraf?
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, beschadigd, gerestaureerd.

Typografie: verheven in band.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK.

   

 

Herman Meyer

Grafschrift:

 

ANNO 17[0]6, DEN 23 JUNY, IS IN 'T 2[2] ... OUDERDOM IN DEN HEERE ... DEUCHDSAME ... TIA ... N HERMAN MEYER... OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

 

Wapens:

Rechts:

Twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken met ronde vruchten [Meyer].

Links: Op een terras een gaande hond, de staart tussen de achterpoten [Meints].

 

Geboren 29 augustus, gedoopt Scheemda 2 september 1683 Titia, dochter van ds. Hermannus Meyer en Anna Meynts. DTB, nr. 405. SterOaar dus 1706.

 

GDW, blz. 603, nr. [3325].

 

Hindrik Zelen

Grafschrift:

 

ANNO 1713, DEN 19 MARSY, IS DE EERSAME ... NYS HINDRIK ZELEN IN HET 49 JAAR SYNES OUDERDOMS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN JONGHSTE DAGE.

 

Wapen: Gedeeld:

I op een terras een boom:

II een windmolen.

 

HYR LIGHT EN RUST NU IN DIT GRAF / DIE RAAD EN TROOST DEN DROEVEN GAF.

 

Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 310. GDW, blz. 603, nr. [3326].

 

Etske Jans

Grafschrift:

 

ANNO 1736, DEN 4 SEPTEMBR, IS D.E. ETSKE JANS IN DEN HEERE GERUST IN HET 31STE JAAR HAARES OUDERDOMS, VERWAGHTENDE DOOR GODTS GENAADE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR CHRISTUS JESUS.

 

Wapen: Gedeeld:

I een halve adelaar;

II drie klaverbladen.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 312. OMJ 605. GDW, blz. 604, nr. [3333].

 

Everhardus van der Zwaag

Grafschrift:

 

HIER RUST HET LYK VAN PETRUS EVERHARDUS VAN DER ZWAAG, STUDIOSUS, OVERLEDEN IN HET .. JAAR SYNES OUDERDOMS DEN 17 AUGUSTUS 1740.

 

Wapen: Gedeeld: 1 linksgeschuind; II een halve adelaar.

Ligt buiten de kerk onder het gras. Vermeld: GSL, blz. 312. OMJ. GDW, blz. 605, nr. [3334].

 

28. Heike Jans

Heike Jans, grafsteen, midden

Heike Jans, wapen

 

28. Heike Jans, wapen

28. Heike Jans, grafsteen, midden  

 

Echtgenoot: Willem Oomkes

 

 

Grafschrift:

 

1742, DEN 29 MEERT, IS OVERLEDEN DE DEUGHTZAME HEIKE JANS, GEWESENE HUISVROU VAN DE EERZAEME WILLEM OOMKES, OUT 42 JAREN, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUS JESUS.

 

Wapen: Doorsneden:

A. op de snijlijn en tussen twee groepen van twee bomen een gebouw met vier puntgevels;

B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen.

 

HYR SLOOT ZY 'T ZALIGH EGHTVERBOND / MET JESUS EERST ZY SLOOT HAAR MOND / HAAR LYK RUST HYR, HAAR TEDER HARTE / HYR D'ARMEN STEUNDE IN HAER SMARTE / VOER OP TOT GOD IN 'S HEMELS ZAAL / DAAR VROLYK JUIGT IN 'T BRUILOFSMAAL.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.
Vermeld: GSL, blz. 312. OMJ. GDW, blz. 605, nr. [3335].

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, zandsteen?
Afmetingen zerk: 200 x 85,5 x 14.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, onvolledig, gerestaureerd.
Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK.

 

 

Antonius Emmen

1743, DEN 5 OCTOBER, IS D. E. ANTONIUS EMMEN, IN SYN LEEVEN MEEDE OUDERLING OVER DE GEMEINTE VAN JESU CHRISTI IN DE SCHEEMDA, IN HET 60STE JAAR SYNES OUDERDOMS ONTSLAPEN.

 

Wapen: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen.

 

MYN LIGCHAEM RUST HYR IN DIT GRAF / EN BLYFT ER TOT DEN JONGSTEN DAG / EEN JEDER DENK, HY STERVEN MOET / MAER STERVEN IS NIET EVENGOET / DIE HYR WEL LEEFT EN OOK WEL STERFT / EN NA DE DOOT HET LEEVEN ERFT.

 

 
Ligt buiten de kerk onder het gras. Vermeld: GSL, blz. 313. OMJ. GDW, blz. 605, nr. [3337].  

 

42. Hemmechien Dries
Hemmechien Dries, grafzerk

Hemmechien Dries, bovenste tekst

 

42. Hemmechien Dries, bovenste tekst

42. Hemmechien Dries, grafzerk  
Hemmechien Dries, onderste tekst Hemmechien Dries, wapen
42. Hemmechien Dries, onderste tekst 42. Hemmechien Dries, wapen
   

Grafschrift:


Ter gedachtenis van Juffrouw HEMMECHIEN DRIES, Wedw wijlen den Zijlvest [?HARM EGGES] --- 1822---

 

---- Dees deugd Hier in het ..... e graf gebragt --- afgescheurd --- betreurd

   

Echtgeno(o)t(e) van: Harm Egges[?]

 

 

Datum overlijden: xx-xx-1822.

Grafaanduiding: 42.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie:

Latijns schrift met schreef, schrijfletter. Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 201,5 x 83,5 x 17.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, iets beschadigd.
Datum inventarisatie: 04-09-2012. Iconografie: wapen.

 

 

Hiske Eppes Dries

Hiske Eppes Dries, 1708-1743.

Ligt bij een boerderij. Mededeling.
GDW, blz. 605, nr. [3338].

 

 

Hesther Catharina Hoeth

Grafschrift:

 

HIER RUST HET LYK VAN DE WELEDELE GODZALIGE JUFFROUW HESTHER CATHARINA HOETH, HUISVROUW VAN CORNELIUS HERMANNUS SWYGHUIZEN, PREDIKANT IN DE SCHEEMDA, IN DEN HERE ONTSLAPEN OP DEN 3 FEBR. 1744, OUT 35 JAREN EN 4 MAENDEN.

 

Wapens: Rechts:

Op een terras, tussen twee bomen een huis met zadeldak, overhoeks, met deur in de puntgevel en twee ramen in de zijgevel, de beide puntgevels bestoken met een bol.

Links: Gedeeld:

1 linksgeschuind, een effen veld en [metselwerk ?] onder elkaar, en over alles heen een kleine driekante hoed met de bol naar voren;

II op een gewelfd terras een boom.

 

HIER RUST HET STOFLYK DEEL VAN HESTHER CATHARYN / WIER GEEST NU IS VERLOST VAN HARDE KRUIS EN PYN / ...

 

Deels onbereikbaar.

Vermeld: GSL, blz. 313. Bij verbouwing OMJ 606. GDW, blz. 605, nr. [3339].

 

Wybyna Emmen
Grafschrift:

 

1744, DEN 5 AUGUSTI, IS WYBYNA EMMEN, DOCHTER VAN ANTONIUS EMMEN EN WIEJA EVERS, IN 'T 29 JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN.

 

Wapen: Op een terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
   
EER IK STIERF EN SLOOT MYN MOND / HEB IK DOG ZO MENIG STOND / IN JESU KERK HOORT EN LEERT / DOOR SUNDEN TE SYN VERKEERT / JESUS CHRISTUS HEEFT GEPAST / SYN VOLK LOST VAN SUNDEN LAST / HOORT, SOEKT, VINT JEHOVA SOON / ZALIGHEID IS DAN UW LOON.
   

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 313. OMJ. GDW, blz. 606, nr. [3340].

 

18. Riemen Rienkes

Riemen Rienkes, grafzerk, middelste steen

 

Riemen Rienkes, tekst boven

 

18. Riemen Rienkes, tekst boven

18. Riemen Rienkes, grafzerk, middelste steen  
Riemen Rienkes, tekst onder Riemen Rienkes, wapen
18. Riemen Rienkes, tekst onder 18. Riemen Rienkes, wapen

Grafschrift:

 

ANNO 1746, DEN 12 NOVEMBER, IS DE DEUGTZAME RIEMEN RIENKES, WEDUWE EVERS, INT 73STE JAAR HAERES OUDERDOMS IN DEN HERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.

Wapen: Gedeeld:

I een halve adelaar;

II doorsneden:

a. drie staande pikkende vogels, de eerste en de derde omgewend;

b. drie klaverbladen

HAER LEVENSDRAAT IS AFGEMAAYT / HET LYK LEGT HYR INT STOF GESAEYT / MAER 'T IS EEN VOORREGT VAN DE VROMEN / DAT EENS UIT 'T STOF WEER OP ZAL KOMEN / TERWYL ... HEERLYKHEIT / DOOR JESUS IS DIT HEIL BEREIT
GDW, blz. 606, nr. [3341].  

 

Typografie:
Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 198,5 x 83,5 x 13

 

Type graf: keldergraf
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, gerestaureerd: beugel om steen heen

Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK.

 

Jan Emmen

Grafschrift:

 

1747, DEN 8 JULIUS, IS JAN EMMEN, ZONE VAN D.E. ANTONIUS EMMEN EN DESZELFS HUISVROU WIEJA EVERS, IN HET 28TIGSTE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN.

Wapen: Op een gegolfd terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
   
EEN JEDER, DE DIT SIET EN LEEST / EN REGHT VOOR STERVEN IS BEVREEST / DE LEER HET SIERVEN IN DEES TYT / DOOR JESUS KRAGT, TOT SATANS SPYT / EN GAAT DAN WEL DE EFFEN BAAN / HET SAL U WEL IN STERVEN GAAN.  
   

