In 1977 is Reinder Brongers eigenaar van een restaurant aan de Vismarkt te Groningen: restaurant Schortinghuis. Hij vertelt in dat jaar aan een verslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden over de zeeroverij op de wadden in de 15e en de 16e eeuw. Een verre voorvader van hem is Bronger to Loquard, in die tijd en beruchte zeerover. Hij is een Oostfriese balling die opereert vanuit Groningen en waarschijnlijk behoort tot de familie van Ocke en van Brunger, die hoofdeling is van Loquard. Het is niet bekend waarom deze Bronger als balling in het Goninger land vertoeft.


De heer Brongers beschikt over stamboomgegevens die teruggaan tot het jaar 1000 en bestaan voornamelijk uit gegevens van zijn neef Reinder Brongers uit Wijk bij Duurstede. Die zocht uit dat de naam is af te leiden vanuit het oud-Germaanse Brunja, wat borstharnas, de strijdbare en de weerbare betekent. Veel van de voorouders zijn redger, hoofd van een gericht of wedman, wat in die tijd een soort deurwaarder was. Van oorsprong is het geslacht afkomstig uit de Friese gebieden rond de Eems en het verdronken Reiderland, dat tijdens de stormvloeden in de 13e en 14e eeuw werden verzwolgen door het water. De bevolking is dan op de vlucht in twee richtingen. Het ene deel vlucht richting het Oldambt en het andere deel trekt naar Ost-Friesland.


De naam Brunger uit Ernavurd komt al voor rond het jaar 1000 volgens een inkomstenlijst van de abdij Werder van de goederen uit de streek tussen de Eems en Lauwers. Brunger, hoofdeling van Loguard, wordt genoemd in akten van 30 november 1385, 31 januari 1424 en 5 mei 1426. In een akte uit het begin van 1400 komt de naam Brunger voor als kerkvoogd en ouderling te Oldersum in Ost-Friesland.
In die akte staat ondermeer het volgende geschreven:

 

Eenige Oostfriese geestelijken en Keno ter Broek verklaren dat aan Agluard, proost te Pilcum volmacht is gegeven om naar eigen inzicht te handelen met geroofde en naar Groningen gevoerde bijbelboeken’.

 

Ocke Brunghersma van Loquard en Loppersum blijkt, volgens een akte van 5 mei 1426, een broer te zijn van hoofdeling Brunger van Loquard. De eerder genoemde zeerover Bronger to Loquard was daar familie van.


In ‘Geschiedenis der Provincie Groningen’, van A. Smith staat het volgende:

 

Verscheidene Oostfriese ballingen hielden zich in deze tijd in de Ommelanden op, die zich toen met de zeer beminde zeeroverij bezig hielden. Een Bronger van Loquard, Breke Haringsman en anderen dreven dit geliefde handwerk en werden door E. Addinga van Westerwolde, eenen ergen vijand der Hamburgers, krachtdadig ondersteund, waardoor de koophandel niet alleen belemmerd, maar tevens de lieden niet zelden vermoord werden; zij plunderden de schepen zoowel aan deze als aan de kusten van Oost-Friesland’.


De Brongers-familie telt wel in het oog lopende voorvaderen. Zo werd Claes Jans Brongers om godsdienstige en politieke redenen ter dood veroordeeld bij vonnis van het hof van Friesland op 1 juni 1549. Hij had namelijk Menno Simons ondergebracht en godsdienstige bijeenkomsten van de sekte van Menno bijgewoond.


Verder is in het jaar 1570 een Brongers kapitein bij de Geuzen. Hij is al vroeg bevriend met Barthold Entens van Menthede te Middelstum. Hij kiest in de 80-jarige oorlog de partij van de Prins van Oranje en is bekend met graaf Lumey van der Mark. Ook helpt hij mee aan de inneming van Den Briel in het jaar 1572. Hij ligt in juli 1572 bij Dordrecht en doet later mee aan de poging het belegerde Haarlem te ontzetten. Verder strijdt hij mee bij Goes en is ook betrokken geweest bij het beleg van Antwerpen.

 

 


Bron:

 

- "NOORDER RONDBLIK Bronger in 15e eeuw berucht zeerover". "Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 10-01-1978. Geraadpleegd op Delpher op 12-06-2016,

- http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011018053:mpeg21:a0175

 

 


 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.
Hoogeveen, 12 juni 2019.
Update: 28 oktober 2021.
Revisie: 7 februari 2024.
Bronbewerking: © Harm Hillinga.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top