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 313. OMJ. GDW, blz. 606, nr. [3342].

 

 

Gesyn Emmen

 

Grafschrift:

 

ANNO 1750. DEN 3 SEPTEMBER, IS DE EERBARE GESYN EMMEN. HUISVROU VAN ALBERT EGGES, IN DEN OUDERDOM VAN 26 JAREN OVERLEDEN

   
Wapens: Rechts: Gedeeld: I doorsneden: a. een uit de deellijn komende arm, houdend een zwaard schuinlinks; b. drie klaverbladen, 1 en 2; II op een terras een boom. Links: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
   
DE DOOT SCHEID MAN EN VROUW / IN BLOEJEN VAN HAAR JEUGT / TWEE JAREN NA HAAR TROUW / ONTZIET GEEN JEUGT OF DEUGT / SOO GAAT DE MENSCHE STERVEN / WEL HEM, DIEN D' HEMEL ERVEN
   
Ligt buiten de kerk onder het gras.
Vermeld: GSL, blz. 314. OMJ. GDW, blz. 606, nr. [3343].

 

50. Huisvrouw van Jacob Sierts en 51. Jacob Sierts

Huisvrouw van Jacob Sierts

Huisvrouw van Jacob Sierts, tekstvlak
50. Huisvrouw van Jacob Sierts 50. Huisvrouw van Jacob Sierts, tekstvlak
   
Huisvrouw van Jacob Sierts, wapen Jacob Sierts, grafzerk links
50. Huisvrouw van Jacob Sierts, wapen 51. Jacob Sierts, grafzerk links
Jacob Sierts, grafzerk tekst Jacob Sierts, grafzerk wapen
51. Jacob Sierts, grafzerk tekst 51. Jacob Sierts, grafzerk wapen
   
Echtgenote van Jacob Sierts (niet leesbaar)  

Grafschrift:

 

HET JAAR 1751, DEN 23 MAART, RUST DE DEUGDSAME ... NS. HUISVROUW VAN JACOB SIERTS, INT 34STE JAARS HAERS OUDERDOMS

Wapens: Rechts:

Een halve adelaar, uitgaand van de linkerschildrand. Links:

Een gehalsbande en aan de achterzijde geringde hondekop met afhangende oren.

Ligt buiten de kerk onder het gras. OMJ.
GDW, blz. 606, nr. [3343A].
 
   

Typografie: schrijfletter; Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 201 x 85,5 x 13,5

Type graf: zandgraf

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, gerestaureerd

Iconografie: wapen

Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK.

 
   
51. Jacob Sierts

Graftekst:

HET JAAR 175., DEN 15 JANUARIUS IS GESTORVEN DEN DEUGTSAME JACOB SIERTS IN DEN OUDERDOM VAN 43 JAEREN EN 6 MAANDEN

   

Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Een hondekop met afhangende oren.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras. OMJ.607. GDW, blz. 606, nr. [3343B].

   

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche
Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 200 x 85 x 15

Type graf: zandgraf

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, onvolledig, gerestaureerd

Iconografie wapen

Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK.

 

 

Weya Evers

 

Grafschrift:

 

1758, DEN 8 MAART, IS OVERLEEDEN DE EERSAME WEYA EVERS, WED. VAN DE OUDERLING ANTONIUS EMMEN IN DE SCHEEMDA.

   

Wapen: Gedeeld:

I links geschuind;

II een halve adelaar, vergezeld van boven van een achtpuntige ster.

 
   

Ligt onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 314. OMJ.
GDW, blz. 607, nr. [3345].

   

 

Hillegyn Emmen

 

Grafschrift:

 

IN DEN JARE 1766, DEN 20 SEPTEMBER, IS IN DEN HERE ONTSLAPEN DE EER EN DEUGTSAME JUFVROUW HILLEGYN EMMEN, WEDUWE VAN DEN WELEERWAARDEN HEER JOHANNES PLACIUS, IN LEVEN WAARDIG LEERAAR OP HET ZAND, IN DEN OUDERDOM VAN 54 JAREN EN RUIM 7 MAANDEN EN OP DEN 26 DAARAANVOLGENDE IS HET ONTZIELDE LICHAAM HIER TER RUSTE GELEGT IN VERWAGTINGE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR DEN HERE JESUS CHRISTUS.

 

Wapen: Gedeeld:

1 een arm, komend uit een van de deellijn uitgaande wolk, houdend drie staven, elk van boven eindigend in een lelie;

II twee tegen elkaar klimmende leeuwen.

 

HIER LEG ICK VAN MYN MAN NA 'T LICHAAM AFGESCHEIDEN / TERWYL WY NA DE ZIEL VEREENIGT. JA WY BEIDEN / MET CHRISTUS ZYN... , TOTDAT WY UIT HET STOF / VERRESEN ZULLEN ZYN VOOR EEUWIG TOT GODS LOF. PAX. VICTORIA

 

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 309. OMJ.

Vergelijk: GDW, nr. 4418. GDW, blz. 607, nr. [3346].

 

 

57. Pieter Stevens Wolthuis

Pieter Stevens Wolthuis, Grafzerk

 

57. Pieter Stevens Wolthuis, Grafzerk

Pieter Stevens Wolthuis, wapen

 

57. Pieter Stevens Wolthuis, wapen

   

Grafschrift:

 

PIETER STEVENS WOLTHUIS, GEBOREN DEN .. NOVEMBER 1708 EN OVERLEDEN DEN 5 JUNI 1773, OUD 64 JAAREN EN 3 MAANDEN.

 

-------------- onderste test 7 of 8 regels niet meer leesbaar

   

Wapen: Gevierendeeld: I en IV op een terras een boom; II een omgewend gaand schaap; III een grazend schaap. Hartschild: op een terras een omgewende staande vogel.

GDW, blz. 607, nr. [3347].

   

Geboortedatum: xx-11-1708
Datum overlijden: 05-06-1773
Plaats overlijden: Scheemda


Grafaanduiding: 57

Locatie graf: Buiten de kerk

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 202 x71 x?
Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd
Datum inventarisatie: 07-09-2012. SOGK

 

15. Beerendyna Wolthuis

Grafzerk Beerendyna Woldhuis, middelste graf

 

Grafzerk Beerendyna Woldhuis, graftekst

 

15. Grafzerk Beerendyna Woldhuis, graftekst

15. Grafzerk Beerendyna Woldhuis, middelste graf  
   

Grafschrift:

 

TER GEDAGTENISSE VAN MEJUFFROUW BEERENDYNA WOLTHUIS, IN LEEVEN HUISVROUW VAN WYLEN DEN HEER UBBO EVERS, OVERLEEDEN DEN 27 MAAY 1775 IN DEN OUDERDOM VAN 68 JAAREN EN RUIM 4 MAANDEN NA EEN ECHTVERBINTENIS VAN RUIM 41 JAAREN, EN ALHIER BEGRAAVEN.

   

Wapen: Gevierendeeld: I op een terras een boom; II een staand schaap; III een omgewend staand schaap; IV onherkenbaar. Hartschild: een omgewende staande vogel.

 

GDW, blz. 607, nr. [3348].

   

Datum overlijden: 27-03-1775
Plaats overlijden: Scheemda
Echtgeno(o)t(e) van: Ubbo Evers (14)


Grafaanduiding: 15

 

Locatie graf: Buiten de kerk

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter
Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 201'x 86,5 x 15
Type graf: keldergraf
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd
Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK.

 

14.Ubbo Evers

Ubbo Evers, grafzerk, rechts

 

Ubbo Evers, tekst boven
14.Ubbo Evers, grafzerk, rechts 14.Ubbo Evers, tekst boven
   

Grafschrift:


Ter Gedagtenis∫e / van den Heer UBBO EVERS / Overleeden den 21 Augustus 1780 / in den ouderdom van 78 Jaeren en ruim 8 Maanden / en alhier begraven /

   

Datum overlijden: 21-08-1780.
Plaats overlijden: Scheemda.
Echtgeno(o)t(e) van: Beerendyna Wolthuis (15).

Kerk te Scheemda.
Grafaanduiding: 14

Locatie graf: Buiten de kerk

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter. Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 201 x 85 x 16.
Type graf: keldergraf.
Staat van onderhoud: verweerd, iets gescheurd.
Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK.

 

02. Jacobtien Bouwens

Jacobtien Bouwens, grafzerk

Jacobtien Bouwens, bovenste tekst
02. Jacobtien Bouwens, grafzerk 02. Jacobtien Bouwens, bovenste tekst
Jacobtien Bouwens, onderste tekst

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 202.x.86,5.x.16.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, haarscheuren.
Datum inventarisatie: 24-07-2012. SOGK.

02. Jacobtien Bouwens, onderste tekst  
   

ANNO 1777, DEN 30 APRIL, IS DE DEUGDSAME JUFFROUW JACOBTIEN BOUWENS, HUIVROUW VAN DERCK DE MUINCK ...

 

Wapen: Doorsneden: A. een omgewende leeuw; B. een wildeman, dragend op dc rechterschouder een knots en in de opgeheven linkerhand een schildje, beladen met een ster.

 

HET STERFLYK DEEL VAN DEZE VROUW / LIGT HIER BEGRAVEN IN HET STOF / HAAR ZIEL AFVAL ... / HAAR ECHTGENOOT DEEZ SMERT / HET VIERTAL VAN HAAR KINDEREN ... / GODS WEG ZY NOGTANS GOED GEWEEST.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 314. OMJ. 608

GDW, blz. 607, nr. [3349].

 

 

Swycko Emmen

 

 

 

Graftekst:

 

1779, DEN 23 AUGUSTY, IS OVERLEEDEN D.E. SWYCKO EMMEN IN HET 74STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, IN LEVEN GEËLIGEERDE DES KARSPELS EEXTA EN SCHEEMDA.

 

Wapen: Op een terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 314. OMJ.
GDW, blz. 608, nr. [3350].

 

Ubbo Evers
   

Graftekst:

 

TER GEDAGTENISSE VAN DEN HEER UBBO EVERS, OVERLEEDEN DEN 21 AUGUSTUS 1780 IN DEN OUDERDOM VAN 78 JAEREN EN RUIM 8 MAANDEN EN ALHIER BEGRAAVEN

   
Wapen: Gedeeld: I linksgeschuind; II een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster.  
GDW, blz. 608, nr. [3351].  

 

 

 

Het geslacht Hesse
Het geslacht Hesse komt oorspronkelijk uit Duitsland rond Weener. Dit geslacht komt ook voor door een huwelijk met een Huninga te Beerta in een boerengeslacht. Het geslacht Hesse is in Scheemda ook een aanzienlijke boerenfamilie geweest. Van deze familie liggen er meerdere zerken op het kerkhof. Niet alle zerken liggen er nog zichtbaar. Een Hesse is ook burgemeester van Scheemda geweest.

 

26. Harm Hesse
Harm Hesse, grafzerk, links Harm Hesse, grafzerk, links.Rechts ligt zijn echtgenote Anna Johanna Engersen nr. 25.
26. Harm Hesse, grafzerk, links 26. Harm Hesse, grafzerk, links.Rechts ligt zijn echtgenote Anna Johanna Engersen nr. 25.
   

Grafschrift:


M [k] HARM HESSE / Geboren den [6] Augustus 1777 / Overleden den [..] Junij 18[4]7 te Scheemda

   

Echtgenoot van Anna Johanna Engersens (zie aldaar nr. 25)


Geboortedatum: 06-08-1777.
Datum overlijden: xx-06-1847.
Plaats overlijden: Scheemda.
Echtgeno(o)t(e) van: Anna Engersens.

Kerk te Scheemda.
Grafaanduiding: 26.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 198 x 83 x 15.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, gerestaureerd.
Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: P.B. Berg.
Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK .

   
12. Ida Hesse
Ida Hesse, grafzerk middelste steen

Ida Hesse, tekst

 

12. Ida Hesse, tekst

12. Ida Hesse, grafzerk middelste steen  
   

Grafschrift:

 

Ter gedachtenis van / Mevrouw IDA HESSE, / in leven echtgenoote van Mr. U. E. Stheeman / Advocaat en Notaris te Scheemda, overleden den / 10 Juny 1816 in den ouderdom van zevenenzestig jaren / en vier maanden na ene echtvereeniging van / eenenderig jaren en zes maanden. /

   

Omschrijving: Ubbo Evers STHEEMAN, geboren Scheemda 01-09-1776, overleden Scheemda 20-07-1849, zoon van Albert Egges STHEEMAN en Tjaatje (Tjatjen) Evers. Hij is notaris, lid van de Provinciale Staten en burgemeester van Scheemda geweest. Ubbo is getrouwd Scheemda 04-12-1806 met Eidina HESSE, geboren Scheemda, gedoopt Scheemda 08-06-1780, overleden Scheemda 30-04-1808, dochter […]

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Albert Egges STHEEMAN, geboren Scheemda 19-12-1807, gedoopt Scheemda 03-01-1808, overleden Scheemda 19-11-1854. Hij is getrouwd Groningen 28-07-1835 met Helena Florentina WICHERS, geboren Groningen 1812, overleden Groningen 30-07-1901, dochter van Antonius WICHERS (ontvanger) en Helena Margaretha WICHERS.

Ubbo hertrouwt Scheemda 11-12-1814 met Ida HESSE, geboren Scheemda, gedoopt Scheemda 07-02-1779, overleden Scheemda 10-06-1846, dochter van Eppo Dries HESSE (rentenier) en Tjabina HESSE.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Tjabina Eidina STHEEMAN, geboren Scheemda 28-09-1815, overleden Scheemda 21-10-1815.
2. Tjabina Eidina STHEEMAN, geboren Scheemda 23-10-1816, overleden Scheemda 27-03-1833.
3. Eppo HESSE STHEEMAN, geboren Scheemda 14-07-1819, overleden Zuidbroek 30-06-1882. Advokaat. Hij is getrouwd Groningen 05-05-1851 met Helena Florentina TALMA, geboren Leermens 19-09-1818, overleden Groningen 24-01-1886, dochter van Sapo TALMA (predikant) en Johanna Henderica WICHERS.

   

Datum overlijden: 10-06-1816.
Plaats overlijden: Scheemda.
Echtgeno(o)t(e) van: M.U.E. Stheeman.


Grafaanduiding: 12.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 199 x 86 x15.
Type graf: keldergraf.
Staat van onderhoud: iets verweerd, beschadigd aan boven- en zijkant.
Datum inventarisatie: 19-06-2012.

Iconografie: wapen. SOGK.

 

 

Eppo Dries Hesse, 1733-1782.
   

Grafzerk ligt bij een boerderij.
Eppo Dries Hesse, overleden Scheemda 28 augustus 1782, echtgenoot van Tjabina Hesse.

Zie: DTB, nr. 408. GDW, blz. 608, nr. [3353].

   
Omschrijving:
Eppo dries Hesse is een zoon van Herman Hesse en Hiske Eppes. Hij wordt in 1733 te Scheemda geboren en is aldaar gedoopt op 31 mei 1733. In 1814 staat hij te boek als rentenier. Hij overlijdt op 49-jarige leeftijd te Scheemda op 28 augustus 1782. In dat zelfde jaar is hij begraven bij een boerderij.
   
Harm Hesse, 1706-1796.
   

Grafzerk ligt bij een boerderij.

 

Harm Hesse, overleden Scheemda 19 december 1796, oud 90 jaren en 7 maanden. Zie: DTB, nr. 408. GDW, blz. 609, nr. [3360].

   
Eidina Hesse
   

Grafschrift:

 

TER GEDACHTENIS VAN MEVROUW EIDINA HESSE, IN LEVEN HUISVROUW VAN DEN HEER U.E.STHEEMAN J.U.D., ADVOCAAT TE SCHEEMDA, OVERLEDEN DEN 29 APRIL 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 27 JAREN EN 10 MAANDEN NA EEN ECHTVERBINTENIS VAN EEN JAAR EN DRIE MAANDEN.

   

Wapen: Gevierendeeld:

I twee rozen onder elkaar;
II twee wassenaars naast elkaar;
III een steigerend paard;
IV een omgewende leeuw.

GDW, blz. 610, nr. [3362].

   

Opmerkingen:
Edina Hesse wordt geboren in 1780 te Scheemda en wordt aldaar gedoopt op 8 juni 1780. Zij overlijdt op 29 april 1808 te Scheemda als ze 27 jaar en 10 maanden oud is en wordt aldaar begraven in 1808.
Edina is een dochter van Eppo Dries Hesse (1733-1782) en Tjabina Hesse (ca 1754-1823).

   
08. Harmannus Hesse
Harmannus Hesse, grafzerk, rechter steen van de drie

Zerk: liggende steen, hardsteen.


Afmetingen zerk: 204 x 86 x 160.


Type graf: keldergraf.


Staat van onderhoud: iets verweerd, gescheurd.


Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK.

08. Harmannus Hesse, grafzerk, rechter steen van de drie  
   

Grafschrift:

 

HEER HARMANNUS HESSE, GEBOREN DEN 9 DECEMBER 1730, OVERLEDEN DEN 9 NOVEMBER 1808.

   

Wapen: Gevierendeeld:

I twee rozen onder elkaar;
II twee omgewende wassenaars naast elkaar;
III een springend paard;
IV een omgewende leeuw.

GDW, blz. 610, nr. [3365].

   
Omschrijving:
Hermannus Hesse, zoon van Herman Hesse en Hisske Eppens, wordt in 1730 te Scheemda geboren en is aldaar gedoopt op 1 december 1730. Op 78-jarige leeftijd overlijdt hij in dezelfde plaats op 9 november 1808. Hij is dan 78 jaar. Hij wordt begraven bij de kerk in Scheemda.
   
25. Anna Johanna Engersen
   
Anna Johanna Engersen, grafzerk, rechtersteen Anna Johanna Engersen, detail afbeelding
25. Anna Johanna Engersen, grafzerk, rechtersteen 25. Anna Johanna Engersen, detail afbeelding
Anna Johanna Engersen, grafzerk, samen met Harm Hesse (zie aldaar, nr.

Geboortedatum: 26-07-1787.

Geboorteplaats: [Rhoner].

Datum overlijden: 26-05-1833.

Plaats overlijden: Scheemda.

Echtgeno(o)t(e) van: M.H. Hesse.

Grafaanduiding: 25.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter. Letter verheven in cartouche.

 

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 196 x 82,5 x 15.


Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, iets beschadigd, gerestaureerd.

Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: L. Derksema Gr.

Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK.

25. Anna Johanna Engersen, grafzerk, samen met Harm Hesse (zie aldaar, nr.  
   

Grafschrift

 

ANNA IOHANNA ENGERSENS geboren den 26 (20) July 17[87?] te [Rhoner] / overleden den 26 Mei 1833 te Scheemda / Echt genoot van M.H. Hesse /

   

 

 

Van de familie De Muinck liggen er meerdere zerken op het kerkhof, waarvan een drietal naast elkaar:

 

03. Derk de Muinck

 

Derk de Muinck, grafzerk, middelste graf

Derk de Muinck, grafzerk, tekst boven

 

03. Derk de Muinck, grafzerk, tekst boven

03. Derk de Muinck, grafzerk, middelste graf  
Derk de Muinck, grafzerk, tekst onder Derk de Muinck, grafzerk, wapen, midden
03. Derk de Muinck, grafzerk, tekst onder 03. Derk de Muinck, grafzerk, wapen, midden
Echtgenoot van Jocobtien Bouwers  

Grafschrift:

 

ANNO 1785, DEN 25 SEPT. OVERLEEDEN DERK DE MUINCK, ERFGEZETEN EN KERKVOOGD VAN SCHEEMDA, OUD 62 JAREN, 5 MAANDEN, 18 DAGEN.

 

Wapen: Een verkorte en verlaagde dwarsbalk, vergezeld van boven van drie klaverbladen naast elkaar.

 

----------- 8 regels tekst: ..... Heilige Geest / geloof / ..... ..... ..... ..... .....

 

Ligt buiten de kerk onder het gras. Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ. GDW, blz. 608, nr. [3355].

 

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 198,5 x 84,5 x 15

Type graf: zandgraf, herplaatste steen

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, haarscheur

Datum inventarisatie: 03-09-2015

   
04. Moederdina de Muinck
   

Grafschrift:

 

ANNO 1785, DEN 2 JULY, OVERLEED DE DEUGTZAAME JUFFER MOEDERDINA DE MUINCK, OUDSTE DOCHTER VAN DEN KERKVOOGD DERK DE MUINCK, OUD 23 JAAREN EN 11 MAANDEN.

 

Wapen: Een verkorte en verlaagde dwarsbalk, vergezeld van boven van drie ronde voorwerpen naast elkaar.

 

---- 6 regels tekst: Een bloem Jeugd Bemind .......... ........ ....... ........ ........ ........ ........ G[aat] Leeven

 

... / O LEEZER, WAT GY ZYT / LEERT STERVEN IN DEN TYD.

   
Ligt buiten de kerk onder het gras. Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ. GDW, blz. 608, nr. [3354].
   

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 200 x 85,5 x 16

Type graf: zandgraf, herplaatste steen

Staat van onderhoud: verweerd

Datum inventarisatie: 24-07-2012. SOGK.

   
06. Bouwo Marcus de Muinck
   

Grafschrift:

 

ANNO 1793, DEN 20 APRIL. IS OVERLEEDEN DE EERZAME BOUWO MARKUS DE MUINCK IN DEN OUDERDOM VAN 37 JAAREN EN 3 WEEKEN.

 

Wapen: Doorsneden: A. een blok; B. drie klaverbladen, 1 en 2.609

 

HIER RUST IK VAN MYN BEEZIGHEEDEN / VAN VROUW EN KROOST GEHEEL ONTRUKT / IK BEN INT BLOEVENT AFGESNEEDEN / EN HEB VOOR 'T SWAARD DES DOODS GEBUKT / DE DOOD KLOM OP EEN BANGEN MORGEN / TEN VENSTER IN, EER IK HET WIST / O MENSCH, LEER VOOR U ZIEL TE ZORGEN / EER DAT GY U TE LAAT VERGIST.

   

Ligt buiten de kerk onder het gras.

Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ. GDW, blz. 608, nr. [3357].

   

Opmerkingen:
Spellingvariant: Bouwo Marcus der Munick of Bouwe Marcus de Muinck.
Bouwo wordt geboren op 30 maart 1756 te Scheemda en overlijdt op 37-jarige leeftijd op 11 mei 1793 aldaar. Hij is gehuwd geweest met Eetje Ajolts en is een zoon van Derk de Muinck en Jacobtien Bouwes. In het 'Ledematenboek van Eexta, komt hij voor als '1 dec. 1758 met attestatie is van de Scheemda gekomen Mr. Derk de Muinck' en '5 dec. 1760 met attestatie sijn weggegaan: Geertruid Hindriks Wed. van Tonnis Hindriks na ScheemderHamrik Derk de Muink na de Scheemda'.
Bron Overlijdensboek 1772-1811 Kerkelijke gemeente - Scheemda. Collectie DTB (toegang 124). Inventarisnummer 408, folio 17

   
Bouwe Marcus de Muinck huwt Eetje Aijolts, gezien het huwelijkscontract op 22 december 1784, getuigen aan bruidszijde zijn Tetje Harms, Aaijolt Tonkes, Jan Helmers. Bouwe Aijolts, Roelf Peters, Trijntje Waalkens, Harm Aijolts, Bronger Harms, Grietje Tonnis, Sicco Simons Mulder, Murke Harms, Sijmentje Aijols, Jan Eppes, Harm Eppes, Tonnis Brongers, Aaltjen Brongers, Bouwke Brongers, Tonko Mensens, Eppo Edzes, Swaantje Menses, Eelbren Edzes, Lucas Hulsewee. Getuigen: Pieter Egberts en Leendert Smeding. Bruidegoms zijde: Derk de Muinck, Moederdina de Muinck, Sijwerdina de Muinck, Jacoba de Muinck, Sjouwgjen de Muinck, Antonij de Muinck, Herman de Muinck, Jacobus de Muinck, Gerrit Egbert Dickers, Haijo Reijnts en Grietje Luitjens.
   

 

 

We treffen drie grafzerken aan van de familie Egges die naast elkaar liggen:

 

47. Albert Egges

Albert Egges, grafzerk, rechter graf

Albert Egges, bovenste tekst

 

47. Albert Egges, bovenste tekst

47. Albert Egges, grafzerk, rechter graf  
Albert Egges, onderste tekst Albert Egges, wapen
47. Albert Egges, onderste tekst 47. Albert Egges, wapen
   

Grafschrift:

 

ANNO 1790, DEN 14 MAAY, IS IN OUDERDOM VAN 65 JAREN EN 6 MAANDEN OVERLEDEN DE E. ALBERT EGGES, ZYLVEST DES TERMUNTERZYLVEST ONDER SCHEEMDA

 

Wapen: Gedeeld:

I doorsneden:

a. een uit de deellijn komende arm, houdend een zwaard schuinlinks;

b. drie klaverbladen;

II op een gewelfd terras een boom.

 

HIER RUST ... SCHA ... AL 'T ... EN IK, IK ... DENK BY MYN GRAF OOK AAN DE DOOT / EN SCHIK U TOT DEN JONGSTEN NOOT.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.
Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ. GDW, blz. 608, nr. [3356].

   
46. Albert Egges
Albert Egges, grafzerk midden

Albert Egges, tekst boven

 

46. Albert Egges, tekst boven

46. Albert Egges, grafzerk midden  
Albert Egges, tekst onder

Albert Egges, wapen

 

46. Albert Egges, wapen

46. Albert Egges, tekst onder  
   

Grafschrift:


Anno 1793 den 3 October is de / Eersame ALBERT EGGES / overleeden in den ouderdom / van bijna 37 Jaer (of Jaren?) /

------- Hier rust --- --- --- --- en --- de? --- scha --- al 't --- en ik --- denk bij mijn graf ook aan de doot --- en schik u tot den Jongsten noot /

   

Datum overlijden: 03-10-1793


Grafaanduiding: 46

 

Locatie graf: Buiten de kerk

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter
Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen

Afmetingen zerk: 201 x 85 x 15?

Type graf: zandgraf

Staat van onderhoud: verzakt, verweerd, gebroken

Iconografie: wapen

Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK

   
Opmerkingen:
DTB Begraven Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, Bron: boek, Deel: 408, Kerkelijke gemeente Scheemda, archief 124, inventarisnummer 408, Overlijdensboek 1772-1811, folio 18.
De ouders van Albert zijn A. Egges en A. Luikens.
Verder zal het niet verwonderlijk zijn dat er een relatie is tussen de familie Egges en Stheeman. Zo komen we een Albert Egges Stheeman tegen, eboren op 7 januari 1748 te Scheemda, overleden 1 december 1829 (81 jaar oud), als zoon van Sypko Stheeman en Hayke Eggens (Bron: Stamboom Stheeman).
   
43. Luiken Egges
Luiken Egges, grafzerk, middelste

Luiken Egges, tekst boven

 

43. Luiken Egges, tekst boven

43. Luiken Egges, grafzerk, middelste  
Luiken Egges, tekst onder Luiken Egges, wapen
43. Luiken Egges, tekst onder 43. Luiken Egges, wapen
   

Grafschrift:

 

TER GEDACHTENIS VAN D.E. LUIKEN EGGES, IN LEVEN ZYLVEST EN KERKVOOGD IN DE EEXTA. GEBOREN DEN 4 MAART 1754 EN OVERLEDEN DEN 20 OCTOBER 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 54 JAREN EN RUIM 7 MAANDEN

 

Wapen: Gedeeld:

1 doorsneden:

a. een uit de deellijn komende arm, houdend een zwaard schuinlinks;

b. drie klaverbladen;

II op een terras een boom.

 

IK STORTTE DOOR MYN DOOD IN ROUW / TIEN KINDREN EN EEN LIEVE VROUW / MAAR 'K GING NIET HEEN DAN OP BEVEL / VAN HEM, WIENS WERK IS ALTYD WEL

   
Ligt buiten de kerk onder het gras. vermeld: GSL, blz. 317. OMJ. GDW, blz. 610, nr. [3364].

Opmerkingen:

Het is merkwaardig dat Luiken Egges kerkvoogd is geweest te Eexta, maar dat hij in Scheemda is begraven.
Luiken Egges is 54 jaar oud geworden en is zeer waarschijnlijk landgebruiker geweest. Op 20 oktober 1808 wordt een memorie van successie opgemaakt. (Gequalificeerden van de belasting op het recht van successie in Groningen, Bron: Rayon Oldambt (1806 - 1811), archief 40, inventarisnummer 0061, 20 oktober 1808, Registers der overledenen 1808).

   

 

53. Aletta Rijkerdink Palmer

Aletta Palmer, grafzerk links

 

Aletta Palmer, tekst
53. Aletta Palmer, grafzerk links 53. Aletta Palmer, tekst
   

Grafschrift:

 

ALETTA / RIJKENDINA PALMER / Geb. den 8 Januarij 1803 / Overleden te Scheemda / den 4 September 1817 /

   

Geboortedatum: 08-01-1803.
Datum overlijden: 04-09-1817.
Plaats overlijden: Scheemda.

Grafaanduiding: 53.
Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 201 x 71,5 x 15,5.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, iets beschadigd.

Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: L [N]. Meters.

Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK.

   

Toelichting:

Aletta Palmer (nr. 53) en Willemmina Palmer (nr. 54) zijn de dochters van Willem Palmer (1773-1830) (predikant) en Bieltje Tonkens. Voor haar overlijden is Aletta 'stroohoedenmaakster' van beroep geweest.

Het gezin van Willem Palmer en zijn echtgenote bestaat uit Geertruida Palmer (1799-1826), Antje Palmer (1800-1841), Aletta Rijkedina Palmer (1802-1841), Lamberta Palmer (1804-1838), Corlelia Palmer (1806-1872) en Willemmina Palmer (1810-1851). Vader Willem is overleden in Termunten op 19 september 1830 en trouwt met Bieltje op 14 december 1797 te Appingedam.

Elders lezen we dat Aletta Rijkedina op 8 januari 1802 geboren is in Solwerd, alwaar zij gedoopt is op 17 januari van hetzelfd jaar aldaar en dat zij niet overleden is op 4 september 1817, zoals SOGK op haar grafsteen denkt te lezen, maar op 4 september 1847 op 45-jarige leeftijd, dit conform de stamboom van Tom en Désirée Rowel-Janssen. Dit zullen gezien het overlijdensregister de juiste gegevens zijn!

In de lijst van hervormde predikanten te Termunten, opgericht in 1603, vinden we dat Willem Palmer aldaar predikant is geweest van 9 oktober 1808 tot zijn overlijden op 18 september 1830. Op 9 oktober 1808 is hij afkomstig uit Solwerd-Marsum.
(Bron: Alletta Palmer; Overlijdensregister Scheemda, 4 september 1847, akte nr. 82).

   
54. Willemmina Palmer
Willemmina Palmer, grafzerk rechts

Willemmina Palmer, grafzerk tekst

 

54. Willemmina Palmer, grafzerk tekst

54. Willemmina Palmer, grafzerk rechts  
   

Grafschrift:


WILLEMMINA PALMER, / GEBOREN DEN 31 Maart / 1810 / overleden den 8 October / 1851 /

   

Geboortedatum: 31-03-1810.
Datum overlijden: 08-10-1851.

Grafaanduiding: 54.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 199 x70 x 13,5.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, oppervlak beschadigd

Datum inventarisatie: 04-09-2012. SOGK.

   

 

39. Eesk(e) Freerks

Eesk(e) Freerks, grafzerk

 

Eesk(e) Freerks, tekst

 

39. Eesk(e) Freerks, tekst

39. Eesk(e) Freerks, grafzerk  
Eesk(e) Freerks, afbeelding

Wapens: Rechts: Gevierendeeld:

I een omgewende leeuw;

II huismerk nr. 480;

III een halve adelaar;

IV drie klaverbladen onder elkaar.

Links: Op een terras tussen twee kleine bomen een grote boom.

39. Eesk(e) Freerks, afbeelding  
   

Grafschrift:

 

1794, DEN 18 JULY, IS DE EERBARE EESK[E] FREERKS ... VAN DE [E.] ALBERT [EDSK]ES OVERLEDEN IN HET [210 JAAR HAARS OUDERDOMS.

Wapen  

Grafschrift:

 

AL WAS ZY JONG EN TEER BEMIND / VAN NAAST ... ! HAAR ... / NU ... /BEGRAVEN ... / OOK MOEST ... / ... TROUW ...

Vermeld: GSL, blz. 316.

OMJ. Elske Freriks, vrouw van Albert Edskes, overleden 8 januari 1794. Zie: DTB, nr. 408.
GDW, blz. 609, nr. [3359].

   
Ligt buiten de kerk onder het gras.  

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 202 x 86,5 x 15.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, beschadigd.

Datum inventarisatie: 09-09-2012. SOGK.

 
   

 

37. Sypko Stheeman

Sypko Stheeman, mddelste grafzerk

 

Sypko Stheeman, wapen
37. Sypko Stheeman, mddelste grafzerk 37. Sypko Stheeman, wapen
Sypko Stheeman, tekst

Wapen:

Op een terras een brouwketel, waarin twee moutgrepen samen in de vorm van een omgekeerde keper, vergezeld van boven van een vijfpuntige ster, waarvan het hart geopend in de vorm van eert omgekeerde regelmatige vijfhoek.

 

Anna Eerligh, overleden 8 juli 1804. Zie: DTB, nr. 408.610.  GDW, blz. 609, nr. [3361].

37. Sypko Stheeman, tekst  
   

Grafschrift:

 

TER GEDACHTENIS VAN SYPKO STHEEMAN, IN LEVEN OUDWEDDEMAN DES RECHTSTOELS MIDWOLDA C. ANN. EN OUD-OUDERLING IN DE GEMEENTE J.C. TE SCHEEMDA, OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 92 JAREN DEN 9 AUGS. 1807 EN HIER BEGRAVEN DEN 14 AUGS. 1807 TUSSCHEN ZYNE TWEDE VROUW HAIKE EGGES EN DERDE VROUW ANNA EERLICH, OVERLEDEN IN JULI 1805, ZYNDE DESZELVS 1STE VROUW HINRICA HILLEBRANTS IN APRIL 1740 TE GRONINGEN GESTORVEN EN BEGRAVEN

   

Typografie:
Latijns schrift met schreef, schrijfletter:
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 199,5 x 86,5 x 14,5.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, gerestaureerd.

Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK.

Toelichting:

 

Eerder getrouwd geweest met Haike Eggens (nr. 36), overleden 1752, en Hinderica Hillebrants, overleden 1747.

   
36. Hayke Eggens
Hayke Eggens, grafzerk

Wapens

 

Rechts:

Een omgewende leeuw, vergezeld van boven van een grote omgekeerde vijfpuntige ster.

 

Links:

Gedeeld:

I doorsneden:

a. een uit de deellijn komende, boven de elleboog beklede arm, houdend een zwaard;

b. drie klaverbladen;

II op een terras een boom.

 

GDW, blz. 607, nr. [3344].

36. Hayke Eggens, grafzerk  
   

Grafschrift:

 

INT JAAR 1752, DEN 25 APRIL, IS GESTORVEN DE EERBAERE EN DEUGDSAME HAYKE EGGENS, HUISVROUW VAN D.E. SYPKO STHEEMAN, WEDMAN DES REGTSTOELS MIDWOLDA, IN DEN OUDERDOM VAN 31 JAEREN, 2 MAANDEN EN 23 DAGEN

   

Typografie:
Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche

 

Zerk:
liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 202 x 86,5 x ?
Type graf: zandgraf

Staat van onderhoud: verweerd, haarscheuren, beschadigd tekstvlak

 

Iconografie: wapen


Datum inventarisatie: 07-09-2012. SOGK

38. Albert Egges Stheeman
Albert Egges Stheeman, grafzerk, linker graf

Albert Egges Stheeman, grafzerk, linker graf, t

 

38. Albert Egges Stheeman, grafzerk, linker graf, tekst

38. Albert Egges Stheeman, grafzerk, linker graf  
Albert Egges Stheeman, grafzerk, linker graf, afbeelding

Geboortedatum: 06-01-1748.
Geboorteplaats: Scheemda.
Datum overlijden: 01-12-1829 .
Plaats overlijden: Scheemda.


Grafaanduiding: 38.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 202 x 86 x 16.
Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, beschadigd.
Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK.

38. Albert Egges Stheeman, grafzerk, linker graf, afbeelding  
   

Grafschrift:


Ter Gedachtenis / van den Heer / ALBERT Egges STHEEMAN / in leven ouderling te Scheemda / aldaar geboren 6 Januari 1748 / overleden 1 December / 1829

   
Omschrijving:
Albert Egges STHEEMAN, geb Scheemda 06.01.1748, vader: Sypko Stheeman, moeder Hayke Egges, landgebruiker, steenfabrikant, weddeman, kerkvoogd, voorzitter gemeentebestuur, adjoint du maire, overl Scheemda 01.12.1829, tr 07.11.1775, Tjaatje (Tjatje) EVERS, geb 11.12.1740,
vader: Ubbo Evers, moeder: Berendina Wolthuijs, overl Scheemda 11.01.1803
.
   
11. Tjabina Eidina Stheeman
Tjabina Eidina Stheeman, grafzerk, middelste

Tjabina Eidina Stheeman, tekst

 

11. Tjabina Eidina Stheeman, tekst

11. Tjabina Eidina Stheeman, grafzerk, middelste  
   

Grafschrift:


Ter gedachtenis / van Mejuffer / TJABINA EIDINA STHEEMAN / geboren den 23 October 1816. / en / overleden den 27 Maart 1831 / te Scheemda. /

   

Geboortedatum: 23-10-1816
Datum overlijden: 27-03-1831
Plaats overlijden: Scheemda
Grafaanduiding: 11

Locatie graf: Buiten de kerk

Typografie:
Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 202 x 86,5 x15
Type graf: keldergraf


Staat van onderhoud: iets verweerd
Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK.

   

 

Van het geslacht Ter Haseborg liggen er minstens 4 grafzerken buiten de kerk van Scheemda, waar van er drie naast elkaar liggen:

 

58. Jan Ter Haseborg
Jan Ter Haseborg, grafzerk, middelste grafzerk Jan Ter Haseborg, wapen

58. Jan Ter Haseborg, grafzerk, middelste grafzerk

58. Jan Ter Haseborg, wapen
   

Grafschrift:

 

Ter Gedagtenis van JAN TER HASEBORG In leven Geëligeerde in de Scheemda Geboren den 21 Augustus 1735 En Overleden den 23 September 1808

   

Geboortedatum: 21-10-1735

Datum overlijden: 23-09-1808

Plaats overlijden: Scheemda

Grafaanduiding: 58

Locatie graf: Buiten de kerk

Datum inventarisatie: 30-09-2015. SOGK.

Wapen Ter HaseborgWapen Ter Haseborg

 
   
60. Jan ter Haseborg
Jan Ter Haseborg, grafzerk, rechter grafzerk Jan Ter Haseborg, wapen
60. Jan Ter Haseborg, grafzerk, rechter grafzerk 60. Jan Ter Haseborg, wapen
   

Grafschrift:

 

Ter Gedachtenis / van den Heer JAN TER HASEBORG / geb. te WEENER. / den 13 Junij 1779, / en overl. te SCHEEMDA / den 17 Januarij 1845

   

Typografie Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 202,5 x 86x 15.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: iets verweerd, gescheurd.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 07-09-2012.SOGK.

   

Heika (Hayke) STHEEMAN

 

Heika (Hayke) STHEEMAN

Jan Ter HASEBORG

 

Jan Ter HASEBORG

 

Omschrijving:

 

Heika (Hayke) STHEEMAN, geb. Scheemda 20.07.1778, beroep: huisvrouw, overleden te Scheemda 31.07.1821, aangiftedatum Scheemda 2 augustus 1821, akte nr 23, trouwt te Scheemda 05.11.1807 met Jan Ter HASEBORG geboren te Weener, Emsland, Ostfriesland in Duitsland op 12.06.1779, beroep landbouwer, burgemeester, koopman en steenfabrikant, overleden te Scheemda 17.01.1845, aangiftedatum, Scheemda 20 januari 1845, akte nr 6, begraven te Scheemda, op zijn zerk het familiewapen.

Omschrijving:

 

Jan Ter HASEBORG geboren teWeener, Emsland, Ostfriesland in Duitsland op 12.06.1779, beroep landbouwer, burgemeester, koopman en steenfabrikant, overleden te Scheemda op 17.01.1845, aangiftedatum Scheemda 20 januari 1845, akte nr. 6, begraven te Scheemda, op zijn zerk het familiewapen.

 

Trouwt 1. te Scheemda op 05.11.1807 met Heika (Hayke) STHEEMAN geboren te Scheemda op 26.06.1787, beroep huisvrouw, overleden te Scheemda op 31.07.1821, aangiftedatum Scheemda 2 augustus 1821, akte nr. 23

 

Trouwt 2. te Scheemda op 10.07.1825, akte nr 14 met Sophie PELINCK, geboren te Havelte op 21.05.1801, gedoopt te Havelte op 31.05.1801, doopboek 1756-1811 DTB 59, beroep landbouwersche, eigenaresse steenfabriek, overleden te Scheemda op 12.03.1866 begraven te Scheemda.

   
61. Albert Egges Ter Haseborg
Albert Egges Ter Haseborg, linker grafzerk

Albert Egges Ter Haseborg, tekst rechts

 

61. Albert Egges Ter Haseborg, tekst rechts

61. Albert Egges Ter Haseborg, linker grafzerk  
Albert Egges Ter Haseborg, tekst links Albert Egges Ter Haseborg, wapen
61. Albert Egges Ter Haseborg, tekst links 61. Albert Egges Ter Haseborg, wapen
   

Grafschrift:


rechts:
Ter Gedachtenis van / ALBERT EGGES ter HASEBORG / geboren den 23 Augustus 1808 / overleden den 23 April 1842 /


------------------ links:
Ter Gedachtenis / van / [S O] TER HASEBORG / geboren den 15 April 1813 / overleden den 31 Maart 1841 /

   

Geboortedatum: 23-08-1808.

Datum overlijden: 23-04-1842.

Grafaanduiding: 61.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 192 x 144 x 14.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd.

Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: J.K. Pieters.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 07-09-2012. SOGK.

   
62. Jan Pelinck Ter Haseborg
Klik op de foto voor een grotere afbeelding van een foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk.

Jan Pelinck ter Haseborg, tekst onder

 

62. Jan Pelinck ter Haseborg, tekst onder

62. Jan Pelinck ter Haseborg, grafzerk, midden

 

Klik op de foto voor een grotere afbeelding van een foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk
.

 

 

Geboortedatum: 18-08-1826.

Datum overlijden: 10-04-1849.

Plaats overlijden: [Scheemda].

Grafaanduiding: 62.

Locatie graf: Buiten de kerk.

 

 

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, haarscheurtje, onder iets beschadigd.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 07-09-2012.
SOGK.

62. Jan Pelinck ter Haseborg, wapen  
   

Grafschrift:

 

Ter Gedachtenis / van / JAN PELINCK TER HASEBORG / geboren den 18 Augustus 1826 / overleden den 16 April 1849 /

 

31. Koeno Buseman
Koeno Buseman, grafzerk, rechts. Koeno Buseman, wapen

31. Koeno Buseman, grafzerk, rechts.

31. Koeno Buseman, wapen
   

Grafschrift:


Ter gedagtenis van / KOENO ude BUSEMAN / zoon van A.K. Buseman, / en Hilje Fokkes Smit Ehel: / Overleden den 18 Maart / 1821, in den Jeugdige / Ouderdom van 5 Jaaren, / en bijna drie / Maanden

   

Datum overlijden: 18-03-1821.

Grafaanduiding: 31.

Locatie graf: Buiten de kerk.

 

Koeno is slechts 5 jaar en drie maanden oud geworden.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter.

Letter verheven in cartouche. Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 202 x 71,5 x 14.

Type graf: zandgraf. Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, beschadigd, gerestaureerd.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK.

   
32. Harm Koenes Buseman
Harm Koenes Buseman, midden

Harm Koenes Buseman, wapen

 

32. Harm Koenes Buseman, wapen

32. Harm Koenes Buseman, midden  
Harm Koenes Buseman, detail afbeelding Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Sluit het venster door op het kruisje te klikken in de adresbalk.
32. Harm Koenes Buseman, detail afbeelding 32. RHC GA, BS Overlijden, Periode: 1823, Scheemda, 21 april 1823, Overlijdensregister 1823, aktenummer 24.
  Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Sluit het venster door op het kruisje te klikken in de adresbalk.

Grafschrift:


Ter gedachtenis van HARM KOENES BUSEMAN, [in leven kerkvoogd ...] te Scheemda / geboren den ..... Overleden den 19 October 1823, / in den Ouderdom van ruim 62 Jaren, Eerst gehuwd / geweest met Wijlen / [..] .... Willems Oomkes daarna ..... Hilje Fokkes Smit /

   

Datum overlijden: 19-10-1823.

 

Echtgenoot van:

Willems Oomkes, later Hilje Fokkes Smit (nr. 33).

Grafaanduiding: 32.

Locatie graf: Buiten de kerk.

 

Harm Koenes Buseman is landgebruiker van beroep geweest. Dat is mogelijk ook de reden dat er een paard op de zerk voorkomt.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter. Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 201 x 86,5 x 12.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, beschadigd.

Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK.

   
33. Hilje Fokkes Smit
Klik op de foto voor een grotere afbeelding van een foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk.

Datum overlijden: 24-02-1854.
Echtgeno(o)t(e) van: J.K. Buseman (nr. 32).

Grafaanduiding: 33.

Locatie graf: Buiten de kerk.

 

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

 

Zerk: liggende steen, zandsteen.
Afmetingen zerk: 203,5 x 87 x 12.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: goed, verweerd.


Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: J.K. Pieters.


Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK .

33. Hilje Fokkes Smit, grafzerk met wapen

 

Klik op de foto voor een grotere afbeelding van een foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk.
 
   

Grafschrift:


Ter gedachtenis / van / HILJE FOKKES SMIT, Wedw H.K. BUSEMAN. overleden den 24 Februari 1854, in den ouderdom van ruim 66 jaren

   
Heika Oomkes
   

Grafschrift:

 

DE JUFFROUW HEIKA OOMKES, IN LEVEN ECHTGENOOTE VAN MONS. H.K.BUSEMAN, IS GEBOREN DEN 3 DECEMBER 1763 EN OVERLEDEN DEN [2]2 SEPTEMBER 181

   

Wapen: Doorsneden:

A. op de snijlijn en tussen twee groepen van twee bomen een gebouw met vier puntgevels;

B. gedeeld:

1 een halve adelaar;

2 drie klaverbladen.

 

Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 317. Aanvullingen uit akte van overlijden.

GDW, blz. 610, nr. [3367].

   
27. O. Oomkes
O. Oomkes, grafzerk

O. Oomkes, wapen

 

27. O. Oomkes, wapen

27. O. Oomkes, grafzerk  
   

Grafschrift:

 

ANNO 1731, DEN 7 JANNUARY, IS GEBOREN DEN HEER O. OOMKES EN OVERLEDEN DEN 1 MAART 1814.

 

Wapen: Doorsneden:

A. tussen twee groepen van twee bomen een gebouw met vier puntgevels;

B. gedeeld:

1 een halve adelaar;

2 drie klaverbladen.
Daaronder een doodshoofd en een zandloper.

 

DEEZ ZARK, O WANDELAAR, BEDEKT HET KIL GEBEENT / VAN EENEN OUDERLIMG UIT JEZUS KERKGEMEENT / ZYN LIEVE VROUW EN KINDREN GINGEN VOOR HEM HEEN / EN LIETEN HEM ZOO TREURIG EENZAAM ZOO ALLEEN / JAREN AGTEREEN BEWEENDE HY HUNNEN DOOD / TOTDAT HEM OOK DE AARD ONTVING IN HAREN SCHOOT

Ligt buiten de kerk onder het gras. Vermeld: GSL, blz. 317. OMJ. GDW, blz. 610, nr. [3368].

Typografie: Latijns schrift met schreef, s.
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, zandsteen?
Afmetingen zerk: 202 x 86 x 16.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, gerestaureerd.
Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK.

 

Trientje Lupkes
 

Grafschrift:

 

TER GEDAGTENIS VAN DE JUFFROUW TRIENTJE LUPKES, IN LEVEN ECHTGENOOTE VAN MONS. OOMKES, IS GEBOREN DEN 9 MAART 1731 EN OVERLEDEN 18 APRIL 1810

 

Wapen: Gedeeld:

I een tegen een boom klimmend hert en een tegen een schoorsteenhaak klimmende leeuw;

II een rechterschuinbalk, vergezeld van twee rozen.

 
Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 317.

Oomke Oomkes nr. 27), van Scheemda, ondertrouwd Scheemda 25 oktober 1761, gehuwd aldaar, huw. voorwaarden 12 november 1761, Trijntje Lubkes, van Blijham, dochter van wijlen Lubke Tjarks en Lysbet Derks.

 

Zie: DTB, nr. 406, en: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V z 11. Vergelijk wapen: GDW, nr. 980. GDW, blz. 610, nr. [3366].

   
29. Willem Oomkes
29. Willem Oomkes, grafzerk 29. Willem Oomkes, wapen
29. Willem Oomkes, grafzerk 29. Willem Oomkes, wapen
   

Grafschift:

 

1781, DEN 25 APRIL, IS OVERLEDEN DE EERZAME WILLEM OOMKES, GEWEZENE EHEMAN VAN DE DEUGDSAME HEIKE JANS, OUD IN HET 83STE JAAR, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUS JESUS

 

Wapen: Doorsneden:

A. op de snijlijn en tussen twee groepen van twee bomen een gebouw met vier puntgevels;

B. gedeeld:

1 een halve adelaar;

2 drie klaverbladen.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras. Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ. GDW, blz. 608, nr. [3352].

   
Echtgenoot van Heike Jans, huwelijk:
tr. te Scheemda [Gr] op dinsdag 24 jun 1727 Willem Oomkes x Haike Jans 24-06-1727: Eltjo Hommes en Geeske Pieters, aangetrouwde neef en nicht, Tjapko Pieters, neef, Hiske Dries, nicht, Evert Meijer en Gocko Gokkes, voormond en voogd over Hiske Dries.
Bruid: Jan Beerents, ouderling, vader, Wieja Jans, halfzuster, Tiddo Siers en Aaltjen Sijpkens, broer en schoonzuster, Beerent en Tjacko Jans, broers, Edzke Jans, zuster, Jacob Jans, broer, Hiltje Wibbes en Hilje Reints, halve oom en aangetrouwde moei, Nanno Siers en Elke Tiddens, neef en aangetrouwde nicht, Tiddo en Edzko Siers, neven, Mattias Tjackens en Hillegijn Clasens, halve neef en aangetrouwde nicht, Andries Tjackens, halve neef, Doetjen Nantkes, Wieja Nantkes en Wibbo Hiltjes, halve nichten en neef, Anthonius Emmen en Wieja Eevers, aangetrouwde neef en nicht, Evert Jans en Elisabeth Rienken, neef en aangetrouwde nicht.
 

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, zandsteen?
Afmetingen zerk: 201 x 85 x 15.
Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: erg verweerd, gescheurd, beschadigd, gerestaureerd.

Iconografie: wapen.
Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK.

   

 

Onbekend
   

Wapen: Gedeeld:

I waarschijnlijk twee tegen elkaar klimmende leeuwen, waarvan alleen de linker herkenbaar;
II een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.

 

Ligt onder het gras. OMJ. GDW, blz. 611, nr. [3368A].

   

Onbekend

   

Wapen: Gedeeld:
I drie ronde vruchten met gebladerde stengels;
II twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen.

 

Ligt onder gras. OMJ. GDW, blz. 611, nr. [3368C].


 

Onbekend

   

Grafschrft:

 

TER G ... PIE ...

Wapen: Gedeeld:
1 rechtsgeschuind;
II onherkenbaar, misschien een halve adelaar.


Ligt onder het gras. OMJ. GDW, blz. 611, nr. [3368C].

Typografie: Latijns schrift met schreef; Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, zandsteen?
Afmetingen zerk: 202 x 86 x 16.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, gerestaureerd.

Iconografie: wapen.
Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK

   
Onbekend
   
TER G ,.,

Wapen: Gedeeld:

I rechtsgeschuind, beneden in het onderste veld een liggende omgehakte boom met kruin, doch zonder wortels;

II een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster.

 

Ligt onder het gras. OMJ. GDW, blz. 611, nr. [3368D].

   
Onbekend
   

Kwartieren:

I Een staande omgewende omziende duif.

II Onherkenbaar.

III Gedeeld: 1 een halve adelaar;

II drie klaverbladen onder elkaar.

IV: Een staande duif.

Beeldhouwwerk: Een op een matras liggende dode, vergezeld aan het voeteneinde van een zandloper.

 

Ligt onder het gras. OMJ. GDW, blz. 611, nr. [3368E].

   

 

07. B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS
B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS, grafzerk

B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS, tekst onder

 

07. B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS, tekst onder

07. B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS, grafzerk  
. B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS, tekst boven B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS, signatuur van de maker
07. B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS, tekst boven 07. B[.]K[..]GEN, [BOUWO MA]RCUS, signatuur van de maker
   

Grafschrift:

 

Ter gedachtenis / van /

 

--- 7 of 8 regels [BOUWO MA]RCUS B[.]K[..]GEN den 20 1789 ....... ....... Echtgenoot van A[WE[K]E[..]BON[......]

 

Geboortedatum: 20-xx-1789.

Plaats overlijden: [Scheemda].

Echtgeno(o)t(e) van: A [We[k]e[..] Bon[......].

Grafaanduiding: 07.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter. Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 201 x 86 x 19.

Type graf: zandgraf, anders nl ?.

Staat van onderhoud: verweerd, beschadigd: linker onderhoek weg.

Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: D.Z[ui]thoff.

Datum inventarisatie: 24-07-2012.

Iconografie: Wapen.
SOGK.

   

 

35. Klaas en Eggo Lotthering
Klik op de foto voor een grotere afbeelding van een foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk. Klaas en Eggo Lotthering, grafzerk

35. Klaas en Eggo Lotthering, grafzerk

 

Klik op de foto voor een grotere afbeelding van een foto op OnlineBegraafplaatsen.nl.
Sluit die foto door op het kruisje van de foto te klikken in de adresbalk
.

35. Klaas en Eggo Lotthering, grafzerk
   

Grafschrift:

 

Hier rusten de beide zonen van R.E. LOTTHERING en A.J. DIJKSTRA

-------- KLAAS LOTTHERING / geb. d. 15 Julij 1831 overl. d. 23 Dec. 1852 / en EGGO LOTTHERING geb. d. 2 Nov. 1825 overl. d. 31 Dec. 1853-------------------------- In het leven verenigd / Zijn Zij ook in den dood niet gescheiden

--------------------------

   

Geboortedatum: 15-07-1931 (21 jaar).
Datum overlijden: 23-12-1852 .

 

Geboortedatum: 02-11-1825 (28 jaar).
Datum overlijden: 31-12-1853.


Grafaanduiding: 35.

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter. Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 128,5 x 116 x10.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: iets verweerd, gescheurd, beschadigd, gerestaureerd.
Datum inventarisatie: 30-08-2012. SOGK .

   

 

44. Anna Luikens
Anna Luikens, grafzerk, midden

Anna Luikens, tekst boven

 

44. Anna Luikens, tekst boven

44. Anna Luikens, grafzerk, midden

 
Anna Luikens, tekst onder Anna Luikens, wapen
44. Anna Luikens, tekst onder 44. Anna Luikens, wapen
   

Grafschrift:

 

ANNO 1793, DEN 22 DECEMBER, IS DE EERBARE ANNA LUIKENS, HUISVROUW VAN WYLEN ALBERT EGGES, IN HET 68E JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN.

 

Wapen: Doorsneden:

A. gedeeld:

1 een halve adelaar;

2 twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen;

B. op een terras een brouwkuip, waarin twee moutgrepen schuinkruislings.

 

HIER RUST HET STOFLYK DEEL / VAN HAAR, IN 'T LEVEN VEEL GEACHT / ...

   
Ligt buiten de kerk onder het gras. Vermeld: GSL, blz. 311. OMJ. GDW, blz. 609, nr. [3358A].
   

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter;
Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 201 x 85 x 16.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, beschadigd.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 09-09-2012. SOGK.

   

 

13. Henderykes Ludolfi
Henderykes Ludolfi, grafzerk

Henderykes Ludolfi, bovenste tekst

 

13. Henderykes Ludolfi, bovenste tekst

13. Henderykes Ludolfi, grafzerk

 
Henderykes Ludolfi, onderste tekst  
13. Henderykes Ludolfi, onderste tekst  
   

Grafschrift:

 

TER GEDAGTENIS VAN DE GELEERDE JONGELING HENDERYKES LUDOLFI, CAND. DER H. GODGELEERTHEIT TE GRON., D.24 JUL. 1672 GEBOREN EN 15 AUG. 1699 ONTSLAPEN.

 

Wapen: Gedeeld: 1 een omgewende leeuw; II twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen, komend uit een verlaagde, brede en gegolfde dwarsbalk.

 

HIER RUST HET LIGCHAAM VAN LUDOLFI / WIENS GEZANGEN IN NEDERDUITSCHE MAAT STEEDTS STREELDEN HERT EN OOR / GEWIS, ZYN GEEST ZAL OOK DES ENGLENDOMS / VERLANGEN VOLDOEN NU BY / GODTS LOF VERHEFT IN 'T HEMELSCH KOOR.

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.

 

Vermeld: GSL, blz. 310. OMJ. Lees in voorlaatste regel van gedicht HY in plaats van BY. GDW, blz. 603, nr. [3323].

   

Typografie: Latijns schrift met schreef; Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, zandsteen.

Afmetingen zerk: 201 x71 x 15.

Type graf: keldergraf.


Staat van onderhoud: gescheurd, onvolledig: linkerhoek onder mist.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 19-06-2012. SOGK .

   

 

30. H Echt Bus ber
Grafzerk links

Detail afbeelding

 

30. Detail afbeelding

30. Grafzerk links

 
   

Grafschrift:


H Echt Bus ber

-- Op 't Trad ik En -- In totaal 14 regels tekst

   
Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 201 x 85,5 x 15.

 

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: erg verweerd, gescheurd, onvolledig, gerestaureerd.

Datum inventarisatie: 30-08-2012.
SOGK.

   

 

49. Niet leesbaar
Niet leesbaar, zerk in het midden

Niet leesbaar, tekst

 

49. Niet leesbaar, tekst

49. Niet leesbaar, zerk in het midden

 
Niet leesbaar, wapen

 

Locatie graf: Buiten de kerk

 

Grafschrift:

 

9 regels tekst --- --- --- --- --- --- --- [December] --- 1 kint

 

Typografie: 'schrijfletter', letter verheven in cartouche.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 198,5 x 85 x 16.

Type graf: zandgraf

Staat van onderhoud: zwaar verweerd, gerestaureerd.

Iconografie: wapen.

 

Datum inventarisatie: 04-09-2012.

SOGK

 

 

49. Niet leesbaar, wapen  
   

 

1. Niet leesbaar
Niet leesbaar, grafzerk

Niet leesbaar, wapen

 

01. Niet leesbaar, wapen

01. Niet leesbaar, grafzerk

 
   

Grafschrift:

 

4 regels tekst: O ] schout ] G art, ] U rt ]

   

Locatie graf: Buiten de kerk.

Typografie: schrijfletter; Letter verheven in cartouche

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 197 x 69,5 x 12.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, onvolledig, rechtsmiddenhoek weg.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 24-07-2012.
SOGK.

   

 

48. niet leesbaar
niet leesbaar, grafzerk niet leesbaar, tekst, afgeslepen?

48. niet leesbaar, grafzerk

48. niet leesbaar, tekst, afgeslepen?
niet leesbaar, afbeelding onder aan de zerk niet leesbaar, het wapen op de zerk
48. niet leesbaar, afbeelding onder aan de zerk 48. niet leesbaar, het wapen op de zerk
   

Locatie graf: Buiten de kerk

Grafschrift: tekst onleesbaar; het ziet er naar uit dat de tekst is weggeslepen.

Zerk: liggende steen, hardsteen.

Afmetingen zerk: 200 x 84,5 x 13.

Type graf: zandgraf.

Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd, hoek onderaan weg.

Iconografie: wapen.

Datum inventarisatie: 09-09-2012.
SOGK.

   

 

16. Niet leesbaar
Niet leesbaar, grafzerk, midden

Niet leesbaar, grafzerk, tekstvak

 

16. Niet leesbaar, grafzerk, tekstvak

16. Niet leesbaar, grafzerk, midden  
   

Grafschrift:

 

[Juffrouw]

   

Locatie graf: Buiten de kerk.

Zerk: liggende steen.

Afmetingen zerk: 202 x 86 x 16.

Staat van onderhoud: verweerd, iets gescheurd, beschadigd tekstvlak.

Datum inventarisatie: 19-06-2012.
SOGK.

Toelichting: wapen Evers.
   

 

34. Mechelina Sijpkens
Mechelina Sijpkens, grafzerk Mechelina Sijpkens, wapen

34. Mechelina Sijpkens, grafzerk

34. Mechelina Sijpkens, wapen
Mechelina Sijpkens, schedel  
34. Mechelina Sijpkens, schedel  
   

Grafschrift:


Rustplaats van / MECHELINA SIJPKENS / Geb. Pelinck, / geboren den 11 Maart 17.. overleden den 11 Janu 1853 /

--------------- Dat zij ruste,

---------------

   

Geboortedatum: 11-03-xxxx.
Geboorteplaats: Pelinck.

Datum overlijden: 11-01-1853.

Grafaanduiding: 34

Locatie graf: Buiten de kerk

Typografie: Latijns schrift met schreef, schrijfletter; Letter verheven in cartouche.

 

Zerk: liggende steen, hardsteen.
Afmetingen zerk: 199,5 x84,5 x 15.
Type graf: zandgraf.
Staat van onderhoud: goed, verzakt, onvolledig.
Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: P. Holsbergen Winschoten; F?
Datum inventarisatie: 30-08-2012.
SOGK.
   

 

Margaretha Catharina
   

Grafschrift:

 

MARGARETHA CATHARINA ... 35 JAAR ... 1 KINT ...

 

Wapen:

Een rechterschuinbalk, beladen met een lelie tussen twee rozen, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen. [Van Oostbroeck?].

 

Ligt buiten de kerk onder het gras.
OMJ. Vergelijk: GDW, nr. 1121, 1122. GDW, blz. 604, nr. [3328].

 
 

 

Harmannus Meyer
   

Grafschrift:

 

... JAREN NIEUW SCHEEMDER ... EN 44 JAAREN SCHEEMDER GEMEINTE DOOR SYN LEERREDENEN, LEVEN EN WANDEL HEEFT VOORGELIGT, IS IN HET 83 JAAR SYNES OUDERDOMS SEER SAGTE IN DEN HEERE ONTSLAPEN OP INWAGTINGE VAN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM

 

Wapen:

Twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken met ronde vruchten [Meyer].

 

Hermannus Meyer, predikant Nieuw Scheemda 1672-1682, Scheemda 1682-1727, overleden 30 mei 1727.
Zie: NGP, blz. 134. GDW, blz. 604, nr. [3329].

 

Wapens:
Rechts:

Twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken [Meyer].

Links: Twee smalle rechterschuinbalken, vergezeld van drie harten onder elkaar.

Helmteken: twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken.

 
   

Misschien Harbert Meyer, overleden voor 14 maart 1715, gehuwd voor of in 1691 Maria de Muinck.
Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V bb4.
Vergelijk: Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte, Oldenburg.
Zilveren beker. Wapens: Rechts: Meyer als boven. Links: Gedwarsbalkt van zes stukken, de oneven stukken beladen met een kruisje.

GDW, blz. 604, nr. [3331].

 
   

 

Trientje Lupkes
   

Grafschrift:

 

TER GEDAGTENIS VAN DE JUFFROUW TRIENTJE LUPKES, IN LEVEN ECHTGENOOTE VAN MONS. OOMKES, IS GEBOREN DEN 9 MAART 1731 EN OVERLEDEN 18 APRIL 1810

 

Wapen: Gedeeld:

I een tegen een boom klimmend hert en een tegen een schoorsteenhaak klimmende leeuw;

II een rechterschuinbalk, vergezeld van twee rozen.

 

Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 317.

 

Oomke Oomkes nr. 27), van Scheemda, ondertrouwd Scheemda 25 oktober 1761, gehuwd aldaar, huw. voorwaarden 12 november 1761, Trijntje Lubkes, van Blijham, dochter van wijlen Lubke Tjarks en Lysbet Derks.

 

Zie: DTB, nr. 406, en: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V z 11. Vergelijk wapen: GDW, nr. 980. GDW, blz. 610, nr. [3366].

 
   

 

 

Met dank aan Jan P. Koers voor het bovenste deel van de tekst bij nr. 40, Hilye Tiddens.

 

 

Noten, bronnen en referenties:

 

 


Noten:

 

1. Dit gedeelte van de tekst is geschreven door J.P. Koers, 16 november 2016, op Facebook; met dank voor de overname..

2. J. A. Feith, C. H. van Rhijn, Jb. Vinhuizen en G.A. Wumkes. Grafschriften in Stad en Lande. Groningen 1910. Met afbeeldingen.

3. [ OMJ, Opgravingen en/of mededelingen van H.J.Jansonius, Overschild.

4. Pathuis/Redmer Alma, GDW, Groninger Gedenkwaardigheden, Scheemda.

5. W. Duinkerken. Sinds de Reductie in Stad en Lande. 1969. Gestencild. Naamlijst van Groninger predikanten.

6. A. Pathuis en E. J. Werkman. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincies Groningen en Drente. 's-Gravenhage 1953.

 

 

 

Bronnen en referenties:
- Pathuis/Redmer Alma, Groninger Gedenkwaardigheden
- SOGK, Stichting Oude Groninger Kerken
- J.P. Koers, Scheemda
- Jur Kuipers, Hoogezand.


 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

Hoogeveen, 1 juli 2022.
Revisie: 4 augustus 2023.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan.
Klik hier om terug te gaan naar de HOMEPAGE.
Top